2021. június 28., hétfő - Battyányi Géza Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?

Kedves Testvérek!A mai Ige rámutat arra, hogy ne fogadjuk el a mézes-mázos beszédet.Táv-ölelés: Zoli (bácsi) - Zoltán Deák nyugdíjas református lelkész magyarázata a Református Bibliaolvasó Kalauz 2021. június 23-i, újszövetségi igaszakaszához.

Bibliaóra - 2021. június 23.

Textus: Ap. csel. 24,1-9

A bibliaolvasó Kalauz napi újszövetségi Igéje:

Pált vádolják Félix előtt

Öt nap múlva azután lement Ananiás főpap a vének közül néhánnyal és egy Tertullusz nevű ügyvéddel, és panaszt tettek a helytartónál Pál ellen. Mikor behívták, Tertullusz így kezdte vádolni: Nagy békességet biztosítasz számunkra, nagyra becsült Félix, és üdvös változások történnek népünk javára a te gondoskodásod folytán. Ezt mindenkor és mindenütt teljes hálával ismerjük el. Dehogy hosszasabban ne fárasszalak, kérlek, hallgass meg minket röviden, jóindulattal. Mi ugyanis megállapítottuk, hogy ez az ember valóságos pestis, lázadást szít a földkerekségen élő valamennyi zsidó között, és fővezére a názáretiek eretnekségének. A templomot is meg akarta szentségteleníteni, de elfogtuk, (és a mi törvényeink szerint akartuk elítélni. Liziász ezredes azonban odajött, és erőszakkal kivette őt a kezünk közül, és azt parancsolta, hogy vádlói hozzád jöjjenek.) Magad is tudomást szerezhetsz mind arról, amivel vádoljuk, ha őt kihallgatod. Csatlakoztak ehhez a vádhoz a zsidók is, és erősítgették, hogy mindez valóban így van.

Kedves Testvéreim! A harmadik térítő, missziói útról hazafelé jövet, Agabosz próféta megjövendölte, hogy Jeruzsálemben igen sok veszély fogja érni Pál apostolt. Őt azonban nem lehetett megfélemlíteni. Tudta, hitte, hogy élete Jézus Krisztus védelme alatt van a nehézségekben is. A zsidók el is fogták, börtönbe zárták. Ha Isten nem küldött volna „kiszabadító" római katonákat, az összeesküvők meg is ölték volna. Amikor pedig nem volt láncok között, hirdette Jézus Krisztus szeretetét, megváltó irgalmát, ahol csak lehetősége volt rá. Aztán újra elfogták. Kellett megint a „felmentő sereg" Liziász ezredessel az élen, és Jeruzsálemből Cézáreába vitték a katonák az apostolt Félix helytartó elé. Mai Igénk egy tárgyalás kezdetéről szól, ahol a vádbeszéd hangzott el Pál ellen.

1.Nagy békességet biztosítasz számunkra, nagyra becsült Félix! Egy pár szót írok Félix római helytartóról. Krisztus után 52-től 58-ig volt Palesztina első embere. Alacsony sorból emelkedett ki, jók voltak hozzá az „istenek" és magas polcra emelték. Kicsapongó, erkölcstelen életet élt, de helytartónak megfelelt. Keményen bánt a zsidókkal. Hiú ember volt, szerette, ha dicsőítették és dicsérték őt. Tertullus ügyvéd, a vád képviselője is ezzel a hízelgő beszéddel kezdte mondandóját, és felmagasztalta Félixet, így annál mélyebbre nyomhatta le Pált. Ez jó módszer volt az ügyvéd részéről, hiszen így minden hazugsággal meglehetett etetni a „trónon ülő" helytartót.

Szeretteim az Úrban! Képzeljük bele magunkat ebbe a tárgyalásba. Mi is Cézáreában vagyunk, ahol hallgatóként részt vehetünk egy koncepciós perben. A sok ember között látunk egy öntelt „nagy embert", Félixet. Mellette Ananiás zsidó főpapot, aki kezét tördelve azon idegeskedik, hogy milyen ítéletet mondanak majd ki Pál apostolra. A helytartó balján Tertullusz áll fel magabiztosan, először benyal a trónon ülőnek, a következő mondatával pedig belemar az apostol munkájába. És láthatjuk még Isten képviseletében azt az embert, aki nem tört össze a méltatlan meghurcoltatás miatt. Pál erős, mert tudja, hogy az Úr kezében van a jelene, de a jövője is. A gyűlés szabályos, ami az ügymenet szerint történik. Egy hiba azért mégis van, védő ügyvéd nincs a tárgyaláson. Ettől függetlenül vallja belül a szívében az apostol: Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? (Róma 8,31.) Tanulság legyen számunkra ebből a jelenetből az: a./ A dicsvágy soha ne vegye el a józan ítélőképességünket. b./ Óvakodjunk a mézes-mázos beszédektől, olyan emberek megjátszásától, akik „túl szépen" szónokolnak, hamisságokat szajkóznak.

2.Ez az ember valóságos pestis, lázadást szít a földkerekségen...! Minden szava hazugság volt Tertullusznak, amit Pál ellen mondott. Jól tekerte a szavakat, hogy hihető legyen. Aki Krisztus ügyében munkálkodik, az pestist terjeszt, hangzott a vádbeszéd. Még a templom megszentségtelenítéséről is szólt, ami a zsidók szerint a legnagyobb bűn. Ez is rágalom volt. Éppen a múlt szerdán olvashattuk az Igében, hogy milyen tiszteletteljes alázattal hajtott fejet a „zsinat" előtt, amikor a tisztulási szertartásokat elvégezte a négy férfivel együtt a templomban. Ahogy Ura Jézus, úgy Pál is az Atya Isten házának tartotta az imádság hajlékát.

Drága Testvéreim! Ezt a mondatot jól gondoljuk át, amelyet fentebb aláhúztam. Mert ez a véleménye sokaknak ma is a hívő emberekről. Aki Krisztus követségében jár, az bolond, maradi, még veszélyes is lehet az „új tanítások" megakadályozásában. Nem halad a korral, sőt gátolja azt. Ezzel szemben mi az igazság? Ahogy Pál leírta: Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel! (II. Kor. 5,20.) Ez nem pestis, nem ópium, ahogy erről 70 éve szólt az akkori rendszer, és nem vírus, ahogy ezt napjainkban gondolják. A templom megszentségtelenítése pedig az, ha valaki, aki Isten házába megy, nem Isten előtt fejet hajtva, bűnös lélekkel, ám élő reménységgel kéri és várja a feloldozást, hanem magát mutogatva megjátssza a hívőt. Az ilyen magatartásban nem gyönyörködik az Úr!

3.Csatlakoztak ehhez a vádhoz a zsidók is! Hát hogyne csatlakoztak volna. A zsidók szemében Pál olyan áruló volt, aki teljesen kifordult önmagából, és olyan tanokat hirdetett, mely teljesen ellenkezett az ő tanításaikkal. Eretnek lett egy új szektában, és egy ács fiát tartották a Messiásnak, akit annak rendje és módja szerint keresztre is feszítettek. De ezek a követők azt mondták, hogy feltámadt, él, és ez a Jézus munkálkodik tovább is Pálék életében. Veszni kell az ilyen embernek, el kell őt hallgattatni. Ez volt az egységes vélemény.

Kedves Testvérek! Amikor Jézus állt Pilátus és a főpapok előtt, a tömeg akkor azt mondta: Feszítsd meg! Meg is történt akkor az áldozat. Az Atya órája akkor jött el arra, hogy a bűnös ember bűne elrendeződjék. És aki hittel fogadta/fogadja Jézus áldozatát, annak a számára készen van a bocsánat. Ez a kegyelem! Pál ellen való vádbeszéd nem hasonlítható Jézuséhoz, de a gonosz indulat ugyanúgy az ördög munkája. Mindig ébernek kell lennünk, hogy bele ne essünk a csapdájába!

Ajánlott ének: 77. zsoltár versei Szeretettel: Deák Zoli (bácsi)

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 19, összesen: 698246

 • 2021. augusztus 02., hétfő

  Javában zajlik Budapesten a Dunamelléki Református Egyházkerület központjának felújítása és a 2019-ben leégett Ráday utcai kollégium újjáépítése.
 • 2021. augusztus 01., vasárnap

  „Hat évig kergettük ezt az álmot, mire egész más módon, mint gondoltuk, miénk lett ez a csoda." Hogyan lesz egy parasztház és a hozzá tartozó kút áldá...
 • 2021. július 29., csütörtök

  Kapolcson a céltalan barangolás is feltölt, a régi kövekből rakott házak és kerítések, a kemencében sült ételek illata erőfeszítés nélkül segítenek me...
 • 2021. július 29., csütörtök

  A Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kara felvételt hirdet alábbi hitéleti alapképzési szakjaira nappali és levelező munkarendben: református...
 • 2021. július 28., szerda

  Miként alakult a művészet és az egyház kapcsolata az európai történelemben? Mit árulhat el egy művészeti alkotás Isten és az ember kapcsolatáról? Föld...
 • 2021. július 27., kedd

  „Abban hiszek, hogy mindenki tud zenélni és énekelni. Rengeteg gátlás és korlát épül belénk, ami elveszi az örömünket, ezeket a falakat szeretném áttö...
 • 2021. július 27., kedd

  Több ezer résztvevőt, köztük rengeteg határon túlról érkezőt várnak a kedden kezdődött Csillagpont Református Ifjúsági Találkozóra Debrecenbe. A feszt...
 • 2021. július 26., hétfő

  Táncra perdülő latrok és az utca porában osztozó igazságkeresők között: vajon történhet-e igazi találkozás? A Művészetek Völgyéből jelentkezünk.
 • 2021. július 26., hétfő

  A debreceni Wáli István Református Cigány Szakkollégium és a Budapesti Református Cigány Szakkollégium egyaránt várja tehetséges, egyetemre vagy főisk...
 • 2021. július 22., csütörtök

  A mesterséges intelligencia korunk legnagyobb kihívása. Miért van ez így, milyen veszélyeket hordoz magában, és milyen kiút állhat előttünk? Könyvkrit...