2021. június 16., szerda - Battyányi Géza Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Örömmel fogadtak a testvérek

Kedves Testvérek!Megint tanít az Úr a helyes hívő magatartásra.Táv-ölelés: Zoli (bácsi) - Zoltán Deák nyugdíjas református lelkész magyarázata a Református Bibliaolvasó Kalauz 2021. június 16-i, újszövetségi igaszakaszához.

Bibliaóra - 2021. június 16.

Textus: ApCsel 21,17-26.

A Bibliaolvasó Kalauz napi újszövetségi Igéje

Pál a jeruzsálemi templomban

Amikor Jeruzsálembe érkeztünk, örömmel fogadtak a testvérek. Másnap eljött Pál velünk együtt Jakabhoz, ahol a vének is jelen voltak mindnyájan. Köszöntötte őket, majd részletesen elbeszélte, mit tett az Isten a pogányok között az ő szolgálata által, Amikor ezt hallották, dicsőítették az Istent, aztán így szóltak hozzá: Látod, testvérem, milyen sok ezren vannak a zsidók között, akik hívők, és mindnyájan rajonganak a törvényért. Rólad pedig azt hallottuk, hogy Mózestől való elszakadásra tanítod a pogányok között levő zsidókat, és azt mondod, hogy ne metéljék körül fiaikat, és hogy ne a zsidó szokás szerint éljenek. Mi tehát a helyzet? Mindenképpen meg fogják hallani, hogy megjöttél. Tedd hát azt, amit mondunk neked. Van nálunk négy férfi, akik fogadalmat tettek. Vedd magad mellé őket, végezd el velük együtt a tisztulási szertartást, és fizess értük, hogy megnyírhassák a fejüket. Így megtudja mindenki, hogy semmi sem igaz abból, amit hallott, hanem magad is megtartod a törvényt, és aszerint élsz. A pogányokból lett hívőkkel pedig már közöltük azt a határozatunkat, hogy tartózkodjanak a bálványoknak áldozott hústól és a vértől, a megfulladt állattól, és a paráznaságtól. Akkor Pál maga mellé vette ezeket a férfiakat, a következő napon elvégezte velük együtt a tisztulási szertartást, bement a templomba, és bejelentette, hogy mikor telnek le az ő tisztulásának napjai; addig pedig mindegyikükért bemutatják az áldozatot.

Kedves Testvéreim! Nagy lépésekkel haladunk az Apostolok cselekedeteiről írt könyv olvasásában. Pál, Szilász, és a munkatársak visszaértek Jeruzsálembe. Befejezték a harmadik missziói utat. Európába is eljutott az evangélium. Voltak csodálatos átélések a hosszú úton. Gyülekezetek jöttek létre. A Szentlélek szele fújt.  De voltak nehéz szorult helyzetek is, amikor azt kellett megtapasztalniuk a hűséges szolgálattevőknek, amit Jézus mondott a HEGYI BESZÉDBEN: Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek, és ujjongjatok azért, hogy jutalmatok bőséges a mennyekben! (Máté 5,11-12.)

1.Amikor Jeruzsálembe érkeztünk, örömmel fogadtak a testvérek! Pétert más helyre küldte az Úr, ezért Jakab (Jézus testvére) lett a gyülekezet vezetője. Ő is, és vele együtt sokan, örültek a találkozásnak. Mint az igazi jó testvérek, akik régen nem látták egymást. Pál ezen az összejövetelen, - ma úgy mondanánk: konferencián - megint arról szólt, hogy mit tett az Isten a pogányok között. Gyülekezetek alakultak, zsidók és pogányok tértek meg. A Szentlélek által gyógyítások történtek. Szeretet-kapcsolatok jöttek létre. Voltak olyan helyek, ahol sírva búcsúztak el tőlük a hívek, annyira együtt dobogott a szívük. Mind erről örömmel számolt be Pál. De a tisztázandó kérdések is előkerültek a gyűlésen.

Kedves Testvéreim! Nagyon jó dolog együtt lenni és együtt imádkozni a testvérekkel. Most, ezekben az időkben ezt egy kicsit jobban is érzékeljük. Régen láttuk egymást a pandémia miatt. Az Úr megtartott, és újra kinyílt a templom ajtaja. Ahogy akkor régen, elsősorban hálaadásra jöttek össze Isten gyermekei. Úgy ma is azokon az összejöveteleken lenne áldás, ahol ilyen hitből való köszönet és őszinte feltárulkozás, megbeszélés lenne az igehirdetésen és igehallgatáson túl. Hálaadás a megtartatásért, egymásért. Tanuljunk a jeruzsálemi konferencia példájából. És ha vannak „nehéz ügyek", azt se söpörjük a szőnyeg alá.

2.Azt mondod, hogy ne metéljék körül fiaikat...! Őszinte légkörben folyt a gyűlés a résztvevők között. Egy kényes téma előjött megint, nem először.  Voltak olyan zsidó- keresztyének, akik most is fél igazságot mondtak Pál szolgálatával kapcsolatban, mert ők csak a „régi vallásuk" szerint tudták elképzelni új életüket is. Nem tartotta be a mózesi szent Törvényt, és olyan férfiakat is felvett a gyülekezetbe, akik nem metélkedtek körül, - hangoztatták. Ez súlyos vád volt. Ezzel szemben Pálnak valóban más volt a nézete és hite a Krisztusban megnyert kapcsolatról, mint ezeknek a „hittestvéreknek". De az Úr ezt is elrendezte, és mindennek ellenére a szeretet légköre hatotta át az újra-találkozást.

Drága Testvérek! Úgy gondolom, hogy ma sem angyalok közössége alkotja a gyülekezeteket. Éppen ezért, - mert különbözőek vagyunk mind - lehetnek olyan kérdések, rálátások, ügyek egy-egy gyülekezeten belül is, hogy különböző nézetek szerint ítélünk meg dolgokat. Ma nem a körülmetélkedés témája jön elő, ezen a mai hívő ember túl van. A kérdésre a jó megoldás és elrendezés mindig attól függ, hogy mit mond nekünk Isten Igéje, és főleg az, hogy Jézus Lelke él-e bennünk, amikor döntéseket hozunk, ügyeket intézünk? Gyermekkoromban sokszor olvastam a gyülekezeti kisteremben lévő falimondást: Hát Jézus mit szól hozzá? Egy életen át elkisért ez a kérdés. Mindig feltehetjük döntéseink előtt.

3.Pál maga mellé vette ezeket a férfiakat...! Pálnak élő hite volt Krisztusban, ezért nem kezdett el vitatkozni senkivel a zsidók szerinti áldozat bemutatásáról. Ő tudta, hogy egyetlen áldozat történt, mégpedig a kereszten. Ez jelentette számára a teljes szabadságot. Bűneit elrendezte az Úr. De az evangélium tovább- adásáért, tudott ő mindenkinek mindenné lenni. Bár én mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mégis mindenkinek szolgájává tettem, hogy a többséget megnyerjem! (I. Kor. 9,19.) A négy férfival elvégezte Pál azt a szertartást, amit a Törvény előírt. Nem esett le a gyűrű a kezéről. Erre is szabad volt. Nem akart megbotránkoztatni senkit. Lehet tőle tanulni.

Szeretteim az Úrban! A saját elképzelést, a konok magatartást, a betűhöz való ragaszkodást fel kell adnia a hívő embernek. Amig az ÉN uralkodik, addig nem jók a döntések. Ezt is át lehet adni az ÉLET URÁNAK. És aki ezt megtette, az sok megkötözöttségtől felszabadul. „Kárhozat útjáról hívtál ki engem. El többé senkisem ítélhet már. Ujjongó énekkel egyre csak zengem: Vége a rabságnak, száll a madár!" (Evangéliumi ének részlet) Legyünk mindenkinek mindenné!

Ajánlott ének: 32 zsoltár versei Szeretettel: Deák Zoli (bácsi)

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 18, összesen: 698245

 • 2021. augusztus 02., hétfő

  Javában zajlik Budapesten a Dunamelléki Református Egyházkerület központjának felújítása és a 2019-ben leégett Ráday utcai kollégium újjáépítése.
 • 2021. augusztus 01., vasárnap

  „Hat évig kergettük ezt az álmot, mire egész más módon, mint gondoltuk, miénk lett ez a csoda." Hogyan lesz egy parasztház és a hozzá tartozó kút áldá...
 • 2021. július 29., csütörtök

  Kapolcson a céltalan barangolás is feltölt, a régi kövekből rakott házak és kerítések, a kemencében sült ételek illata erőfeszítés nélkül segítenek me...
 • 2021. július 29., csütörtök

  A Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kara felvételt hirdet alábbi hitéleti alapképzési szakjaira nappali és levelező munkarendben: református...
 • 2021. július 28., szerda

  Miként alakult a művészet és az egyház kapcsolata az európai történelemben? Mit árulhat el egy művészeti alkotás Isten és az ember kapcsolatáról? Föld...
 • 2021. július 27., kedd

  „Abban hiszek, hogy mindenki tud zenélni és énekelni. Rengeteg gátlás és korlát épül belénk, ami elveszi az örömünket, ezeket a falakat szeretném áttö...
 • 2021. július 27., kedd

  Több ezer résztvevőt, köztük rengeteg határon túlról érkezőt várnak a kedden kezdődött Csillagpont Református Ifjúsági Találkozóra Debrecenbe. A feszt...
 • 2021. július 26., hétfő

  Táncra perdülő latrok és az utca porában osztozó igazságkeresők között: vajon történhet-e igazi találkozás? A Művészetek Völgyéből jelentkezünk.
 • 2021. július 26., hétfő

  A debreceni Wáli István Református Cigány Szakkollégium és a Budapesti Református Cigány Szakkollégium egyaránt várja tehetséges, egyetemre vagy főisk...
 • 2021. július 22., csütörtök

  A mesterséges intelligencia korunk legnagyobb kihívása. Miért van ez így, milyen veszélyeket hordoz magában, és milyen kiút állhat előttünk? Könyvkrit...