Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Aktuális

 

 

PÜNKÖSD

2021.

ÜNNEPI ISTENTISZTELETEK RENDJE

MÁJUS 13-ÁN ÁLDOZÓCSÜTÖRTÖKÖN

16 ÓRAKOR ISTENTISZTELET

 

MÁJUS 16-ÁN VASÁRNAP

11 ÓRA 30 PERCKOR ISTENTISZTELET

 

MÁJUS 22-ÉN SZOMBATON

16 ÓRAKOR BŰNBÁNATI ISTENTISZTELET

 

MÁJUS 23-ÁN PÜNKÖSD I. NAPJÁN VASÁRNAP

16 ÓRAKOR ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELET

 

MÁJUS 24-ÉN PÜNKÖSD II. NAPJÁN HÉTFŐN

11 ÓRA 30 PERCKOR ISTENTISZTELET

 

 

Tóth Dénes lp.

 

 

Az április 18-i igehirdetés az alábbi youtube linken megtekinthető:https://youtu.be/ZwiwaHzx6Mo

Kedves Testvérek!

„A javuló járványhelyzetre és az egyre nagyobb átoltottságra tekintettel kérjük templomaink május 2-i megnyitására egyházunk valamennyi gyülekezetét" - fogalmaz közleményében a Zsinat Elnökségi Tanácsa.

Május 2-án vasárnap már templomi istentiszteleten dícsérjük együtt a mi megváltó Urunkat a szokott időben!

Áldás békesség!

Tóth Dénes lelkipásztor

 

Kedves Testvérek! Az április 11-i istentisztelet a helyi kábeltv blendeinfo képújság csatornáján megtekinthető vasárnap 10 órától 20 óráig minden páros órában, ezenkívül hétfő és kedden 18 órától, 19 órától és 20 órától, valamint az alábbi youtube linkre kattintva is meg lehet nézni:

 

https://youtu.be/n8w0rCWBNKc

 

Kedves testvérek! A helyi kábel tv Blendeinfo képújság csatornáján a húsvéti istentisztelet vasárnap 10 órától 20 óráig minden páros órában és hétfőn szintén 10 órától 20 óráig minden páros órában megtekinthető, valamint az alábbi youtube linkre kattintva is megnézhetik a kedves testvérek:

 

https://youtu.be/QggTGT5lTu0

 

Kérjük éljenek a lehetőséggel, hogy a megváltozott körülmények között ily módon is együtt lehessünk a mi Urunk Jézus Krisztusban. Kedves Testvérek! A 202103.28. virágvasárnapi igehirdetés a következő linken megtekinthető: https://youtu.be/cBEbJGTQnqM

 

 

A Zsinat Elnökségi Tanácsának március 26-i határozata

A vírushelyzet alakulására, a kormányzati intézkedésekre és az egymás iránti felelősségre tekintettel egyházunk alkotmánya 173. § (1). felhatalmazása alapján a következő Elnökségi Tanácsi határozatot hozzuk:

Fájdalommal kellett meghoznunk azt a döntést, hogy továbbra is szüneteljen minden személyes jelenléttel járó gyülekezeti alkalom és összejövetel, hiszen református keresztyén hitünk lényegéhez tartozik a közösség személyes megélése. Ezt a személyes találkozást is ellehetetlenítette a vírus, és életveszély forrásává tette. Ennek a terhét kell most elhordoznunk. A halálon is győztes Jézus Krisztushoz fohászkodunk énekünk szavával: Védelmezzed a te kicsiny bárkádat! Benned bízik a te küzdő egyházad; Te szent véred érette kiontottad: Elmerülni ne hagyd, ha megváltottad! (RÉ 381:6)

A nyitás lehetséges időpontjáról a járványhelyzet alakulását és a kormányzati intézkedéseket figyelembe véve fogunk majd döntést hozni.

Kedves Testvérek!

Az Istentiszteleteket digitális formában tartani fogom az ünnepek alatt és ameddig szükséges, kérem kövessék figyelemmel facebookon, youtube-on valamint a helyi kábeltévén is. "Ha az Isten velünk kicsoda ellenünk?" Kitartás Testvéreim!

Tóth Dénes lelkipásztor

 

 

Kedves Testvérek!

 

A mai 2021.03.21-i igehirdetés az alábbi linken megtekinthető, valamint a helyi kábeltévé Blendeinfo képújság csatornáján március 22-én hétfőn 18 órától 19 órátólés 20 órától és március 23-án kedden szintén a fenti időpontokban.

https://youtu.be/PV9thqgfFjk

 

 

Kedves Testvérek!

A Református Egyház Zsinatának Elnöksége kiadott közleménye szerint, azt kéri, hogy egyházunkban 2021.03.08-26-ig megint szüneteltessünk minden gyülekezeti közösségi alkalmat.

Az istentiszteleteket digitális formában fogom tartani a tavaszi időszakhoz hasonlóan Facebook-on.

Vigyázzunk egymásra!

Imádkozzunk továbbra is a járvány megszűnéséért!

Adományozásra van lehetőség banki átutalással is.

A Szirmabesenyői Református Egyházközség számlaszáma: 54500174-10011142

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni az adomány jellegét: egyházfenntartás 5000.-ft/fő/év, Isten dicsőségére, perselyadomány, templomfelújítás stb.

Áldás, békesség!
Tóth Dénes lelkipásztor

Tel.: 46/317-697, 20/492-7905

 

 

 

 

 

Istentisztelet 2020.05.10-én az alábbi link bemásolásával megtekinthető:

https://www.youtube.com/watch?v=QJiZ2Mv72vQ&feature=youtu.be

 

Hirdetések:

 

Kedves Testvérek!

A Református Egyház Zsinatának Elnöksége 2020.05.04-én tartott gyűlésén úgy határozott, hogy egyházunkban továbbra is szüneteltetünk minden gyülekezeti közösségi alkalmat. Vigyázzunk egymásra!

Imádkozzunk továbbra is a járvány megszűnéséért!

Adományozásra van lehetőség banki átutalással is.

A Sajókeresztúri Református Egyházközség számlaszáma: 54300060-10060036.
A Szirmabesenyői Református Egyházközség számlaszáma: 54500174-10011142

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni az adomány jellegét: egyházfenntartás, Isten dicsőségére, perselyadomány, templomfelújítás, temetőrendezés stb.

Áldás, békesség!
Tóth Dénes lelkipásztor

 

 

Istentiszteleteink az alábbi linkeken is megtekinthetőek:

 

A 2020.05.03. anyák napi istentisztelet az alábbi link bemásolásával megtekinthető:

https://www.youtube.com/watch?v=2yvQvV6asfo&feature=youtu.be

A 2020.04.26-án elhangzott istentisztelet az alábbi link bemásolásával megtekinthető:

https://www.youtube.com/watch?v=iCDeFHZZOGA&feature=youtu.be

 

Március 15.:https://www.youtube.com/watch?v=Oma6Uc4eogY&feature=youtu.be

Április 5.: https://www.youtube.com/watch?v=6ftu56VGy-U

Április 19.: https://www.youtube.com/watch?v=-cWiEN-QlbU&feature=youtu.be

Hirdetések

Örömmel tájékoztatom a kedves testvéreket, hogy a helyi kábel tv reklámcsatornáján istentiszteleteink megtekinthetőek. Kérjük kísérjék figyelemmel a megjelenő tájékoztatásokat a vetítési időpontokról és éljenek a lehetőséggel, hogy a megváltozott körülmények között ily módon is együtt lehessünk a mi Urunk Jézus Krisztusban. A húsvéti igehirdetés az alábbi linken is megtekinthető:https://www.youtube.com/watch?v=xQlelACb5nU&feature=youtu.be

Adományozásra van lehetőség banki átutalással is.

Szirmabesenyői Református Egyházközség számlaszáma: 54500174-10011142

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni az adomány jellegét: egyházfenntartás, Isten dicsőségére, perselyadomány, templomfelújítás stb.

Áldás, békesség!
Tóth Dénes lelkipásztor

Napi Ige 2020.03.29.

„Akiknek Jézus nem válaszol"

Textus:Lukács 20,1-8

1Történt az egyik napon, amikor a templomban tanította a népet, és hirdette az evangéliumot, hogy odaléptek a főpapok és az írástudók a vénekkel együtt, 2és megkérdezték tőle: Mondd meg nekünk, milyen hatalommal cselekszed ezeket, vagy ki adta neked ezt a hatalmat? 3Ő pedig így válaszolt nekik: Én is kérdezek tőletek valamit, mondjátok meg nekem: 4Vajon János keresztsége mennyből való volt-e vagy emberektől? 5Ők pedig így tanakodtak egymás között: Ha azt mondjuk, mennyből, azt fogja mondani: Akkor miért nem hittetek neki? 6Ha pedig azt mondjuk, emberektől, az egész nép megkövez minket, mert meg van győződve arról, hogy János próféta volt. 7Ezért azt felelték neki, hogy nem tudják, honnan való. 8Erre Jézus így szólt hozzájuk: Én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket.

Jézus földi életének utolsó napjai következnek, és egyre gyakrabban találkozhatunk Jézussal úgy, mint aki hallgat, nem válaszol a neki szegezett kérdésekre. Sokszor mi is eljátszunk a gondolattal: milyen jó lett volna ha. Jézus válaszol erre vagy arra a kérdésre.

Jézus miért hallgatott és vajon miért hallgat ma is? Miért van az, hogy egyik ember számára kinyilvánítja szándékát és titkát, a másik elől pedig elrejti azt?

A Jézust kérdezők nem egyszerűen azért szégyenülnek meg, mert nem kaptak választ, hanem azért mert ők is tudják és a körülöttük álló nép is, hogy mi az oka ennek. A viszont kérdéssel Jézus nem a beszélgetés menetét akarja eltéríteni, hanem a lényegre irányítja a figyelmet, kérdezőinek lelkületét leplezi le önmaguk és a hallgatóság előtt.

A nép vezetőinek a múltjában van egy nagyon sötét folt a Jánosi keresztséggel kapcsolatban. Nem volt még olyan régen, amikor Keresztelő János hatalmas alakja megjelent a pusztában és az emberek tódultak hozzá.

Akkor ott nem mertek határozott állást foglalni. Taktikájuk a kivárás volt, mert azt remélték, ha majd leülepszik ez a mozgalom, meglátják, hogyan tudják újra megszilárdítani hatalmukat. Már akkor döntés elé kerültek, de ők ezt nem tették meg. Pedig, aki Keresztelő János előtt megnyitotta a lelkét, annál már Jézus kész fogadtatásra talált. S aki Keresztelő Jánossal szemben elzárkózott, az már eleve elutasította azt, akinek ő csak előhírnöke volt. Ők ez utóbbi kategóriába tartoztak.

Még mindig van azonban lehetőségük, még most sem késő felülbírálni akkori tévedésüket. Jézus őket is erre hívja, és hív minden, olyan embert, aki tőle elfelé vezető vagy ellentétes úton bolyong.  Jézus már korábban készíti az útját a szívek felé. A Jézussal végre találkozó ember, pedig arra döbben rá, hogy valójában régi jó ismerős áll előtte, csak eddig nem ismerte fel, vagy nem akart szembenézni saját énjével, amely gyökeres változtatásra, megtérésre szorul. Napjaink körülményei lehetőséget adnak a mély elgondolkodásra.

Ha Jézus nem szólal meg, ennek okát lehet, hogy éppen a múltadban kell keresned testvérem. Lehet, hogy volt idő, amikor már elküldte követét, vagy a veled történő események mutatták meg számodra az Ő hatalmát, csak akkor nem döntöttél helyesen. Segítsen meg az Úr felismerni, ezeket, az időket és Szentlelke által adjon erőt akkori hibáink belátásához és felülbírálásához.

Jézus tanítványának képesnek kell lenni saját múltjának a feltárására. Eddigi életútjának az átértékelésére. Ezek után pedig bűnvallásra és megtérésre. Tegyük ezt akkor is, ha a pillanatnyi emberi érdekek ezzel ellenkeznek s emiatt hátratétel, veszély, és ellenséges magatartás lesz az osztályrészünk.

Ne kíméld hát magad testvérem, mert így megszólal Jézus előtted és az Ő szava hatalom, mely gyógyít, és sebeket kötöz be, s ez az egyedül üdvözítő erő ezen a világon.

 

Tóth Dénes sajókeresztúr-szirmabesenyői lelkipásztor

 

Kedves Testvérek az Úr Jézus Krisztusban!

FELHÍVÁS KÖZÖS IMÁDSÁGRA 2020. március 27. (péntek este) 18 órára

17:45 és 18:00 óra között minden harangunkkal harangozni fogunk.

Kapcsolódjunk be abba a közös imádságba, amire a jóakaratú embereket hívják.

Az Úr Jézus imádságát, a Mi Atyánkat mondjuk el közösen azért, hogy a Mennyei Atya könyörüljön meg rajtunk, az új koronavírus megszűnéséért.

Imádkozzunk a betegekért, a gyógyultakért, a felelős politikusok döntéseiért, a gyászolókért és minden embertársunkért.

 

 

 

KEDVES TESTVÉREK!

AZ ISTENTISZTELETEK A KORONAVÍRUS JÁRVÁNY MIATT BELÁTHATATLAN IDEIG SZÜNETELNEK!

TEMETÉS CSAK SZŰK CSALÁDI KÖRBEN LEHETSÉGES!

A MÁJUS 17-I KONFIRMÁCIÓ NAGY VALÓSZÍNŰSÉGGEL KÉSŐBBI IDŐPONTRA KERÜL, MELYRŐL A JÁRVÁNY ELMÚLTÁVAL EGYEZTETNI FOGUNK A SZÜLŐKKEL.

Lelkipásztor a szokott telefonszámokon a parókián (3791 Sajókeresztúr, Rákóczi utca 105.) elérhető 46/317-697, 20/492-7905

"Ha az Isten velünk kicsoda ellenünk!" Róma 8,31

 

Áldás, békesség!

Tóth Dénes lelkipásztor

 

 

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

 • 2021. július 27., kedd

  „Abban hiszek, hogy mindenki tud zenélni és énekelni. Rengeteg gátlás és korlát épül belénk, ami elveszi az örömünket, ezeket a falakat szeretném áttö...
 • 2021. július 27., kedd

  Többezer résztvevőt, köztük rengeteg határon túlról érkezőt várnak a kedden kezdődött Csillagpont Református Ifjúsági Találkozóra Debrecenbe. A feszti...
 • 2021. július 26., hétfő

  Táncra perdülő latrok és az utca porában osztozó igazságkeresők között: vajon történhet-e igazi találkozás? A Művészetek Völgyéből jelentkezünk.
 • 2021. július 26., hétfő

  A debreceni Wáli István Református Cigány Szakkollégium és a Budapesti Református Cigány Szakkollégium egyaránt várja tehetséges, egyetemre vagy főisk...
 • 2021. július 22., csütörtök

  A mesterséges intelligencia korunk legnagyobb kihívása. Miért van ez így, milyen veszélyeket hordoz magában, és milyen kiút állhat előttünk? Könyvkrit...
 • 2021. július 22., csütörtök

  Nyaralási lehetőséget kínál a németországi árvizek károsultjainak Balog Zoltán református püspök. A Zsinat lelkészi elnöke a többek között a németorsz...
 • 2021. július 21., szerda

  Vajon miért száműztük lelki életünkből az életet? Ha pedig az élet része annak, akkor mit jelent a lelki? Hogyan állhat helyre saját emberi mivoltunk,...
 • 2021. július 20., kedd

  Mi visz arra egy református lelkészt, hogy sci-fi íróként is kipróbálja magát? Prédikáció és fikció kapcsolatáról, világvégéről, írói módszertanról, v...
 • 2021. július 20., kedd

  Védelem, pásztorlás, érvpárbaj, emberségesség – a koronavírusjárvány elmúlt több mint egy évében számos lelkésznek kellett eligazítást nyújtania, mikö...
 • 2021. július 19., hétfő

  A taliándörögdi református templomban és környékén koncert, kiállítás, művészetterápiás alkotóműhely, a kamaszok online jelenlétéről és játékszenvedél...