2021. június 28., hétfő - Battyányi Géza Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?

Kedves Testvérek!A mai Ige rámutat arra, hogy ne fogadjuk el a mézes-mázos beszédet.Táv-ölelés: Zoli (bácsi) - Zoltán Deák nyugdíjas református lelkész magyarázata a Református Bibliaolvasó Kalauz 2021. június 23-i, újszövetségi igaszakaszához.

Bibliaóra - 2021. június 23.

Textus: Ap. csel. 24,1-9

A bibliaolvasó Kalauz napi újszövetségi Igéje:

Pált vádolják Félix előtt

Öt nap múlva azután lement Ananiás főpap a vének közül néhánnyal és egy Tertullusz nevű ügyvéddel, és panaszt tettek a helytartónál Pál ellen. Mikor behívták, Tertullusz így kezdte vádolni: Nagy békességet biztosítasz számunkra, nagyra becsült Félix, és üdvös változások történnek népünk javára a te gondoskodásod folytán. Ezt mindenkor és mindenütt teljes hálával ismerjük el. Dehogy hosszasabban ne fárasszalak, kérlek, hallgass meg minket röviden, jóindulattal. Mi ugyanis megállapítottuk, hogy ez az ember valóságos pestis, lázadást szít a földkerekségen élő valamennyi zsidó között, és fővezére a názáretiek eretnekségének. A templomot is meg akarta szentségteleníteni, de elfogtuk, (és a mi törvényeink szerint akartuk elítélni. Liziász ezredes azonban odajött, és erőszakkal kivette őt a kezünk közül, és azt parancsolta, hogy vádlói hozzád jöjjenek.) Magad is tudomást szerezhetsz mind arról, amivel vádoljuk, ha őt kihallgatod. Csatlakoztak ehhez a vádhoz a zsidók is, és erősítgették, hogy mindez valóban így van.

Kedves Testvéreim! A harmadik térítő, missziói útról hazafelé jövet, Agabosz próféta megjövendölte, hogy Jeruzsálemben igen sok veszély fogja érni Pál apostolt. Őt azonban nem lehetett megfélemlíteni. Tudta, hitte, hogy élete Jézus Krisztus védelme alatt van a nehézségekben is. A zsidók el is fogták, börtönbe zárták. Ha Isten nem küldött volna „kiszabadító" római katonákat, az összeesküvők meg is ölték volna. Amikor pedig nem volt láncok között, hirdette Jézus Krisztus szeretetét, megváltó irgalmát, ahol csak lehetősége volt rá. Aztán újra elfogták. Kellett megint a „felmentő sereg" Liziász ezredessel az élen, és Jeruzsálemből Cézáreába vitték a katonák az apostolt Félix helytartó elé. Mai Igénk egy tárgyalás kezdetéről szól, ahol a vádbeszéd hangzott el Pál ellen.

1.Nagy békességet biztosítasz számunkra, nagyra becsült Félix! Egy pár szót írok Félix római helytartóról. Krisztus után 52-től 58-ig volt Palesztina első embere. Alacsony sorból emelkedett ki, jók voltak hozzá az „istenek" és magas polcra emelték. Kicsapongó, erkölcstelen életet élt, de helytartónak megfelelt. Keményen bánt a zsidókkal. Hiú ember volt, szerette, ha dicsőítették és dicsérték őt. Tertullus ügyvéd, a vád képviselője is ezzel a hízelgő beszéddel kezdte mondandóját, és felmagasztalta Félixet, így annál mélyebbre nyomhatta le Pált. Ez jó módszer volt az ügyvéd részéről, hiszen így minden hazugsággal meglehetett etetni a „trónon ülő" helytartót.

Szeretteim az Úrban! Képzeljük bele magunkat ebbe a tárgyalásba. Mi is Cézáreában vagyunk, ahol hallgatóként részt vehetünk egy koncepciós perben. A sok ember között látunk egy öntelt „nagy embert", Félixet. Mellette Ananiás zsidó főpapot, aki kezét tördelve azon idegeskedik, hogy milyen ítéletet mondanak majd ki Pál apostolra. A helytartó balján Tertullusz áll fel magabiztosan, először benyal a trónon ülőnek, a következő mondatával pedig belemar az apostol munkájába. És láthatjuk még Isten képviseletében azt az embert, aki nem tört össze a méltatlan meghurcoltatás miatt. Pál erős, mert tudja, hogy az Úr kezében van a jelene, de a jövője is. A gyűlés szabályos, ami az ügymenet szerint történik. Egy hiba azért mégis van, védő ügyvéd nincs a tárgyaláson. Ettől függetlenül vallja belül a szívében az apostol: Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? (Róma 8,31.) Tanulság legyen számunkra ebből a jelenetből az: a./ A dicsvágy soha ne vegye el a józan ítélőképességünket. b./ Óvakodjunk a mézes-mázos beszédektől, olyan emberek megjátszásától, akik „túl szépen" szónokolnak, hamisságokat szajkóznak.

2.Ez az ember valóságos pestis, lázadást szít a földkerekségen...! Minden szava hazugság volt Tertullusznak, amit Pál ellen mondott. Jól tekerte a szavakat, hogy hihető legyen. Aki Krisztus ügyében munkálkodik, az pestist terjeszt, hangzott a vádbeszéd. Még a templom megszentségtelenítéséről is szólt, ami a zsidók szerint a legnagyobb bűn. Ez is rágalom volt. Éppen a múlt szerdán olvashattuk az Igében, hogy milyen tiszteletteljes alázattal hajtott fejet a „zsinat" előtt, amikor a tisztulási szertartásokat elvégezte a négy férfivel együtt a templomban. Ahogy Ura Jézus, úgy Pál is az Atya Isten házának tartotta az imádság hajlékát.

Drága Testvéreim! Ezt a mondatot jól gondoljuk át, amelyet fentebb aláhúztam. Mert ez a véleménye sokaknak ma is a hívő emberekről. Aki Krisztus követségében jár, az bolond, maradi, még veszélyes is lehet az „új tanítások" megakadályozásában. Nem halad a korral, sőt gátolja azt. Ezzel szemben mi az igazság? Ahogy Pál leírta: Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel! (II. Kor. 5,20.) Ez nem pestis, nem ópium, ahogy erről 70 éve szólt az akkori rendszer, és nem vírus, ahogy ezt napjainkban gondolják. A templom megszentségtelenítése pedig az, ha valaki, aki Isten házába megy, nem Isten előtt fejet hajtva, bűnös lélekkel, ám élő reménységgel kéri és várja a feloldozást, hanem magát mutogatva megjátssza a hívőt. Az ilyen magatartásban nem gyönyörködik az Úr!

3.Csatlakoztak ehhez a vádhoz a zsidók is! Hát hogyne csatlakoztak volna. A zsidók szemében Pál olyan áruló volt, aki teljesen kifordult önmagából, és olyan tanokat hirdetett, mely teljesen ellenkezett az ő tanításaikkal. Eretnek lett egy új szektában, és egy ács fiát tartották a Messiásnak, akit annak rendje és módja szerint keresztre is feszítettek. De ezek a követők azt mondták, hogy feltámadt, él, és ez a Jézus munkálkodik tovább is Pálék életében. Veszni kell az ilyen embernek, el kell őt hallgattatni. Ez volt az egységes vélemény.

Kedves Testvérek! Amikor Jézus állt Pilátus és a főpapok előtt, a tömeg akkor azt mondta: Feszítsd meg! Meg is történt akkor az áldozat. Az Atya órája akkor jött el arra, hogy a bűnös ember bűne elrendeződjék. És aki hittel fogadta/fogadja Jézus áldozatát, annak a számára készen van a bocsánat. Ez a kegyelem! Pál ellen való vádbeszéd nem hasonlítható Jézuséhoz, de a gonosz indulat ugyanúgy az ördög munkája. Mindig ébernek kell lennünk, hogy bele ne essünk a csapdájába!

Ajánlott ének: 77. zsoltár versei Szeretettel: Deák Zoli (bácsi)

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 172, összesen: 711492

 • 2021. október 15., péntek

  A Magyar Bibliatársulat Alapítvány online bibliaismereti versenyt hirdet A kicsinyek országa címmel, amely a Biblia Projekt Lukács evangéliuma című an...
 • 2021. október 15., péntek

  Idén is szeretettel várják azokat a 18-30 év közötti fiatalokat, akik szeretetszolgálati és oktatási intézményekben, gyülekezetekben és különböző miss...
 • 2021. október 13., szerda

  Hálával és örömmel adjuk hírül, hogy a teremtésvédelem iránt elkötelezett közösségek száma idén is gyarapodott.
 • 2021. október 12., kedd

  Református társadalmi reflexiók a cigánymissziótól az oktatásinformatikán át az egyháztörténetig.
 • 2021. október 12., kedd

  A Magyarországi Református Egyház Cigánymissziója és a Svájci Protestáns Egyházak Segélyszervezete, a HEKS pályázatot hirdet az Roma inklúzív programj...
 • 2021. október 11., hétfő

  Az eddigieknél jobban terjedő Delta-variáns megtalálja az oltatlanokat, ezért fontos lenne a maszkviselés és a találkozások számának csökkentése – jav...
 • 2021. október 10., vasárnap

  Az Ige áthatolhat a bedugott füleken és a bezárt szíveken is, csak a megfelelő formában kell megszólaltatni. Zámbori Soma színművésszel a Dramatizált ...
 • 2021. október 08., péntek

  Megkezdődötta tizennegyedik 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes ifjúsági akció.
 • 2021. október 07., csütörtök

  Ruhaneműket, tartós élelmiszereket, higiéniás termékeket és játékokat is gyűjt az ercsi református gyülekezetből indult kezdeményezés a hazánkba kimen...
 • 2021. október 06., szerda

  Gyermek-esélyegyenlőségi napokkal küzd az akadályokkal élők tabusítása és megközelíthetetlensége ellen a Bethesda Gyermekkórház, a Vakok Iskolája, a M...