2021. április 08., csütörtök - Battyányi Géza Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Az Úr az!

Kedves Testvérek!
AZ ÚR AZ! Ezt olvassuk mai Igénkben, és ez azért jó meglátása János evangélistának, mert ÉL AZ ÚR!
Táv-ölelés: Zoli (bácsi)

Deák Zoltán nyugdíjas lelkész igemagyarázata a Református Bibliaolvasó kalauz 2021. április 7-i, Újszövetségi szakaszról.

Bibliaóra - 2021. április 7.

Textus: János ev. 21,1-14.

A Bibliaolvasó Kalauz napi újszövetségi Igéje

Jézus megjelenik a Tibériás-tengernél: a nagy halfogás

Ezután ismét megmutatta magát Jézus a tanítványoknak a Tibériás-tengernél. Így jelent meg: együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, és Nátánael, a galileai Kánából, és Zebedeus fiai; a tanítványok közül pedig még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk: Elmegyek halászni. Azok ezt mondták rá: Mi is elmegyünk veled. Elindultak, és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus ekkor megkérdezte tőlük: Fiaim, nincs ennivalótok? Így válaszoltak Neki: Nincs. Ő pedig azt mondta nekik: Vessétek ki a hajó jobb oldalán a hálót, és találtok! Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeted hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett: Az Úr az! Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajon jött ki, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy kétszáz könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat és kenyeret. Jézus így szólt hozzájuk: Hozzatok a halakból, amelyeket most fogtatok! Simon Péter beszállt, és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint százötvenhárommal; és bár ennyi volt, nem szakadt el a háló. Jézus erre azt mondta nekik: Jöjjetek, egyetek! A tanítványok közül azonban senki sem merte Őt megkérdezni: ki vagy te? Tudták ugyanis, hogy az Úr Ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret és odaadta nekik; ugyanúgy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak a halálból való feltámadása után.

Szeretett Testvérek! Lassan befejezve János evangéliumát, egy csodáról olvashattunk mai Igénkben, amely  Jézus feltámadása után történt. Voltak benne szomorú események a tanítványok miatt, és voltak benne olyan öröm-események, melyeket az Úr végzett el. Először egy nagy kudarcról kaphattunk tudósítást, aztán a baj elrendezéséről, megoldásáról szólt az Írás. Most nekünk ezeket a „cselekedeteket" kell a Lélek által nagyító alá vennünk, hogy kiértsük belőle a magunk számára a tiszta üzenetet. Imádkozó szívvel mélyüljünk el az Igében.

1.Simon Péter így szólt hozzájuk: Elmegyek halászni! Jézus kétszer megjelent már a szűk tanítványi csapatnak feltámadása után. Békességet sugárzott lénye. A második megjelenésnél Tamással is kimondatta: Én Uram és én Istenem! (János 20,28.) Ünnep volt számukra mindkét találkozás. „Feldobta" őket a közös együttlét. Jó volt Jézussal együtt lenni. A szürke hétköznapokban azonban nem tudtak mit kezdeni magukkal. A tétovaság uralta életüket. Simon Péter is jó ötlettnek tartotta, hogy visszameneküljön régi foglalkozásához, a halászathoz. De egyetértettek a többiek is, és mentek vele néhányan, úgy mint régen. A Tiberiás tengeren volt régi munkahelyük. Mintha elfelejtették volna Jézus korábbi szavait, amikor azt mondta nekik: Titeket emberhalászokká teszlek! (Lukács 5,10.)

Szeretett Testvéreim az Úrban! Mire figyelmeztet elsősorban bennünket ez a történet? Arra, hogy Jézus nélkül elbizonytalanodik az életünk. Olyan sokszor élte át a hívő ember Isten hatalmas csodáit. Az elhívást, a kiválasztást. Olyan sokszor kapott már élő üzenetet szolgálatokon keresztül, vagy igeolvasás közben. Amikor mi is „jó passzban" vagyunk, akkor minden olyan ünnepi, felemelő, áldott. Tiszta a bizonyosság az örök élet felől, arról, hogy: Jézus halálra adatott bűneinkért, és feltámasztatott megigazulásunkért! (Róma 4,25.) De amikor előjönnek a „nemszeretem napok", akkor minden felborul. Elbizonytalanodunk. Megyünk „halászni",  és minden ügyet rendezni a saját erőnkkel. Ennek pedig az eredménye a csőd, ahogy a tanítványok is átélték ezt. Kínos állapot ez. Nem jó így élni!

2.Fiaim, nincs ennivalótok? Így válaszoltak Neki: Nincs! Jó hír ebben a történetben, hogy Jézus tudott ezeknek az embereknek csalódott állapotukról. Tudta, hogy üres a hálójuk, nincs benne egyetlen hal sem. De azért kérdez, mert kiakarta mondatni velük azt, hogy NINCS! Nagyon igaz, amit az Úr korábban mondott: Mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni! (János 15,5.) És akkor jött a „jótanács", az eligazító mondat: Vessétek ki a hajó jobb oldalán a hálót, és találtok! Ekkor még nem tudták a „halászok", hogy Jézus volt a kérdező és a parancsoló, de engedelmeskedtek.  És a csoda megtörtént!

Drága Testvérek! Ennek a történetnek az is tanulsága számunkra, hogy mindig legyünk készek az engedelmességre. Sajnos vannak a hívő ember életében is olyan időszakok, amikor nem ismerik fel azt, hogy Ő szól. A kishitűség jele ez. Ha nem is értjük teljesen és világosan a dolgokat amit tennünk kell/kellene, de készek vagyunk az engedelmességre, akkor megtörténik a csoda és felismerjük Jézust. Az Úr az! Ezt éljük át mi is, mint a tanítványok.

3.Jézus tehát odament, vette a kenyeret és odaadta nekik! Mit tett Jézus ebben a történetben? Beláttatta tanítványaival, hogy Nélküle nem élet az élet. (Ezért küldte a Szentlelket mennybemenetele után.) Hogy a NINCS bevallásra az a válasz, hogy VAN! Nála és Benne van a megoldás minden bajra, csődre, fájdalomra, vírusra, még a halálra is. Közösség alakult ki a közös étkezéssel Jézus és tanítványai közt. Újra együtt Vele, harmadszor átélték a feltámadás csodáját.

Testvéreim az Úrban! Több helyen is ír arról a Biblia, hogy milyen nagy szerepe van a közös étkezésnek Krisztussal. Az úrvacsorai alkalom, a: Vette a kenyeret... (I.Kor. 11,23.) bűneink bocsánatát erősíti. A hűséges szolga az elszámolás után bemehet Ura ünnepi lakomájára. (Máté 25,21.) Aki ajtót (szívet) nyit Jézusnak, Ő oda bemegy, és: vele vacsorálok, ő pedig énvelem! (Jel. 3,20.) Több példát is lehetne még említeni. De minden idézet a Lélek által, Krisztussal való közösség erősítését jelenti. Ő biztosítja a kenyeret, minden táplálékot testünk és lelkünk számára. Gondviselő, feltámadt és élő Urunk van. Ebben erősödjünk meg!

Ajánlott ének: 378. dicséret versei Szeretettel: Deák Zoli (bácsi)

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 17, összesen: 698680

 • 2021. augusztus 04., szerda

  Amikor egy hosszú, nyomorúságos belső küzdelem váratlan fejleményeként megtértem, gyors egymásutánban olyan dolgok zajlottak le bennem, amelyekre egyá...
 • 2021. augusztus 03., kedd

  Hogyan segíthet a mozgás és a minket körülvevő környezet az imádságban való elmélyülésben? Miskolczi Enikővel a nemrég megjelent „Imaséták. Példatár” ...
 • 2021. augusztus 03., kedd

  Augusztus 2-át az 1972-es Roma Világkongresszus jelölte ki a holokauszt során életüket vesztett cigányok nemzetközi emléknapjának – hazánkban a ...
 • 2021. augusztus 03., kedd

  A 2021. évi felsőoktatási pótfelvételi eljárásba történő jelentkezés fontosabb információi
 • 2021. augusztus 02., hétfő

  Javában zajlik Budapesten a Dunamelléki Református Egyházkerület központjának felújítása és a 2019-ben leégett Ráday utcai kollégium újjáépítése.
 • 2021. augusztus 01., vasárnap

  „Hat évig kergettük ezt az álmot, mire egész más módon, mint gondoltuk, miénk lett ez a csoda." Hogyan lesz egy parasztház és a hozzá tartozó kút áldá...
 • 2021. július 29., csütörtök

  Kapolcson a céltalan barangolás is feltölt, a régi kövekből rakott házak és kerítések, a kemencében sült ételek illata erőfeszítés nélkül segítenek me...
 • 2021. július 29., csütörtök

  A Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kara felvételt hirdet alábbi hitéleti alapképzési szakjaira nappali és levelező munkarendben: református...
 • 2021. július 28., szerda

  Miként alakult a művészet és az egyház kapcsolata az európai történelemben? Mit árulhat el egy művészeti alkotás Isten és az ember kapcsolatáról? Föld...
 • 2021. július 27., kedd

  „Abban hiszek, hogy mindenki tud zenélni és énekelni. Rengeteg gátlás és korlát épül belénk, ami elveszi az örömünket, ezeket a falakat szeretném áttö...