Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Istentisztelet 2020. június 28-án

 

(Dr. Kereskényi Sándor)

 

Lekció: 2Móz 3,1-12

Textus: 2Móz 3,13-15

 

Szeretett Testvérek!

 

Azt hiszitek nekem könnyebb? Könnyebb Isten akaratáról beszélni, annak teljesítéséről meggyőzni embereket? Titeket? A gyerekeimet? A barátaimat; a betegek, a gyászolók, az ifjú párok, a keresztelőre érkezők családtagjait? Azt hiszitek, könnyebb dolgom van, mint nektek? Nincsen. Amikor Isten dolgairól, segítő szándékáról beszélek, hozzátok képest annyi lépéselőnyben vagyok, hogy nem hallgattatnak el. Egy ideig. Mondja a pap, ami a dolga; majd csak abbahagyja egyszer!

Erről a szószékről és a bibliaóráinkon gyakran elhangzik a kérés: mondjátok el, mit hallottatok az istentiszteleten! Beszéljetek róla, közben mit tett veletek Isten? Beszéljetek arról, Mit tett veletek Isten, mióta többre értékelitek a Bibliát, mint a kedvenc írótokat! Magyarázzátok el, miért szeretnétek, ha beszélgetőtársatok is megértené, ki az a Jézus, akiről olyan sokat beszélnek, vetítenek, idéznek karácsonykor és húsvétkor!

Az elmúlt húsz évben, ennél az asztalnál körülbelül négyszáz alkalommal hangzott el a kérdés: „Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd ha felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt?"

Megközelítőleg kétezer szülő és keresztszülő válaszolta: Ígérem és fogadom! Többen itt ülnek most közöttünk. Teljesítettétek a fogadalmatokat? Itt ülnek azok is, akik már felnőtt emberként döntöttek Jézus követéséről. Azon belül arról, hogy tanítvánnyá teszik azokat, akiket eléjük hoz, és akikhez elküldi őket az Úr. Tanítvánnyá teszik, bemerítik őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek közösségébe. Teljesítettétek a fogadalmatokat?

Ugye, nem könnyű? Nem könnyű Isten akaratát közölni gyermekeitekkel, keresztgyermekeitekkel, és azokkal, akik előtt megérzitek a Szentlélek ösztökélését: Ő az! Most beszélj! Tőled kell hallania!

Nektek sem könnyű, nekem sem könnyű! De ezt most végiggondolva, legalább könnyebb beleélni magunkat Mózes helyzetébe!

A fáraó vízből kihúzott (ezt jelenti a Mózes név), örökbe fogadott héber fia gyilkosságot követett el. Rendezett, biztos jövő előtt álló élete fiatalságában meggyilkolt egy rabszolga-felügyelőt. Egyiptom törvényének szigora elől a keleti pusztákba menekült. Ott egy nomád-kereskedő törzsnél, a midjániaknál talált menedéket és állást juhpásztori beosztásban. Egy nap a szokásosnál távolabbi legelőkre, a Hóreb (vagy Sínai) hegyig terelgette a nyájat. Ott, egy tűzálló csipkebokor közepéből megszólította Isten.

Közölte vele, hogy tarthatatlannak ítéli az Egyiptomban sanyargó héberek sorsát. Meghallgatta segélykiáltásaikat, és úgy döntött, itt az ideje kihozni őket onnan „egy jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre". Ennek lebonyolításával Mózest bízza meg.

Itt kapjuk fel a fejünket; ha nem, akkor a Szentlélek kavarja fel az emlékezetünk állóvizét! Mert mi is történt Mózessel? Hivatást kapott Istentől. Élethivatást. Több ezer embert fog meggyőzni a felől, hogy át kell rendezniük az életüket. Rá kell állniuk Isten vezetésére, követésére. Feltétel nélküli bizalmat (más szóval: hitet) és engedelmességet kér tőlük. Ha: élni akarnak. Ha: másképp akarnak élni, mint az egyiptomi kasztrendszer alsó végén uborkán és fokhagymán vegetáló rabszolgák. Ha: túl akarják élni jelenlegi sorsukat. Ekkora feladatba vágott bele Mózes.

Mi történt veled? Mi történt akkor, amikor megszólított Isten? Ugyanaz. Hivatást, élethivatást, elhívást kaptál tőle. Nem tudom mi volt, és hol volt a te csipkebokrod (legutóbb...), de a helyszín majdnem hogy lényegtelen. Isten valamilyen, általa választott módon megértette veled, hogy valakit ki kell vezetned onnan, ahol nyomorog a teste, lelke. Lelke, teste. A sorrend felcserélhető. A lélek és a test kölcsönhatásban van egymással. Mózeshez hasonlóan te is megértetted, hogy erre a felhívásra nem lehet nemet mondani.

Kérdezni lehet? Azt lehet. Mózes, aki ex-egyiptomi hercegként jól ismerte az udvari protokollt, azonnal benyújtotta a fellebbezését az isteni határozat ellen: „Ki vagyok én, hogy elmenjek a fáraóhoz, és kivezessem Egyiptomból Izráel fiait?"

Mi baja volt? Az, hogy ő, Mózes jelenleg egy Egyiptom határaitól is távol élő arab törzsbe befogadott migráns. Ha bevállalja a küldetést, valahogy esetleg átjut az első osztályú megfigyelőrendszerrel és kellő számú fegyveres alakulattal őrzött egyiptomi határon. És aztán? Hogy jut a fáraó közelébe? Ha egy lépést tesz felé, már darabokra kaszabolják a testőrei. Amikor a fáraó kilép a közterületre, az utca népének a homokba kell hajtani a fejét. Aki ránéz, annak ott helyben a fejét veszik a testőrök. De még ha valami csoda folytán meghallgatják a kihallgatási kérelmét, ki ő, Mózes, hogy bejelentse a fáraónak: Az a helyzet, hogy elvinnék magammal néhány százezer rabszolgát?

Kaptál már mózesi küldetést? Kérdezted már Istentől: Megértettem, mit akarsz tőlem Uram, de, ugye, érted? Ki vagyok én, hogy most odamenjek a fiamhoz, lányomhoz? Ki vagyok én, hogy fogadalmat tett keresztszülőként látogassam meg a rokonomat, a barátomat, és egy-két beszélgetésre kikérjem tőlük a keresztgyerekemet? Ki vagyok én Istenem, hogy rád hivatkozva győzzem meg valami jobbról azokat, akiket - azt mondod -: feléd, hozzád kell vezetnem?

Mózes „Kivagyok én...?"-magyarázkodására, és a mi mentegetőzéssel palástolt hárításunkra ugyanaz a válasz: „Bizony, én veled leszek!" Ezt olyan biztosan állítja Isten, hogy a folytatásba is beavatja Mózest. Miután kijöttek Egyiptomból, itt, ennél a hegynél fognak neki áldozatot bemutatni. Erre Mózes: Várjunk, várjunk, kicsit lassabban! Tegyük fel, hogy beszélek a fáraóval. Tegyük fel, hogy elengedi a népet. Na, de nekik mit mondjak? Eléjük állok azzal, hogy „atyáitok Istene küldött engem hozzátok". A nyakamat teszem rá, hogy rá fognak kérdezni: „mi a neve"? Nos, akkor mit mondjak nekik?" Istent nem lehet sarokba állítani. „ezt felelte Mózesnek: Vagyok, aki vagyok. Majd azt mondta: Így szólj Izráel fiaihoz: A „Vagyok" küldött engem hozzátok."

Még mindig távol vagy attól, hogy betartsd a fogadalmadat? Még mindig aggódsz a miatt, hogy ellenkezésre találsz?

Akkor jó úton jársz! Mózesi úton. A kérdezősködő, de már engedelmességre hajló elhívottak útján. Azon, amire egyszer én is rákanyarodtam. Akartam, nem akartam, megszólított az Isten. Engem ott, téged amott. Téged akkor, engem máskor.

Hányszor? Te sem számolod már? Nem tudnád megmondani, hogy ez a mai, hányadik megerősítésed, akkreditálásod, megbízásod? Ne is törődj vele! Inkább vedd komolyan!

Mert akihez most, vagy holnap, vagy bármikor elküld az Úr, azzal kapcsolatban mindössze három dolgot kell észben tartanod. Az első megszólítás előtt Isten ráerősítését: „Bizony, én veled leszek!" Ha rákérdeznek, kire hivatkozol, mondd, hogy neked így mutatkozott be: „Vagyok, aki vagyok." Végül, ha arra kíváncsiak, miért akarsz most beszélni velük, ne feledd: „(A) 'Vagyok' küldött engem hozzátok."

Mi az, hogy: „Vagyok" Én is, te is zavarba jössz ezzel a „Vagyok" bemutatkozással. Mózes, és az az Egyiptomban élő héber kisebbség is így lehetett vele. Ki az a „Vagyok"? Erre is számított Isten, és Mózes szájába adta a feleletet: „Így szólj Izráel fiaihoz: Az ÚR, atyáitok Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákób Istene küldött engem hozzátok." Na, itt már van két név! Egy ÚR: „Jehová" nevű elóhím/Isten, vagyis az ősök, Ábrahám elóhímja, Izsák elóhímja, és Jákób elóhímja, „Jehová"-ÚR küldte Mózest hozzájuk.

De ne ragadjunk le a névnél! Annál sokkal fontosabb az, hogy mit csinál Isten: VAN! Mindenkor van! Jelen van! Minden időben. Ábrahámmal, és Izsákkal, és Jákóbbal ott VOLT. Legyen ez a múlt idő kiindulási alap! Most elmondja magáról a legfontosabbat: „Vagyok". Ez jelen idő. Mózes missziójának megkezdése előtt ezt a jelen időt átvezeti a jövőbe: „Bizony, én veled leszek!"

Mózes azonnal megértette miről van szó, ki ez az Isten. Mi, mai küldöttek még egy kicsivel több magyarázatra szorulunk, mielőtt tényleg elindulunk ahhoz, aki felé (lassan sejtjük ki az) elküld az Úr. Mózesnek azért volt könnyebb mert a csipkebokorból ugyanazt a szót hallotta, amit Isten bemutatkozásakor. „Bizony, én veled leszek!" „Leszek", úgy van héberül: ehje. Amikor Mózes arra kíváncsi mit mondjon a hébereknek, Isten kimondja a nevét, és Mózest ugyanazt hallja: „Vagyok, aki vagyok." De nem magyarul, hanem héberül: ehje, aser ehje. Már megint ez a „ehje"! Ugyanaz a „leszek", mint ami a „vagyok"? Igen! Ez a küldetés jelszava, PIN-kódja, Istenhez való hozzáférhetőség, lekérdezés, megerősítés kulcsszava: Vagyok = Leszek! Ábrahám, Izsák és Jákób Istene az, aki velük Volt!

Voltam, Vagyok, Leszek. Az időtlen, örökkévaló, mindig jelen lévő Isten. Ő küldte Mózest.

Figyelj! Téged is Ő indít el másokhoz! Ne a nevére figyelj, hanem az erejére, a jelenlétére! Szól hozzád, elmondja, mit kell tenned, és bebiztosít: Vagyok, aki Leszek, Leszek, aki Vagyok. Vagyok, aki veled Leszek, Vagyok, aki Veled vagyok. Ennél nincs több! Ennél többet biztosítékot nem adhat, mert Önmagát nyújtja neked.

Nem könnyű a küldetésed? Pislákol, füstöl a bizalmad? Nyugi! Mielőtt elindulsz azokért, akiket ki kell hoznod a szolgalelkűségük, bűneik nyomorúságából, Isten felkészít! Felforrósít, és mire odaérsz, füstmentesen fog égni a hited! Szádba adja a szavakat, amennyiből elég lesz annyit kiejteni, amennyi a hallgatóidat továbbgondolkodásra serkenti. Nem lesznek azonnal Krisztus-követők. Nem. De a hitvallásod gyufaszála ad nekik annyi világosságot, amennyivel mást is látnak, mint addig. Az pedig elég a szent kíváncsiság belobbantására.

Mózes azokért ment el, akik az emberi igényesség alapfokú szintjén azt már tudták, hogyan nem akarják tovább folytatni, de fogalmuk sem volt róla, mi hiányzik nekik.

Olyanok voltak, mint én és te, mielőtt hallottunk volna arról, hogy saját „Egyiptomunkon", jelenlegi tartózkodási helyünkön kívül létezik egy másik ország: Isten Országa.

Aki jó időben, jó helyre született ezen a földön, és különböző módszereket bedobva találkozott azokkal, akik feljebb segítették a ranglétrán, azok itt, „Egyiptomban" is magasra kapaszkodhatnak.

De akik megtudják, hogy Jézus bűnöktől mentes mennyei lakosztályt készített azoknak, akik már itt is az Ő vezetésére, nyomorult életükből történő kivezetésre vágynak, azok arra mennek, amerre Ő mutatja az utat. Jézus. A Vagyok-Lélek-Isten. Közben, a végső cél felé menet pedig magukkal hívják mindazokat, akiket velük hívat meg az Úr. Veled és velem.

Figyelj hát a megbízásodra, és ne késlekedj indulni!

Hiszen tudod ki izzított fel a küldetésedre! Igen, most már tudod: Aki azt mondja, most itt „Vagyok", és „Bizony, én veled leszek!" Ámen.

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 106, összesen: 1747543

 • 2021. július 28., szerda

  Miként alakult a művészet és az egyház kapcsolata az európai történelemben? Mit árulhat el egy művészeti alkotás Isten és az ember kapcsolatáról? Föld...
 • 2021. július 27., kedd

  „Abban hiszek, hogy mindenki tud zenélni és énekelni. Rengeteg gátlás és korlát épül belénk, ami elveszi az örömünket, ezeket a falakat szeretném áttö...
 • 2021. július 27., kedd

  Többezer résztvevőt, köztük rengeteg határon túlról érkezőt várnak a kedden kezdődött Csillagpont Református Ifjúsági Találkozóra Debrecenbe. A feszti...
 • 2021. július 26., hétfő

  Táncra perdülő latrok és az utca porában osztozó igazságkeresők között: vajon történhet-e igazi találkozás? A Művészetek Völgyéből jelentkezünk.
 • 2021. július 26., hétfő

  A debreceni Wáli István Református Cigány Szakkollégium és a Budapesti Református Cigány Szakkollégium egyaránt várja tehetséges, egyetemre vagy főisk...
 • 2021. július 22., csütörtök

  A mesterséges intelligencia korunk legnagyobb kihívása. Miért van ez így, milyen veszélyeket hordoz magában, és milyen kiút állhat előttünk? Könyvkrit...
 • 2021. július 22., csütörtök

  Nyaralási lehetőséget kínál a németországi árvizek károsultjainak Balog Zoltán református püspök. A Zsinat lelkészi elnöke a többek között a németorsz...
 • 2021. július 21., szerda

  Vajon miért száműztük lelki életünkből az életet? Ha pedig az élet része annak, akkor mit jelent a lelki? Hogyan állhat helyre saját emberi mivoltunk,...
 • 2021. július 20., kedd

  Mi visz arra egy református lelkészt, hogy sci-fi íróként is kipróbálja magát? Prédikáció és fikció kapcsolatáról, világvégéről, írói módszertanról, v...
 • 2021. július 20., kedd

  Védelem, pásztorlás, érvpárbaj, emberségesség – a koronavírusjárvány elmúlt több mint egy évében számos lelkésznek kellett eligazítást nyújtania, mikö...