Nyomtat Elküld Olvasási nézet

A Técsői Református Gyülekezet

Eleinte Técső és a környéke azért volt kedvelt és fontos hely, mert a sóutvonalakhoz tartozott. Emiatt a reformáció is korán eljutott a vidékre. Az ugocsai és máramarosi terület első reformátorai között tartják számon a sokfelé utazó Balázs prédikátort, Kálmáncsehi Sánta Mártont, Honterius igehirdetőt, Ramsay Mátyást, Surdaster Jánost és Huszti Tamást. 1555-ben már ebben a koronavárosban is a reformátori igehírdetők szolgáltak. A gyülekezet életéről szóló feljegyzésekből kiderül, hogy annak tagjai hűségesek voltak templomukhoz, egyházukhoz. Ha adakozásról volt szó, akkor mindenki ereje szerint vitte be felajánlásait. Akár forintjait akár saját kezű munkáját. Pl. 1900-ban az Emlékkönyv bejegyzéseiben az olvasható, hogy 52 darab úrasztali terítője volt a gyülekezetnek, amelyeket a hivek ajándékoztak. De az egyháznak adományból volt az urasztala is, hozzá több kehely, Isten dicsőségére készült a szószéke stb. Gyakran hagyatékozták a gyülekezet tagjai az egyházra az ingatlanokat, telket és épületet egyaránt. Az istentiszteletek látogatásában is igyekeztek élen járni a reformátusok. Egy 1867-es gyüjtemény leírja, hogy vasárnap délelőtt átlagosan 1000-en voltak jelen az istentiszteleten. A történelem talán legnehezebb korszaka a háborús és a szovjet ateista diktatúra évei voltak. Az 1914-1918 közötti időben, a világháborúban elesett 60 református vallású técsői lakosnak kellett emléktáblát emelni. A II. világháborúban elesettek tábláján 36 név szerepel. A sztálini önkény GULÁG-okba elhurcolt áldozatainak tábláján megörökített nevek száma 98. Az elvándorlás, természetes létszámcsökkenés és asszimiláció tovább apasztotta a város magyarjait és reformátusait. Minden nehézség ellenére is van még gyülekezet a végeken. Istenben bízva ma is hisszük és valljuk, hogy megmaradásunk egyedül Tőle függ.
A Técsőn maradt hivek a régiek istenfélő jó példáját és hagyományát tovább ápolják. A református gyülekezetben jelenleg kb. 300-400 fő látogatja a vasárnapi istentiszteletet. Rendszeresen megtartott alkalmaink: bibliaórák, presbiteri bibliaórák, konfirmációs előkészítők, ifjúsági alkalmak.
A református líceum életét a gyülekezet figyelemmel kíséri. Támogatja is azt hogy a különböző helyről érkezett diákok tudásukat és hitüket jó lelkiismerettel gyarapíthassák Istennel - imádkozva és dolgozva. A gyülekezet az intézmény működéséhez rendszeresen anyagiakkal is hozzájárul. Emellett folyamatos támogatást nyújt az egyház a terület szociális intézményeinek: kórházaknak, a környék árvaházainak, iskoláinak. A técsői református gyülekezet vezetése fontosnak tartván a szórványban élők felkarolását és felvállalva az ezzel járó többletterheket, költségeket - missziói munkát végez a Felső-Tisza-vidéken. A presbitérium tagjai ezt a missziót fontos szolgálatnak tekintik, ezért ebben is nagy részt vállalnak magukra. A lelkipásztorokkal együtt istentiszteletre, családlátogatásra szállnak ki és erősítik hitükben a végeken élő reformátusokat. A técsői lelkipásztorok által beszolgált jelenlegi szórványok: Aknaszlatina, Nagybocskó, Rahó.

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

 • 2019. április 22., hétfő

  Trianon feletti sajnálkozás helyett a hit harcára buzdít Halász Béla. A délvidéki püspökkel a magyar nyelv megőrzéséért folytatott küzdelemről, a szer...
 • 2019. április 21., vasárnap

  Énekszó a dombról, ahonnan minden templom látszik. Krisztus egyetemes, feltámadásának híre minden kontinensre eljut, áthatol népek, kultúrák, nyelvek,...
 • 2019. április 20., szombat

  Húsvéti örömhír – Végh Tamás nyugalmazott lelkipásztor gondolatai.
 • 2019. április 18., csütörtök

  Az Élő Víz, amely kiszáradni látszik, az édesanyjáról gondoskodó Fiú – az ember és az Isten, aki most orgonazenén keresztül jelenik meg előttünk.
 • 2019. április 17., szerda

  „Ti gonoszt gondoltok ellenem, de Isten azt úgyis jóra gondolja fordítani.”
 • 2019. április 16., kedd

  Az Adna Café egyszerre drogprevenciós és missziós helyszín, ahol komolyan veszik a teremtett világért viselt felelősséget is. Legújabb akcióikkal azt ...
 • 2019. április 15., hétfő

  Mit üzenhet a mának a Tanácsköztársaság százharminchárom napja, és a korszakról született sokféle egyházi narratíva az elmúlt száz évből? Gondolatok e...
 • 2019. április 14., vasárnap

  Egy lány, aki leszereli a fiúkat a teológusfocin. Egy lelkészjelölt, aki feladta addigi elképzeléseit a jövőjéről, hogy kövesse az elhívását. De vajon...
 • 2019. április 12., péntek

  A HEKS (Svájci Protestáns Egyházak Segélyszervezete) és a Magyarországi Református Egyház pályázati felhívása.
 • 2019. április 11., csütörtök

  Eltérő karakterek, egymást kiegészítő egyéniségek. Nyitottak, lazák és mégis nagyon komolyak. Ritkán szolgálnak együtt és nincs két egyforma nap az él...