Nyomtat Elküld Olvasási nézet

A TEMPLOM

Úrasztali terítők

Gyülekezetünk szószéki-, illetve úrasztali terítőinek egy része csupán a rendszeres templomlátogatók számára ismert. Ez utóbbiak régi, muzeális értéket képviselő darabok, közülük néhány valóban a kecskeméti Egyházkerületi Múzeumban található. A Kálvin-téri gyülekezet 1796-ban jött létre, a templom pedig 1830-ban készült el. Terítőink között ezért találhatunk a XVIII. sz. végétől kezdve szinte napjainkig készített darabokat. Először a régiek közül szeretnénk néhányat bemutatni: A rendelkezésünkre álló adatok szerint a legrégebbiek közül való (1814) egy bordó bársonyterítő, melynek közepén aranysugár, a sugár közepén emberfej, a sugár körül német nyelvű felirat látható, mely magyarul így hangzik: "mert az én testem bizony étel és az én vérem bizony ital.- (Jn 6, 55)
Egy recetechnikával készült, szőlőfürttel és szőlőlevelekkel díszített terítő felirata: "mivel fizessek az Úrnak én hozzám való jótéteményéért? Atyám, hálákat adok Néked, hogy engem meghallgattál. Az Úrnak neve legyen áldott mindörökkön örökké. Ámen.-
Ennek a darabnak külön érdekessége, hogy adományozója 1886-ban élete 80. évében készítette.
1896-ból származik egy zöld színű úri hímzéssel készült selyem taftterítő, melynek közepén nyitott könyvet ábrázoló rátét van. Bal oldalán pedig ez van írva: "Szenved-e valaki közületek? Imádkozzék. Öröme vagyon-e valakinek? Dicsérje az Istent. Kérj hittel Istentől, semmit nem kételkedve, mert aki kételkedik, hasonló a tenger habjához, mely szelektől ide s tova vettetik.- Jobb oldalán kotta, alatta pedig szöveg: "Javaival a Te házadnak megelégíttetünk. Szent dolgain a Te templomodnak gyönyörködik szívünk. A Te csuda igazságodból megfelelsz minekünk. Hallgass meg Isten. Velünk tégy jól, óh mi segedelmünk.-
Ma is használjuk azt a szószéki bordó plüss-bársonyból 1909-ben készült terítőt, melynek virágmotívumai arany szállal hímezettek, közepén kehely látható aranysugárral.
Itt kell említést tenni arról az úrasztali terítőről, amely egy évtizedekkel ezelőtti leltár szerint 1675-ből származik, s a fenti szószékterítővel egyidőben használatos. Anyagát és állapotát tekintve ez a textília ennyi idős nem lehet. A téves datálásra az adhatott okot, hogy baloldalon az adományozó család címere alá az 1675-ös évszám hímeztetett. Ez valószínűleg a nemesi cím keletkezési dátuma, nem pedig a terítőé.
1918-ból származik egy kék bársonyból készült, saját anyagába nyomott búzakalász, szőlőfürt, szőlőlevél, búzavirág mintájú szószék- és úrasztali terítő. Sajnos helyenként annyira kopott, hogy már nem használhatjuk.
Mai ízlésünktől talán idegen az a szószékre készült textília, mely gobelinvarrással készült.
A minták cakkos részben helyezkednek el, rózsa és liliom váltogatja egymást, alattuk apró kis rózsakoszorúkkal díszítve.
Templomi környezetben túl tarkának tűnik egy kézi szövésű, aranyszállal készült, festett rózsákkal, törpedáliákkal, szegfűkkel, margarétákkal, zöld levelekkel díszített, jó állapotban lévő terítőnk.
A régi textíliák jelentős részén, a mintákon és bibliai idézeteken kívül készítési időt és adományozója nevét nem találtuk, kivéve: Buzás örökösei, özv. Szász Károlyné, Solymossy Mária, Neményi Imre és felesége, Fáy Adrienne, Koroknay Gyula és felesége, Elek Pálné, dr. Máté Lajos és felesége, Sáska család, Noszlopy Emilné, özv. Tatay Károlyné. Nevesített és név nélküli adományozóink emléke legyen áldott.
A XX. sz. ’80-as ’90-es éveiben készített, adományozott, mindnyájunk által ismert darabokról többet tudunk, mivel ezek többsége a máig szorgosan dolgozó kézimunkázó asszonykör munkái. Bemutatásukhoz Molnár Miklósné nagytiszteletű asszony, a kézimunkakör vezetője adott segítséget, melyért e helyen is köszönetet mondunk.
1984-ben, advent első vasárnapján került használatba a kazettás szerkezetű pelikán-mintás, bordó gyapjúfonallal hímzett úrasztali és szószéki terítő. Az ’50-es évek elején két, élete nagyon nehéz szakaszában levő asszonytestvérünk - Háhn Jenőné és Piskóthy Ferencné - fogadalmat tett, hogy megpróbáltatásaikon túljutva -Tebenned bíztunk eleitől fogva- felirattal a Kálvin téri gyülekezetnek terítőt adományoznak. A fogadalom teljesítése a ’80-as évekig váratott magára - az eredmény azonban szemet gyönyörködtető. A fogadalmat tettek adták az anyagot, jártak utána a mintának, Csabai Józsefné Eszter testvérünk pedig kihímezte azt.
Néhány évvel később készült a zöld-arany úrihímzéses terítő és szószéktakaró, dr. Déry Lászlóné miskolci népi-iparművész segítségével, útmutatásával. Ezzel a munkával 1991. nyarán Mezőkövesden a Népművészeti Kiállításon Kis Jankó Bori díjat nyertek a kézimunkázó asszonykör tagjai: Csabai Józsefné, Megyeri Zoltánné és Molnár Józsefné.
1986-ban készült az "Isten Bárányát- ábrázoló fehér, áttört technikájú úrvacsorai terítő-készlet. Vas megyei asszonyok varrták, anyagi fedezetét az asszonykör biztosította. Ugyanebben az évben a hevesi Háziipari és Népművészeti Szövetkezet készítette a rojtos, fehér, hevesi szőttes készletet, melyet Fél Edit néprajzkutató adományozott gyülekezetünknek.
Nyaranta kerül használatba - úrvacsoraosztás alkalmával - egy színes kalocsai készlet. Erről is úgy tudjuk, hogy fogadalom teljesítéseként varrta adományozója, Szarka Gézáné.
1995. Karácsonyán pedig "angol riseliős- úrvacsorai készletet adományozott egy Dunaújvárosban élő, gyülekezetünkhöz is kötődő asszonytestvérünk.
Mindannyiuk Isten iránti hálából készített, adományozott munkáját örömmel és gyönyörködve fogadjuk alkalomról alkalomra az Isten házában.

A templomban látható síremlék

Templomunkban 1854 és 1855 között felépült mindkét oldalon a kétemeletes karzat. A Pesti Református Egyház 101 éves története c. könyv szerzője arról tudósít, hogy ezt az angol születésű Zichy Ferrarisné Strachan Sarolta grófnő jótéteményének köszönhetjük. Ő ugyanis úgy végrendelkezett, hogy vagyona egy részét a karzatok felépítésére fordítsák. E végrendelet végrehajtói, gr. Andrássy Manó és ügyvédje, Zsivora György voltak. Az egyháztanács jóváhagyásával a grófnő emlékére megépült templomunkban a síremlék, hamvai pedig a templom alatti kriptában kerültek elhelyezésre. Szokatlanok ugyan a református templomokban az ilyen emlékszobrok, de arra való tekintettel, hogy az anglikán egyházban - melyhez az elhunyt grófnő is tartozott - szokásosak, az egyháztanács megadta az építési engedélyt úgy, hogy az elhunyt grófnőt ábrázoló, művészi kivitelezésű szobrot nem a templomtérben, hanem egy külön épített fülkében helyezzék el. A sírhely gótizáló architektonikus kiképzését romantikus építészetünk legnagyobb mestere, Feszl Frigyes (a portikusz oszlopait készítő Feszl József kőfaragó fia) tervezte. A szarkofágot - az elhunyt grófnő fekvő alakjával - Raymond Gayrard, az akkoriban nagyhírű és ünnepelt francia szobrászművész készítette el.

Írta:
Páll Ágnes

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 100, összesen: 203739

 • 2019. február 14., csütörtök

  Egymás megismerése nem ér véget a házassággal, akkor kezdődik csak igazán. Három házaspár osztotta meg velünk ezzel kapcsolatos tapasztalatait a házas...
 • 2019. február 13., szerda

  Mikor a kedves és én is öregszem. Vajon kizuhanunk az időből? Debreczeni Tibor naplója lyukas félórákból, amikor az íráshoz „éppen szivárgott a kedv”.
 • 2019. február 13., szerda

  „Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket." (Jel 1,3)
 • 2019. február 12., kedd

  „Amelyik kapcsolat nem jut el addig a pontig, hogy akár válás is lehetne, az még nem is kezdődött el” – vallja Záborszky Zsófia pszichológus. A kisgye...
 • 2019. február 11., hétfő

  Tizennyolc évig imádkozott alkoholbeteg férje gyógyulásáért, majd egy nap válaszút elé állította: vagy a család, vagy az ital. Egy óra gondolkodás utá...
 • 2019. február 10., vasárnap

  Mitől tud egy házasság tartós lenni, a benne élők pedig nemcsak elviselni egymást, hanem boldogan élni? A házasság hete idei arcai, Gorove László ment...
 • 2019. február 09., szombat

  „Részestársai vagyunk a Krisztusnak, mind a közösen elszenvedett szenvedésekben, mind pedig a szenvedések fölötti győzelemben."
 • 2019. február 07., csütörtök

  Házasságban, családban élni jó, de egyben közös felelősség is. Nem csak a világ változik folyamatosan, de mi is, ezért fontos, hogy párkapcsolatunk ve...
 • 2019. február 06., szerda

  Az ökumenikus esküvő szép. Igazán szép. Ahogyan az ökumenikus házasság is. Megérdemli, hogy többet beszéljünk róla, hogy jobban odafigyeljünk rá.
 • 2019. február 06., szerda

  Krisztus ügyét szolgálni teljes állásban? Fiatalos, lelkes, befogadó csapatunk legbelsőbb, szerves részévé válni? Mindezt nagyon rugalmas időbeosztásb...