2021. március 24., szerda - Battyányi Géza Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Dicsőség a magasságban Istennek

Kedves Testvéreim!
Jézus és az Atya, valamint az Övéi vannak ebben az imádságban. Adja az Úr, hogy mi is benne legyünk!
Táv-ölelés: Zoli (bácsi) - Deák Zoltán nyugdíjas református lelkész

Bibliaóra - 2021. március 24.

Textus: János ev. 17,6-19.

A Bibliaolvasó Kalauz napi újszövetségi Igéje:

Jézus főpapi imádsága

Kijelentettem a Te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból. Tieid voltak, és nekem adtad őket, és ők megtartották a Te Igédet. Most tudják, hogy mindaz, amit nekem adtál, Tetőled van; mert azokat a beszédeket, amelyeket nekem adtál, átadtam nekik, ők pedig befogadták azokat, és valóban felismerték, hogy Tetőled jöttem, és elhitték, hogy Te küldtél engem. Én őértük könyörgök nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a Tieid, és ami az enyém, az mind a Tied, és ami a Tied, az az enyém, megdicsőülök bennük. Többé nem vagyok a világban, de ők a világban vannak, én pedig Tehozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a Te neved által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi! Amikor velük voltam, én megtartottam őket a Te nevedben, amelyet nekem adtál, és megőriztem őket, és senki sem kárhozott el közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az Írás. Most pedig Hozzád megyek, és ezeket szólom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Én nekik adtam Igédet, és a világ gyűlölte őket, mert nem e világból valók, mint ahogy én sem vagyok e világból való. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem e világból valók, mint ahogy én sem vagyok e világból való. Szenteld meg őket az igazsággal: a Te Igéd az igazság. Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba: én őértük odaszentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal!

Drága Testvérek! Sok imádságot olvashatunk a Bibliában. Mind nagyon szép, példaértékű. Az ószövetségi imák  -  különösen a zsoltár-imádságok  -  mintha szárnyat adnának, és lehetne repülni a teremtő Isten színe elé. Az újszövetségi hálaadások és könyörgések pedig a szabadításról, Krisztusban való örömről, vagy a bűnvallásról szólnak. Az Úr Jézus imádságai közül legismertebb az az ima, melyet minden hívő ember imádkozik, a „Miatyánk". Ismerjük még a Gecsemáné kertben, és a kereszten elmondott imádságait is. A főpapi imádság hitem szerint,   a legbensőségesebb imádság, mely teljesen összeköti az Atyával. Benne van: a./ A Fiú Atyához való kapcsolata, egysége. b./ Benne vannak a kiválasztottak és elhívottak. c./ És benne vannak azok, akik ezután fogják megtudni, hogy kegyelmesen döntött felőlük az Úr, és ők is a nyájhoz tartoznak. Mai Igénk a b./ részről, a kiválasztottakról, elhívottakról szól, reméljük, hogy rólunk is.

1.Akiket nekem adtál a világból! Kik is azok, akikért itt Jézus imádkozott?  Akiket az Atya már a világ megalapításakor kinézett egy olyan szolgálatra, melyet a Fiú mellett fognak megtanulni. Amikor pedig a Fiú sem lesz már velük, a Szentlélek vezetésével viszik majd az evangéliumot, és tesznek tanítványokká minden népeket. Nem találomra történt ez az elhívás, még ha nagyon különbözőek is voltak ezek az emberek, hanem az Atya és Fiú közös elhatározása alapján. És később ez a kis csapat a Szentlélek által megerősödve vitte a jó hírt. Veszedelem, hátratétel sem befolyásolhatta munkájukat. Ők is megfáradtak, az ördög őket is ki akarta kezdeni csábításával, de az Úr megtartotta őket imádságán keresztül.

Kedves Testvérek! 2000 év nagy idő. Az Úr Jézus ma is választ ki tanítványokat az Atya Isten tudtával. Helyesebben nem is most történik a kiválasztás, hanem már megtörtént. Mi csak most eszmélünk, hogy az Övéi vagyunk. A feladatot is ismerhetjük. Megélni, és tovább adni az Úr szeretetét. Vannak bukások az életünkben, de ha igazán bízunk Urunk hatalmában, akkor békességre juthatunk Urunkkal, önmagunkkal és embertársainkkal. Még a nagy világjárvány idején is.

2.Többé nem vagyok a világban, de ők a világban vannak! Jézus nagyon jól ismerte a kis tanítványi csapatot. Azért könyörgött az Atyához, hogy a gonosz világ el ne csábítsa övéit. Mert Ő maga is nagyon jól tudta, a Sátán minden eszközt bevet annak érdekében, hogy ne maradjanak meg Krisztus tanítványai a hűségben  és élő hitben. De milyen jó azt nekünk is tudni, hogy ez a jézusi könyörgés folyamatos, és hangzik ma is a mai tanítványokért, reméljük, hogy értünk is.

Testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban! Voltak és vannak olyan emberek, akik azt gondolták/gondolják, hogy hitéletükkel minden rendben van. Templom, imádság, bibliaolvasás, még adakozás is a helyén. Erős vagyok, nincs semmi baj, lehet mondani. És közben belül valami nem az igazi. Fellazul a hitélet, és arra döbben rá az ember, hogy valami megszűnt. Vannak ilyen példák a Bibliában: Júdás, Ananiás és Zafira, vagy Démás, hogy csak néhányat említsek. De magam is emlékszem olyan emberekre, akik egy-egy ébredési evangelizáció után kimentek az úrasztalához, mondván, hogy „megtértek", de később mégis elsodródtak. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék! (I. Kor. 10,12.) Hát ettől az állapottól akarja ma is az Úr megtartani Övéit. Szent Atyám, tartsd meg őket a te neved által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi!

3.Ezeket szóltam a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük! Nagyon nehéz helyzetben volt Jézus ezekben az órákban, és Ő mégsem a szenvedésről, az emberi kínokról beszélt, hanem örömét tárta fel az Atyának. Ezt kérte, adja meg a Teremtő a tanítványoknak is ezt az örömöt. Legyen mindig olyan reményük, amely a sötét alagútban is észreveszi a fényt. Olyan öröm legyen bennük, mely volt az első pünkösd alkalmával.

Szeretett Testvéreim! A Lélek gyümölcse közt a szeretet mellett ott van az öröm. Sokszor ez az öröm hiányzik a hívő emberek életéből is, ami aztán hiteltelenné teszi a bizonyságtételeket. Nem véletlenül imádkozott/imádkozik Jézus ezért az örömért. Szokták mondani: „Ennek az embernek kisugárzása van!" Számunkra azt kéri Jézus az Atyától, hogy mindig tudjunk örülni. Erről az örömről látja meg a világ, hogy jó és kívánatos dolog Isten megváltott gyermekének lenni. Áldott szolgálat ez: Elkeseredett, reményt-vesztett emberek között örülni. És mindezt: Jézusban, Jézusért! Van-e ilyen szolgálatod?

Ajánlott ének: 324. dicséret versei Szeretettel: Deák Zoli (bácsi)

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 176, összesen: 674540

 • 2021. április 20., kedd

  Az iskolák újranyitása kettős érzésekkel járhat, a Református Pedagógiai Intézet és a Református EGYMI ajánlásai azonban megkönnyíthetik ezt az idősza...
 • 2021. április 19., hétfő

  Történelmi felújításon esett át Tolna megye legnagyobb református temploma. Az épület a gyülekezet és a falu különleges, viharokkal és megújulásokkal ...
 • 2021. április 18., vasárnap

  Az ifjúsági misszióban elengedhetetlen a hitelesség és a példamutatás, a hitre nevelés ugyanis nem más, mint az életre nevelés – állítja ifj. Csomós J...
 • 2021. április 15., csütörtök

  Lelkészek, presbiterek, egyházi és világi személyek, akik lehetőségeikhez mérten, csendben segítettek. A holokauszt magyarországi áldozatainak emlékna...
 • 2021. április 14., szerda

  A javuló járványhelyzetre és az egyre nagyobb átoltottságra tekintettel kérjük templomaink május 2-i megnyitására egyházunk valamennyi gyülekezetét.
 • 2021. április 13., kedd

  Virtuálisan is bebarangolhatóvá vált az Isten a XXI. században fotókiállítás, amelynek alkotói arra törekednek, hogy képpel ábrázolják a Kiábrázolhata...
 • 2021. április 12., hétfő

  Bodrogközi podcast, amely érdekes emberi történetekről, helyben boldogulásról, őszinte életutakról, az elégedettség mibenlétéről mesél, és amely az út...
 • 2021. április 11., vasárnap

  Hiteles és jobbára keresztény vezetők osztották meg tapasztalataikat nem csak keresztény hallgatóságukkal a nemrégiben megrendezett GLS nemzetközi vez...
 • 2021. április 08., csütörtök

  A Szeretethíd Kárpát-medencei Református Önkéntes Napokat május 14-15. között tartják, amelyre április 30-ig várják a jelentkezéseket.
 • 2021. április 07., szerda

  Amint újból lehet rendezvényeket tartani, a Napraforgók Játszóház az egész családnak szóló közösségi programokkal szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy a ...