Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Az Egyházközség rövid története

Tasnadszantó 1550
Már a reformációt megelőző időkben nevezetes és városi szabadalmakkal biró kiváltságos hely volt, melyet a magukat Tasnádszántainak nevezett Becskyek bírtak a legrégibb időktő1 kezdve. E családnak köszönheti, hogy a XVI.században az egész város áttért a református vallásra, s még a katholikus templomot is elfoglalták egy időre. A református egyház csak a XVII. század elejéig virágzott a városban.
A Rákóczi-szabadságharc idején nagyon megfogyott a lakosság, ezért a XVIII. század végén svábokat es románokat telepítettek be, ezzel megszűnt a magyar többség, a reformátusok pedig csak maroknyian maradnak. A török háborúk idején az előző templom teljesen elpusztult, a reformátusok paticsfalú templomot építettek maguknak, melyet 1864-ig használtak. A harangok falábakon függtek. Hosszas akadályoztatás után 1859-ben sikerült elkezdeni az új templom építését.
Az Aranykönyv szerint gr. Mikó Imre és br. Radák Istvánné Rhedey Klára voltak a fő támogatók. Az Aranykönyv szerint 1862-ben, mások szerint 1864-ben ért véget az építés, s történt meg a templom felszentelése. A báró Radák család 1859-ben keresztelő medencét adományozott a templomba.
A tornyot 1906-ban epitették. 1906-ban a paplak másodszor leégett, ezért 1914-ben újra epitették. Több kisebb-nagyobb javítások voltak még, de a legjelentősebb renoválás 1998-2000 között tortént, amikor a templom belseje megújult, falait mentesítették a salétromtó1, es lambériáztak az alsó reszüket. A 6 regiszteres orgonáját Kerékgyártó István epítette 1907-ben. A templom tengelye Dk-Ény-i, az északnyugati homlokzati torony 28 m magas, a belső 8 x 17 m-es, 200 ülőhellyel.
Lélekszáma: 1886-ban 263 ref. 1900-ban 2172 lakosból 363 ref., 1941-ben 308 ref. 1992-ben* 1085 orth., 16 gk., 500 rk., 195 ref., 2 ev., 1 más. 2002-ben 165 reformatus.
A ??? kg-os harang (70 cm) felirata: "Amerikai véreink adományaiból a Tasnád-szántói ref. híveink anyagi segítségével Fekete Ferencz gondnoksáiga idejében öntötte Honig Frigyes Aradon 1923. Keszíttette Szabó Lász1ó, Tamás Endre és neje, Bátori Eszter gyűjtése révén. " A ??? kg-os (50 cm) felirata: "Ezen harang öntetett a Tasnádszántói ev. Ref. egyház híveinek buzgó adakozásábó1 Kovács Ferencz 40 éves papsága és Horváth Sándor gondnoksága idejében az 1895. évben. Öntötte es felszerelte Thúry János és fia Budapesten 1895. "

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

 • 2020. július 07., kedd

  A Magyar Bibliatársulat idei adománygyűjtő akciója a látogatók híján hosszú ideje zárva tartó Biblia Látogatóközpont fenntartásában segítené a vizsoly...
 • 2020. július 06., hétfő

  Nem tudunk olyat mondani, ami ne lenne része a világunknak. De amikor a világunkról magáról teszünk állításokat, valóban azt beszéljük el, ami történi...
 • 2020. július 05., vasárnap

  A Spiritualitás és misszió az egyházban nevű kurzus egyszerre útkeresés és szakmai műhely, amelyben összeér a személyes kegyesség a közösségi lelkiség...
 • 2020. július 02., csütörtök

  A gyermekpornográfia haszonélvezőit védelem illeti, de ki védi meg a gyerekeket? Berényi-Jerebák Anikó iskolapszichológus jegyzetét olvashatják a volt...
 • 2020. július 02., csütörtök

  A 2021-re tervezett műhelytémánk a bibliai apokaliptika lesz. Előadónk lesz mások mellett Mark Meynell is. Az esti igehirdetések alkalmával Rozgonyi B...
 • 2020. július 01., szerda

  Egy gyermeket elveszíteni a legnagyobb veszteség, ami egy szülőpárt érhet. De mi történik akkor, ha a kis élet még ki sem fejlődhetett? Milyen körülmé...
 • 2020. június 30., kedd

  A SZEL-Biblikus Bábstúdió filmjei kicsit mindenkihez szólnak, de elsősorban a gyermekes családokhoz. Egy németországi történet a terápiás báboktól a n...
 • 2020. június 29., hétfő

  A református lelkipásztori hivatás és a rendkívüli idők kihívásainak kérdéskörével folytatódott a „testvérek párbeszéde”, amely a megújulás és leporol...
 • 2020. június 28., vasárnap

  A kiadvány a jelenlegi, 1948-ban kiadott énekeskönyv nagy részét megtartva, bő tíz évnyi előkészület és munka eredményeként készül el ebben az évben, ...
 • 2020. június 25., csütörtök

  Egyházkerületünk történetének apró, ismeretlen fejezete, amelyben az ügyesség, a hűség, a kapcsolattartás és az elődök tisztelete találkozott egymássa...