Nyomtat Elküld Olvasási nézet

HÍREK, AKTUÁLIS

Templommegerősítés és metróépítés a budapesti Kálvin téren

Fővárosunkban járva, szembetűnik, hogy a Kálvin tér a metróépítés miatt nemcsak lezárt építési terület, hanem hazánk egyik legismertebb református temploma több helyen kívül és belül egyaránt fel van állványozva, a főbejárat is megközelíthetetlen. A templomba csak a templom mögötti utcából, a Török Pál utca felől lehet bejutni. A metróépítéssel kapcsolatosan felmerülő gondokról, a templom műszaki állapotáról, és a jelenlegi körülmények - a gyülekezet életére is ható - következményeiről Láczai Szabó Tibor, a budapesti Kálvin téri református egyházközség műszaki gondnoka ad tájékoztatást olvasóinknak.

A Kálvin téri templom a pesti városrész legrégebbi református temploma. Őseink 190 évvel ezelőtt hozzákezdtek, hogy komoly áldozatokat hozva, munkával, türelemmel és szívós kitartással templomot építsenek. Az első istentiszteletet tizennégy év múlva tartották meg, majd a tornyot eredetileg fedő egyszerű tetőt a mai formájú szép toronysüvegre cserélték, karzatokat építettek, orgonát szereztek be. Áldásos tevékenységük eredménye, hogy a 19. század közepére templomunk már a mai formájában állt, és adott méltó otthont az egyre gyarapodó számú pesti reformátusok istentiszteletére.
Az idő múlásával azonban nemcsak az emberek, az épületek is öregednek és különböző hibák, betegségek jelentkeznek. Templomunk épületén is, részben az építés idején is nyilván jelentkező pénzhiány miatti megoldások, de méginkább az eltelt időszak megpróbáltatásai (pl. világháborús belövés, a nagyméretű vízcsőtörés, amely a templom északnyugati alapját károsította, az észak-déli 3. számú metróvonal és a Kálvin téri aluljáró építése, és nem utolsó sorban a templom közelében haladó nehéz járművek és villamos megnőtt forgalma, hogy csak néhányat említsünk), komoly károkat okoztak templomunk szerkezetében. A károsodás elsősorban két helyen jelentkezik: az egyik a templomhajó boltozat alatti falazatainál, a másik a torony falszerkezeteinél.
A templomtér falait a súlyos kupola nyomja kifelé, ami azzal a veszéllyel is jár - ha nem teszünk ellenintézkedést -, hogy a kupola maga is megrepedhet. Ennek megakadályozására a kupolát a tetőtérben egy vasbeton koszorúval megerősítették. Ez csak részben oldotta meg a kupola állékonyságát, de a vasbeton koszorú további jelentős terhet rakott az a oldalfalakra. Ezt a falak - ott, ahol bejárati ajtó illetve az ablakok miatti kiváltások következtében a teherviselő falfelület már eleve is kisebb -, nem tudták elviselni, és a fal teljes hosszában megrepedt, megnyílt. Mérhető volt a falak elmozdulása mind hossz- mind keresztirányban. Az Egyházközség ezért 2000-ben a Műegyetem tervei alapján, a templom párkányzata alatt, a templom két oldalán egy falakat összefogó abroncsozást készíttetett, amit a tetőtérben egy 120 mm átmérőjű acélcső köt össze. E munka költsége 40 millió Ft volt, amelyhez 20 millió Ft-ot az állam adott, de 20 millió Ft-ot az Egyházközségnek kellett fizetnie, amit csak rendkívüli adakozásából és egy testvérünk hagyatékából tudtunk teljesíteni. Ezzel - úgy tűnt - a falak mozgása megszüntethető volt, de a repedések injektálással való eltüntetésére már nem maradt az Egyházközségnek anyagi ereje, mert az elvégzett munkákkal azok teljesen kimerültek.
Az Egyházközség vezetése attól kezdve, hogy a 4. metró építésének terve felmerült, megkereste és folyamatosan kapcsolatot tartott a főváros metróépítési igazgatóságával, felhívva a figyelmet a templom állékonyságának megőrzésére. A múlt év novemberében, amikor a pályázatok eldöntése után a főváros Metróépítési Igazgatósága a Kálvin téri állomás építésére a Swietelsky Építő Kft-nek megbízást adott, a kapcsolatot az építővel felvettük, és megállapodás született, hogy megvizsgálják a templomépületet, és meghatározzák az építkezés előtt esetleg szükséges megerősítési munkákat. Az elvégzett igen alapos épületdiagnosztika azonban azt mutatta, hogy a templomépület állapota az eddig ismertnél sokkal rosszabb, a 2000-ben végrehajtott megerősítés ellenére egy újabb, a metróépítés következtében előálló, akár kismértékű földmozgás is súlyos következményekkel járhatna. Ezért komoly további megerősítés szükséges.
A templom mindkét oldalfalán mutatkozó repedések acéllemezekkel való "összevarrása-, a repedések nagyszilárdságú kötőanyaggal való kitöltése (injektálása) feltétlenül szükséges, a kupola előtt és a kupola után peremmagasságban vonóvasakat kell beépíteni, (ezek szükségessége már a 2000-ben készült megerősítésnél is felmerült, ezért a későbbi beépítésre a helyet kiképezték), de emellett szükséges a padló alatt is a két oldalfal alapjait is összekötő vonóvasak beépítése.
A másik, ennél is nagyobb "gond-, a torony. Ennek oka a már említett külső hatások miatt abból is adódik, hogy eredetileg a templomot két-tornyúra tervezték, és ennek meg is építették a két szilárd alapját. Végül azonban a templom csak egy toronnyal épült meg és a torony falai csak a két alap szélére támaszkodnak fel, ami miatt olyan terhelés jutott az alapra támaszkodó falrészekre, hogy a kövek sérültek, összetörtek. Ezért szükséges a templom bejárati részénél lévő alapok vasbeton koszorúval való megerősítése mellett a toronyba egy teherviselő vasbeton réteg és azokat összefogó födémek beépítése.
Mindez hatalmas munkával jár, és költsége a metróépítés e célra a tervezés során előirányzott költségét többszörösen meghaladja. Ezt a metróépítő fizeti, de a munkák az Egyházközségnek is komoly gondokat, bevételeinek csökkenését okozzák. A főbejárat és a templom kb. 1/3-a hosszú ideig kb. ez év októberéig nem lesz használható és ezután is a téren folyó munkák miatt nem, vagy csak igen nehezen lesz a főkapu megközelíthető. Ezért hosszú ideig nem tudunk helyt adni az országos egyházi rendezvényeknek, hangversenyeknek, a Lónyay utcai Gimnázium hagyományosan itt tartott ünnepségeit nem tudjuk a templomban rendezni, megszűntek az esküvők, stb. A lecsökkent bevételek mellett nőnek a kiadások, mert számos javítást, amelyet nem lehet a metróépítésre hárítani (pl. a padok elkorhadt részeinek kijavítása, az eredetileg is hiányzó kövezet pótlása stb.), most célszerű elvégezni. Ezek komoly gondok, de a legnagyobb kárt az jelentené, ha ezek miatt és a templom fizikai megközelíthetőségének nehézségei miatt a templomlátogató testvéreink maradnának el. Kérjük és imádkozunk érte, hogy türelemmel, áldozatvállalással és a gyülekezet melletti kitartással áldja meg Istenünk híveinket, hogy ne csökkenjen a gyülekezet.
Külön probléma az orgona ügye. Az orgona egy része a toronytérben helyezkedik el, ezért a torony-megerősítés elvégezhetősége érdekében az orgona egy részét le kell bontani. Az építkezéssel elkerülhetetlenül járó porzás - az esetben is, ha az orgonát megpróbáljuk takarással védeni - behatol az orgona szerkezetébe, és azt károsíthatja. Hogy ezt elkerüljük, ill. a kárt minimalizáljuk, az orgonát már most sem használjuk. Az orgona helyreállításáig ideiglenes megoldással kell a gyülekezeti alkalmak zenei kíséretét megoldanunk. Nagy kérdés azonban, hogy az építkezés befejezése után az orgona helyreállítása hogyan történjék.
Az építő cégtől jogilag azt lehet megkövetelni, hogy az orgonát olyan állapotba állítsa helyre, amilyen állapotban volt az korábban. Az orgona egy része és a mechanikája, azaz a játszóasztal és a sípok megszólalását biztosító szerkezet azonban az elmúlt időben többször átépítésre került, és a legutolsó elektronikus szerkezet ma már nem tekinthető olyan korszerűnek, amilyennel egy hangversenyekre alkalmas orgonának, mint amilyen a Kálvin téri templom orgonája is, rendelkeznie kell. Ezért már korábban, a jelen építkezéstől függetlenül felmerült az a terv, hogy az orgonát korszerűsítjük, természetesen megtartva a műemlékileg is védett megjelenési formát. Ennek kereken 100 millió Ft költségét azonban az egyházközség csak akkor tudja biztosítani, ha sikerül pályázatok révén a fedezetet megnyerni. Ha a több vonalon benyújtott pályázatunk nem járna sikerrel, az orgonát az eddig működő megoldással kell helyreállítanunk, tudomásul véve annak gondjait és az egyre növekvő karbantartási költségeit.
A kérdés jelenleg úgy merül fel, hogy a lebontás után helyreállíttassuk-e az orgonát a korábbi, korszerűnek már nem tekinthető formában és viseljük az ezzel járó gondokat és növekvő karbantartási költségeket, vagy egy a templom méltóságának megfelelő, de átmeneti megoldással pótoljuk a nagy orgonát mindaddig, amíg a tervezett nagy átépítésre sor kerülhet. A helyreállításra kapott költséget pedig erre tartalékoljuk. Ez a kérdés még nincs eldöntve; imádkozunk és a testvérek támogatását is kérjük a helyes megoldás megtalálásához.
Végül még egy kérdés: "meddig tart ez a munka?- Reméljük, és a megkötött szerződésben is ez a kötelezettség szerepel, hogy a templom megerősítése ez év szeptemberében befejeződik, és a teljes templom használhatóvá válik és megnyílik a főkapu is. A megközelítés azonban változatlanul nehéz marad, mert ezután kezdődik meg a templom közelében a 38 méterre lenyúló résfal készítése.
Azt az időpontot, amikor a Kálvin téren a felszíni munkák befejeződnek, ma még nem tudjuk pontosan megmondani, de reméljük, hogy legkésőbb a 2009. esztendő közepére már újra hagyományos módon közelíthető meg a templom.
Kérjük nemcsak gyülekezetünk tagjait, hanem minden magyar református testvérünket, hogy imádságukkal és lehetőség szerinti anyagi áldozataikkal is segítsék, hogy gyülekezetünk túlélje a most jelentkező nehézségeket, és Budapest nagy múltú, központban lévő temploma további sok-sok évre stabilan állva méltó helyet adjon Istenünk tiszteletére. Hisszük és bízunk benne, hogy e házat az Úr is építi, és így nem hiába fáradoznak annak építői.

Láczai Szabó Tibor
műszaki gondnok

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 41, összesen: 262727

 • 2021. július 26., hétfő

  A debreceni Wáli István Református Cigány Szakkollégium és a Budapesti Református Cigány Szakkollégium egyaránt várja tehetséges, egyetemre vagy főisk...
 • 2021. július 22., csütörtök

  A mesterséges intelligencia korunk legnagyobb kihívása. Miért van ez így, milyen veszélyeket hordoz magában, és milyen kiút állhat előttünk? Könyvkrit...
 • 2021. július 22., csütörtök

  Nyaralási lehetőséget kínál a németországi árvizek károsultjainak Balog Zoltán református püspök. A Zsinat lelkészi elnöke a többek között a németorsz...
 • 2021. július 21., szerda

  Vajon miért száműztük lelki életünkből az életet? Ha pedig az élet része annak, akkor mit jelent a lelki? Hogyan állhat helyre saját emberi mivoltunk,...
 • 2021. július 20., kedd

  Mi visz arra egy református lelkészt, hogy sci-fi íróként is kipróbálja magát? Prédikáció és fikció kapcsolatáról, világvégéről, írói módszertanról, v...
 • 2021. július 20., kedd

  Védelem, pásztorlás, érvpárbaj, emberségesség – a koronavírusjárvány elmúlt több mint egy évében számos lelkésznek kellett eligazítást nyújtania, mikö...
 • 2021. július 19., hétfő

  A taliándörögdi református templomban és környékén koncert, kiállítás, művészetterápiás alkotóműhely, a kamaszok online jelenlétéről és játékszenvedél...
 • 2021. július 16., péntek

  Míg a tanév során leendő szolgálatukra készülnek, nyáron egymás társaságában töltődnek, missziós utakon vesznek részt, világi és egyházi fesztiválokon...
 • 2021. július 15., csütörtök

  „Az építkezés hitvallás. Aki maradandót épít, aki kőből épít, az a jövőnek épít” – hangzott el Balog Zoltán dunamelléki püspök igehirdetésében a halás...
 • 2021. július 14., szerda

  A Történelmi Igazságtétel Bizottság elnöke, magyar katonatiszt, az 1956-os forradalom és szabadságharc leverését követő Bibó–Göncz–Regéczy...