Nyomtat Elküld Olvasási nézet

A Técsői Református Gyülekezet

Eleinte Técső és a környéke azért volt kedvelt és fontos hely, mert a sóutvonalakhoz tartozott. Emiatt a reformáció is korán eljutott a vidékre. Az ugocsai és máramarosi terület első reformátorai között tartják számon a sokfelé utazó Balázs prédikátort, Kálmáncsehi Sánta Mártont, Honterius igehirdetőt, Ramsay Mátyást, Surdaster Jánost és Huszti Tamást. 1555-ben már ebben a koronavárosban is a reformátori igehírdetők szolgáltak. A gyülekezet életéről szóló feljegyzésekből kiderül, hogy annak tagjai hűségesek voltak templomukhoz, egyházukhoz. Ha adakozásról volt szó, akkor mindenki ereje szerint vitte be felajánlásait. Akár forintjait akár saját kezű munkáját. Pl. 1900-ban az Emlékkönyv bejegyzéseiben az olvasható, hogy 52 darab úrasztali terítője volt a gyülekezetnek, amelyeket a hivek ajándékoztak. De az egyháznak adományból volt az urasztala is, hozzá több kehely, Isten dicsőségére készült a szószéke stb. Gyakran hagyatékozták a gyülekezet tagjai az egyházra az ingatlanokat, telket és épületet egyaránt. Az istentiszteletek látogatásában is igyekeztek élen járni a reformátusok. Egy 1867-es gyüjtemény leírja, hogy vasárnap délelőtt átlagosan 1000-en voltak jelen az istentiszteleten. A történelem talán legnehezebb korszaka a háborús és a szovjet ateista diktatúra évei voltak. Az 1914-1918 közötti időben, a világháborúban elesett 60 református vallású técsői lakosnak kellett emléktáblát emelni. A II. világháborúban elesettek tábláján 36 név szerepel. A sztálini önkény GULÁG-okba elhurcolt áldozatainak tábláján megörökített nevek száma 98. Az elvándorlás, természetes létszámcsökkenés és asszimiláció tovább apasztotta a város magyarjait és reformátusait. Minden nehézség ellenére is van még gyülekezet a végeken. Istenben bízva ma is hisszük és valljuk, hogy megmaradásunk egyedül Tőle függ.
A Técsőn maradt hivek a régiek istenfélő jó példáját és hagyományát tovább ápolják. A református gyülekezetben jelenleg kb. 300-400 fő látogatja a vasárnapi istentiszteletet. Rendszeresen megtartott alkalmaink: bibliaórák, presbiteri bibliaórák, konfirmációs előkészítők, ifjúsági alkalmak.
A református líceum életét a gyülekezet figyelemmel kíséri. Támogatja is azt hogy a különböző helyről érkezett diákok tudásukat és hitüket jó lelkiismerettel gyarapíthassák Istennel - imádkozva és dolgozva. A gyülekezet az intézmény működéséhez rendszeresen anyagiakkal is hozzájárul. Emellett folyamatos támogatást nyújt az egyház a terület szociális intézményeinek: kórházaknak, a környék árvaházainak, iskoláinak. A técsői református gyülekezet vezetése fontosnak tartván a szórványban élők felkarolását és felvállalva az ezzel járó többletterheket, költségeket - missziói munkát végez a Felső-Tisza-vidéken. A presbitérium tagjai ezt a missziót fontos szolgálatnak tekintik, ezért ebben is nagy részt vállalnak magukra. A lelkipásztorokkal együtt istentiszteletre, családlátogatásra szállnak ki és erősítik hitükben a végeken élő reformátusokat. A técsői lelkipásztorok által beszolgált jelenlegi szórványok: Aknaszlatina, Nagybocskó, Rahó.

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

 • 2019. augusztus 21., szerda

  A valódi önmegvalósítás nemcsak rólunk szól, hanem a kapcsolatainkról is. Ez egyszerre szabadság és kihívás. Pál Feri ennek a lehetőségeiről és dilemm...
 • 2019. augusztus 20., kedd

  Isten háza nem a változatlanság, hanem a gyógyulás és a remény helye. Akkor van értelme felújítani, ha a benne élő gyülekezet erőt és hitet ad a telep...
 • 2019. augusztus 19., hétfő

  Mit jelent érettnek lenni?
 • 2019. augusztus 18., vasárnap

  Miért és hogyan lesz valakiből kutató-mentő, és mi ad neki erőt ehhez az elhíváshoz a bevetések során? Többek között erről is mesélt nekünk Hegedüs Gá...
 • 2019. augusztus 17., szombat

  Kinek ne lennének fontosak a kapcsolatok…hiszen kapcsolatra vagyunk teremtve! Rendhagyó olvasónapló és könyvajánló – első rész
 • 2019. augusztus 16., péntek

  Segítség a lelkipásztoroknak, hogy a saját gyülekezetükben a szolgálatba bekapcsolódó aktív munkatársakat, világi vezetőket, presbitereket, tanítókat ...
 • 2019. augusztus 15., csütörtök

  Az érzelmi intelligencia fontosságát nem szabad se túlmisztifikálni, se lebecsülni. De fejleszthető-e mindenkinél? Amennyiben igen, akkor milyen mérté...
 • 2019. augusztus 15., csütörtök

  Sokunknak magától értetődő dolog a címben foglalt feltétel, bármerre indulunk, nálunk van a Szentírás. De akad olyan úticél is, amelyik kifejezetten t...
 • 2019. augusztus 15., csütörtök

  Idén nyáron is elindult az Ökumenikus zarándoklat.
 • 2019. augusztus 13., kedd

  „…hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok.” (Máté evangéliuma 20. rész, 26. vers)