Nyomtat Elküld Olvasási nézet

A Técsői Református Gyülekezet

Eleinte Técső és a környéke azért volt kedvelt és fontos hely, mert a sóutvonalakhoz tartozott. Emiatt a reformáció is korán eljutott a vidékre. Az ugocsai és máramarosi terület első reformátorai között tartják számon a sokfelé utazó Balázs prédikátort, Kálmáncsehi Sánta Mártont, Honterius igehirdetőt, Ramsay Mátyást, Surdaster Jánost és Huszti Tamást. 1555-ben már ebben a koronavárosban is a reformátori igehírdetők szolgáltak. A gyülekezet életéről szóló feljegyzésekből kiderül, hogy annak tagjai hűségesek voltak templomukhoz, egyházukhoz. Ha adakozásról volt szó, akkor mindenki ereje szerint vitte be felajánlásait. Akár forintjait akár saját kezű munkáját. Pl. 1900-ban az Emlékkönyv bejegyzéseiben az olvasható, hogy 52 darab úrasztali terítője volt a gyülekezetnek, amelyeket a hivek ajándékoztak. De az egyháznak adományból volt az urasztala is, hozzá több kehely, Isten dicsőségére készült a szószéke stb. Gyakran hagyatékozták a gyülekezet tagjai az egyházra az ingatlanokat, telket és épületet egyaránt. Az istentiszteletek látogatásában is igyekeztek élen járni a reformátusok. Egy 1867-es gyüjtemény leírja, hogy vasárnap délelőtt átlagosan 1000-en voltak jelen az istentiszteleten. A történelem talán legnehezebb korszaka a háborús és a szovjet ateista diktatúra évei voltak. Az 1914-1918 közötti időben, a világháborúban elesett 60 református vallású técsői lakosnak kellett emléktáblát emelni. A II. világháborúban elesettek tábláján 36 név szerepel. A sztálini önkény GULÁG-okba elhurcolt áldozatainak tábláján megörökített nevek száma 98. Az elvándorlás, természetes létszámcsökkenés és asszimiláció tovább apasztotta a város magyarjait és reformátusait. Minden nehézség ellenére is van még gyülekezet a végeken. Istenben bízva ma is hisszük és valljuk, hogy megmaradásunk egyedül Tőle függ.
A Técsőn maradt hivek a régiek istenfélő jó példáját és hagyományát tovább ápolják. A református gyülekezetben jelenleg kb. 300-400 fő látogatja a vasárnapi istentiszteletet. Rendszeresen megtartott alkalmaink: bibliaórák, presbiteri bibliaórák, konfirmációs előkészítők, ifjúsági alkalmak.
A református líceum életét a gyülekezet figyelemmel kíséri. Támogatja is azt hogy a különböző helyről érkezett diákok tudásukat és hitüket jó lelkiismerettel gyarapíthassák Istennel - imádkozva és dolgozva. A gyülekezet az intézmény működéséhez rendszeresen anyagiakkal is hozzájárul. Emellett folyamatos támogatást nyújt az egyház a terület szociális intézményeinek: kórházaknak, a környék árvaházainak, iskoláinak. A técsői református gyülekezet vezetése fontosnak tartván a szórványban élők felkarolását és felvállalva az ezzel járó többletterheket, költségeket - missziói munkát végez a Felső-Tisza-vidéken. A presbitérium tagjai ezt a missziót fontos szolgálatnak tekintik, ezért ebben is nagy részt vállalnak magukra. A lelkipásztorokkal együtt istentiszteletre, családlátogatásra szállnak ki és erősítik hitükben a végeken élő reformátusokat. A técsői lelkipásztorok által beszolgált jelenlegi szórványok: Aknaszlatina, Nagybocskó, Rahó.

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

 • 2019. október 13., vasárnap

  Módszer a függőségben szenvedőknek, találkozás és egymás megismerésének lehetősége a bentlakóknak.
 • 2019. október 12., szombat

  „Szigorúak voltak mindenkihez, maguk iránt engedékenyek; mások iránt kíméletlenek, magukat kényeztetők; nagy hatalom-kritikusok, de a maguk kis hatalm...
 • 2019. október 10., csütörtök

  A Parókia Filmklub következő alkalmán Papp Gábor Zsigmond dokumentumfilmjét, a Kettévált országot vetítjük le. A rendező tíz jobb- és tíz baloldali kö...
 • 2019. október 09., szerda

  Felelősséggel és hálával is tartozunk a természeti és társadalmi sokféleségért, Isten teremtésbe szőtt bölcsességéért – hívták fel a figyelmünket az i...
 • 2019. október 08., kedd

  Gyógyítja-e az egyház a trianoni traumát? Kihez fordulnak a református hívek lelki támaszért krízishelyzetben? Lehet-e traumatikus élmény a növekedés?...
 • 2019. október 07., hétfő

  Gazdasági csoda és reménytelenség, családcentrikusság és elapátlanodás, bezárkózás és nyitottság egyszerre jellemzi a felkelő nap országának népét. Ja...
 • 2019. október 06., vasárnap

  Egy-egy improvizációja egész munkásságát összegzi, amelyben a kántori szolgálat és az orgonaművészet sosem válik el egymástól. Oktatóként a legszebbet...
 • 2019. október 03., csütörtök

  A teremtésvédelem „szent erőlködés” vagy felelősségteljes szemlélet és életmód? Keresztyénként hogyan válhatunk környezettudatossá, érdemes-e erről a ...
 • 2019. október 02., szerda

  „Ha a hajnal szárnyaira kelnék (...) ott is a te kezed vezérelne engem” – A Bibliamúzeum megújult és kibővült tárlatán a párizsi magyar művészek alkot...
 • 2019. október 02., szerda

  Közel 200 csapat nevezett a rendhagyó református iskolatörténeti vetélkedőre