2021. június 10., csütörtök - Battyányi Géza Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Terjedt az Úr Igéje hatalmasan, és megerősödött

Kedves Testvéreim!
Az engedelmesség gyümölcsözik, mert az Úr áldást ad.
Táv-ölelés: Zoli (bácsi) - Zoltán Deák nyugdíjas református lelkész magyarázata a Református Bibliaolvasó Kalauz 2021. június 9-i, újszövetségi igaszakaszához.

Bibliaóra - 2021. június 9.

Textus: Ap. csel. 19,8-22.

A Bibliaolvasó Kalauz napi újszövetségi Igéje:

Pál tanítása és csodatételei Efézusban

Azután eljárt a zsinagógába, ahol három hónapon át bátran szólt, vitázott, és igyekezett meggyőzni őket az Isten országának dolgairól. Amikor pedig egyesek ellen álltak és nem hittek, sőt gyalázták az Úr útját az egész nép előtt, otthagyta őket, a tanítványokat is távol tartotta tőlük, és mindennap egy Tirannosz nevű ember iskolájában tanított. Ez két éven át tartott, úgyhogy mindazok, akik Ázsiában laktak, meghallották az Úr Igéjét, mind a zsidók, mind a görögök.

Isten pedig nem mindennapi csodákat tett Pál keze által; úgyhogy még a testén levő kendőket vagy kötényeket is elvitték a betegekhez, és a betegségek eltávoztak tőlük, a gonosz lelkek pedig kimentek belőlük. Erre a vándorló zsidó ördögűzők közül is megkísérelték néhányan, hogy a gonosz lelkektől megszállottak felett kimondják az Úr Jézus nevét. Így szóltak: Kényszerítünk titeket arra a Jézusra, Akit Pál hirdet! Egy Szkéva nevű zsidó főpap hét fia is ezt tette. A gonosz lélek azonban visszafelelt, és azt mondta nekik: Jézust ismerem, Pálról is tudok, de ti kik vagytok? Az az ember pedig, akiben a gonosz lélek volt, rájuk ugrott, legyűrte őket, és föléjük kerekedett, úgyhogy meztelenül és sebesülten futottak ki abból a házból. Tudomására jutott ez az Efézusban lakó összes zsidónak és görögnek, úgyhogy félelem szállta meg mindnyájukat, és magasztalták az Úr Jézus nevét. A hívők közül is sokan eljöttek, megvallották és elbeszélték ilyenféle mesterkedéseiket. Azok közül pedig, akik a varázslást űzték, sokan összehordták könyveiket, és elégették mindenki szeme láttára. Mikor kiszámították a könyvek értékét, ötvenezer ezüstpénzre becsülték. Így terjedt az Úr Igéje hatalmasan, és megerősödött.

Amikor ezek beteljesedtek, Pál elhatározta a Lélek által, hogy Macedóniát és Akháját bejárva, Jeruzsálembe megy. Így szólt: Ha ott már voltam, utána Rómát is meg kell látnom. Elküldött Macedóniába kettőt azok közül, akik neki szolgáltak, Timóteust és Erásztoszt; ő pedig egy ideig Ázsiában maradt.

Kedves Testvéreim! Az Úr Isten terve egyre jobban és jobban meglátszott Pál apostol életében. Már a harmadik missziói útját is megkezdte. Az eddigiekben sok áldásban volt része. Gyülekezetek jöttek létre a Szentlélek munkája és a hűséges, engedelmes szolgálat következtében. Veszedelmekben, ellenállásokban, haragos visszautasításokban sem volt hiány. Minden bizonnyal nemcsak egyszer írta le a Filippiben lévő gyülekezetnek, hanem elmondta másoknak is, hogy: Mindenre van erőm Abban (Krisztusban), Aki megerősít engem! (Fil. 4,13.)

1.Mindennap egy Tirannosz nevű ember iskolájában tanított! Efézus az akkor ismert világ öt legnagyobb városa közé tartozott. Hatalmas kikötője miatt óriási volt a kereskedelem. Az odatelepedett zsidók építettek ott maguknak zsinagógát. Az apostolok, odaérkezésük után, először ott hirdették a Krisztust. De ellenállásba ütköztek. Bezárták az ajtót. Ezért az Úr másként gondoskodott az evangélium terjesztéséről. Taníthatott Pál egy olyan iskolában két évig, ahol a zsidók nem zavarhatták. Nőtt és erősödött azoknak a száma, akik átadták életüket Krisztusnak. Komoly, Istentől megáldott gyülekezet alakult Efézusban.

Drága Testvérek! Ebből a bibliai szakaszból azt láthatjuk meg hálaadással, hogy amikor egy ajtó becsukódik az Ige előtt, az Úr kinyit egy másik ajtót. Ha jól figyelünk, ezt mindig észre kell/kellene venni. Sajnos, mi hajlandók vagyunk ilyenkor az elkeseredésre. „Ami nem megy, azt ne erőltessük!" - ismételgetjük a mondást. A négy férfi is mondhatta volna szomorúan a beteg barátjuknak: Jézushoz hoztunk, hogy meggyógyítson, de nem tudtunk bemenni Hozzá a házba, olyan sokan vannak. Sajnáljuk! De nem ezt mondták. Nekik volt hitük, a Szentlélektől kapott „ötletük", és megbontották a ház tetejét. Úgy engedték le az Úr elé a beteget.  Jézus pedig látva hitüket, így szólt a bénához: Fiam, megbocsáttattak bűneid! (Márk 2,5.) Ebben a csodatörténetben és az efézusi „helyváltásban" a kegyelem és a hit munkáját, összekapcsolódását látom. A Lélek cselekedetét,  -  kegyelem, -  és az emberi engedelmességet,  -  hit  -. És ebből születik a legeslegnagyobb érték: Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által! (Ef. 2,8.) De jó lenne mindig így figyelni a FELSŐ VEZETÉSRE!

2.Egy Szkéva nevű zsidó főpap hét fia is ezt tette! Azt olvastuk Pálról, hogy azt tette, amire a Szentlélek indította. Prédikált, hirdette Jézust, és sok csoda kísérte munkáját. Ördögöket űzött ki emberekből. Mintha Jézus személyesen lett volna jelen benne, olyan dolgok történtek. Nem nagyképűen, hanem alázattal erről is bizonyságot tett egyik levelében: Többé nem én élek, hanem Krisztus él bennem! (Gal.2,20.) Sokan akarták „utánozni" ezt az életet. Haszonra és dicsőségre vágytak. Betanulták a „szöveget". Ezzel próbálkozott egy zsidó főpap hét fia is. Jó színészeknek bizonyultak. De ez a kísérletük kudarcba fulladt, mert nem volt a beszédük mögött igaz hit. Menekülniük kellett a gonosz lélek elől.

Szeretteim! Ez a bibliai szakasz nagyon komoly figyelmeztetés, és arra tanít, hogy Jézus Krisztus nevével nem lehet és nem szabad játszani. Sőt, már a harmadik parancsolatban is azt mondta Isten: Ne mond ki hiába Istenednek, az Úrnak nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét! (II. Mózes 20,7.) Aki csak a szájával beszél az Úrról, attól nem fél a Sátán. Ne tartozzunk azok közé, akiknek ilyen módon kell menekülniük a gonosz hatalom elől. Megsebesítetten, fájdalmak között. Inkább meneküljünk minden helyzetünkben Krisztus hatása alá.

3.Sokan összehordták könyveiket, és elégették...! Radikálisan cselekedtek a hitre jutott emberek. Így fejezték ki elkötelezettségüket Jézus Krisztus mellett. Teljes szakítás, hátra-fordulás az eddigi élettel szemben. A tisztátalan szellemvilággal való kapcsolatot az Isten tiltja, és utálja. Ez jutott itt kifejezésre az összes hamis könyv elégetésével. Csodálatosan tisztította a szíveket a Szentlélek.

Testvéreim az Úrban! A régi varázslókat ma úgy hívják: jövendőmondók, okkult tudományokat terjesztők, tenyérjósok, spiritiszták. Sajnos, de elég sok ember esik csapdájukba. A hívőnek el kell határolódni az ilyen emberektől. Minden fizikai és lelki kötődést meg kell szüntetni, mert nagyon veszélyes. Imádkozni viszont szabad értük. Kapunk mi sokkal értékesebb kijelentést az Igéből, ami eligazít, bátorít, a helyünkre tesz. Az Úr Isten IGEN-t mond, ezért merjünk mi határozottan, hitből NEM-et mondani minden démoni csábításra.

Ajánlott ének: 226. dicséret versei                            Szeretettel: Deák Zoli (bácsi)

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 14, összesen: 707275

 • 2021. szeptember 21., kedd

  A jobb apává váláshoz apró lépések sora vezet. Süveges Gergő Apakulcs című könyve nemcsak arra bátorít, hogy elinduljunk ezen az úton, hanem abban is ...
 • 2021. szeptember 21., kedd

  Minél inkább „él bennem a Krisztus”, annál inkább vagyok a béketeremtés embere.
 • 2021. szeptember 20., hétfő

  „Mondtam a presbitereknek, hogy jobban szeretnék nevetve vakolatot sepregetni velük, mint a felújított, de üres templomban találkozni” – mondta Koncz ...
 • 2021. szeptember 20., hétfő

  A 2021 őszén meghirdetett kampány részeként a Teremtésvédelmi Műhely munkatársai, önkéntesei Bringás reggelivel várják a kerékpárral közlekedőket a Ká...
 • 2021. szeptember 20., hétfő

  Elsőre nem nyilvánvaló, hogy mit keres egy református ember a katolikus világtalálkozón, főleg az nem, hogy középvezetői-szervezői szinten. Hogyan ker...
 • 2021. szeptember 19., vasárnap

  Beiktatták budakalászi szolgálati helyére Bereczky Örs lelkipásztort, aki feleségével együtt hív közös szolgálatra mindenkit, akivel egyazon nyájba ta...
 • 2021. szeptember 17., péntek

  Megnyitották a regisztrációt a 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes ifjúsági akciójára
 • 2021. szeptember 17., péntek

  Tizenöt csapat főzött finomabbnál finomabb bográcsos ételeket az ötödik vértesaljai egyházmegyei főzőversenyen Tabajdon.
 • 2021. szeptember 16., csütörtök

  Az Ige egyháza vagyunk, a reformátusoknak mégis mindössze egyötöde veszi kezébe bármilyen rendszerességgel a Szentírást. Nemcsak ismerni jó a Bibliát,...
 • 2021. szeptember 15., szerda

  Nincs az a válsághelyzet, amely ne hozhatna áldásokat, de ehhez jól kell sáfárkodnunk a lehetőségekkel. Szontagh Pállal az oktatás aktuális helyzetér...