Nyomtat Elküld Olvasási nézet

2015 Április

 

H Ú S V É T I KÖ R L E V É L


„Elment a magdalai Mária és hírül adta a tanítványoknak: Láttam az Urat!” Jn 20: 18.


Kedves Testvérek!

Szeretettel köszöntöm a kedves olvasót, köszönöm, hogy megtisztel bennünket azzal, hogy kezébe veszi gyülekezetünk húsvéti körlevelét.
Ez a körlevél már-már megszokott, hiszen évek óta igyekszünk ilyen módon is közel vinni, az otthonokba juttatni a Szentírás üzenetét, s felhívni a figyelmet gyülekezetünk alkalmaira, hogy minél többen épüljünk, készüljünk az ünnepekre azok által.

A fenti ige a húsvétra kijelölt igeszakasz egy mondata, amely a magdalai Mária Feltámadottal való találkozása után hangzik el. Ez a mondat, személyes, határozott, örömtől teljes…
Miután a Feltámadott Jézus néven szólította őt, lett Mária ilyen határozott és örömteli.
Ám ez a mondat sírás, fájdalom közt egy temetőkertben születik, amikor Mária ott áll és sír Jézus sírjánál. Majd benézvén nem találja az Urat, aztán, amikor Jézus ott áll mögötte nem ismeri fel Őt, azt gondolja, hogy a kertész az….
Csak lassacskán születik meg szívében a felismerés. Bizony az Ő mestere Úr a halál felett is! Micsoda öröm lehetett viszontlátni élve, Őt, akit már elveszítettnek gondolt…. Akik elveszítettünk valakit, mi is erre a találkozásra várunk…
Húsvét azt ígéri, lesz ilyen találkozás, de előtte még Jézus szeretne velünk is találkozni, bennünket is megszólítani, hírnökül küldeni, hogy Mária húsvéti öröme a miénk is legyen, s mindazoké, akiknek mi átadjuk az örömhírt.
Kívánom, hogy így történjen, hogy miközben siratjuk veszteségeinket, tapasztaljuk a hiányokat, észrevegyük a hozzánk is közelítő Feltámadott Urat, s Máriához hasonlóan tegyünk róla bizonyságot.
Ennek lehetőségét kínálják számunkra nagyheti, Húsvéti alkalmaink is a gyermekek és a felnőttek számára egyaránt.

 

Hitokatás:
A 2013/14. tanévben indult, s 2015-2016. évben tovább folytatódik felmenő rendszerben az 1. 2. .3. 5. 6. 7. osztályosok számára az általános iskolákban a kötelező erkölcstan s az ennek kiváltásaként választható hit- és erkölcstan oktatás. Az iskola által meghatározott időpontban, időszakban kell minden jövő tanévben elsős, és ötödikes gyermek szülőjének nyilatkozni az iskolákban arról, hogy melyik órára szeretné beíratni gyermekét, de van iskola, ahol a felsőbb osztályosoknak is újra jelentkezniük kell. Nagy szeretettel várjuk a hittanosokat a református hittan órákra! Reméljük, hogy az új kihívásoknak sikerül megfelelnünk, s a lehetőségek áldásokat tartogatnak mindannyiunk számára! A 4. és 8. osztály a megszokott rendben csatlakozó órákban tanulhat továbbra is fakultatív hittant, de az azt követő évben már ők is becsatlakoznak a rendszerbe.

Tervezett gyülekezeti alkalmaink a húsvéti és pünkösdi ünnepkörben:

Március 28-án de. 10 órakor GYERMEKDÉLELŐTT Táborfalván a művelődési házban Éneklés, nagyhét eseményei a gyermekek nyelvén, játékok, kézműves foglalkozások, szeretetvendégség. Szeretettel várjuk az érdeklődő gyermekeket szüleikkel együtt. Festeni való tojást hozzatok magatokkal!
Április 2-án csütörtökön 18 órától NAGYCSÜTÖRTÖKI ZENÉS ÁHÍTAT lesz az Örkényi Református Templomban. Az alkalmon koncertet adnak a Cziffra György Művészeti Iskola Növendékei,
NAGYPÉNTEKEN április 3-án Istentiszteleti alkalmainkat Táborfalván 9.00 órakor Örkényen 10.30 órakor és 18.00 órakor tartjuk.
HÚSVÉT VASÁRNAPI ISTENTISZTELETEK: április 5-én Táborfalva 9.00 óra, Örkény 10.30 óra, Hernád (Istentisztelet az Általános Iskolában) 15.00 óra Mindhárom helyen Úrvacsorás Istentiszteletet tartunk!
HÚSVÉT HÉTFŐI ISTENTISZTELETEK: Április 6-án Táborfalva 9.00 óra, Örkény 10.30 óra Pusztavacs házi istentisztelet 15.00 óra. Mindhárom helyen Úrvacsorás Istentiszteletet tartunk!
ANYÁKNAPI ISTENTISZTELET május 3-án Szeretettel várunk mindenkit, különösen az elmúlt években keresztelt gyermekeket szüleikkel!
MENYBEMENETEL ÜNNEPE május 14-én, csütörtökön Táborfalván 17.00 órakor a templomkertben szeretetvendégséggel.
PÜNKÖSD VASÁRNAPI ISTENTISZTELETEK május 24 én Táborfalva 9.00 óra, Örkény 10.30 óra, Hernád (Istentisztelet az Általános Iskolában) 15.00 óra Mindhárom helyen Úrvacsorás Istentiszteletet tartunk!
PÜNKÖSD HÉTFŐI ISTENTISZTELETEK május 25-én Táborfalva 9.00 óra, Örkény 10.30 óra Pusztavacs házi istentisztelet 15.00 óra. Mindhárom helyen Úrvacsorás Istentiszteletet tartunk!
HITTANOS ÉVZÁRÓ ISTENTISZTELET JÚNIUS 14. Táborfalva,9.00 , Örkény 10.30
GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI TÁBOR JÚNIUS 22-26-IG INÁRCSON Jelentkezési lap a templomban kérhető.


Rendszeres gyülekezeti alkalmaink:
Vasárnaponként istentisztelet: Táborfalva 9.00 óra Örkény 10.30 órakor,
Az Istentisztelettel párhuzamosan Gyermek Istentiszteletet tartunk Örkényen
Minden hónap 1. vasárnapján: Hernádon istentisztelet az iskolában 15.00 órakor,
Minden hónap 3. vasárnapján Pusztavacs házi istentisztelet az előre egyeztetett helyen15.00 órakor
Gyermek konfirmációi órák szerdán 15. 00, órakor a gyülekezeti teremben.
Minden szerdán reformáció ünnepétől pünkösdig 18.00 órakor Biblia óra Örkényen a gyülekezeti teremben vagy a hirdetés szerinti helyen.
Minden hónap második keddjén Házicsoprot Hernádon 18.00 órakor az előre hirdetett helyen.
Minden hónap második csütörtökjén Házicsoprot Táborfalván 18.00 órakor az előre hirdetett helyen.
Minden pénteken 18.00 órakor Kóruspróba Hernádon az általános iskolában.
Hittan órákat az óvodákban és az iskolákban tartunk keddtől-péntekig.


Köszönjük az eddigi adományokat, amelyekkel hozzájárultak gyülekezetünk működéséhez!
Szeretettel hirdetjük, hogy az Egyházfenntartói járulék évi ajánlott összege min.: 5000,-Ft felnőtt személyenként, de lehetőség szerint a mindenkori jövedelem 1%-a, ezen túl adományokat Isten dicsőségére, a gyülekezet épülésére és javára bármikor örömmel fogadunk személyesen befizetve az istentisztelet után vagy a gyülekezet számlaszámára: Örkényi Takarékszövetkezetnél: 65500109-11000073


Örömmel látogatjuk az időseket, betegeket és mindazokat, aki szívesen látják a gyülekezet lelkipásztorát vagy presbitereit.
Házi úrvacsorát is szívesen viszünk idősek, betegek, vagy az azt igénylő gyülekezeti tagok számára.
Kérem, ha ismeretségi körükben ismernek valakit, aki ezeket szívesen venné, jelezzék személyesen vagy telefonon.

Kérdéseket, hozzászólásokat szeretettel várunk telefonon, illetve a gyülekezet e-mail címén is.
Tel.: 06 30 548 38 19, e-mail cím: orkeny.ref@gmail.com
Honlap: Parókia portál, Örkényi Református Missziói Egyházközség

Istentől megáldott böjtöt és megújulást adó Feltámadás Ünnepet kívánunk minden kedves testvérünknek!

Testvéri szeretettel:

Örkény, 2015. március 20.

Szemők Andrea
lelkész

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 5, összesen: 29561

 • 2021. június 22., kedd

  Új kurzusokkal és műhelyekkel bővült a Sófár református dicsőítő iskola, amelyet ezúttal Miskolcon tartanak a járványügyi előírások szigorú betartása ...
 • 2021. június 22., kedd

  Szeretettel hívunk minden lelkipásztort a kifejezetten lelkészek számára szervezett lelkigyakorlatra, mely a lelki-testi pihenést, feltöltődést, megál...
 • 2021. június 21., hétfő

  A családon belüli erőszak ellen nem elég jogi és szakmai lépéseket tenni, szükség lenne a társadalom erkölcsi szintjének a fejlesztése is.
 • 2021. június 21., hétfő

  Szeretettel hívjuk és várjuk kreditpontot adó, akkreditált képzésünkre!
 • 2021. június 20., vasárnap

  Kézműves programmal, tematikus sétával és színvonalas nyáresti koncerttel várja az érdeklődőket a budapesti Bibliamúzeum a Múzeumok Éjszakáján június ...
 • 2021. június 18., péntek

  2021 szeptemberében a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 3. alkalommal indítja a Keresztény értékrendű vezetés szakirányú továbbképzését a négy tö...
 • 2021. június 17., csütörtök

  Tizenkét önkéntes utazik ki június végén a kenyai Rusinga szigetére a Van egy téglám Kenyában és a Hungary Helps Önkéntes Program közös projektjének r...
 • 2021. június 16., szerda

  Az Igehirdetők kézikönyve szakirodalomként is amellett tesz hitet, hogy az emberi élet minden maradandó gyönyörűsége csakis az Isten igéjében való gyö...
 • 2021. június 15., kedd

  Mívesen faragottak és megrongáltak, frissen festettek és kopottak, fűtöttek és kényelmetlenek. Padok, amelyek körül emberéletek fonódtak össze. Gyerek...
 • 2021. június 14., hétfő

  Hol találkozik egymással a matematika és teológia, ha a világ megismerésében és leírásában hasonlóan gondolkodnak? Néhány elgondolkodtató modell a tra...