Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Istentisztelet 2018. május 6-án

 

(Dajka Zsanett)

 

„... elvitte a fáraó lányához, aki a fiává fogadta..." 2Móz 2,10


Kedves Testvérek!

A nő. A nő, aki nélkül a férfi fél ember csupán. A lenyűgöző, akiről tudta az Úr, hogy kell a másik embernek. Nem csoda, hogy egy ilyen lény megannyi művészetet megihletett: a zenét, a festészetet, a szobrászatot és a szavakat. A nő azon túl, hogy társ, segítség, egyben a legfontosabb: anya. A családot összetartó, rá gondot viselő személy. Az Úr pedig sok asszonyt megáld az anyaság fontos szerepével. Így a férfi és a nő legnagyobb ajándéka és gyümölcse a gyermek. Anyai szeretetre int Pál apostol is a Tituszhoz írt levélben (2,4): a fiatal asszonyok szeretettel viseljék gondját, táplálják, szeretetteljes ölelésükkel halmozzák, szükségeiket töltsék be a gyermekeiknek, mert az Isten kezéből származó jutalom az anyaméh gyümölcse a gyermek.

Egy anya, aki mindennap hős. Meséje csodavilág, aki másokkal is törődik és nem csak az orráig lát. Ápol, kitart, mindig ott van mellettünk. Nincs prototípus. Az Isten a nőkbe, beléjük kódolja, hogy ösztönösen mit tegyenek, hogyan viselkedjenek, ha az anyaság kopogtat az ajtajukon.

Mindig elérhető. Tanít. Nevel. Fegyelmez. Táplál. Becsületes. Példaadó. Részt vesz az életedben. Egy személy, aki örök. Nélküle el sem tudnánk kezdeni az életünket. És valóban. Az Úr oltalmazó keze ad egy másik, e földi világban segítő, oltalmazó, védő személyt: az édesanyát. Testből való test az anya-gyermek kapcsolat. Én nem tudom milyen anyának lenni. Nem tudom milyen érzés egy gyermeket a szívem alatt hordani, óvni. Nem tudom, milyen fájdalmakkal jár egy gyermek születése. Nem tudom, milyen mérhetetlen öröm mindezek után megfogni az új életet, akit addig 9 hónapig nem láttál, de örömmel vigyáztál rá. Nem tudom milyen nagy felelősséggel, olykor sok leterheltséggel és még talán gonddal jár a gyerek nevelése. Sok a nem tudom. DE egyet biztosan állíthatok! Voltam, vagyok és leszek gyermek. Tudom milyen egy szerető édesanya gyermekének lenni.

Az anya egy példa. Mi gyermekek másolunk a szülőkről, a nagyszülőkről, és ők is. A szülőknek, pedig jogukban áll az Isteni példát másolni. Mert Isten adja a szülőt, aki épp ugyan olyan gondoskodó, mint a teremtő Atya. Ahogyan Ő lehajol hozzánk, kezében tart bennünket, óv, félt és megvéd, ugyan úgy az édesanya is mindent megtesz az övéiért.

Egy bátor, hős anyáról olvastunk. Az egyiptomi fáraó különösen kegyelten parancsolatot adott ki: minden zsidó fiúgyermeket a Nílus vizébe kellett dobni. Ennek ellenére Jókebed vállalja a gyermekkel járó veszélyt. Megszüli, majd megmenti a fiát. Hit lakott a szívében. Egy asszony, akit kiválaszt, akinek abban az időben nem más volt a feladata, hogy szüljön és az otthoni teendőket ellássa. Isten az asszony szívében látta az elszánt hitet, ezért melléállt, s noha Mózest halálra ítélték, mégis a Teremtő megmentette őt. Így Mózes egész élete, születésétől kezdve azt mutatja be, hogy Isten mennyire szereti az embert.

Az Úr tervének eszközei vagyunk. Ő már készíti a szabadítást a szolgaságba és a reménytelenségben élő népe számára. Miért és hogyan menekült meg Mózes? Úgy, hogy magának a fáraónak eszébe sem jutott, hogy éppen ezzel a rettenetes, szörnyű parancsolatával hozzájárul, ahhoz, hogy a kiszemelt szabadítót - Mózest - megmentse. Az igazi szülők épp a könyörtelen uralkodó elől szerették volna megmenteni gyermeküket. Isten, pedig úgy látta a legmegfelelőbbnek, hogy a legnagyobb biztonságban, egyedül a fáraó udvarában lesz a gyermeknek. Mózes szabadító. De ma anyák napján, ma ő csak mellékszereplője a történetünknek. Egy anya, aki bízva az Atyában védi a kisdedjét. Egy lány, aki semmit se tétovázva örökbe fogadja a gyermeket.

Az a kötődés és szeretet, mellyel körülvette Mózest édesanyja nem szűnt meg a szülést követően. Nem adja fel, bízva Istenben, vállalva a veszedelmes feladatot, a gyermeket 3 hónapig rejtegeti. Az anya valami különlegeset vesz észre a gyermeken. Nagy volt a szeretete a gyermek iránt. De sokkal nagyobb volt a szeretete Isten iránt, ezért nem teljesítette a fáraó törvényét. Az asszonynak az élet a legfontosabb, s nem a földi törvény. A rejtegetés ideje alatt megtapasztalja Isten megtartó kegyelmét, hiszen nem jönnek rá az uralkodó emberei, hogy ez a kicsiny gyermek ott van az édesanyjánál. Miért? Mert látta Isten ennek az asszonynak a hitét, hogy hit által fogadta el a gyermeket, hogy hit által küzdött és akkor is vállalta a gyermekáldást, még ha tudta is, hogy veszély fenyegeti. Az édesanyai szív, az édesanyai szeretet sok mindenre képes: falakat tud lerombolni, hegyeket mozdítani. Az édesanyai szív a továbbadója az Isteni szeretetnek.

Három hónap múlva az öröm pillanatát felváltotta az elengedés. Hiszen már nem tudta tovább rejtegetni a gyermeket. Nem tarthatta tovább magánál. Egy nehéz lépésre szánta el magát. Egy olyan lépésre, mely miatt a szíve megszakadt, de bízva Istenben tudta, hogy ez a legjobb, amit tehet a gyermekéért. Tulajdonképpen rövid idő után, de eleget tett az édesanya a fáraó akaratának, mert gyékényt vett. Kosarat készített. Majd a Nílus vizére helyezte gyermekével együtt. Az asszony Isten kezébe tette a fiát. Az Úrra bízta az ő gondját és dolgát. Tudta, hogy az az Isten, aki megőrizte őt a várandósság, a szülés pillanatában, aki három hónapig megengedte, hogy együtt legyenek. Éljenek és átéljenek csodákat. Együtt legyenek. Ez az Úr vigyáz majd rá. Mindezek után sem hagyja magára a gyermeket. Jókebed, az édesanya megkérte másik gyermekét, Mirjamot, hogy figyelje testvérét. De tudta, hogy nem csak a lány, hanem a mindenható Isten is figyelemmel kíséri a gyermeket.

Az asszony hitének, alázatosságának, és állhatatosságának meglett a jutalma. Hiszen az Úr a legbiztosabb helyre adja Mózest. A fáraó lánya az, aki megtalálja. S az a bizonyos női, belénk kódolt anyai szív szólal meg benne. Tudja, hogy a gyermek a kosárban egy zsidó asszony gyermeke. Nem kellett 9 hónapig a szíve alatt hordania. Nem kellett neki megszülnie a gyermeket, ahhoz, hogy érezze a szívében a vágyat: gondot visel reá. Anyai szíve szólalt meg a fáraó lányában. Érezte, tudta, hogy neki kell vigyáznia a gyermekre. Semmit sem tudva. Semmit sem várva, magához vette a gyermeket. Nevelte, tanította, vigyázott rá. Saját fiának tekintette. Szerette őt.

Testvéreim!

Ilyen szeretettel szeret bennünket az Atya is, aki teremtett. Gondot visel ránk nap, mint nap. Szeretetéből semmit sem sajnálva adta értünk, miattunk és bűneinkért egyetlen Fiát Jézus Krisztust. Bízzunk az ő szeretetében. Adjuk tovább egymásnak. Így köszönjük ma meg Istennek az édesanyákat, a nagymamákat. Családi életünk minden örömét és gondját merjük Istenre bízni, aki fiává fogadott bennünket. Ámen

 

 

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 185, összesen: 1417874

 • 2019. május 20., hétfő

  Képzőművészeti és fotópályázatot pályázatot hirdet a Zsidók Jézusért szervezet. A magyar és külföldi művészek számára meghirdetett pályázat célja, hog...
 • 2019. május 19., vasárnap

  Összefoglalónk a Magyar Református Egységnaphoz kötődő ünnepségsorozatról.
 • 2019. május 17., péntek

  A háború elől menekült vissza szeretett gyermekkori gyülekezetébe, ahol ismét otthonra lelt – és lehetőségre, hogy másokért tegyen. Egységről és össze...
 • 2019. május 16., csütörtök

  Tíz évvel ezelőtt alakult meg az egységes Magyar Református Egyház Debrecenben, mely valamennyi egyháztest vezetőinek részvételével ma ünnepi zsinato...
 • 2019. május 15., szerda

  Tesszük-e azt, amire Krisztus felhatalmazott? Az apostoli folytonosságban élünk-e? Tudunk-e változtatni, és akarunk-e? Kikhez küldettünk, és mi a küld...
 • 2019. május 14., kedd

  Vallja, hogy Istennek csak a legnemesebbet adhatjuk, erre törekszik kántorként, művészként, magánemberként. Hálás, mert Isten a zene által nagyon megg...
 • 2019. május 13., hétfő

  Újjáépítik a Ráday Kollégiumot, Zsengellér József személyében új rektort neveznek ki a Károli-egyetem élére, és Hajdú Szabolcs Koppányt lett a vértesa...
 • 2019. május 12., vasárnap

  Magyar művészek, akik, mint „a hajnal szárnyaira kelt” zsoltáros, felfelé törtek, újrakezdtek, kiteljesedtek, s ezt a francia fővárosban valósították ...
 • 2019. május 09., csütörtök

  Megérkezésükkor fákat ültettek, de nem tudják, hogy esznek-e majd a gyümölcsökből. Híres nagygyülekezetből mentek el gyülekezetet építeni, ahol szinte...
 • 2019. május 08., szerda

  Hat nap alatt teremtette-e az Úr a világot? És miért kérte Ábrahámtól, hogy áldozza fel a fiát? Többek között ezekről a kérdésekről is beszélgetett eg...