1. szám

2008-12-20


Áldott Karácsonyt!

"Üdvözítő született ma nektek!- Luk 2,11

Áldott Karácsonyi Örömöt kívánunk Testvéreinknek!

2008. Adventjén szeretettel köszöntjük azokat, akik olvassák gyülekezeti újságunkat. Imádkozunk betegeinkért, hálát adunk a gyógyulásokért és együtt örülünk az újszülöttek családjaival. Köszönjük Testvéreinknek egész évi hűségét, szeretetét, imádságát és minden támogatását. Köszönjük az igehirdetések terjesztését hangkazettán, CD-én és írásban. Hirdessük ezt a lehetőséget azoknak, akikről gondoljuk, hogy igénylik. Sokan vidéken és külföldön is hallgatják és olvassák a nálunk elhangzott igehirdetéseket.
Köszönjük az egyházfenntartói járulékokat, a perselybe tett adományokat. Isten megáldja a jókedvű adakozót! Akiknek pedig szükségük van anyagi segítségre, azokat erőnkhöz képest támogatjuk. Az idei ünnepkörben is sokakhoz eljutnak adományaink, amivel szeretnénk jelezni, hogy hozzánk tartoznak, gondolunk rájuk. Tagjaink közzé azokat tudjuk felvenni, akik ezt kérik, nevüket és címüket megadják, szívesen járnak istentiszteletre, vagy más módon kapcsolatban vannak a gyülekezettel és hozzájárulnak az egyházközség fenntartásához. Szeretettel várunk és befogadunk mindenkit, aki jól érzik magát közöttünk. Köszönjük a régi és az új munkatársak önkéntes szolgálatait, vásárlást, takarítást, ablakmosást, meleg teát, fűtést, karbantartási munkát, mindazt, ami szükséges az egyházközség közösségi összejöveteleihez.
Röviden összefoglaljuk egyházközségünk elmúlt félévét: Még tavasszal a Gyökössy Endre Baráti Körnek helyet adtunk a találkozásra összekötve teológiai előadással és szeretetvendégséggel. Egy hétköznap délelőtt a polgármester és az önkormányzat egyházügyi előadója látogatott el hozzánk, hogy megismerjék az eredetileg VII. kerületi gyülekezetünket. Tahiban tartottuk ismét Gyülekezeti hétvégénket a Református üdülőben, most kissé korábban, mint ahogy szoktuk, ezért kevesebben voltunk. Az intenzív együttlétet vasárnap istentisztelettel zártuk. A nyáron többször tartottunk "kihelyezett- bibliaórát kétszer Érden egy odaköltözött tagunk meghívására, egyszer Zamárdiban, ahol fürödtünk is néhányan a Balatonban. A kisgyermekes családokkal egy szombati napot Velencefürdőn töltöttünk. A Presbitériumnak és gyülekezeti munkásoknak évkezdő csendes-napot tartottunk október első vasárnapján. Istentisztelet után a földszinti lakásban 35-en ebédeltünk, bizonyítva, hogy sok jó ember kis helyen is elfér. Köszönjük a főzést és vendéglátást, utána beszéltünk a gyülekezet feladatairól. Presbitériumunk ősszel részt vett az általános egyházi tisztújítás alkalmával tartott jelölésben és választásban. Köszönjük munkájukat.
OIKODOMÉ Alapítványunk (Adószáma: 180 05608-1-42) az idén is megkapta a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlását. Most 630 ezer Ft volt, ami komoly segítséget jelent az alapító okiratban megjelölt célok eléréséhez. Köszönjük azoknak, akik ilyen módon támogatták munkánkat.
A fiatalokat ősztől hetente hívjuk péntek este 6 órára az ifjúsági órára, tapasztaljuk, hogy jobb így, heti rendszerességgel találkozni. A hónap utolsó péntekén pedig filmklubot tartunk, amire minden érdeklődőt várunk. Kivetítjük és kihangosítjuk a filmeket, igazi mozi-élményt nyújtva, utána Somhegyi Béla filmrendező vezetésével beszélgetünk a látottakról. Örülünk a gyermekeknek, akikkel vasárnaponként Székely Magda hitoktató lelkész foglalkozik az istentisztelettel egy időben, a földszinti termünkben.

Karsay Eszter lelkipásztor

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél