Nyomtat Elküld Olvasási nézet

A Técsői Református Gyülekezet

Eleinte Técső és a környéke azért volt kedvelt és fontos hely, mert a sóutvonalakhoz tartozott. Emiatt a reformáció is korán eljutott a vidékre. Az ugocsai és máramarosi terület első reformátorai között tartják számon a sokfelé utazó Balázs prédikátort, Kálmáncsehi Sánta Mártont, Honterius igehirdetőt, Ramsay Mátyást, Surdaster Jánost és Huszti Tamást. 1555-ben már ebben a koronavárosban is a reformátori igehírdetők szolgáltak. A gyülekezet életéről szóló feljegyzésekből kiderül, hogy annak tagjai hűségesek voltak templomukhoz, egyházukhoz. Ha adakozásról volt szó, akkor mindenki ereje szerint vitte be felajánlásait. Akár forintjait akár saját kezű munkáját. Pl. 1900-ban az Emlékkönyv bejegyzéseiben az olvasható, hogy 52 darab úrasztali terítője volt a gyülekezetnek, amelyeket a hivek ajándékoztak. De az egyháznak adományból volt az urasztala is, hozzá több kehely, Isten dicsőségére készült a szószéke stb. Gyakran hagyatékozták a gyülekezet tagjai az egyházra az ingatlanokat, telket és épületet egyaránt. Az istentiszteletek látogatásában is igyekeztek élen járni a reformátusok. Egy 1867-es gyüjtemény leírja, hogy vasárnap délelőtt átlagosan 1000-en voltak jelen az istentiszteleten. A történelem talán legnehezebb korszaka a háborús és a szovjet ateista diktatúra évei voltak. Az 1914-1918 közötti időben, a világháborúban elesett 60 református vallású técsői lakosnak kellett emléktáblát emelni. A II. világháborúban elesettek tábláján 36 név szerepel. A sztálini önkény GULÁG-okba elhurcolt áldozatainak tábláján megörökített nevek száma 98. Az elvándorlás, természetes létszámcsökkenés és asszimiláció tovább apasztotta a város magyarjait és reformátusait. Minden nehézség ellenére is van még gyülekezet a végeken. Istenben bízva ma is hisszük és valljuk, hogy megmaradásunk egyedül Tőle függ.
A Técsőn maradt hivek a régiek istenfélő jó példáját és hagyományát tovább ápolják. A református gyülekezetben jelenleg kb. 300-400 fő látogatja a vasárnapi istentiszteletet. Rendszeresen megtartott alkalmaink: bibliaórák, presbiteri bibliaórák, konfirmációs előkészítők, ifjúsági alkalmak.
A református líceum életét a gyülekezet figyelemmel kíséri. Támogatja is azt hogy a különböző helyről érkezett diákok tudásukat és hitüket jó lelkiismerettel gyarapíthassák Istennel - imádkozva és dolgozva. A gyülekezet az intézmény működéséhez rendszeresen anyagiakkal is hozzájárul. Emellett folyamatos támogatást nyújt az egyház a terület szociális intézményeinek: kórházaknak, a környék árvaházainak, iskoláinak. A técsői református gyülekezet vezetése fontosnak tartván a szórványban élők felkarolását és felvállalva az ezzel járó többletterheket, költségeket - missziói munkát végez a Felső-Tisza-vidéken. A presbitérium tagjai ezt a missziót fontos szolgálatnak tekintik, ezért ebben is nagy részt vállalnak magukra. A lelkipásztorokkal együtt istentiszteletre, családlátogatásra szállnak ki és erősítik hitükben a végeken élő reformátusokat. A técsői lelkipásztorok által beszolgált jelenlegi szórványok: Aknaszlatina, Nagybocskó, Rahó.

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

 • 2019. június 25., kedd

  Az életet általában rövid sprintekben mérjük, mégis hosszútávfutásról van szó, amelyhez megújuló energiaforrásokra van szükségünk. Paul Ch. Donderssze...
 • 2019. június 24., hétfő

  Az Evangéliumi Fókusz legutóbbi számában elsősorban az engesztelés tana körüli értelmezésekről és a missziós tevékenységek gyakorlati oldalairól olvas...
 • 2019. június 23., vasárnap

  „Néha már dühít, hogy túl nyugodt embereket látok, már-már terepszínű arcokat. A hívő embernek békessége van, de nyugalma nincs, mert izgatja az ügy, ...
 • 2019. június 20., csütörtök

  Több mint kétszáz ember mondta el véleményét, mit gondol, milyen a jó lelkész. A Magyar Református Egység napján a Debreceni Református Hittudományi E...
 • 2019. június 19., szerda

  Közel háromezren regisztráltak eddig egyházunk egyik legszínesebb programjára. A Csillagpont célja, hogy megmutassa: a református hit modern és élő, k...
 • 2019. június 18., kedd

  Az idei Múzeumok Éjszakáján a budapesti Bibliamúzeum rendezvényének tematikája a Ráday utcai kollégiumi tűzeset tragédiájára reflektál. A programokon ...
 • 2019. június 17., hétfő

  Zsengellér József váltja a Károli Gáspár Református Egyetem rektori székében idén szeptembertől Balla Pétert. Az egyetem leendő vezetőjét az intézmény...
 • 2019. június 16., vasárnap

  Az igazi művészet akkor jó, ha ott van benne az isteni szeretet is – hangzott el a kerekasztal-beszélgetésen, amely a spiritualitás jegyében kereste a...
 • 2019. június 14., péntek

  „Sámuel pedig vett egy követ, és felállítá Mispa és Sén között, és Ében-Háézernek nevezte el, mert mondá: Mindeddig megsegített minket az Úr!” (1Sám 7...
 • 2019. június 13., csütörtök

  Amikor egy gyülekezet tábort szervez, fenntartói járulékot szed, hivatalos adatokat rögzít, az adatokat szabályosan kell tárolni és könyvelni. Ebben n...