2012. november 26., hétfő - Ablonczy Áron Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Szeretet

Sokféleképpen lehet a szeretetről szólni - de a személyes hang a leghitelesebb. Ennek egy szép keretet adhat egy ünnepváró csendesnap egy gimnáziumban, ahol tanárok, diákok egymást ajándékozhatják meg egy történettel, igazi lelki ajándékokkal....

 

 

A szeretet-himnusz feldolgozása a szeretet ünnepére készülve

(felolvasásra, bizonyságtételekkel, más idézetekkel kiegészítve
egy adventi csendesnap zárására)

Egy diák olvassa a bibliai verseket, egy másik a versidézeteket.
Jó, ha egyikük a teremben baloldalon, a másikuk jobb oldalon áll, s akik még szólnak, azok jönnek be középre. Minden szerep változtatható, alakítható saját iskolai keretekre, kinek milyen tehetséges diákok állnak „rendelkezésére…”

Egy tanár bizonyságtételével kezdődjön – „A legszebb karácsonyi történetem” címmel.

Szóljak bár emberek, vagy angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc (cintányér) vagyok, vagy pengő cimbalom (triangulum).
Legyen bár prófétáló tehetségem, ismerjem bár az összes titkokat és minden tudományt,
Legyen akkora hitem, hogy hegyeket mozgassak, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek.


„Legyen hát célod: Istennek dicsőség, magadnak munka.
Az egyén szabad érvényre hozni mind, mi benne van.
Csak egy parancs kötvén le: szeretet.”

Madách Imre

Bizonyságtétel egy hétköznapi csodáról – „Hogyan tanultam meg szeretni?” címmel

Osszam el bár egész vagyonomat a szegényeknek, s vessem oda testemet, hogy elégessenek, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem.
A szeretet türelmes, a szeretet jóságos.

„Az igazat megvallva...
alapjában véve semmi rosszat nem látok benned,
talán csak egyet...
Azt, hogy jobb vagy, mint én,
s ez nehezen megbocsátható.”

Simon András

Énekek: 395. dicséret közös énekléssel, vagy énekkar éneklésével.

A szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem gőgösködik, nem tapintatlan, nem keresi a maga hasznát.

„Mintha itt lenn, a nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves kis falumban
Csak szeretet lakik máma.”

Ady Endre

Egy osztály ajándéka a többieknek: pantomim, vagy betlehemes, esetleg zümmögő kórus egy szép adventi énekkel…

A szeretet haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója, nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal.

„Szeress hát minket is, koldusokat
lelkünkben gyújts pici gyertyát, sokat.
Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk
törékeny játékunkat, a reményt.”

Babits Mihály

A nagy közös adventi koszorú gyertyáinak meggyújtása, majd közös ének: 301.

A szeretet mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. A szeretet soha el nem múlik.

„Keménységed és elvárásaid zorddá és undokká tesznek.
De ha szeretsz, jóságod sugarában újra megszelídülök,
és elfogadlak én is.
Ha csak eredményeim alapján tartasz értékesnek, elveszek.
De ha pusztán önmagamért szeretsz, sikert sikerre halmozok.
Semmit se tégy, csak szeress, és felnövök magamhoz.”

Simon András

Egy szólóhangszer játéka


Amikor még gyermek voltam, úgy beszéltem, mint a gyermek, úgy ítéltem, mint a gyermek.
De mikor férfivá nőttem, elhagytam a gyermek szokásait.
Ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről-színre.
Most csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek, ahogy én is ismert vagyok.
Most megmarad a hit, remény, szeretet, e három.
De köztük a legnagyobb a szeretet.
Törekedjetek a szeretetre!
(Ezt az egész szakaszt soronként egymás után ismételve - mintegy visszhangként mondja a bal és jobb oldalon álló diák!)

A kollégiumi lelkész, vallástanár bátorító szavai ünnepre készülődés jegyében.

Mindenki feláll, s osztályonként összefogódzva, vagy nagy körben egymást átölelve mondjuk el a Miatyánkot.

Közös ének: 312
Áldással zárjunk

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Kapcsolat

Látogatók ma: 119, összesen: 1040432

 • 2019. december 05., csütörtök

  Az Északi-sarktól a hegycsúcsokig, a találkozásoktól a befele figyelésig, az ünnepektől a mindennapokig, Karácsony apótól Jézusig – könyvajánlónk az a...
 • 2019. december 04., szerda

  Gyülekezeti terem úgy válhat Isten eszközévé, ha életünket okos istentiszteletként éljük. Mit jelent ez, és hogyan mutathat példát erre az egyik Fejér...
 • 2019. december 03., kedd

  Az egyetemi közösség nem család, nem gyülekezeti csoport, hanem olyan zarándokút, ahol mindössze pár évet vagyunk egymás mellett. Ez csak kísérés, de ...
 • 2019. december 03., kedd

  – a környezeti cselekvésben sem
 • 2019. december 02., hétfő

  Az igehirdetés akkor jó, ha hat. De hogyan lehet az emberi szó Isten üzenetévé? És miként kerülheti el az igehirdető, hogy manipulálja hallgatóságát? ...
 • 2019. december 01., vasárnap

  „Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás."
 • 2019. december 01., vasárnap

  A fővárosból és környékéről is érkeztek lelkészek, esperesek és gyülekezeti tagok, hogy november utolsó szombatján együtt imádkozzanak Budapest lelki ...
 • 2019. december 01., vasárnap

  Adventi emlékkönyv – advent első vasárnapja
 • 2019. november 28., csütörtök

  Úgy tűnik, nem várakozni nem tudunk, épp ellenkezőleg: amit nagyon is igénylünk, az az izgalommal teli várakozás.
 • 2019. november 28., csütörtök

  A civilizációnk által diktált túlfogyasztás, amely a környezeti és társadalmi problémák forrása, a zajos és vibráló vásári forgataggal távolít el benn...