2012. november 26., hétfő - Ablonczy Áron Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Szeretet

Sokféleképpen lehet a szeretetről szólni - de a személyes hang a leghitelesebb. Ennek egy szép keretet adhat egy ünnepváró csendesnap egy gimnáziumban, ahol tanárok, diákok egymást ajándékozhatják meg egy történettel, igazi lelki ajándékokkal....

 

 

A szeretet-himnusz feldolgozása a szeretet ünnepére készülve

(felolvasásra, bizonyságtételekkel, más idézetekkel kiegészítve
egy adventi csendesnap zárására)

Egy diák olvassa a bibliai verseket, egy másik a versidézeteket.
Jó, ha egyikük a teremben baloldalon, a másikuk jobb oldalon áll, s akik még szólnak, azok jönnek be középre. Minden szerep változtatható, alakítható saját iskolai keretekre, kinek milyen tehetséges diákok állnak „rendelkezésére…”

Egy tanár bizonyságtételével kezdődjön – „A legszebb karácsonyi történetem” címmel.

Szóljak bár emberek, vagy angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc (cintányér) vagyok, vagy pengő cimbalom (triangulum).
Legyen bár prófétáló tehetségem, ismerjem bár az összes titkokat és minden tudományt,
Legyen akkora hitem, hogy hegyeket mozgassak, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek.


„Legyen hát célod: Istennek dicsőség, magadnak munka.
Az egyén szabad érvényre hozni mind, mi benne van.
Csak egy parancs kötvén le: szeretet.”

Madách Imre

Bizonyságtétel egy hétköznapi csodáról – „Hogyan tanultam meg szeretni?” címmel

Osszam el bár egész vagyonomat a szegényeknek, s vessem oda testemet, hogy elégessenek, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem.
A szeretet türelmes, a szeretet jóságos.

„Az igazat megvallva...
alapjában véve semmi rosszat nem látok benned,
talán csak egyet...
Azt, hogy jobb vagy, mint én,
s ez nehezen megbocsátható.”

Simon András

Énekek: 395. dicséret közös énekléssel, vagy énekkar éneklésével.

A szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem gőgösködik, nem tapintatlan, nem keresi a maga hasznát.

„Mintha itt lenn, a nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves kis falumban
Csak szeretet lakik máma.”

Ady Endre

Egy osztály ajándéka a többieknek: pantomim, vagy betlehemes, esetleg zümmögő kórus egy szép adventi énekkel…

A szeretet haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója, nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal.

„Szeress hát minket is, koldusokat
lelkünkben gyújts pici gyertyát, sokat.
Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk
törékeny játékunkat, a reményt.”

Babits Mihály

A nagy közös adventi koszorú gyertyáinak meggyújtása, majd közös ének: 301.

A szeretet mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. A szeretet soha el nem múlik.

„Keménységed és elvárásaid zorddá és undokká tesznek.
De ha szeretsz, jóságod sugarában újra megszelídülök,
és elfogadlak én is.
Ha csak eredményeim alapján tartasz értékesnek, elveszek.
De ha pusztán önmagamért szeretsz, sikert sikerre halmozok.
Semmit se tégy, csak szeress, és felnövök magamhoz.”

Simon András

Egy szólóhangszer játéka


Amikor még gyermek voltam, úgy beszéltem, mint a gyermek, úgy ítéltem, mint a gyermek.
De mikor férfivá nőttem, elhagytam a gyermek szokásait.
Ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről-színre.
Most csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek, ahogy én is ismert vagyok.
Most megmarad a hit, remény, szeretet, e három.
De köztük a legnagyobb a szeretet.
Törekedjetek a szeretetre!
(Ezt az egész szakaszt soronként egymás után ismételve - mintegy visszhangként mondja a bal és jobb oldalon álló diák!)

A kollégiumi lelkész, vallástanár bátorító szavai ünnepre készülődés jegyében.

Mindenki feláll, s osztályonként összefogódzva, vagy nagy körben egymást átölelve mondjuk el a Miatyánkot.

Közös ének: 312
Áldással zárjunk

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Kapcsolat

Látogatók ma: 128, összesen: 1175703

 • 2021. június 22., kedd

  Új kurzusokkal és műhelyekkel bővült a Sófár református dicsőítő iskola, amelyet ezúttal Miskolcon tartanak a járványügyi előírások szigorú betartása ...
 • 2021. június 22., kedd

  Szeretettel hívunk minden lelkipásztort a kifejezetten lelkészek számára szervezett lelkigyakorlatra, mely a lelki-testi pihenést, feltöltődést, megál...
 • 2021. június 21., hétfő

  A családon belüli erőszak ellen nem elég jogi és szakmai lépéseket tenni, szükség lenne a társadalom erkölcsi szintjének a fejlesztése is.
 • 2021. június 21., hétfő

  Szeretettel hívjuk és várjuk kreditpontot adó, akkreditált képzésünkre!
 • 2021. június 20., vasárnap

  Kézműves programmal, tematikus sétával és színvonalas nyáresti koncerttel várja az érdeklődőket a budapesti Bibliamúzeum a Múzeumok Éjszakáján június ...
 • 2021. június 18., péntek

  2021 szeptemberében a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 3. alkalommal indítja a Keresztény értékrendű vezetés szakirányú továbbképzését a négy tö...
 • 2021. június 17., csütörtök

  Tizenkét önkéntes utazik ki június végén a kenyai Rusinga szigetére a Van egy téglám Kenyában és a Hungary Helps Önkéntes Program közös projektjének r...
 • 2021. június 16., szerda

  Az Igehirdetők kézikönyve szakirodalomként is amellett tesz hitet, hogy az emberi élet minden maradandó gyönyörűsége csakis az Isten igéjében való gyö...
 • 2021. június 15., kedd

  Mívesen faragottak és megrongáltak, frissen festettek és kopottak, fűtöttek és kényelmetlenek. Padok, amelyek körül emberéletek fonódtak össze. Gyerek...
 • 2021. június 14., hétfő

  Hol találkozik egymással a matematika és teológia, ha a világ megismerésében és leírásában hasonlóan gondolkodnak? Néhány elgondolkodtató modell a tra...