2021. március 24., szerda - Battyányi Géza Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Dicsőség a magasságban Istennek

Kedves Testvéreim!
Jézus és az Atya, valamint az Övéi vannak ebben az imádságban. Adja az Úr, hogy mi is benne legyünk!
Táv-ölelés: Zoli (bácsi) - Deák Zoltán nyugdíjas református lelkész

Bibliaóra - 2021. március 24.

Textus: János ev. 17,6-19.

A Bibliaolvasó Kalauz napi újszövetségi Igéje:

Jézus főpapi imádsága

Kijelentettem a Te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból. Tieid voltak, és nekem adtad őket, és ők megtartották a Te Igédet. Most tudják, hogy mindaz, amit nekem adtál, Tetőled van; mert azokat a beszédeket, amelyeket nekem adtál, átadtam nekik, ők pedig befogadták azokat, és valóban felismerték, hogy Tetőled jöttem, és elhitték, hogy Te küldtél engem. Én őértük könyörgök nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a Tieid, és ami az enyém, az mind a Tied, és ami a Tied, az az enyém, megdicsőülök bennük. Többé nem vagyok a világban, de ők a világban vannak, én pedig Tehozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a Te neved által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi! Amikor velük voltam, én megtartottam őket a Te nevedben, amelyet nekem adtál, és megőriztem őket, és senki sem kárhozott el közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az Írás. Most pedig Hozzád megyek, és ezeket szólom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Én nekik adtam Igédet, és a világ gyűlölte őket, mert nem e világból valók, mint ahogy én sem vagyok e világból való. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem e világból valók, mint ahogy én sem vagyok e világból való. Szenteld meg őket az igazsággal: a Te Igéd az igazság. Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba: én őértük odaszentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal!

Drága Testvérek! Sok imádságot olvashatunk a Bibliában. Mind nagyon szép, példaértékű. Az ószövetségi imák  -  különösen a zsoltár-imádságok  -  mintha szárnyat adnának, és lehetne repülni a teremtő Isten színe elé. Az újszövetségi hálaadások és könyörgések pedig a szabadításról, Krisztusban való örömről, vagy a bűnvallásról szólnak. Az Úr Jézus imádságai közül legismertebb az az ima, melyet minden hívő ember imádkozik, a „Miatyánk". Ismerjük még a Gecsemáné kertben, és a kereszten elmondott imádságait is. A főpapi imádság hitem szerint,   a legbensőségesebb imádság, mely teljesen összeköti az Atyával. Benne van: a./ A Fiú Atyához való kapcsolata, egysége. b./ Benne vannak a kiválasztottak és elhívottak. c./ És benne vannak azok, akik ezután fogják megtudni, hogy kegyelmesen döntött felőlük az Úr, és ők is a nyájhoz tartoznak. Mai Igénk a b./ részről, a kiválasztottakról, elhívottakról szól, reméljük, hogy rólunk is.

1.Akiket nekem adtál a világból! Kik is azok, akikért itt Jézus imádkozott?  Akiket az Atya már a világ megalapításakor kinézett egy olyan szolgálatra, melyet a Fiú mellett fognak megtanulni. Amikor pedig a Fiú sem lesz már velük, a Szentlélek vezetésével viszik majd az evangéliumot, és tesznek tanítványokká minden népeket. Nem találomra történt ez az elhívás, még ha nagyon különbözőek is voltak ezek az emberek, hanem az Atya és Fiú közös elhatározása alapján. És később ez a kis csapat a Szentlélek által megerősödve vitte a jó hírt. Veszedelem, hátratétel sem befolyásolhatta munkájukat. Ők is megfáradtak, az ördög őket is ki akarta kezdeni csábításával, de az Úr megtartotta őket imádságán keresztül.

Kedves Testvérek! 2000 év nagy idő. Az Úr Jézus ma is választ ki tanítványokat az Atya Isten tudtával. Helyesebben nem is most történik a kiválasztás, hanem már megtörtént. Mi csak most eszmélünk, hogy az Övéi vagyunk. A feladatot is ismerhetjük. Megélni, és tovább adni az Úr szeretetét. Vannak bukások az életünkben, de ha igazán bízunk Urunk hatalmában, akkor békességre juthatunk Urunkkal, önmagunkkal és embertársainkkal. Még a nagy világjárvány idején is.

2.Többé nem vagyok a világban, de ők a világban vannak! Jézus nagyon jól ismerte a kis tanítványi csapatot. Azért könyörgött az Atyához, hogy a gonosz világ el ne csábítsa övéit. Mert Ő maga is nagyon jól tudta, a Sátán minden eszközt bevet annak érdekében, hogy ne maradjanak meg Krisztus tanítványai a hűségben  és élő hitben. De milyen jó azt nekünk is tudni, hogy ez a jézusi könyörgés folyamatos, és hangzik ma is a mai tanítványokért, reméljük, hogy értünk is.

Testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban! Voltak és vannak olyan emberek, akik azt gondolták/gondolják, hogy hitéletükkel minden rendben van. Templom, imádság, bibliaolvasás, még adakozás is a helyén. Erős vagyok, nincs semmi baj, lehet mondani. És közben belül valami nem az igazi. Fellazul a hitélet, és arra döbben rá az ember, hogy valami megszűnt. Vannak ilyen példák a Bibliában: Júdás, Ananiás és Zafira, vagy Démás, hogy csak néhányat említsek. De magam is emlékszem olyan emberekre, akik egy-egy ébredési evangelizáció után kimentek az úrasztalához, mondván, hogy „megtértek", de később mégis elsodródtak. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék! (I. Kor. 10,12.) Hát ettől az állapottól akarja ma is az Úr megtartani Övéit. Szent Atyám, tartsd meg őket a te neved által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi!

3.Ezeket szóltam a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük! Nagyon nehéz helyzetben volt Jézus ezekben az órákban, és Ő mégsem a szenvedésről, az emberi kínokról beszélt, hanem örömét tárta fel az Atyának. Ezt kérte, adja meg a Teremtő a tanítványoknak is ezt az örömöt. Legyen mindig olyan reményük, amely a sötét alagútban is észreveszi a fényt. Olyan öröm legyen bennük, mely volt az első pünkösd alkalmával.

Szeretett Testvéreim! A Lélek gyümölcse közt a szeretet mellett ott van az öröm. Sokszor ez az öröm hiányzik a hívő emberek életéből is, ami aztán hiteltelenné teszi a bizonyságtételeket. Nem véletlenül imádkozott/imádkozik Jézus ezért az örömért. Szokták mondani: „Ennek az embernek kisugárzása van!" Számunkra azt kéri Jézus az Atyától, hogy mindig tudjunk örülni. Erről az örömről látja meg a világ, hogy jó és kívánatos dolog Isten megváltott gyermekének lenni. Áldott szolgálat ez: Elkeseredett, reményt-vesztett emberek között örülni. És mindezt: Jézusban, Jézusért! Van-e ilyen szolgálatod?

Ajánlott ének: 324. dicséret versei Szeretettel: Deák Zoli (bácsi)

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 88, összesen: 719881

 • 2021. november 25., csütörtök

  A Budapest-Zuglói Református Egyházközség lelkipásztora 45 éves korában tért haza Teremtő Urához.
 • 2021. november 25., csütörtök

  Megalakult az első gyülekezetgondozó központ Szigetváron. A tizennégy környékbeli település reformátusainak pásztorlására önként jelentkezett egy fiat...
 • 2021. november 24., szerda

  Udvardi Erzsébetnek a képei belső elhívását közvetítik számunkra, amelynek gyökere hitéből ered – hangzott el a Bibliamúzeum és a Ferencvárosi Helytör...
 • 2021. november 23., kedd

  Mérföldkőhöz érkezett a Lelki éhség konferenciasorozat, a protestáns kegyesség útján járók spirituális és szakmai műhelye. Az elmúlt három év gyümölcs...
 • 2021. november 23., kedd

  Kora reggelenként az Arany muzsikás kalendáriumra ébredhetünk, vasárnaponként pedig családi koncertekbe és misztériumjátékba kapcsolódhatunk be a Hold...
 • 2021. november 22., hétfő

  Könyvbemutató és konferencia.  A Lelki éhség kötet az eddigi konferenciák témafelvetései és előadásai mentén született írásokat gyűjti egybe...
 • 2021. november 21., vasárnap

  A bölcsőtől a sírig kíséri az egyház az embert, az élet nagy pillanatairól pedig dokumentáció is készül. Ennek köszönhetően akár évszázadokra visszame...
 • 2021. november 19., péntek

  Emléktáblát avattak a Soli Deo Gloria Református Diákszövetség egykori székhelyénél – azoknak a szellemi örökségéről megemlékezve, akik 1921 és 1949 k...
 • 2021. november 18., csütörtök

  Döbrőssy Lajos rákkutató professzorral az idén száz éve alapított Soli Deo Gloria Református Diákszövetség történetéről és szellemi örökségéről beszél...
 • 2021. november 17., szerda

  Tizenöt éves beszélgetések lenyomata a könyv, amelyben a keresztyén családpasztoráció, a teológia, az orvostudomány és a családterápia szempontjai fol...