2014. március 03., hétfő - Nagy Dávid Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Felelős Vezetés

Vezetni és vezetve lenni. Ezek a kérdések, melyek minden ifivezetőt izgatnak. De hogyan? Ki alkalmas? Milyen eszközök szükségese? Új sorozatunk ebben kíván segíteni!

„Míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten Fia megismerésének egységére, a felnőttkorra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra..." (Ef 4,13)

Egy evangélizátor előre hívta azokat, akikben döntés született az alkalmon.

Sokan megbotránkoztak - mit akar? Mások lelkesedtek, de jó látni az újonnan megtérőket!

De azután egy nagyon fontos dolog történt: valaki odament hozzájuk, egyesével felírta adataikat és meghívta őket egy személyes beszélgetésre. Hogyan hívták volna meg őket, ha nem mennek előre? Ki tudhatta volna, hogy kiben mi történt, ha nem bíztatják egy „vállalásra" - hogy felálljon és mások szeme láttára előre menjen? Mint kiderült - később egy-egy csoportba hívták őket, hogy ne maradjanak magukra döntésük után, hanem legyen, aki eligazítja őket, legyen egy kis közösség, aki figyel rájuk. Növekedni kezdtek, s egy következő alkalommal már bizonyságot is tudtak tenni arról, mit is éltek át. Voltak, akik egy év után már csoportvezetők lettek abban a gyülekezetben.

Mi szégyenlősebbek vagyunk. Ezért sokszor egy-egy ifjúsági vezetőnek fogalma sincs arról mi történik  a csoportjában - lelki szempontból. Pedig vezetőként szükséges meglátnia, hogy valaki növekszik-e hitében, vagy éppen stagnál, esetleg visszaesett. Nagyon lelkesítő, vagy éppen elszomorító ez, de felelősek egymás hitéért? Felelősek vagyunk közösségeinkért. Egy ember vétke az egész közösséget visszavetheti, de egy ember növekedése jó kovásszá is lehet.

Mi történt, amikor te megtértél? Ki vette komolyan? Ki igazított el? Volt mentorod? Magad jártad az utad? Hol tartanak azok, akikkel együtt élted át Isten megújító kegyelmének kiáradását? Ki hogyan növekedett tovább? Kiktől mélyült a bibliaismereted, tisztult hitelvi látásod? Vannak-e kérdéseid?

Növekszik-e egyáltalán a hit? Nem úgy van, hogy egyszer meghallottuk (A hit hallásból van Gal 3,2)) és ajándékként (Isten ajándéka az) megkaptuk és azután már a miénk, és kész?

Ha a hit „mustármagnyi" is, életet hordoz és formál, azaz növekszik (Mt 17,20)

Aki hisz, élő víznek folyamai ömlenek életén keresztül - sokaknak forrássá lesz élete, példája, tehát növekszik (Jn 4,14)

Kemény eledelt kaphatnak, akik hitben erősek, tehát növekednek a hitben (Zsid 5,11-14)

A hit élő volta kiderül annak „tüzességéből", mellyel egy hívő ember mindenkit szeretne Istenhez hívogatni (1Jn 5,4)

A megtérés nem célja az útnak, hanem a kezdete: Istennel járni - ez a hit útja. Kapunk társakat, vezetőket, tanácsadókat. Jézus is három évig tanította a tizenkettőt.  Elhívta és felhatalmazta őket.

Vezetőként is vezetettnek maradni - megtart alázatban. Nem véletlen, hogy Mester továbbra is csak egy van. Innen is ered a „Jó pap holtig tanul", de ez minden hívő emberre igaz. Taníthatónak kell maradnunk.

Látjuk-e a magunkét is reálisan? Sokan hullámzanak, hol fent, hol lent érzik magukat. Vannak, akik egy év alatt annyit növekednek, mint mások 20 év alatt. Lehet ezt befolyásolni? Egy fiatalnak is lehet „felnőtt hite", s egy felnőtten megtért embernek is lehet „gyermeki" hite.

Így első olvasásra mindenki biztosan a „felnőtt" és „érett" hitet kívánja. De vajon kihagyható-e a korábbi három lépés? S ha valaki épp valahol tart, hogyan tud továbblépni? Ki fogja vezetni, ki lesz a mentora? Ha visszaesett, ki fog utána menni? Ki teszi helyre a tévelygőket?

Ki vállalhatja mások lelki vezetését? Aki maga is végigjárt már egy utat, s eljutott a „felnőtt hitre", az „érett hitre". Ha valaki megrekedt egy korábbi szinten először neki magának van szüksége segítségre. Van, akit érlel, ha másokra is kell figyelnie, s kimozdulhat a maga körül forgásból. A hitben való érés a keresztyén jellem formálódása is. Olvassuk csak végig Péter második levélének  1, 3-11 verseit!

Sorozatunk most a tanítvánnyá tétel gondolatkörével foglalkozik. Azoknak akar segíteni, akik mások vezetésére alkalmasak lehetnek, ahogyan a Timóteushoz írt második levél írja: „Add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek." (2,2)

A sorozat célja az ifjúsági munka bibliai, hitvallási alapon való végiggondolása és annak felépítése korosztályról korosztályra.

Örömmel vesszük mások tapasztalatait és gondolatait, közreadjuk - ha valakinek bevált egy módszer, hiszen másoknak is segíthet.


Fodorné Ablonczy Margit
2014

Csatolt dokumentumok:

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Kapcsolat

Látogatók ma: 16, összesen: 1035537

 • 2019. november 17., vasárnap

  Vasárnap délután. A tárgyak nem néznek össze, a vizespohár nem csendül magától. Minden áll és néz. Mire vár? Valami azt nyikorogja, változom. Átmenőbe...
 • 2019. november 14., csütörtök

  „Már nem fogok ott ólálkodni körülöttük. Nem fogom várni a lehulló morzsákat. Nem fájdíthatom a szívem azzal, hogy nézem őket és sóvárgok. Belefáradta...
 • 2019. november 14., csütörtök

  A vidékfejlesztés, a felzárkóztatás és a teremtésvédelem elválaszthatatlanok egymástól, és a hátránykompenzáció mellett a kapcsolati hálózatok megújul...
 • 2019. november 12., kedd

  „Fontosnak tartjuk elmondani, hogy ha valaki nem tudja, milyen irányba induljon el, ne jelentkezzen mindenképpen egyetemre. Lazítani kell a dobozokban...
 • 2019. november 12., kedd

  A Budapest-Déli Református Egyházmegye pályázatot ír ki a Budapest-Pestlőrinc-Erzsébet-Bélatelepi Református Egyházközség lelkészi állására.
 • 2019. november 11., hétfő

  A díjnyertes kötet a bibliatanulmányozás teljesen új dimenzióját nyithatja meg sokak előtt.
 • 2019. november 10., vasárnap

  Egy átlag vasárnap minden 180. budapesti lakos vesz részt református istentiszteleten, a teljes fővárosi lakosság kevesebb mint egy százaléka. A Kié a...
 • 2019. november 07., csütörtök

  Kilenc lelkész tett lelkészi esküt és vehette át lelkészi oklevelét a Dunamelléki Református Egyházkerület november 7-i közgyűlésén. Nyolc lelkészt a ...
 • 2019. november 07., csütörtök

  A Protestáns Akadémia októberi rendezvénye is illeszkedett a 2019. év témakörébe, amely a 21. század kihívásait igyekszik felfedni, a hallgatók szemei...
 • 2019. november 07., csütörtök

  Cseh napot tartottak a Lónyay utcai Református Gimnáziumban, ahol a hagyományos cseh értékek megismerése mellett az ország református gimnáziumainak d...