Nyomtat Elküld Olvasási nézet

A Técsői Református Gyülekezet

Eleinte Técső és a környéke azért volt kedvelt és fontos hely, mert a sóutvonalakhoz tartozott. Emiatt a reformáció is korán eljutott a vidékre. Az ugocsai és máramarosi terület első reformátorai között tartják számon a sokfelé utazó Balázs prédikátort, Kálmáncsehi Sánta Mártont, Honterius igehirdetőt, Ramsay Mátyást, Surdaster Jánost és Huszti Tamást. 1555-ben már ebben a koronavárosban is a reformátori igehírdetők szolgáltak. A gyülekezet életéről szóló feljegyzésekből kiderül, hogy annak tagjai hűségesek voltak templomukhoz, egyházukhoz. Ha adakozásról volt szó, akkor mindenki ereje szerint vitte be felajánlásait. Akár forintjait akár saját kezű munkáját. Pl. 1900-ban az Emlékkönyv bejegyzéseiben az olvasható, hogy 52 darab úrasztali terítője volt a gyülekezetnek, amelyeket a hivek ajándékoztak. De az egyháznak adományból volt az urasztala is, hozzá több kehely, Isten dicsőségére készült a szószéke stb. Gyakran hagyatékozták a gyülekezet tagjai az egyházra az ingatlanokat, telket és épületet egyaránt. Az istentiszteletek látogatásában is igyekeztek élen járni a reformátusok. Egy 1867-es gyüjtemény leírja, hogy vasárnap délelőtt átlagosan 1000-en voltak jelen az istentiszteleten. A történelem talán legnehezebb korszaka a háborús és a szovjet ateista diktatúra évei voltak. Az 1914-1918 közötti időben, a világháborúban elesett 60 református vallású técsői lakosnak kellett emléktáblát emelni. A II. világháborúban elesettek tábláján 36 név szerepel. A sztálini önkény GULÁG-okba elhurcolt áldozatainak tábláján megörökített nevek száma 98. Az elvándorlás, természetes létszámcsökkenés és asszimiláció tovább apasztotta a város magyarjait és reformátusait. Minden nehézség ellenére is van még gyülekezet a végeken. Istenben bízva ma is hisszük és valljuk, hogy megmaradásunk egyedül Tőle függ.
A Técsőn maradt hivek a régiek istenfélő jó példáját és hagyományát tovább ápolják. A református gyülekezetben jelenleg kb. 300-400 fő látogatja a vasárnapi istentiszteletet. Rendszeresen megtartott alkalmaink: bibliaórák, presbiteri bibliaórák, konfirmációs előkészítők, ifjúsági alkalmak.
A református líceum életét a gyülekezet figyelemmel kíséri. Támogatja is azt hogy a különböző helyről érkezett diákok tudásukat és hitüket jó lelkiismerettel gyarapíthassák Istennel - imádkozva és dolgozva. A gyülekezet az intézmény működéséhez rendszeresen anyagiakkal is hozzájárul. Emellett folyamatos támogatást nyújt az egyház a terület szociális intézményeinek: kórházaknak, a környék árvaházainak, iskoláinak. A técsői református gyülekezet vezetése fontosnak tartván a szórványban élők felkarolását és felvállalva az ezzel járó többletterheket, költségeket - missziói munkát végez a Felső-Tisza-vidéken. A presbitérium tagjai ezt a missziót fontos szolgálatnak tekintik, ezért ebben is nagy részt vállalnak magukra. A lelkipásztorokkal együtt istentiszteletre, családlátogatásra szállnak ki és erősítik hitükben a végeken élő reformátusokat. A técsői lelkipásztorok által beszolgált jelenlegi szórványok: Aknaszlatina, Nagybocskó, Rahó.

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

 • 2020. július 08., szerda

  Nem bízunk a médiában, mégsem bírunk meglenni nélküle – a járványhelyzet tükrében megláthattuk a médiához fűződő ellentmondásos viszonyunkat. Eg...
 • 2020. július 07., kedd

  A Magyar Bibliatársulat idei adománygyűjtő akciója a látogatók híján hosszú ideje zárva tartó Biblia Látogatóközpont fenntartásában segítené a vizsoly...
 • 2020. július 06., hétfő

  Nem tudunk olyat mondani, ami ne lenne része a világunknak. De amikor a világunkról magáról teszünk állításokat, valóban azt beszéljük el, ami történi...
 • 2020. július 05., vasárnap

  A Spiritualitás és misszió az egyházban nevű kurzus egyszerre útkeresés és szakmai műhely, amelyben összeér a személyes kegyesség a közösségi lelkiség...
 • 2020. július 02., csütörtök

  A gyermekpornográfia haszonélvezőit védelem illeti, de ki védi meg a gyerekeket? Berényi-Jerebák Anikó iskolapszichológus jegyzetét olvashatják a volt...
 • 2020. július 02., csütörtök

  A 2021-re tervezett műhelytémánk a bibliai apokaliptika lesz. Előadónk lesz mások mellett Mark Meynell is. Az esti igehirdetések alkalmával Rozgonyi B...
 • 2020. július 01., szerda

  Egy gyermeket elveszíteni a legnagyobb veszteség, ami egy szülőpárt érhet. De mi történik akkor, ha a kis élet még ki sem fejlődhetett? Milyen körülmé...
 • 2020. június 30., kedd

  A SZEL-Biblikus Bábstúdió filmjei kicsit mindenkihez szólnak, de elsősorban a gyermekes családokhoz. Egy németországi történet a terápiás báboktól a n...
 • 2020. június 29., hétfő

  A református lelkipásztori hivatás és a rendkívüli idők kihívásainak kérdéskörével folytatódott a „testvérek párbeszéde”, amely a megújulás és leporol...
 • 2020. június 28., vasárnap

  A kiadvány a jelenlegi, 1948-ban kiadott énekeskönyv nagy részét megtartva, bő tíz évnyi előkészület és munka eredményeként készül el ebben az évben, ...