Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Újra MEGNYITOTTUK templomunkat!

Tájékoztatás FRISSÍTVE
2021. május 2-án

A Zsinat Elnökségi Tanácsának
2021. április 14-én kiadott határozata alapján
templomunkat
2021. május 2-án,
vasárnap reggel 9:30-kor újra megnyitottuk!

Vasárnaponként
délelőtt 10 órakor és este 6 órakor
tartunk istentiszteletet.

Aktuális heti alkalmainkról itt lehet tájékozódni:
https://honlap.parokia.hu/lap/kalvin-teri-reformatus-egyhaz/cikk/mutat/aktualis-heti-alkalmak-4/

A hétközbeni- és egyéb alkalmakról
a lelkészi hivatalban (annak ügyeleti ideje alatt) ill. a fenti hivatkozás megnyitásával adunk
heti rendszerességgel tájékoztatást.

A nyitás az „Egyházközségi védekezési szabályozás”
előírásainak a szigorú betartásával lehetséges.

Kérjük, hogy mindenki viseljen orrot és
szájat elfedő maszkot,
és tartsa a megfelelő védőtávolságot!

Érkezéskor kérjük az érintés nélkül működő
kézfertőtlenítő használatát.

Szeretettel hívjuk és várjuk Testvéreinket a templomba!


* * *


Tájékoztatás FRISSÍTVE
2021. április 15-én,
a 2021. május 2-án történő
templom-újranyitással kapcsolatosan


Tájékoztatás
a templom újranyitásáról

A Zsinat Elnökségi Tanácsának
2021. április 14-én kiadott határozata alapján
templomunkat 2021. május 2-án,
vasárnap reggel 9:30-kor megnyitjuk.Vasárnaponként
délelőtt 10 órakor és este 6 órakor fogunk
istentiszteletet tartani.
Aktuális heti alkalmainkról itt lehet tájékozódni:
https://honlap.parokia.hu/lap/kalvin-teri-reformatus-egyhaz/cikk/mutat/aktualis-heti-alkalmak-4/


A hétközbeni- és egyéb alkalmakról
a lelkészi hivatalban (annak ügyeleti ideje alatt) ill. a fenti hivatkozás megnyitásával adunk
heti rendszerességgel tájékoztatást.

A nyitás az „Egyházközségi védekezési szabályozás”
előírásainak a szigorú betartásával lehetséges.

Kérjük, hogy mindenki viseljen orrot és
szájat elfedő maszkot,
és tartsa a megfelelő védőtávolságot!


Érkezéskor kérjük az érintés nélkül működő
kézfertőtlenítő használatát.

Szeretettel hívjuk és várjuk Testvéreinket a templomba,
nyitás tehát 2021. május 2-án!


A Zsinat Elnökségi Tanácsának
2021. április 14-én kiadott határozata
az alábbi hivatkozás megnyitásvával olvasható:
https://reformatus.hu/egyhazunk/hirek/majus-2-tol-nyissuk-meg-templomainkat/
* * *Tájékoztatás FRISSÍTVE 2021. március 29-én

– A járványügyi templomzárlat az ünnepek alatt is hatályban marad! –

A Zsinat Elnökségi Tanácsának március 26-i határozata

Kommunikációs Szolgálat 2021. március 26.

Imádságos felelősséggel tartozunk egymásért

A vírushelyzet alakulására, a kormányzati intézkedésekre és az egymás iránti felelősségre tekintettel egyházunk alkotmánya 173. § (1). felhatalmazása alapján a következő Elnökségi Tanácsi határozatot hozzuk:

Fájdalommal kellett meghoznunk azt a döntést, hogy
továbbra is szüneteljen minden személyes jelenléttel járó gyülekezeti alkalom és összejövetel, hiszen református keresztyén hitünk lényegéhez tartozik a közösség személyes megélése. Ezt a személyes találkozást is ellehetetlenítette a vírus, és életveszély forrásává tette. Ennek a terhét kell most elhordoznunk. A halálon is győztes Jézus Krisztushoz fohászkodunk énekünk szavával: Védelmezzed a te kicsiny bárkádat! Benned bízik a te küzdő egyházad; Te szent véred érette kiontottad: Elmerülni ne hagyd, ha megváltottad! (RÉ 381:6)

Gyülekezeteinket arra kérjük, hogy lehetőségeikhez mérten a húsvéti ünnepkör istentiszteleteit digitális eszközök segítségével tartsák meg.

Szeretettel felhívjuk gyülekezeti tagjaink figyelmét televíziós istentiszteleti közvetítéseinkre. Nagypénteken a Duna Televízión 10 órától követhetik a Debrecen-Nagytemplomi Református Gyülekezet istentiszteletét. A feltámadás ünnepén, húsvétvasárnap pedig 9 órától a Duna World csatornán kapcsolódhatnak be úrvacsorás református istentisztelet közvetítésébe.

A nyitás lehetséges időpontjáról a járványhelyzet alakulását és a kormányzati intézkedéseket figyelembe véve fogunk majd döntést hozni.

Az imádság erejével állunk mindazok mellett, akiket súlyosan érint a járványhelyzet!

A mielőbbi viszontlátás reményében, Istenünk békét hozó szavainak erejével felvértezve hoztuk meg határozatunkat:

Ne félj, mert én veled vagyok! (Ézsaiás 43,5)

2021. március 26.

Balog Zoltán s.k., püspök, lelkészi elnök és Veres Sándor s.k., főgondnok
Dunamelléki Református Egyházkerület

Steinbach József s.k., püspök és Nemes Pál s.k., főgondnok, világi alelnök
Dunántúli Református Egyházkerület

Pásztor Dániel s.k., püspök, lelkészi alelnök és Molnár Pál s.k., főgondnok
Tiszáninneni Református Egyházkerület

Fekete Károly s.k., püspök és Molnár János s.k., főgondnok, világi elnök
Tiszántúli Református Egyházkerület

***

Megjegyzés, kiegészítő tájékoztatás:

Kérjük Testvéreinket, ezekben a rendkívüli időkben nyitott szívvel olvassák, hallgassák, tekintsék meg az egyházközségünk honlapjára feltöltött (ld. az alábbi hivatkozást) áhítatokat, igemagyarázatokat is, melyeket megtalálnak a lentiekben feltüntetett, interneten elérhető honlap alján,
az alábbi hivatkozás megnyitásával, a „Csatolt dokumentumok”-nál:

https://honlap.parokia.hu/lap/kalvin-teri-reformatus-egyhaz/cikk/mutat/rendkivuli-ahitatok-igemagyarazatok-1* * *

Tájékoztatás FRISSÍTVE 2021. március 8-án

Újbóli TEMPLOMZÁRLAT
– a járványügyi helyzet miatt –


Koronavírus:
a Zsinat Elnökségi Tanácsának
március 5-i határozata

(Zsinati Kommunikációs Szolgálat 2021. március 5.)

A bajban is maradjunk együtt!

A járványhelyzet súlyos megpróbáltatások elé állítja Magyarország minden polgárát és különösen azokat, akik az élet rendjének fenntartásáért és az egészségünkért vállalnak felelősséget. A járványhelyzet alakulását és a kormányzati intézkedéseket figyelembe véve, egyházunk alkotmánya 173. § (1). felhatalmazása alapján a következő, 130106/2021 sorszámú Elnökségi Tanácsi határozatot hozzuk:

2021. március 8. és 26. között terjedő időszakban minden, személyes jelenléttel járó istentisztelet, gyülekezeti alkalom és összejövetel szünetel. Tartsunk istentiszteleteket és gyülekezeti alkalmakat digitális eszközök segítségével, a gyülekezet helyi lehetőségeinek figyelembevételével. Kérünk minden lelkipásztort és presbitériumot, hogy ebben a rendkívüli helyzetben is találjanak módot a bajba jutottak, betegek és magányosok lelki támogatására, és
nyújtsanak segítséget az erre rászorulóknak.

A nagyheti és húsvéti istentiszteletek rendjéről
március 26-án dönt a Zsinat Elnökségi Tanácsa.

Az imádság erejével állunk mindazok mellett, akik azért dolgoznak, hogy
ez a próbatétel minél előbb elmúljon.

Miközben mindannyian szeretnénk visszakapni régi életünket, hisszük és valljuk, hogy Isten új életet kínál nekünk. Szükségünk van arra, hogy felismerjük, miben és hogyan kell ezután másképp élnünk. Ezért buzdítunk mindenkit, hogy különös figyelemmel és kitartással keresse Isten akaratát.

A húsvéti istentiszteleti találkozás reményében hoztuk meg határozatunkat, azzal a hittel, hogy „nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét” (2Tim 1,7).

2021. március 5.

Balog Zoltán s.k., püspök, lelkészi elnök
Veres Sándor s.k., főgondnok
Dunamelléki Református Egyházkerület

Steinbach József s.k., püspök

Nemes Pál s.k., főgondnok, világi alelnök
Dunántúli Református Egyházkerület

Pásztor Dániel s.k., püspök, lelkészi alelnök
Molnár Pál s.k., főgondnok
Tiszáninneni Református Egyházkerület

Fekete Károly s.k., püspök
Molnár János s.k., főgondnok, világi elnök

Tiszántúli Református Egyházkerület


Megjegyzés, kiegészítő tájékoztatás:
Kérjük Testvéreinket, ezekben a rendkívüli időkben nyitott szívvel olvassák, hallgassák, tekintsék meg az egyházközségünk honlapjára feltöltött (ld. az alábbi hivatkozást) áhítatokat, igemagyarázatokat is, melyeket megtalálnak a lentiekben feltüntetett, interneten elérhető honlap alján,
az alábbi hivatkozás megnyitásával, a „Csatolt dokumentumok”-nál:

https://honlap.parokia.hu/lap/kalvin-teri-reformatus-egyhaz/cikk/mutat/rendkivuli-ahitatok-igemagyarazatok-1* * *

Tájékoztatás FRISSÍTVE 2021. február 22-én

TÁJÉKOZTATÁS
a templom
ÚJRANYITÁSÁRÓL


Egyházközségünk elnöksége
– egyházi vezetőink kérését, és a presbitérium állásfoglalását követve –
úgy határozott, hogy
templomunkat 2021. március 7-én,
vasárnap reggel 9.30-kor megnyitjuk.


Vasárnaponként
délelőtt 10 órakor
és este 6 órakor
fogunk istentiszteletet tartani.

A hétközbeni és egyéb alkalmakról később adunk
heti rendszerességgel tájékoztatást.

A nyitás az
„Egyházközségi védekezési szabályozás”
előírásainak
a szigorú betartásával lehetséges.


Kérjük, hogy mindenki viseljen orrot és szájat elfedő maszkot, és tartsa a megfelelő védőtávolságot! Érkezéskor kérjük az érintés nélkül működő kézfertőtlenítő használatát.

Szeretettel hívjuk és várjuk Testvéreinket
március 7-től a templomba!


* * *


Tájékoztatás frissítve
2021. január 17-én, általános, és az idei ökumenikus imahétre való aktualizálással:


Kérjük Testvéreinket, ezekben a rendkívüli időkben nyitott szívvel olvassák, hallgassák, tekintsék meg az egyházközségünk honlapjára feltöltött (ld. az alábbi hivatkozást) áhítatokat, igemagyarázatokat is, melyeket megtalálnak a lentiekben feltüntetett, interneten elérhető honlap alján,
az alábbi hivatkozás megnyitásával, a „Csatolt dokumentumok”-nál:

https://honlap.parokia.hu/lap/kalvin-teri-reformatus-egyhaz/cikk/mutat/rendkivuli-ahitatok-igemagyarazatok-1


Az idei esztendő ökumenikus imahetének alkalmairól itt lehet tájékozódni, illetve feltöltött, megnézhető tartalmakat is itt lehet találni, ld. a következő oldal alján, a „Csatolt dokumentumok”-nál is:

https://honlap.parokia.hu/lap/kalvin-teri-reformatus-egyhaz/cikk/mutat/okumenikus-imahet-2021-januar/* * *Tájékoztatás 2020. december 14-én, az ünnepi időszakra történő aktualizálással:

Kedves Testvéreink!

A 2020. november 11-től hatályos Zsinati Elnökségi Közleményt – és az azóta érkezett kormányzati és egyházkormányzói közleményeket – figyelembe véve az egyházközség elnöksége egyháztagjaink védelmében továbbra is a jelenlegi járványügyi vészhelyzetben elfogadható,
jórészt interneten történő kommunikációs módok mellett döntött.

Ez sajnos azt is jelenti, hogy most, a reánk következő ünnepekben nem tudunk a templomban személyes megjelenéshez kötött istentiszteletet tartani. További rendelkezésig kérjük, hogy kísérjék figyelemmel az egyházközségünk honlapján ill. a templomi hirdetőn megjelenő közleményeket.

Jó szívvel ajánljuk figyelmükbe a rendszerint hetenként – és majd az ünnepek alatt akár naponként – az egyházközség internetes honlapján megjelenő igei alkalmakat lelkészeink tolmácsolásában.

Kérjük hát Testvéreinket, ezekben a rendkívüli időkben nyitott szívvel olvassák, hallgassák az egyházközségünk honlapjára feltöltött (ld. az alábbi hivatkozást) áhítatokat, igemagyarázatokat is, melyeket megtalálnak a lentiekben feltüntetett, interneten elérhető honlap alján,
az alábbi hivatkozás megnyitásával, a „Csatolt dokumentumok”-nál:

https://honlap.parokia.hu/lap/kalvin-teri-reformatus-egyhaz/cikk/mutat/rendkivuli-ahitatok-igemagyarazatok-1* * *KÉRJÜK TESTVÉREINKET,
hogy olvassák el a 2020. november 11-től hatályos
Zsinati Elnökségi Közleményt, melyet alább is letölthetnek, megtekinthetnek.

A Közleményben foglaltaknak megfelelően alkalmainkat – az ismert járványügyi okok miatt – a későbbi intézkedésekig szüneteltetjük.


* * *


A koronavírus második hulláma miatt hozott kormányzati intézkedésekkel összhangban a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége a következő kéréssel fordul a gyülekezetek, lelkipásztorok és egyháztagok felé:


Kérjük, hogy további intézkedésig az egyházközségek 2020. november 11-től szüneteltessenek minden közvetlen érintkezéssel járó egyházi alkalmat: istentiszteletet, áhítatot, gyülekezeti hitoktatást, jegyesoktatást, bibliaórát, konfirmáció-előkészítést, ifjúsági alkalmat, baba-mama kört, presbiteri szövetségi és nőszövetségi alkalmakat, konferenciákat, továbbképzéseket, tanfolyamokat és egyéb csoportos foglalkozást, közösségi alkalmat.

A tavaszi zsinat által szabályozott eljárásrendben az egyházi testületi üléseket (egyházmegyei és egyházkerületi közgyűlés illetve tanács, zsinati tanács, zsinat) online térben tartsák. Egyházközségi közgyűlés (lelkészválasztás, stb. céljából) nem tartható. A tisztújítással összefüggő presbiteri gyűlések és választási bizottsági ülések a járványügyi rendelkezések betartásával tarthatók meg.

Kérjük gyülekezeteinket, hogy a járvány első hulláma idején közzétett liturgiai ajánlások szerint térjenek vissza online istentisztelet-közvetítésre, a helyi adottságok és lehetőségek szerint.

Felhívjuk minden egyháztagunk figyelmét, hogy a reformatus.hu honlapunkon és az egyéb egyházi média felületeinken számos online áhítat és istentisztelet követhető. Ezekről folyamatos tájékoztatást adunk.

Kérjük a gyülekezeteket, hogy ha módjuk van rá, elmélkedéseket, imádságokat osszanak meg tagjaikkal.

A már megbeszélt és megszervezett esküvőket és a temetéseket a hatályba lépett állami rendelkezéseket betartva rendezzék meg.

Kérjük, hogy az egyházi testületek hivatalaiban és a lelkészi hivatalokban telefonügyeletet tartsanak, közzétéve a hivatal elérhetőségét. A hivatali adminisztrációt online intézzék. A személyes érintkezéssel járó ügyintézést (például temetés megbeszélését) a biztonsági szabályok betartásával, egymástól másfél méteres távolságban, az orrot és szájat is eltakaró maszkban végezzék.

Kérjük egyháztagjainkat, hogy tartsanak otthoni könyörgéseket, családi áhítatokat és imádságokat. Kérjük a lelkészeket, hogy lássák el őket segítő anyagokkal.
Kérjük gyülekezeti tagjainkat, hogy adományaikat, anyagi támogatásukat (perselypénz, egyházfenntartói járulék, stb.) átutalással juttassák el az egyházközséghez.
Kérjük, hogy a konferenciatelepek ne fogadjanak gyülekezeteket, vendégeket.
Kérjük testvéreinket, hogy valamennyi járványügyi rendelkezést példamutatóan tartsanak be.
Kérjük, hogy a közösségi médiában csak megalapozott és igazolt információkat osszanak meg egymással, a különböző fórumokon tartózkodjanak a félelemkeltéstől és felelőtlen megnyilatkozásoktól.
Kérjük, hogy imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért.

2020. november 9.

A Magyarországi Református Egyház
Zsinatának Elnöksége

Forrás:
https://reformatus.hu/egyhazunk/hirek/koronavirus-ismet-online-terbe-koltozik-egyhazunk* * *


A Lelkészi Hivatal ügyeleti rendje és tájékoztatás:


Nyomatékosan kérjük, hogy az érdeklődők a lelkészi hivatalban történő személyes ügyintézési szándék esetén (még érkezésüket megelőzően) előzetesen egyeztessenek időpontot telefonon vagy e-mailben!

Időpontegyeztetés kizárólag a lelkészi hivatal nyitvatartási ideje alatt lehetséges!

Hétfő: 10 órától 13 óráig
Csütörtök: 14 órától 17 óráig

Mail: budapest-kalvin.ter@reformatus.hu
Tel.: (+36 1) 217 67 69 vagy (+36 1) 215 43 62

Feltétlenül kérjük, hogy a levélíró minden esetben adja meg nevét és telefonszámát, amelyen közvetlenül kapcsolatba léphetünk a levél küldőjével!

Csatolt dokumentumok:

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 34, összesen: 263141

 • 2021. augusztus 03., kedd

  Hogyan segíthet a mozgás és a minket körülvevő környezet az imádságban való elmélyülésben? Miskolczi Enikővel a nemrég megjelent „Imaséták. Példatár” ...
 • 2021. augusztus 03., kedd

  Augusztus 2-át az 1972-es Roma Világkongresszus jelölte ki a holokauszt során életüket vesztett cigányok nemzetközi emléknapjának – hazánkban a ...
 • 2021. augusztus 03., kedd

  A 2021. évi felsőoktatási pótfelvételi eljárásba történő jelentkezés fontosabb információi
 • 2021. augusztus 02., hétfő

  Javában zajlik Budapesten a Dunamelléki Református Egyházkerület központjának felújítása és a 2019-ben leégett Ráday utcai kollégium újjáépítése.
 • 2021. augusztus 01., vasárnap

  „Hat évig kergettük ezt az álmot, mire egész más módon, mint gondoltuk, miénk lett ez a csoda." Hogyan lesz egy parasztház és a hozzá tartozó kút áldá...
 • 2021. július 29., csütörtök

  Kapolcson a céltalan barangolás is feltölt, a régi kövekből rakott házak és kerítések, a kemencében sült ételek illata erőfeszítés nélkül segítenek me...
 • 2021. július 29., csütörtök

  A Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kara felvételt hirdet alábbi hitéleti alapképzési szakjaira nappali és levelező munkarendben: református...
 • 2021. július 28., szerda

  Miként alakult a művészet és az egyház kapcsolata az európai történelemben? Mit árulhat el egy művészeti alkotás Isten és az ember kapcsolatáról? Föld...
 • 2021. július 27., kedd

  „Abban hiszek, hogy mindenki tud zenélni és énekelni. Rengeteg gátlás és korlát épül belénk, ami elveszi az örömünket, ezeket a falakat szeretném áttö...
 • 2021. július 27., kedd

  Több ezer résztvevőt, köztük rengeteg határon túlról érkezőt várnak a kedden kezdődött Csillagpont Református Ifjúsági Találkozóra Debrecenbe. A feszt...