Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Pomázi Református Gyülekezetért Alapítvány

2001 decemberében református közösségünkért felelősséget érezve három magánszemély létrehozta a Pomázi Református Gyülekezetért Alapítványt, mely 2002. január 11-én kelt bírósági végzés szerint közhasznú szervezetnek minősülő alapítványként működik. Az Alapítvány legfontosabb célja, a pomázi református gyülekezet teljes körű hitéletét, istentiszteletének otthont adó templom védelmét, a közösségi életnek teret biztosító intézmények fejlesztése. Tevékenységével előmozdítja a helyi kulturális élet megerősödését, és lehetővé teszi a határokon átnyúló kapcsolatok szorosabbra fűzését.

 

Az Alapítvány célja

 • A pomázi műemléknek minősülő református templom folyamatos és szakszerű karbantartása, megóvása, hogy a templom külsejében is mindig méltó helyszíne lehessen a helybéli hitéletnek.
 • A templom mellett fekvő évszázados parókia rendben tartása, és szükségessé váló restaurálása .
 • A pomázi református gyülekezet fennmaradásának és kiteljesedésének nélkülözhetetlen eleme a hatékony gyermek- és ifjúságnevelés.
 • Fenti célból fontos a gyülekezeti ifjúsági ház (KIE ház) újabb bővítése, komfortfokozatának megemelése. Az épület lehetővé teszi az elszakított országrészekből érkező csoportok, és ismerős gyülekezetek tagjainak elszállásolását.
 • A pomázi református gyülekezet méltán büszke énekkarára, amely az évek során sokszor öregbítette hírnevét, és a további zavartalan működéshez fontos az Alapítvány által biztosított stabil gazdasági háttér.
 • Szintén célkitűzést jelent a környékbeli, idős koruknál vagy szociális helyzetüknél fogva rászorultak támogatása, segélyezése.

Az Alapítvány által végzendő, közhasznú tevékenységek az 1997. évi CLVI. Tv. 26. -a szerint:

 • Műemlékvédelem
 • Kulturális tevékenység
 • Gyermek- és ifjúságvédelem
 • Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.
 • Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása.
 • A határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység.

 

Az alapítvány nyitott, csatlakozhat hozzá minden olyan magán, vagy jogi személy (beleértve magánszemélyek társaságát is), aki az Alapítvány céljaival egyetért, és e célok érdekében az Alapítvány vagyonához annak számlájára történő befizetéssel, vagy a működést segítő tárggyal, vagyonnal hozzájárul. A csatlakozás elfogadásáról az Alapítvány kezelő szerve, a Kuratórium dönt. A csatlakozni kívánók jogosultak - az Alapítvány céljaival egyező - javaslatot tenni adományuk egészének, vagy részének célirányos felhasználására, amelyről a Kuratórium dönt. A hozzájárulás, adomány az Alapítvány vagyonát növeli, és vissza nem vonható. Az Alapítvány céljainak érdekében mind a vagyon, mind annak hozadéka, és a további befizetések is felhasználhatóak. Az Alapítvány vállalkozói tevékenységet is folytathat az alapítványi célok megvalósítása érdekében, de ez semmiképpen nem lehet fő tevékenysége, és nem veszélyeztetheti közhasznú céljait. Az Alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító Okiratban meghatározott tevékenységre fordítja.

 

Az elmúlt években a fenti célok érdekében az alapítvány többek között az alábbi tevékenységeket támogatta:

 

 • Gyülekezeti ház építése
 • Lelkészlakás (parókia) felújítása
 • Pomázi Psalmus Kórus munkája
 • A Pomázi Psalmus Kórus külföldi utazásai, szolgálata (Erdély, Partium, Németország, Belgium)
 • A Zilah-Belsővárosi Református Gyülekezet Énekkarának és a Marosszentgyörgyi Református Reménység Kórusnak magyarországi szolgálata, vendégül látása

 

Kiadványok megjelentetése:

 • Tehozzád, ó Uram CD (2002)

 

Ismétlődő rendezvények, hangversenyek:

 • Jótékonysági/ hálaadó hangverseny (2006, 2007, 2008, 2009)

 

Az alapítvány bevételi forrásai:

1% felajánlása, pályázatok elnyerése, magánszemélyek befizetései, jótékonysági előadások.

Az alapítvány számlaszáma:

(Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet Pomázi Fiókja) 65700055-10140114

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 20, összesen: 257011

 • 2020. április 05., vasárnap

  A Szeresd a várost, szeresd az egyházat! imamozgalomba húsvét és pünkösd között kapcsolódhatunk be a város és az egyház megújulásáért. A het...
 • 2020. április 04., szombat

  Isten elvette most egy időre a templomot, hogy otthonaink váljanak templommá.
 • 2020. április 03., péntek

  „…amikor házanként megtörték a kenyeret…”
 • 2020. április 02., csütörtök

  Mit olvassunk a bezártság és a böjt során? Öt olyan könyvet ajánlunk, amely elektronikus formában is beszerezhető.
 • 2020. április 01., szerda

  „Meg kell találnunk azt a formát, amellyel újra tudunk egymáshoz közeledni.” Beszterczey Andrással, az MRE Diakóniai Irodájának vezetőjével beszélgett...
 • 2020. március 31., kedd

  Krízis és újrakezdés: munkaadót és munkavállalót, családos embereket és gyülekezeteket egyaránt érinthetnek a következő időszakban. A GLS Nemzetközi V...
 • 2020. március 30., hétfő

  Lelkesítő, fáradhatatlan, nagy műveltségű géniusz, aki óriási tudását gyülekezete, egyháza és a magyarság fejlődésére használta. Korának modern tudós-...
 • 2020. március 29., vasárnap

  Faragó Laura énekművész és népdalénekes előadása az ősi etikai norma és az igei tanítás kapcsolatáról a XV. Harkányi Szabadegyetemen.
 • 2020. március 28., szombat

  Mikor jön el a húsvét, az igazi lehetetlen lehetőség? Nem tudom. De azt tudom, hogy eljövetele az önkéntes áldozattal kezdődik. Nem karanténban vagyun...
 • 2020. március 28., szombat

  Keresztyén emberként a kialakult helyzet akarva akaratlanul eszembe juttat bibliai történeteket. A babiloni fogságot, a pusztai vándorlást, Nóé történ...