Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Bemutatkozás

MEGHÍVÓ

Kedves Barátok! Kedves Kollégák! Kedves Érdeklődők!

Szeretettel meghívunk Benneteket/Önöket

A Ráckeresztúri Drogterápiás Otthonunkban tartandó
Nyílt Napra, melynek keretében szeretnénk bemutatni a házat, bemutatni a programot, beszélgetni droggal és drogterápiával kapcsolatos kérdésekről és ismerkedni az érdeklődőkkel


időpontja:
2007. május 25. (péntek), 9.30 - 17.00Helyszíne:
2465 Ráckeresztúr, Rákóczi u. 45.


Tervezett program:2007. május 25.

09.30-10.00 Megérkezés, kávé, regisztráció
10.00-10.15 Köszöntő, megnyitó
10.15- 10.30 A résztvevők bemutatkozása - ki mit vár a naptól
10.30-11.15 Az intézményben gyógyuló lakók bemutatkozása
11.15-11.30 Konzultáció, kérdések, észrevételek, reflexiók
11.30-11.50 KÁVÉSZÜNET
11.50-12.30 Konzultáció, reflexiók, észrevételek, kérdések, tapasztalatok megvitatása
12.30-13.30 EBÉDSZÜNET
13.30-14.40 Az intézmény bejárása
14.40-15.00 KÁVÉSZÜNET
15.00-15.30 Plenáris megosztás, konzultáció
15.30-16.00 Összegzés, lezárás

Honlap: www.kimm.hu


A jelentkezéseket az alábbi címre várjuk:
Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon
2465 Ráckeresztúr, Rákóczi u. 45.
Tel: 25-522-101, 30-683-2792
e-mail: esztis@t-online.huA helyszín megközelíthető:
Autóval: Budapestről az M7-es autópályán vagy 70-es főútvonalon Martonvásárig, majd Ercsi Felé az első falu Ráckeresztúr, ahol az első ház jobbra
Vonattal: Budapest-Déliből Martonvásárig, onnan előzetes kérésre autóval szállítjuk a résztvevőket


Kérjük, hogy a részvételi szándékot legkésőbb május 23-ig jelezzék!A KIMM szakmai programkivonata

A Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió (KIMM) 1983-ban alakult. Az első években Budapesten a Városligeti fasor esperesi hivatalában tartottunk bibliaórákat, lelkigondozói-, tanácsadó alkalmakat kallódó-, főként drogfogyasztó fiatalok számára. A Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon kábítószeres fiatalok gyógyítására, kezelésére, érdekképviseletére és segítésére jött létre 1986-ban.

A stábot terápiás munkatársak, foglalkoztató, adminisztrátor, spirituális és az otthonvezető - ezek lelkészek, mentálhigiénés szakember, szociális munkások, volt szenvedélybetegek és segítő alapállásból ott dolgozó más végzettségű munkatársak - alkotják. Felsőfokú narkológiai szakképesítése 4 munkatársnak van.

A háziorvos panasz esetén, a pszichiáter a pszichiátriai státus szintjén foglalkozik lakóinkkal.

Az alap: A drogfüggőséget olyan betegségnek és rabsági helyzetnek tartjuk, mely az ember egész egzisztenciáját érinti, s messze túlmutat a drog biokémiai hatásmechanizmusain. A drogprobléma nem egyetlen meghatározója a drogos személyiségének, hanem jelzést ad arról, hogy a személyiség beteg. Ha csupán "leszoktatjuk-, méregtelenítjük, de nem tanul teljesen új életvitelt, akkor csak időlegesen segítettünk. Egy ember élete több mint, hogy drogokat használ, a test és lélek gyógyulása, így gyógyítása is elválaszthatatlan egymástól.

Hitünkből és a narkomániára vonatkozó tapasztalatainkból következik, hogy a drogterápiát

1. Isten szabadító evangéliuma,

2. a szakmai ismeretek és tapasztalatok egésze, illetve

3. az emberiesség és szeretet kötelező parancsa egységében látjuk és kívánjuk végezni,

4. a terápiás közösség keretein belül.

Az Otthon célja: Az Otthon magát drogmentes közösségként értelmezve szakmai- és emberi segítséget nyújt az oda jelentkezőknek abból a célból, hogy a lakók saját életdöntésük alapján a munkatársi kör és a terápiás közösség támogatásával megszabadulhassanak a kábítószer szenvedélybetegségéből. Célunk nemcsak drogmentes, de önhordozó, teljes értékű, szermentes életvezetés kialakítása.

Egy új életformát megtanulni nem könnyű. Integrálódni a terápiás otthonba sok kihívást és önvizsgálatot igényel. Azzal segítjük, hogy minden készséget megtanítunk, amikkel győzhetnek, és úgy alakítjuk a környezetet, hogy ezek megtalálhatók és tanulhatók legyenek.

A terápiás rendszer alapja: az élethez szükséges készségeket megtanuljuk életünk során, hiszen a pszichés problémáink abból is adódnak, hogy nem sajátítottunk el bizonyos készségeket. A terápia többek között tanulási folyamat, ami megtanít olyan kompetenciákat-készségeket, amelyekkel képes lesz szermentes és függőségmentes életformát kialakítani és megtartani.

Az elérni kívánt magatartást az érzések, lelki folyamatok és indítékok tisztázásával és a célravezető, helyzetnek megfelelő viselkedés tanításával érjük el. Tanítjuk az én-közlések fontosságát, a konfliktusokban a felajánlott megoldások használatát, az érzések pontos kifejezését. Hangsúlyt fektetünk a másiknak adott támogatás, pozitív kezdeményezések, segítés önbizalmat erősítő hatására.

A terápiás program felépítése:

A terápiás szerződés 14 hónapra szól. A program próbaidőből és három fázisból áll, amit az un. kiléptetési szakasz zár le.

A próbaidő után a lakó a munkatársi körből mentort kap, aki a terápia alatt legszemélyesebb segítője, támogatója és érdekvédője.

A lakók a kompetenciák elsajátításával lépnek előre a négy terápiás szakaszban és kapnak egyre összetettebb és felelősségteljesebb feladatot. A terápia végén lévő lakók feladata a napi összejövetelek szervezése, a folyamatok megfigyelése, irányítása, döntéshozatal a rájuk háruló feladatokban és a hatékony kommunikáció biztosítása.

A stáb feladata, hogy biztonságot nyújtó háttérként működjön, miközben összes tudását átadja a lakóknak, és segít nekik jó döntéseket hozni.

A terápia alappillérei:

1. Keresztyén program. Az Otthont keresztyén emberek hozták létre és működtetik. Az Otthon keresztyén programja a munkatársak természetes életvitelét és értékrendjét tükrözi. A vallási hovatartozás vagy életgyakorlat azonban természetesen nem feltétele sem a felvételnek, sem a programban maradásnak. A keresztyén hit a nagy lehetőség, de nem kötelezvény.

2. Önsegítő elemek hangsúlyosak. A szenvedélybeteg akkor gyógyul meg, ha önmagát sikerül meggyőznie → a kezelés erről szól, hogy ebben segítünk nekik, ezért a drogosok kezelésében törekedni kell a motivációt támogató önsegítő elemek minél hangsúlyosabb alkalmazására.

3. Foglalkoztatás, munkaterápia, amely elsősorban a házi- és ház körüli munkákban, a kert művelésében és az asztalosműhelyben valósul meg. Úgynevezett technikai személyzet nincs.

4. Erősen strukturált közösségi élet, mint életforma-műhely. Beszélgetések egyénileg és csoportosan a közösségi programok keretében.

Egyéni beszélgetés alatt értjük a négyszemközti beszélgetéseket, melyet elsősorban a mentora, az intézeti lelkész, az otthonvezető, a pszichiáter folytat a lakóval. A beszélgetések, illetve a kapcsolat célja a feltárás, érzelmi támogatás, önismeret elmélyítése és természetesen a gyógyulás segítése.

Csoportos közösségi programok alatt értjük a reggeli, délutáni és esti találkozásokat, melyek egyben a napok szerkezetét is megadják.

Délutánonként heti órarend szerinti csoportfoglalkozások vannak, bibliaóra, szemináriumok (témacentrikus beszélgetés), lakótársi megbeszélések (önsegítő csoport), lakógyűlés (nagycsoport), visszaesés megelőző csoport (önsegítő csoport), alkalmi csoportok (konfliktuskezelő csoport, problémamegoldó ülések, stb.) és sportfoglalkozások.

A napot az esti áhítat és az azt követő esti találkozás zárja le.

Hétvégén kimenők, illetve közös kirándulás, uszoda, vasárnap istentiszteletre megyünk.

A terápiás koncepció fő gondolata az emberi értékek bemutatása és átadása.

Legfőbb érték a szeretet, tisztelet és elfogadás, melyeket a stáb közvetít a lakóknak.

Ami a rendszert hatékonnyá teszi:
· Megosztása minden tudásnak
· Felvállalása és felvállalhatósága minden érzésnek
· Személyes gondoskodás átengedése a lakó-lakó közötti kapcsolatba
· A vállalt feladatok ellenőrzésének és a visszajelzéseknek tiszteletet tükröző eljárása és módja.
· A fejlődés nyomon követhetősége
· A terápia egyénre szabottságának tág alkalmazása


A terápiás folyamat és program a következő kompetenciák elsajátítását célozza meg:
1. objektivitást mutatni
2. kezdeményező készség
3. empátiás készség
4. megfelelő önkifejezés
5. programban aktív részvétel
6. mások bátorítása
7. tervező képesség
8. következetesség
9. megbízhatóság, szavahihetőség
10. energikusság, lelkesedés
11. problémamegoldó - döntéshozó képesség
12. csapatmunka
13. napi tevékenység strukturálása
14. strukturált tevékenység végrehajtása
15. konfliktuskezelés képessége
16. segítségkérés → képes segítséget kérni
17. pontos énkép
18. tanultak átadásának képessége
19. visszajelzés elfogadása → képes kezelni az érzelmeit
20. hatékony kommunikációs képesség
21. utókezeléshez reális célok kitűzése
22. társas érintkezés
Terápiás eszköz a pozitív, tiszteletet tükröző kommunikáció.

Kit tekintünk úgy, mint aki lezárta a programot? Azt, aki sikerrel elvégezte a programot, önreflexitásra képes, munkahelye és lakhatása megoldott, közvetlen hozzátartozóival lehetőség szerint hordozó viszonyt alakított ki, kapcsolatot talált a helyi gyülekezettel vagy más támogató környezettel.

Otthonnal való kapcsolattartás módja? Utógondozásban való részvétel, személyes találkozások, visszalátogatás, levelezés, telefon útján.

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

 • 2020. december 03., csütörtök

  Pecsuk Ottó új könyve egyszerre nyújt biztos iránymutatást a bibliafordítóknak és érdekes olvasmányt a laikus érdeklődők számára.
 • 2020. december 02., szerda

  Ma Magyarországon 10-ből 9 fiatal nem jár gyülekezetbe, vagy csak nagyon ritkán. Miért „konfirmálnak ki” a fiatalok ahelyett, hogy megerősödnének a hi...
 • 2020. december 02., szerda

  Lelkipásztorok az októberi rendelkezés értelmében már bemehetnek a koronavírusos betegekhez. Azzal az üzenettel érkeznek, amelyet eszköz, gyógyszer, k...
 • 2020. november 30., hétfő

  Pandémia idején szemléletváltásra és rugalmasságra van szükség, hogy a gyülekezetépítés új útjaira találhassunk. Interjú Tverdota-Vass Edit Szerénával...
 • 2020. november 30., hétfő

  A Solidaris egyesület rászorulóknak, betegeknek és hozzátartozóiknak nyújt színvonalas szálláslehetőséget Kolozsvárott és Marosvásárhelyen.
 • 2020. november 28., szombat

  Az esztendő jeles napjai keretet adhatnak életünknek. Ebben a rendben kitüntetett helyen van az év vége, ami mindig egyfajta belső összegzést, lezárás...
 • 2020. november 27., péntek

  Louie Giglio: Leírhatatlan – 100 tudományos kaland Isten csodálatos világegyetemében Fedezd fel a világegyetem csodáit a Teremtővel!
 • 2020. november 26., csütörtök

  Feljött immár az a csillag címmel jelent meg Tímár Sára új karácsonyi kislemeze. A Junior Príma Díjas énekessel az ünnep és a néphagyomány összefonódá...
 • 2020. november 25., szerda

  Hogyan tölthetik be missziói elhívásukat a gyülekezetek a koronavírus-járvány idején? Erre keresi a választ a felekezetközi Kovász közösség református...
 • 2020. november 24., kedd

  Szószékről hurcolták el őket, félholtra verték vagy éppen koncepciós perben hosszú évekre bebörtönözték – ilyen sors várt az 1956-os forradalom és sza...