Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Őszi csendesnap

Baracsi István encsencsi lelkipásztor, Kozma Mihály apagyi lelkipásztor és Szabó Lajos az encsencsi gyülekezet gondnoka.

2006. november 5-én, vasárnap délután tartotta az encsencsi gyülekezet őszi csendesnapját a református templomban. Örvendező szívvel fogatuk a hozzánk érkező apagyi és ibrányi gyülekezetet Kozma Mihály és felesége, és Vass László lelkipásztorok vezetésével. A csaknem 170 főnyi gyülekezet nagy örömmel magasztalva Istent, kedves szolgálatokkal ismerkedett egymással. Kozma Mihály lelkipásztor igehirdetésében, a református kegyességi élethez elválaszthatatlanul hozzátartozó csendességég fontosságára, gyakorlatára és értelmére hívta fel a figyelmet. Mindennapjaink ritmusában kell lenni néhány percnek, vagy órának, amelyet bibliaolvasással, imádsággal, Isten előtti elcsendesedéssel töltünk. Ilyenkor a mindenható Isten előtt állunk meg és elmondunk neki mindent. A világ háborgó zajai között az ilyen csendesség éltető és élet formáló erő. Az igei szolgálat után kürtök kíséretében énekeltük: "Fel barátim, drága Jézus zászlaja alatt-. Majd bizonyságtételek és énektanulás következett.
Az irányi gyülekezet életével, múltjával, jelenével és jövőbeli terveivel ismerkedhettünk meg Vass László lelkipásztor beszámolójából. A városi gyülekezetben két éve szolgáló lelkipásztor, gyülekezete iránti szeretetét, és a gyülekezet partneri ragaszkodását láthattuk. A szolgálatok sokrétűségét, a generációk megszólításának fontosságát, a jövő építését. Magasztaljuk Istent a családi áldásokért is, hiszen néhány héttel korábban kapták ajándékként Istentől második gyermeküket.
Az apagyi és ibrányi gyülekezet bemutatkozó szolgálata köré épült az encsencsi gyülekezet szolgálata, amelynek végén szerény ajándékokkal örvendeztette meg a házigazda gyülekezet a jelenlévőket. Énekkel, versekkel magasztalva Istent, jó volt egymás hite által épülni. A templomi alkalom szeretetvendégséggel folytatódott a szomszédos idősek napközi otthona épületében. A süteményekkel, szendvicsekkel gazdagon terített asztalok mellett kötetlenül, hosszasan beszélgetett még egymással a három gyülekezet. Egy hosszú, de Istentől gazdagon megáldott délután után meghatódott búcsúvételekkel köszöntünk el egymástól az ismét találkozás reményében. Áldott legyen az Örökkévaló az elkészített kedves alkalomért!Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

 • 2020. július 02., csütörtök

  A gyermekpornográfia haszonélvezőit védelem illeti, de ki védi meg a gyerekeket? Berényi-Jerebák Anikó iskolapszichológus jegyzetét olvashatják a volt...
 • 2020. július 02., csütörtök

  A 2021-re tervezett műhelytémánk a bibliai apokaliptika lesz. Előadónk lesz mások mellett Mark Meynell is. Az esti igehirdetések alkalmával Rozgonyi B...
 • 2020. július 01., szerda

  Egy gyermeket elveszíteni a legnagyobb veszteség, ami egy szülőpárt érhet. De mi történik akkor, ha a kis élet még ki sem fejlődhetett? Milyen körülmé...
 • 2020. június 30., kedd

  A SZEL-Biblikus Bábstúdió filmjei kicsit mindenkihez szólnak, de elsősorban a gyermekes családokhoz. Egy németországi történet a terápiás báboktól a n...
 • 2020. június 29., hétfő

  A református lelkipásztori hivatás és a rendkívüli idők kihívásainak kérdéskörével folytatódott a „testvérek párbeszéde”, amely a megújulás és leporol...
 • 2020. június 28., vasárnap

  A kiadvány a jelenlegi, 1948-ban kiadott énekeskönyv nagy részét megtartva, bő tíz évnyi előkészület és munka eredményeként készül el ebben az évben, ...
 • 2020. június 25., csütörtök

  Egyházkerületünk történetének apró, ismeretlen fejezete, amelyben az ügyesség, a hűség, a kapcsolattartás és az elődök tisztelete találkozott egymássa...
 • 2020. június 24., szerda

  Nem csak a bezárkózás volt nehéz, az újranyitás sem egyszerű lépés. Milyen tanulságokat viszünk magunkkal a karanténból, hogyan hathat mindez közösség...
 • 2020. június 23., kedd

  Huszonhat évesen választották meg gyülekezeti gondnoknak, ezt a szolgálatot hite szerint csak alázattal lehet betölteni. Vulkanológiával foglalkozó ke...
 • 2020. június 22., hétfő

  Egyházzenei, közösségi program, szakmai és missziós céllal. A Tahi Egyházzenei Hét énekelni szerető gyülekezeti tagokat, karnagyokat és kántorokat vár...