2021. május 05., szerda - Battyányi Géza Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Azért küldött, hogy láss, és megtelj Szentlélekkel

Kedves Testvéreim!Tanuljunk engedelmességet a damaszkuszi tanítványtól.
Áldás származik belőle!Táv-ölelés: Zoli (bácsi)

Deák Zoltán nyugdíjas református lelkész magyarázata a Református Bibliaolvasó Kalauz 2021. május 5-i, újszövetségi igaszakaszához.

Bibliaóra - 2021. május 5.

Textus: ApCsel 9,10-19/a

A Bibliaolvasó Kalauz napi újszövetségi Igéje:

Saul megtérése (folyt.)

Volt Damaszkuszban egy tanítvány, név szerint Ananiás. Az Úr megszólította őt látomásban: Ananiás! Ő így válaszolt: Íme, itt vagyok, Uram. Az Úr pedig így szólt hozzá: Kelj fel, menj el abba az utcába, amelyet Egyenes utcának hívnak, és keresd meg Júdás házában Sault, akit Tarzuszinak neveznek: mert íme, imádkozik, és látomásban látja, hogy egy Ananiás nevű férfi jön be hozzá, és ráteszi a kezét, hogy lásson. Ananiás így válaszolt: Uram, sokaktól hallottam erről a férfiról, mennyi rosszat tett a Te szentjeid ellen Jeruzsálemben, és ide is meghatalmazást kapott a főpapoktól, hogy elfogja mindazokat, akik segítségül hívják a Te nevedet. Ezt mondta neki az Úr: Menj el, mert választott eszközöm ő, hogy nevemet a népek és a királyok elé vigye, és Izrael fiai elé is. Én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért. Ananiás elment, és bement abba a házba; rátette kezét és ezt mondta: Atyámfia, Saul, az Úr küldött engem, az a Jézus, Aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, és azért küldött, hogy láss, és megtelj Szentlélekkel. És egyszerre, mintha valamiféle pikkelyek estek volna le a szeméről, újra látott; azután felkelt, és megkeresztelkedett, majd miután táplálékot vett magához, erőre kapott.

Kedves Testvéreim! Az Újszövetségnek egy kiemelkedő történetét olvassuk az Apostolok cselekedeteiről írt könyv kilencedik részében. Saul -  a későbbi Pál  -  megtérését. A damaszkuszi úton egy olyan emberhez szólt látomásban Jézus, aki üldözte mindazokat, akik Krisztust Uruknak vallották. Buzgó, kegyes, fanatikus farizeusként azt hitte, Isten akaratának tesz eleget, ha ezt teszi. De megállította őt az Úr ebben a „szent" tevékenységében. A megjelenő Jézus fényétől megvakult, hangját tisztán hallotta: Saul, Saul, miért üldözöl engem? (Ap. csel. 9,4.) Azután kisérőivel együtt bebotorkált a városba, az Egyenes utcába, ahol étlen-szomjan töltött három napot. Imádkozásra azonban volt ideje. Az Úr ide küldte Ananiás tanítványt, aki Damaszkuszban lakott, hogy legyen lelkigondozója Saulnak. Erről a küldetésről és találkozásról szól mai igeszakaszunk. A régi történetből vonjuk le a tanulságot a magunk számára.

1.Keresd meg Júdás házában Sault, akit Tarzuszinak neveznek! Ananiásnak nagyon nehéz feladatot adott az Úr. Egy hírhedt, Jézus Krisztust üldöző emberhez kellett elmennie. Mikor meghallotta Isten szavát, tele volt aggodalommal, félelemmel. Ki akart bújni a küldetés alól, mint valamikor ezt Jónás próféta meg is tette, aki elfutott a küldetés elől más irányba. Ananiás is próbálkozott „meggyőzni" az Istent, de végül mégis készen állt, és engedelmeskedett.

Szeretteim az Úrban! Képzeljük el magunkat Ananiás bőrében. Mit tennénk az ő helyében, ha ilyen parancsot kapnánk?  Belemenni az oroszlán szájába! Ez nagyon veszedelmes lenne. Meg kellemetlen is, amihez „nem füllene a fogunk". Ha nem is ilyen éles helyzetek, de igenis vannak „nemszeretem" feladataink, melyek sokszor örömtelenné, vagy kényszerűvé teszik munkánk végzését. Próbálunk alkudozni az Urral, hogy komolyan gondolja-e a küldést? Van, amikor halasztani szeretnénk a dolgot. Vagy éppen keserűen, lélek nélkül tesszük azt, amire parancsunk van. Ez pedig NEM JÓ! A hit nélküli, szeretet nélküli szolgálatban nem gyönyörködik a mi Urunk.

2.Menj el, mert választott eszközöm ő! Ananiás „ellenkezése" fölött elnézett az Úr. Félelmét, bizonytalanságát, kishitűségét megbocsátotta. Nem sértődött meg, azért, mert ellent akart állni a parancsnak. Meggyőzte őt mennyei Gazdája. Eddig az emberi véleményeket hallotta meg Saulról Ananiás, ami rossz és ijesztő volt. Most Isten szavára figyelt, Aki egészen újat mondott erről az emberről. Eddig az volt a szeme előtt, hogy mit tett az emberekkel, most azt láttatta meg vele Ura, hogy mit tett vele Jézus a damaszkuszi úton. És Ananiásnak erre a szempontra kellett figyelnie. Így lehetett, és lett is Jézus Krisztus és a Szentlélek további cselekedetének áldott eszköze.

Szeretett Testvérek! Pál apostol ezt írta Jézusról: Ha hűtlenek vagyunk, Ő hű marad, mert Ő meg nem tagadja magát! (II. Tim. 2,13.) Milyen nagy áldás tudni erről az Igéről. Ha rossz passzban vagyunk, ha kishitüsködünk, ha valamit nem tetszik nekünk elvégezni amire parancsot kapunk, és kifogásokat keresünk, az Úr akkor sem fordul el tőlünk. Nem mondja, hogy használhatatlanok vagyunk. Lehetne hozni a bibliai példák sokaságát, amikor Isten választott emberei ellen akartak állni a küldetésnek, de az Úr nem mondott le róluk. A Maga munkáját rajtuk keresztül valósította meg. Nyilván nekünk sem szabad „hübelebalázs" módjára, imádkozás és átgondolás nélkül „belefutni" egy-egy küldetésbe, de a tiszta hangot mindig meglehet hallani. Erősítsen meg minket is a Lélek, hogy a sok bizonytalanságunk ellenére is „munkatársként" néz ránk a mi kegyelmes Atyánk, és ha kell, akkor küld.

3.Megkeresztelkedett, majd miután táplálékot vett magához, erőre kapott! Míg Ananiás oda nem ért, ahol Saul imádkozott, a Szentlélek már végezte munkáját a lelkileg összetört emberben. Vaksága ellenére is látni kezdett. Meglátta bűneit, amelyeket eddig erénynek és hitbuzgóságnak látott. És most mindez egy kedves ember segítségével a világosságra került. Hogy miként történhetett ez a különös megkeresztelkedés azt nem írta le Lukács, de a tényt leírta. Ez pedig azt jelentette, hogy Isten megszabadította bűneitől. Azután evett, ivott, megerősödött, és már készen is állt arra, hogy Jézus Krisztus rendelkezzen vele. MEGTÉRT!

Drága Testvéreim! A megtérés elengedhetetlen a számunkra. Ez annyit jelent egyszerűen kifejezve, hogy átadom az uralmat életem felett Krisztusnak. A bűnből odafordulni az élet Urához, és járni az Ő keskeny útján. És közben kapjuk az „enni és innivalót". Kapjuk a megigazítás után az eligazítás naponkénti ajándékait. Ahogyan Illés próféta is kapta. Kelj fel, egyél! (I.Kir.19,5.) Ő is megerősödve mehetett tovább szolgálni. Ezért kell nekünk is a „lelki kenyér"!

Ajánlott ének: 208. dicséret versei Szeretettel: Deák Zoli (bácsi)

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 303, összesen: 707207

 • 2021. szeptember 21., kedd

  Minél inkább „él bennem a Krisztus”, annál inkább vagyok a béketeremtés embere.
 • 2021. szeptember 20., hétfő

  „Mondtam a presbitereknek, hogy jobban szeretnék nevetve vakolatot sepregetni velük, mint a felújított, de üres templomban találkozni” – mondta Koncz ...
 • 2021. szeptember 20., hétfő

  A 2021 őszén meghirdetett kampány részeként a Teremtésvédelmi Műhely munkatársai, önkéntesei Bringás reggelivel várják a kerékpárral közlekedőket a Ká...
 • 2021. szeptember 20., hétfő

  Elsőre nem nyilvánvaló, hogy mit keres egy református ember a katolikus világtalálkozón, főleg az nem, hogy középvezetői-szervezői szinten. Hogyan ker...
 • 2021. szeptember 19., vasárnap

  Beiktatták budakalászi szolgálati helyére Bereczky Örs lelkipásztort, aki feleségével együtt hív közös szolgálatra mindenkit, akivel egyazon nyájba ta...
 • 2021. szeptember 17., péntek

  Megnyitották a regisztrációt a 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes ifjúsági akciójára
 • 2021. szeptember 17., péntek

  Tizenöt csapat főzött finomabbnál finomabb bográcsos ételeket az ötödik vértesaljai egyházmegyei főzőversenyen Tabajdon.
 • 2021. szeptember 16., csütörtök

  Az Ige egyháza vagyunk, a reformátusoknak mégis mindössze egyötöde veszi kezébe bármilyen rendszerességgel a Szentírást. Nemcsak ismerni jó a Bibliát,...
 • 2021. szeptember 15., szerda

  Nincs az a válsághelyzet, amely ne hozhatna áldásokat, de ehhez jól kell sáfárkodnunk a lehetőségekkel. Szontagh Pállal az oktatás aktuális helyzetér...
 • 2021. szeptember 14., kedd

  A református identitás megtartó erő lehet a cigányság számára is – vallja Balogh Róbert, cigány származású református lelkész. Szerinte az evang...