Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Pomázi Református Gyülekezetért Alapítvány

2001 decemberében református közösségünkért felelősséget érezve három magánszemély létrehozta a Pomázi Református Gyülekezetért Alapítványt, mely 2002. január 11-én kelt bírósági végzés szerint közhasznú szervezetnek minősülő alapítványként működik. Az Alapítvány legfontosabb célja, a pomázi református gyülekezet teljes körű hitéletét, istentiszteletének otthont adó templom védelmét, a közösségi életnek teret biztosító intézmények fejlesztése. Tevékenységével előmozdítja a helyi kulturális élet megerősödését, és lehetővé teszi a határokon átnyúló kapcsolatok szorosabbra fűzését.

 

Az Alapítvány célja

 • A pomázi műemléknek minősülő református templom folyamatos és szakszerű karbantartása, megóvása, hogy a templom külsejében is mindig méltó helyszíne lehessen a helybéli hitéletnek.
 • A templom mellett fekvő évszázados parókia rendben tartása, és szükségessé váló restaurálása .
 • A pomázi református gyülekezet fennmaradásának és kiteljesedésének nélkülözhetetlen eleme a hatékony gyermek- és ifjúságnevelés.
 • Fenti célból fontos a gyülekezeti ifjúsági ház (KIE ház) újabb bővítése, komfortfokozatának megemelése. Az épület lehetővé teszi az elszakított országrészekből érkező csoportok, és ismerős gyülekezetek tagjainak elszállásolását.
 • A pomázi református gyülekezet méltán büszke énekkarára, amely az évek során sokszor öregbítette hírnevét, és a további zavartalan működéshez fontos az Alapítvány által biztosított stabil gazdasági háttér.
 • Szintén célkitűzést jelent a környékbeli, idős koruknál vagy szociális helyzetüknél fogva rászorultak támogatása, segélyezése.

Az Alapítvány által végzendő, közhasznú tevékenységek az 1997. évi CLVI. Tv. 26. -a szerint:

 • Műemlékvédelem
 • Kulturális tevékenység
 • Gyermek- és ifjúságvédelem
 • Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.
 • Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása.
 • A határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység.

 

Az alapítvány nyitott, csatlakozhat hozzá minden olyan magán, vagy jogi személy (beleértve magánszemélyek társaságát is), aki az Alapítvány céljaival egyetért, és e célok érdekében az Alapítvány vagyonához annak számlájára történő befizetéssel, vagy a működést segítő tárggyal, vagyonnal hozzájárul. A csatlakozás elfogadásáról az Alapítvány kezelő szerve, a Kuratórium dönt. A csatlakozni kívánók jogosultak - az Alapítvány céljaival egyező - javaslatot tenni adományuk egészének, vagy részének célirányos felhasználására, amelyről a Kuratórium dönt. A hozzájárulás, adomány az Alapítvány vagyonát növeli, és vissza nem vonható. Az Alapítvány céljainak érdekében mind a vagyon, mind annak hozadéka, és a további befizetések is felhasználhatóak. Az Alapítvány vállalkozói tevékenységet is folytathat az alapítványi célok megvalósítása érdekében, de ez semmiképpen nem lehet fő tevékenysége, és nem veszélyeztetheti közhasznú céljait. Az Alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító Okiratban meghatározott tevékenységre fordítja.

 

Az elmúlt években a fenti célok érdekében az alapítvány többek között az alábbi tevékenységeket támogatta:

 

 • Gyülekezeti ház építése
 • Lelkészlakás (parókia) felújítása
 • Pomázi Psalmus Kórus munkája
 • A Pomázi Psalmus Kórus külföldi utazásai, szolgálata (Erdély, Partium, Németország, Belgium)
 • A Zilah-Belsővárosi Református Gyülekezet Énekkarának és a Marosszentgyörgyi Református Reménység Kórusnak magyarországi szolgálata, vendégül látása

 

Kiadványok megjelentetése:

 • Tehozzád, ó Uram CD (2002)

 

Ismétlődő rendezvények, hangversenyek:

 • Jótékonysági/ hálaadó hangverseny (2006, 2007, 2008, 2009)

 

Az alapítvány bevételi forrásai:

1% felajánlása, pályázatok elnyerése, magánszemélyek befizetései, jótékonysági előadások.

Az alapítvány számlaszáma:

(Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet Pomázi Fiókja) 65700055-10140114

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 35, összesen: 250689

 • 2020. január 16., csütörtök

  Richard B. Hays könyve arra érzékenyít minket, hogy felfedezzük az Újszövetségben is az Ószövetséget, Jézus Krisztusban pedig az Ószövetség Istenét.
 • 2020. január 15., szerda

  Sinka István életműjében saját sorskérdéseink is visszaköszönnek. Önarcképet tart elénk, mert benne vagyunk minden versében. Szabó Szabolcs előadása a...
 • 2020. január 14., kedd

  Ezzel a felirattal, hatalmas táblán hirdette a hétéves kisfiú, mit gondol a vasárnapi istentiszteletről – csak így volt hajlandó elindulni ottho...
 • 2020. január 13., hétfő

  Utoljára találkozott ebben a formában a dunamelléki református egyházkerület vezetősége és lelkipásztori közössége.
 • 2020. január 12., vasárnap

  Tizenhárom lelkészhallgató kezdi meg gyakornoki évét februártól azokban a dunamelléki református gyülekezetekben, amelyek lelkészei segítenek felkészí...
 • 2020. január 09., csütörtök

  Dél-koreai küldöttséget fogadott a dunamelléki püspöki székházban Bogárdi Szabó István református püspök.
 • 2020. január 09., csütörtök

  Tomcsányi Domonkos előadása az online tér biztonsági kihívásairól, az adatainkért folytatott versenyről és az információs buborék csapdájáról a XV. Ha...
 • 2020. január 08., szerda

  Nem azonnali eredményekért dolgozik, komolyan hisz a szolgálatában. Csak hiteles keresztyének által válhat egy iskola nemcsak egyházivá, hanem kereszt...
 • 2020. január 08., szerda

  Idén is megérkeztek a koreai vendégeink a Lónyay Református Gimnáziumba.
 • 2020. január 07., kedd

  A Biblia 2020 kezdeményezés egyszerre épít nemzetközi közösséget és erősíti fel Isten Igéjének hangját a virtuális térben. Olvassuk fel együtt a Szent...