Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Pomázi Református Gyülekezetért Alapítvány

2001 decemberében református közösségünkért felelősséget érezve három magánszemély létrehozta a Pomázi Református Gyülekezetért Alapítványt, mely 2002. január 11-én kelt bírósági végzés szerint közhasznú szervezetnek minősülő alapítványként működik. Az Alapítvány legfontosabb célja, a pomázi református gyülekezet teljes körű hitéletét, istentiszteletének otthont adó templom védelmét, a közösségi életnek teret biztosító intézmények fejlesztése. Tevékenységével előmozdítja a helyi kulturális élet megerősödését, és lehetővé teszi a határokon átnyúló kapcsolatok szorosabbra fűzését.

 

Az Alapítvány célja

 • A pomázi műemléknek minősülő református templom folyamatos és szakszerű karbantartása, megóvása, hogy a templom külsejében is mindig méltó helyszíne lehessen a helybéli hitéletnek.
 • A templom mellett fekvő évszázados parókia rendben tartása, és szükségessé váló restaurálása .
 • A pomázi református gyülekezet fennmaradásának és kiteljesedésének nélkülözhetetlen eleme a hatékony gyermek- és ifjúságnevelés.
 • Fenti célból fontos a gyülekezeti ifjúsági ház (KIE ház) újabb bővítése, komfortfokozatának megemelése. Az épület lehetővé teszi az elszakított országrészekből érkező csoportok, és ismerős gyülekezetek tagjainak elszállásolását.
 • A pomázi református gyülekezet méltán büszke énekkarára, amely az évek során sokszor öregbítette hírnevét, és a további zavartalan működéshez fontos az Alapítvány által biztosított stabil gazdasági háttér.
 • Szintén célkitűzést jelent a környékbeli, idős koruknál vagy szociális helyzetüknél fogva rászorultak támogatása, segélyezése.

Az Alapítvány által végzendő, közhasznú tevékenységek az 1997. évi CLVI. Tv. 26. -a szerint:

 • Műemlékvédelem
 • Kulturális tevékenység
 • Gyermek- és ifjúságvédelem
 • Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.
 • Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása.
 • A határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység.

 

Az alapítvány nyitott, csatlakozhat hozzá minden olyan magán, vagy jogi személy (beleértve magánszemélyek társaságát is), aki az Alapítvány céljaival egyetért, és e célok érdekében az Alapítvány vagyonához annak számlájára történő befizetéssel, vagy a működést segítő tárggyal, vagyonnal hozzájárul. A csatlakozás elfogadásáról az Alapítvány kezelő szerve, a Kuratórium dönt. A csatlakozni kívánók jogosultak - az Alapítvány céljaival egyező - javaslatot tenni adományuk egészének, vagy részének célirányos felhasználására, amelyről a Kuratórium dönt. A hozzájárulás, adomány az Alapítvány vagyonát növeli, és vissza nem vonható. Az Alapítvány céljainak érdekében mind a vagyon, mind annak hozadéka, és a további befizetések is felhasználhatóak. Az Alapítvány vállalkozói tevékenységet is folytathat az alapítványi célok megvalósítása érdekében, de ez semmiképpen nem lehet fő tevékenysége, és nem veszélyeztetheti közhasznú céljait. Az Alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító Okiratban meghatározott tevékenységre fordítja.

 

Az elmúlt években a fenti célok érdekében az alapítvány többek között az alábbi tevékenységeket támogatta:

 

 • Gyülekezeti ház építése
 • Lelkészlakás (parókia) felújítása
 • Pomázi Psalmus Kórus munkája
 • A Pomázi Psalmus Kórus külföldi utazásai, szolgálata (Erdély, Partium, Németország, Belgium)
 • A Zilah-Belsővárosi Református Gyülekezet Énekkarának és a Marosszentgyörgyi Református Reménység Kórusnak magyarországi szolgálata, vendégül látása

 

Kiadványok megjelentetése:

 • Tehozzád, ó Uram CD (2002)

 

Ismétlődő rendezvények, hangversenyek:

 • Jótékonysági/ hálaadó hangverseny (2006, 2007, 2008, 2009)

 

Az alapítvány bevételi forrásai:

1% felajánlása, pályázatok elnyerése, magánszemélyek befizetései, jótékonysági előadások.

Az alapítvány számlaszáma:

(Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet Pomázi Fiókja) 65700055-10140114

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 40, összesen: 246108

 • 2019. november 21., csütörtök

  Milyen választ adunk Istennek, ha ő maga teszi fel ezt a sokszor hallott kérdést? Nem bántóan, hanem azért, hogy kimozdítson, felrázzon, szembesítsen.
 • 2019. november 20., szerda

  Hogyan viszonyuljunk hívő emberként a politikai keresztyénséghez? Miért nem vesznek részt a pártpolitizálásban evangéliumi keresztyének? Miért aggaszt...
 • 2019. november 19., kedd

  Tényleg lemegy a nap a mi haragunk nélkül?
 • 2019. november 18., hétfő

  Gyakran a túl nagy elvárásokkal kezdődik az egész, majd megindokoljuk magunknak, miért nem gond ez, utána viszont csőstül jön a baj. Nincs azonban oly...
 • 2019. november 17., vasárnap

  Hajlamosak vagyunk a rutinokhoz való ragaszkodásra, még akkor is, ha állandóan panaszkodunk helyzetünk sivárságára. Tomka János és Bőgel György a régi...
 • 2019. november 17., vasárnap

  Vasárnap délután. A tárgyak nem néznek össze, a vizespohár nem csendül magától. Minden áll és néz. Mire vár? Valami azt nyikorogja, változom. Átmenőbe...
 • 2019. november 14., csütörtök

  „Már nem fogok ott ólálkodni körülöttük. Nem fogom várni a lehulló morzsákat. Nem fájdíthatom a szívem azzal, hogy nézem őket és sóvárgok. Belefáradta...
 • 2019. november 14., csütörtök

  A vidékfejlesztés, a felzárkóztatás és a teremtésvédelem elválaszthatatlanok egymástól, és a hátránykompenzáció mellett a kapcsolati hálózatok megújul...
 • 2019. november 12., kedd

  „Fontosnak tartjuk elmondani, hogy ha valaki nem tudja, milyen irányba induljon el, ne jelentkezzen mindenképpen egyetemre. Lazítani kell a dobozokban...
 • 2019. november 12., kedd

  A Budapest-Déli Református Egyházmegye pályázatot ír ki a Budapest-Pestlőrinc-Erzsébet-Bélatelepi Református Egyházközség lelkészi állására.