Nyomtat Elküld Olvasási nézet

A TEMPLOM

Úrasztali terítők

Gyülekezetünk szószéki-, illetve úrasztali terítőinek egy része csupán a rendszeres templomlátogatók számára ismert. Ez utóbbiak régi, muzeális értéket képviselő darabok, közülük néhány valóban a kecskeméti Egyházkerületi Múzeumban található. A Kálvin-téri gyülekezet 1796-ban jött létre, a templom pedig 1830-ban készült el. Terítőink között ezért találhatunk a XVIII. sz. végétől kezdve szinte napjainkig készített darabokat. Először a régiek közül szeretnénk néhányat bemutatni: A rendelkezésünkre álló adatok szerint a legrégebbiek közül való (1814) egy bordó bársonyterítő, melynek közepén aranysugár, a sugár közepén emberfej, a sugár körül német nyelvű felirat látható, mely magyarul így hangzik: "mert az én testem bizony étel és az én vérem bizony ital.- (Jn 6, 55)
Egy recetechnikával készült, szőlőfürttel és szőlőlevelekkel díszített terítő felirata: "mivel fizessek az Úrnak én hozzám való jótéteményéért? Atyám, hálákat adok Néked, hogy engem meghallgattál. Az Úrnak neve legyen áldott mindörökkön örökké. Ámen.-
Ennek a darabnak külön érdekessége, hogy adományozója 1886-ban élete 80. évében készítette.
1896-ból származik egy zöld színű úri hímzéssel készült selyem taftterítő, melynek közepén nyitott könyvet ábrázoló rátét van. Bal oldalán pedig ez van írva: "Szenved-e valaki közületek? Imádkozzék. Öröme vagyon-e valakinek? Dicsérje az Istent. Kérj hittel Istentől, semmit nem kételkedve, mert aki kételkedik, hasonló a tenger habjához, mely szelektől ide s tova vettetik.- Jobb oldalán kotta, alatta pedig szöveg: "Javaival a Te házadnak megelégíttetünk. Szent dolgain a Te templomodnak gyönyörködik szívünk. A Te csuda igazságodból megfelelsz minekünk. Hallgass meg Isten. Velünk tégy jól, óh mi segedelmünk.-
Ma is használjuk azt a szószéki bordó plüss-bársonyból 1909-ben készült terítőt, melynek virágmotívumai arany szállal hímezettek, közepén kehely látható aranysugárral.
Itt kell említést tenni arról az úrasztali terítőről, amely egy évtizedekkel ezelőtti leltár szerint 1675-ből származik, s a fenti szószékterítővel egyidőben használatos. Anyagát és állapotát tekintve ez a textília ennyi idős nem lehet. A téves datálásra az adhatott okot, hogy baloldalon az adományozó család címere alá az 1675-ös évszám hímeztetett. Ez valószínűleg a nemesi cím keletkezési dátuma, nem pedig a terítőé.
1918-ból származik egy kék bársonyból készült, saját anyagába nyomott búzakalász, szőlőfürt, szőlőlevél, búzavirág mintájú szószék- és úrasztali terítő. Sajnos helyenként annyira kopott, hogy már nem használhatjuk.
Mai ízlésünktől talán idegen az a szószékre készült textília, mely gobelinvarrással készült.
A minták cakkos részben helyezkednek el, rózsa és liliom váltogatja egymást, alattuk apró kis rózsakoszorúkkal díszítve.
Templomi környezetben túl tarkának tűnik egy kézi szövésű, aranyszállal készült, festett rózsákkal, törpedáliákkal, szegfűkkel, margarétákkal, zöld levelekkel díszített, jó állapotban lévő terítőnk.
A régi textíliák jelentős részén, a mintákon és bibliai idézeteken kívül készítési időt és adományozója nevét nem találtuk, kivéve: Buzás örökösei, özv. Szász Károlyné, Solymossy Mária, Neményi Imre és felesége, Fáy Adrienne, Koroknay Gyula és felesége, Elek Pálné, dr. Máté Lajos és felesége, Sáska család, Noszlopy Emilné, özv. Tatay Károlyné. Nevesített és név nélküli adományozóink emléke legyen áldott.
A XX. sz. ’80-as ’90-es éveiben készített, adományozott, mindnyájunk által ismert darabokról többet tudunk, mivel ezek többsége a máig szorgosan dolgozó kézimunkázó asszonykör munkái. Bemutatásukhoz Molnár Miklósné nagytiszteletű asszony, a kézimunkakör vezetője adott segítséget, melyért e helyen is köszönetet mondunk.
1984-ben, advent első vasárnapján került használatba a kazettás szerkezetű pelikán-mintás, bordó gyapjúfonallal hímzett úrasztali és szószéki terítő. Az ’50-es évek elején két, élete nagyon nehéz szakaszában levő asszonytestvérünk - Háhn Jenőné és Piskóthy Ferencné - fogadalmat tett, hogy megpróbáltatásaikon túljutva -Tebenned bíztunk eleitől fogva- felirattal a Kálvin téri gyülekezetnek terítőt adományoznak. A fogadalom teljesítése a ’80-as évekig váratott magára - az eredmény azonban szemet gyönyörködtető. A fogadalmat tettek adták az anyagot, jártak utána a mintának, Csabai Józsefné Eszter testvérünk pedig kihímezte azt.
Néhány évvel később készült a zöld-arany úrihímzéses terítő és szószéktakaró, dr. Déry Lászlóné miskolci népi-iparművész segítségével, útmutatásával. Ezzel a munkával 1991. nyarán Mezőkövesden a Népművészeti Kiállításon Kis Jankó Bori díjat nyertek a kézimunkázó asszonykör tagjai: Csabai Józsefné, Megyeri Zoltánné és Molnár Józsefné.
1986-ban készült az "Isten Bárányát- ábrázoló fehér, áttört technikájú úrvacsorai terítő-készlet. Vas megyei asszonyok varrták, anyagi fedezetét az asszonykör biztosította. Ugyanebben az évben a hevesi Háziipari és Népművészeti Szövetkezet készítette a rojtos, fehér, hevesi szőttes készletet, melyet Fél Edit néprajzkutató adományozott gyülekezetünknek.
Nyaranta kerül használatba - úrvacsoraosztás alkalmával - egy színes kalocsai készlet. Erről is úgy tudjuk, hogy fogadalom teljesítéseként varrta adományozója, Szarka Gézáné.
1995. Karácsonyán pedig "angol riseliős- úrvacsorai készletet adományozott egy Dunaújvárosban élő, gyülekezetünkhöz is kötődő asszonytestvérünk.
Mindannyiuk Isten iránti hálából készített, adományozott munkáját örömmel és gyönyörködve fogadjuk alkalomról alkalomra az Isten házában.

A templomban látható síremlék

Templomunkban 1854 és 1855 között felépült mindkét oldalon a kétemeletes karzat. A Pesti Református Egyház 101 éves története c. könyv szerzője arról tudósít, hogy ezt az angol születésű Zichy Ferrarisné Strachan Sarolta grófnő jótéteményének köszönhetjük. Ő ugyanis úgy végrendelkezett, hogy vagyona egy részét a karzatok felépítésére fordítsák. E végrendelet végrehajtói, gr. Andrássy Manó és ügyvédje, Zsivora György voltak. Az egyháztanács jóváhagyásával a grófnő emlékére megépült templomunkban a síremlék, hamvai pedig a templom alatti kriptában kerültek elhelyezésre. Szokatlanok ugyan a református templomokban az ilyen emlékszobrok, de arra való tekintettel, hogy az anglikán egyházban - melyhez az elhunyt grófnő is tartozott - szokásosak, az egyháztanács megadta az építési engedélyt úgy, hogy az elhunyt grófnőt ábrázoló, művészi kivitelezésű szobrot nem a templomtérben, hanem egy külön épített fülkében helyezzék el. A sírhely gótizáló architektonikus kiképzését romantikus építészetünk legnagyobb mestere, Feszl Frigyes (a portikusz oszlopait készítő Feszl József kőfaragó fia) tervezte. A szarkofágot - az elhunyt grófnő fekvő alakjával - Raymond Gayrard, az akkoriban nagyhírű és ünnepelt francia szobrászművész készítette el.

Írta:
Páll Ágnes

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 6, összesen: 218124

 • 2019. július 18., csütörtök

  Vannak helyek, amelyek sokadik alkalommal is érdekesek. Főként, ha nem csupán a mindenki által ismert látványosságokat keressük.
 • 2019. július 18., csütörtök

  A Művészetek Völgyében idén egymásra találhat múltidézés és jövőízlelgetés, mester és tanítvány, égi és földi, alkotó és befogadó, zene és csend, kép ...
 • 2019. július 16., kedd

  A magyar reformáció politikai teológiája, avagy a világi hatalmasságok hitbéli megközelítései a tizenhatodik században.
 • 2019. július 16., kedd

  Ahol az Isten hozott nem csak szlogen – a sellyei Biztos Kezdet Gyerekházban jártunk.
 • 2019. július 14., vasárnap

  „Nem tudom garantálni a gyerekeimnek, hogy lesz nekik mit enni és inni, de arra nevelem őket, hogy bármilyen körülmények között lesznek, gondoljanak I...
 • 2019. július 12., péntek

  – Nemsokára jövünk! – nevetett rá a férfi és sietve felpattant a biciklire, hogy utolérje a két fiúcskát, akik már az utca végén kerekeztek. Mosolyog...
 • 2019. július 10., szerda

  Schaffner Antóniát megérintette a Wycliffe Világszövetség Afrika területi igazgatójának beszéde, és elhatározta, jótékonysági vásárral segíti a biblia...
 • 2019. július 09., kedd

  El kell hagynunk elefántcsonttornyunkat keresztyénként – szólt a felhívás az egyik rendezvényen. Volt olyan az életemben, amikor valóban kiléptem a me...
 • 2019. július 09., kedd

  Együttesen 3261,4 millió forintnyi többletforrást szavazott meg a parlament a tűzkárt szenvedett kollégium újjáépítésére és az ezzel egy épületegyütte...
 • 2019. július 08., hétfő

  Vajon bűn-e a gazdagság? Milyen alternatívája létezik annak a gazdaságnak, ami növekedésre van ítélve, ha fenn akar maradni? Miért éri meg a pénzre vá...