2012. november 26., hétfő - Ablonczy Áron Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Szeretet

Sokféleképpen lehet a szeretetről szólni - de a személyes hang a leghitelesebb. Ennek egy szép keretet adhat egy ünnepváró csendesnap egy gimnáziumban, ahol tanárok, diákok egymást ajándékozhatják meg egy történettel, igazi lelki ajándékokkal....

 

 

A szeretet-himnusz feldolgozása a szeretet ünnepére készülve

(felolvasásra, bizonyságtételekkel, más idézetekkel kiegészítve
egy adventi csendesnap zárására)

Egy diák olvassa a bibliai verseket, egy másik a versidézeteket.
Jó, ha egyikük a teremben baloldalon, a másikuk jobb oldalon áll, s akik még szólnak, azok jönnek be középre. Minden szerep változtatható, alakítható saját iskolai keretekre, kinek milyen tehetséges diákok állnak „rendelkezésére…”

Egy tanár bizonyságtételével kezdődjön – „A legszebb karácsonyi történetem” címmel.

Szóljak bár emberek, vagy angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc (cintányér) vagyok, vagy pengő cimbalom (triangulum).
Legyen bár prófétáló tehetségem, ismerjem bár az összes titkokat és minden tudományt,
Legyen akkora hitem, hogy hegyeket mozgassak, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek.


„Legyen hát célod: Istennek dicsőség, magadnak munka.
Az egyén szabad érvényre hozni mind, mi benne van.
Csak egy parancs kötvén le: szeretet.”

Madách Imre

Bizonyságtétel egy hétköznapi csodáról – „Hogyan tanultam meg szeretni?” címmel

Osszam el bár egész vagyonomat a szegényeknek, s vessem oda testemet, hogy elégessenek, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem.
A szeretet türelmes, a szeretet jóságos.

„Az igazat megvallva...
alapjában véve semmi rosszat nem látok benned,
talán csak egyet...
Azt, hogy jobb vagy, mint én,
s ez nehezen megbocsátható.”

Simon András

Énekek: 395. dicséret közös énekléssel, vagy énekkar éneklésével.

A szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem gőgösködik, nem tapintatlan, nem keresi a maga hasznát.

„Mintha itt lenn, a nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves kis falumban
Csak szeretet lakik máma.”

Ady Endre

Egy osztály ajándéka a többieknek: pantomim, vagy betlehemes, esetleg zümmögő kórus egy szép adventi énekkel…

A szeretet haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója, nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal.

„Szeress hát minket is, koldusokat
lelkünkben gyújts pici gyertyát, sokat.
Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk
törékeny játékunkat, a reményt.”

Babits Mihály

A nagy közös adventi koszorú gyertyáinak meggyújtása, majd közös ének: 301.

A szeretet mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. A szeretet soha el nem múlik.

„Keménységed és elvárásaid zorddá és undokká tesznek.
De ha szeretsz, jóságod sugarában újra megszelídülök,
és elfogadlak én is.
Ha csak eredményeim alapján tartasz értékesnek, elveszek.
De ha pusztán önmagamért szeretsz, sikert sikerre halmozok.
Semmit se tégy, csak szeress, és felnövök magamhoz.”

Simon András

Egy szólóhangszer játéka


Amikor még gyermek voltam, úgy beszéltem, mint a gyermek, úgy ítéltem, mint a gyermek.
De mikor férfivá nőttem, elhagytam a gyermek szokásait.
Ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről-színre.
Most csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek, ahogy én is ismert vagyok.
Most megmarad a hit, remény, szeretet, e három.
De köztük a legnagyobb a szeretet.
Törekedjetek a szeretetre!
(Ezt az egész szakaszt soronként egymás után ismételve - mintegy visszhangként mondja a bal és jobb oldalon álló diák!)

A kollégiumi lelkész, vallástanár bátorító szavai ünnepre készülődés jegyében.

Mindenki feláll, s osztályonként összefogódzva, vagy nagy körben egymást átölelve mondjuk el a Miatyánkot.

Közös ének: 312
Áldással zárjunk

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Kapcsolat

Látogatók ma: 197, összesen: 1093113

 • 2020. július 15., szerda

  Határaink meghúzása, engedelmesség Istennek, szabadság korunk szépségtársadalmának felfogásaitól – néhány olyan feltétel, amely szükséges a fiatal gen...
 • 2020. július 13., hétfő

  Miért van hatalma a médiának, és miért nem szolgáltat mégsem igazságot? Cikksorozatunk második részében a média igazságáról és az újságírók feladatáró...
 • 2020. július 12., vasárnap

  A koronavírus miatti járványügyi helyzet nem csupán nehézségeket és kihívásokat jelentett a Bethesda Gyermekkórház számára, de számos apró csodát és r...
 • 2020. július 09., csütörtök

  Még sosem beszélgettek ilyen hosszan, pedig már ismerték egymást. Rájuk sötétedett a kicsi szobában.
 • 2020. július 08., szerda

  Nem bízunk a médiában, mégsem bírunk meglenni nélküle – a járványhelyzet tükrében megláthattuk a médiához fűződő ellentmondásos viszonyunkat. Eg...
 • 2020. július 07., kedd

  A Magyar Bibliatársulat idei adománygyűjtő akciója a látogatók híján hosszú ideje zárva tartó Biblia Látogatóközpont fenntartásában segítené a vizsoly...
 • 2020. július 06., hétfő

  Nem tudunk olyat mondani, ami ne lenne része a világunknak. De amikor a világunkról magáról teszünk állításokat, valóban azt beszéljük el, ami történi...
 • 2020. július 05., vasárnap

  A Spiritualitás és misszió az egyházban nevű kurzus egyszerre útkeresés és szakmai műhely, amelyben összeér a személyes kegyesség a közösségi lelkiség...
 • 2020. július 02., csütörtök

  A gyermekpornográfia haszonélvezőit védelem illeti, de ki védi meg a gyerekeket? Berényi-Jerebák Anikó iskolapszichológus jegyzetét olvashatják a volt...
 • 2020. július 02., csütörtök

  A 2021-re tervezett műhelytémánk a bibliai apokaliptika lesz. Előadónk lesz mások mellett Mark Meynell is. Az esti igehirdetések alkalmával Rozgonyi B...