2021. március 31., szerda - Battyányi Géza Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Aki az igazságból való, hallgat az én szavamra

Szeretett Testvérek!
A nagyheti "bibliaóra" bűnbánati jellegű, így készüljünk az otthoni úrvacsoravételre.
Táv-ölelés: Zoli (bácsi)

Deák Zoltán nyugdíjas lelkész magyarázata a 2021. március 31-i, Bibliaolvasó Kalauz szerinti újszövetségi igeszakaszhoz.

Bibliaóra, Bűnbánati áhítat - 2021. március 31.

Textus: János ev. 18,33-40.

A Bibliaolvasó Kalauz napi újszövetségi Igéje:

Jézus kihallgatása Pilátus előtt

Pilátus azután ismét bement a helytartóságra, behívatta Jézust, és megkérdezte Tőle: Te vagy a zsidók királya? Jézus viszont azt kérdezte tőle: Magadtól mondod-e ezt, vagy mások mondták neked rólam? Pilátus erre így szólt: Hát zsidó vagyok én? A Te néped és a főpapok adtak át nekem Téged: Mit tettél? Jézus erre így felelt: Az én országom nem e világból való: ha ebből a világból való volna az én országom, az én szolgáim harcolnának, hogy ne szolgáltassanak ki a zsidóknak. De az én országom nem innen való. Pilátus ezt mondta neki: Akkor mégis király vagy Te? Jézus így válaszolt: Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról: mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra.  Pilátus így szólt hozzá: Mi az igazság?

Miután ezt mondta, ismét kiment a zsidókhoz, és így szólt hozzájuk: Én nem találok benne semmiféle bűnt. Szokás nálatok, hogy valakit kívánságotok szerint szabadon bocsássak a húsvét ünnepén: akarjátok-e hát, hogy szabadon bocsássam nektek a zsidók királyát? Ekkor újra kiáltozni kezdtek: Ne ezt, hanem Barabást! Ez a Barabás pedig rabló volt.

Kedves Testvéreim! Nagyhétben vagyunk. Ez a mostani csendesség vigyen el bennünket Pilátus helytartói trónja elé, és láttassa meg velünk a Szentlélek, hogy mennyire ember Pilátus, és mennyire Isten, Jézus. Mert odavitték vádlói az ártatlan Bárányt. A zsidók nagytanácsa már kimondta felette a halálos ítéletet. Most a megerősítést és a végső döntést várták a római hatalom képviselőjétől. Neki kellett aláírni a kivégzési iratot. Pilátus a kihallgatás alatt a magasban ült. Tisztában volt vele, hogy ő a bíró, akinek minden hatalom megadatott. Jézust ugyan ártatlannak találta, mégsem volt képes a zsidóknak ellent mondani. Lehetőséget kapott az Úrtól egy új életre, de azt elutasította. Aláírta Jézus kivégeztetési papírját! Mélyedjünk el egy kicsit a mondanivalóban.

1.Magadtól mondod-e ezt, vagy mások mondták neked rólam? Az Úr Jézus visszakérdezett arra a pilátusi kérdésre, hogy: Te vagy a zsidók királya? Ha ez nem kérdőjeles, akkor a leghatározottabb bizonyságtétel. Hallhatott már előbb is Jézusról, mielőtt idehozták, de ő nem zsidó, és nem is foglalkozott ezzel a kérdéssel. Most viszont előtte állt az Uraknak Ura. De nem vallott, hanem tovább vallatott. Nem szállt le a trónról, hogy átadta volna a helyet Jézusnak. A magasból kezelte az Urat. Lehetőséget kapott, és azt nagyravágyása miatt elszalasztotta.

Drága Testvérek! Könnyen elítéljük mi Pilátust. Pedig, ha önvizsgálatot tartunk, észrevehetjük, hogy hasonlóképpen jön elő bennünk is az ember, helyesebben az óember. Nincs olyan hatalmunk, mint volt Pilátusnak, de ugyanazok a gyarlóságok mind ott vannak az életünkben, amelyek benne is megvoltak. Például a számonkérés. Ahogy a helytartó tette. Mi is számon kérjük az Urat, hogy miért cselekszik úgy, ahogyan cselekszik. Vagy miért nem a mi szájízünk szerint hozza a döntéseket. Vádlói vagyunk sokszor Urunknak. E mostani vírusos időben is hányszor tettük fel már ezt a kérdést: Miért van rajtunk ez a baj? Máskor meg csak mondjuk, amit „megtanultunk" Jézusról, de nincs mögötte tartalom. Te vagy a zsidók királya?! de csak kérdőjelesen. Nem véletlenül mondta Jézus: Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki azt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. (Máté 7,21.) Magadtól mond Testvérem velem együtt a kegyelem áldásával, hogy a meggyalázott, töviskoronás Jézus nemcsak a zsidók, hanem az én Királyom is.

2.De az én országom nem innen való! Másodszor mondta Jézus ezt a mondatot, amikor Pilátus a királyságról és igazságról faggatta. Szemben állt itt akkor a két hatalom. Egyik oldalon a Római Birodalom képviselője, akinek feladata az volt, hogyha kell, tűzzel-vassal, fegyverrel, vérontással is vigyázzon a „békére".  Vele szemben pedig ott állt az Úr, Aki a szeretet hatalmát képviselte. De Jézus országa és királysága nem evilági, mert ha úgy lenne, akkor megvédhetné magát. Seregek jöhetnének, hogy kiszabadítsák ellenségei kezéből. Nem harcolt saját magáért. Isten ügyét képviselte, és ebbe nem fért el a háborúskodás. Olyan országnak a Királya Ő, ahol: Letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé....! (Jel. 21,4.) Pilátus ezt a jézusi lehetőséget nem fogadta el. Nem adta át a trónt a Királyok Királyának.

Szeretett Testvérek! Naponta imádkozzuk: Jöjjön el a Te országod...! Valóban jó lenne, ha megvalósulna már itt a földön Isten országa. De ennek egyedül mi emberek vagyunk akadályai. És nemcsak a hitetlen világ. Sajnos a hívő ember sem áll mindig erősen. Vannak pilátusi bűnök mindnyájunk életében. A számon-

kérést már az előbb említettem. De ott van szívünkben az uralkodni vágyás, a féltékenység, a félelem, sokszor a keményszívűség, közömbösség és még sok minden más. Ebből ennyi is elég. A lényeg az, hogy mindezeket a bűnöket letudjuk tenni újra és újra az Úr elé. Ne szalasszuk el az alkalmat, mint Pilátus!

3.Akarjátok-e hát, hogy szabadon bocsássam nektek a zsidók királyát? Végső bizonytalanságában próbát tett a helytartó arra, hogy mégis szabad legyen Jézus. Feltette a kérdést a zsidóknak, amint olvastuk. Humánus cselekedet volt ez. De nem sikerült a „jószándék", az ügyeskedő taktika. „A pokolra vezető út is jószándékkal van kirakva," a mondás szerint. Egyhangú volt a válasz a kérdésre: Ne ezt, hanem Barabást! Az Ádámtól örökölt bűn következménye ez a válasz. Testvéreim a Jézus Krisztusban! Erre a válaszra születik minden ember ebbe a világba. Ebből az állapotból lehet megszabadulni. Barabás volt az első ember, aki megszabadult Krisztus áldozata által. Életet kapott! Ma is az Ő áldozata által van a szabadulás. Mert az Úr vállalta a helycserét Barabással, nem úgy, mint Pilátus Ővele a vallatásnál. Legyen érte áldott a Királyok Királya!

Nagypénteken és húsvétkor nem mehetünk a templomi közösségbe, de azért békességesen ünnepeljünk! Ezt kérem és kívánom minden Testvéremnek!

Ajánlott ének: 464. dicséret versei Szeretettel: Deák Zoli (bácsi)

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 133, összesen: 695555

 • 2021. július 22., csütörtök

  A mesterséges intelligencia korunk legnagyobb kihívása. Miért van ez így, milyen veszélyeket hordoz magában, és milyen kiút állhat előttünk? Könyvkrit...
 • 2021. július 22., csütörtök

  Nyaralási lehetőséget kínál a németországi árvizek károsultjainak Balog Zoltán református püspök. A Zsinat lelkészi elnöke a többek között a németorsz...
 • 2021. július 21., szerda

  Vajon miért száműztük lelki életünkből az életet? Ha pedig az élet része annak, akkor mit jelent a lelki? Hogyan állhat helyre saját emberi mivoltunk,...
 • 2021. július 20., kedd

  Mi visz arra egy református lelkészt, hogy sci-fi íróként is kipróbálja magát? Prédikáció és fikció kapcsolatáról, világvégéről, írói módszertanról, v...
 • 2021. július 20., kedd

  Védelem, pásztorlás, érvpárbaj, emberségesség – a koronavírusjárvány elmúlt több mint egy évében számos lelkésznek kellett eligazítást nyújtania, mikö...
 • 2021. július 19., hétfő

  Pénteken veszi kezdetét az idei Művészetek Völgye. A taliándörögdi református templomban és környékén koncert, kiállítás, művészetterápiás alkotóműhel...
 • 2021. július 16., péntek

  Míg a tanév során leendő szolgálatukra készülnek, nyáron egymás társaságában töltődnek, missziós utakon vesznek részt, világi és egyházi fesztiválokon...
 • 2021. július 15., csütörtök

  „Az építkezés hitvallás. Aki maradandót épít, aki kőből épít, az a jövőnek épít” – hangzott el Balog Zoltán dunamelléki püspök igehirdetésében a halás...
 • 2021. július 14., szerda

  A Történelmi Igazságtétel Bizottság elnöke, magyar katonatiszt, az 1956-os forradalom és szabadságharc leverését követő Bibó–Göncz–Regéczy...
 • 2021. július 13., kedd

  Az „Útitársak. Krisztussal.” honlap szerkesztői a csendnek mint lelki gyakorlatnak a témáját járják körül; izgalmas kérdéseket, meghatározó átéléseket...