belépés | regisztráció RSS

Publikációk Elküld Nyomtat

Adorján Kálmán

Ami közös

Mitől félek, amikor arra gondolok, hogy a román ortodoxok sokasága hagyja ott egyházát, és tér át más felekezethez, állítva, hogy az ortodox egyházban nem lehet élő hittel megmaradni? Talán attól, hogy sok esetben ugyanúgy történik az én egyházam tagjaival is: valamilyen oknál fogva - legelő- és fészekmeleg, tiszta Ige és szerető közösség hiánya miatt, úgy gondolják, az egyetlen megoldás a kitérés.

Miért drukkolok az Oastea Domnului azon részének, amely úgy döntött, hogy nem válik ki az ortodox egyházból, hanem bennmaradva szolgálja Megváltóját és egyháza megújulását? Talán azért, mert közben azoknak drukkolok, akik Isten rendelését és nem puszta sorsszerűséget látnak abban, hogy reformátusok, sőt szeretik és vallják is azt a hitet, amit igaznak tartanak.
Kálvinista sovinizmusról árulkodik-e, ha viszont azt gondolom, hogy ha egy ortodox reformátussá lesz, jól teszi? X. ortodox volt és házasság révén ugyan, de nem csupán a házastársa kedvéért, hanem Krisztusban való személyes hitre jutva lett reformátussá. Majd pótpresbiterré is. Hogy aztán magyar feleségét és gyermekeit is elvitte baptistának, abban - látásom szerint - nem hittani meggyőződés érvényesült, hanem hogy a magyar református gyülekezet egy része nem tanúsított irántuk kellő befogadó szeretetet.
Azt, hogy hogyan vélekedünk egy keresztyén felekezetről, minden bizonnyal meghatározzák a tapasztalataink. Az ortodox egyházra gondolva egyszerre jut eszembe két példa: a pópa, aki maga is szívén hordja elesett alkoholisták sorsát és tesz is érdekükben. Nyitott arra, hogy más felekezetűekkel is együttműködjön. Hitéről, teológiai látásáról lelkesen beszél, s az enyém felől érdeklődik. A másik: a felbőszített falubeliekkel együtt veri ki a kultúrotthonból azokat, akik a Jézus-filmet nézik. Persze a közös temetésen a liturgikus szöveget unottan hadaró pópával egyidőben eszembe jut az a református lelkész is, aki nem reformátori tételeket tűzött ki a templomajtóra, hanem hogy "vadászat miatt elmarad a délutáni istentisztelet".
Miért foglalkozik a Kis Tükör most éppen az ortodoxiával (és majd még mással is)? Azért, hogy ott is igyekezzünk meglátni a jót (ami valóságosan ott van!), ahol előítéleteink vagy szomorú tapasztalataink miatt nehezen vesszük észre. Azért, hogy azokat, akikkel együtt élünk, saját gazdag örökségük összefüggésében ismerjük meg. És végül, de nem utolsó sorban azért, hogy megértsük: Isten Igéje olyan mérték, amellyel mérve egyedül alkothatunk - a kapott kegyelem mértéke szerint - helyes képet szellemi, lelki vonulatokról: másokéról éppúgy, mint a magunkéról. Ez a mérték ki nem sajátítható, elsajátítására viszont törekednünk kell. Jobban mondva sajátítson ki, ragadjon meg bennünket önmaga számára Istennek Krisztusban minden mértéket meghaladó szeretete. Ennek közösségteremtő erejében és örömében élhetjük meg helyesen (ortopraxis) Isten lélekben való, helyes imádatát (az ortodoxiát).

Megjelent a Kis Tükör 2004. januári számában (Kolozsvár, Koinonia)

További cikkek:
2021. június 23., szerda,
Zoltán napja van.

Elhunyt Pásztor Jánosné

2016. május 24., kedd

85 éves korában elhunyt Pásztor Jánosné, a Magyarországi Református Nőszövetség korábbi elnöke. „A legfontosabb számomra, hogy tudom, az Úristen szeret. Hiszem, hogy egészségemben, betegségemben velem van. Amikor legutóbb beteg lettem, éreztem, hogy a legnagyobb orvosság a szeretet. A gyerekeim folyamatosan kerestek, az egész család és a szomszéd is imádkozott értem. A nőszövetségben is nagyon kedvesek voltak, rengeteg gyöngédség van bennük” – mondta két évvel ezelőtt egy interjúban a Reformátusok Lapjának.

Az igazi győzelmek

2016. május 20., péntek

Hasznosságelv szerint működő világban élünk, ahol mindent forintosítanak, de a Szeretethídon senki nem számítja ki, hogy mennyit ér az önkéntes segítség, hiszen jó dolgokat tenni alapvető emberi magatartás. Helyszíni riport Budafokról, a Szeretethíd május 20-i megnyitójáról, ahol nemcsak önkénteskedtek, hanem táncra is perdültek a résztvevők a legkisebbektől kezdve a püspökökön át az államtitkárig.

Hogyan olvassunk égő háztetőt?

2016. május 16., hétfő

Az események egymásutániságában történetet keresni, a történetnek jelentést tulajdonítani: hitbeli cselekedet. Hit nélkül az egymásutániság: egymás nélküliség. A hit értelmezői mozzanatában azonban fölizzik egy lehetséges idézőjel a történet mondatai fölött – Molnár Illés gondolatai Visky András pünkösdi homíliá járól.

Az elefántnál is

2016. május 15., vasárnap

A Szentlélek szimbóluma a galamb. Az ősmélység felett mintegy tojását költő madárként lebegett – a Lélek teremtő hatalom; és Krisztus megkeresztelkedésekor aláereszkedik reá – a Lélek kinyilatkoztató és felhatalmazó erő. Feltétlenül szabad, mégis bizalmas, érkeztében szuverén áldáshozó. Mi azt mondanánk: vendég, holott ő a gazda – és minket avat birtoka vendégeivé: Ő a Lélek. A jelképe galamb.

A különbség: ég és föld

2016. május 11., szerda

A kis konfirmandusok a hét végén egyáltalán nem akartak hazamenni, pedig közülük többen bevallották, hogy néhány nappal korábban a legkülönbözőbb ötleteket fontolgatták, hogyan lehetne meglépni a csendeshétről. Lelki otthon, amely csodák színhelyévé vált. Az a ház, amit a tomboló tűz sem tudott elpusztítani. Harmincéves a nyárlőrinci Emmaus-ház, a kecskeméti reformátusok missziós háza.

Látogatóink száma a mai napon: 695
Összes látogatónk 2000. november 01. óta : 49477472

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fenntartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat