A különböző magyarországi felekezetek a 2008-as esztendőt a Biblia Évének kiáltották ki. Ehhez a magunk eszközeivel mi is szeretnénk hozzájárulni egy olyan Biblia kiállítással, melyen ugyan a főszerepet a legtöbbször kiadott, a legtöbb nyelvre lefordított, a legtöbbet olvasott és még számos "leg"-gel rendelkező szent könyv játssza, de úgy, hogy a paravánok között sétálva kézzelfoghatóan kevés Szentírást találunk. A kiállítás elsősorban a Biblia előállásának körülményeibe avat be, de szerepet kap benne az istenkereső ember is. Hisszük azt, hogy ez a kölcsönös keresés határozza meg életünket: mi azért kereshetjük Isten, mert ő már megkeresett minket. Hogy miért 66-os út a neve? Ennek a titoknak a megfejtése a kiállításon mindenki számára nyilvánvaló lesz.

A rendezvény célja kettős: egyrészt informatív - megemlékezve a Biblia jelentőségéről a Biblia évében, - másrészt missziói: a Biblia és üzenetének közel hozása a látogatókhoz, megszerettetése az emberekkel.
Fő üzenetünket a Jn 20,31 fogalmazza meg: "Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek: Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében."

A program szervesen kapcsolódik a Biblia Évéhez. Egy olyan interaktív kiállítást hoztunk létre, melynek hármas célközönsége van. Elsősorban a gyülekezeti élet perifériáján lévőket (nem a napi bibliaolvasókat, templomba járókat) szólítja meg, hanem azokat, akik az egyházhoz lazább szálakkal kötődnek. Másrészt a különböző világi programokon lévőket, a teljesen kívülállókat szólíthatja meg (ezért is a furcsa, nem közvetlenül utaló cím). Harmadrészt használható református oktatási intézményekben, gimnáziumokban is, olyan fiatalok között, akiknek ismeretanyaguk már van a Szentírásról, de nem élő, nem élményszerű számukra a hit. Emellett beilleszthető egy-egy gyülekezet ilyen jellegű missziói programjába is.

A kiállítás három részből áll:
Az első egy informatív rész - Isten útja az emberhez -, mely magáról a Bibliáról ad információkat (felépítése, keletkezése, könyvei), ezt is kreatív, játékos formában terveztük meg. Nyolc paraván mutatja be a Szentírás előállásának útját, mely során "kézzelfogható" módon lehet végigjárni és átélni: hogyan is lett Isten megszólító szavából, mindenki számára olvasható, kézbe vehető könyv. A paravánok előtti asztalokon, különböző ötletek, játékok segítségével lehet végigjárni ezt az utat. (telefon, eredeti nyelvek ABC-je, kis rendezhető könyvtár, szimbólum nyomtatás, puzzle stb.)

A második rész - Az ember útja Istenhez - a Biblia jelentőségéről, helyéről szól, melyben nagy szerepet játszanak a különböző művészeti ágak (irodalom, grafika, rajz, fotó, zene stb.) Itt egy labirintusba tévedve lehet átélni az istenkereső ember érzéseit, a modern ember vélekedését, kételkedéseit, meggyőződését.

A harmadik részben pedig - Körforgalom - egy pódiumon lehet a Szentírást olvasni, s különböző társasjátékok, ötletek, valamint audiovizuális eszközök segítségével van lehetőség elmélyedni a Biblia könyveiben és üzenetében.

Kísérőprogramok:
A kiállítást kísérő programokra is van ajánlatunk, melyet minden gyülekezet maga szervezhet meg, melyek nem igényelnek különösebb anyagi ráfordítást, szellemit és szervezésit annál inkább.
Ilyen kísérőprogram pl. a Biblia - Marathon (a teljes Biblia felolvasása egy teremben), Énekes - Marathon (énekeskönyv végigéneklése) (ezek módszere, technikája ki van dolgozva, lásd Ötlettár), különböző vetélkedők, társasjátékszerű feldolgozások, bibliai játékok népszerűsítése, könyvvásár, különböző bibliai tárgyú pályázatok kiírása.

A kiállítás "kölcsönözhető", a Biblia éve során el lehetne kérni az ország bármely pontjára. Egy gyülekezetben, iskolában, intézményben s nagyobb rendezvényeken, sátorban is megvalósítható. Ezen kívül olyan országos programokhoz is csatlakozik, mint: Református Zenei Fesztivál, REND, Szélrózsa, Bűvészetek Völgye, országos táborok, gimnáziumi napok, gyülekezetek éves programjai. A kiállításnak nagy a helyigénye, és működtetéséhez állandó stábra (3-5 fő) van szükség.
A kiállítás budapesti teológusok, egyetemisták, ifisek ötleteiből, segítségével és munkájával valósult meg. A kb. 18-20 fős stáb sokat dolgozott a kiállítás létrejöttéért, és a helyieken kívül ők is működtetik a programot.
A 66-os úton c. kiállítás megvalósulását az MRE Zsinati Irodája és a Dunamelléki Egyházkerület támogatta.
Bővebb információ: Bölcsföldi András, a KRE HTK spirituálisa: spiritualisth@freemail.hu


A 66-os út kiállítás helyszínei:

A 66-os út interaktív bibliakiállítás esemény naptára 2008

04.07 - 04.14. DEBRECENI EGYETEM
(hétfő - szombat)

04.20. - 04.26. KECSKEMÉT (Újkollégium)
(vasárnap - szombat)

06.06. - 06.08 REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL (Bakáts tér, Budapest)
(péntek - vasárnap)

06.21. REND (Komárom)
(szombat)

06.21. MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA (Budapest - Németajkú Gyül.)
(szombat este)

06.25 - 06.29. TEMPLOMKERTI NAPOK (Somorja - Felvidék)
(szerda - vasárnap)

07.16 - 07.20 SZÉLRÓZSA (Kőszeg)
(szerda - vasárnap)

07.25 - 08.03 KAPOLCSI BŰVÉSZETI NAPOK (Művészetek Völgye, Öcs)
(péntek - vasárnap, 10 nap)

08.28 - 08.31 GAZDAGRÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
(csütörtök - vasárnap)

09.06 RÁKOSLIGET (Budapest)
(szombat)

09.07. - 09.13 KISPEST-RÓZSATÉRI EGYHÁZKÖZSÉG (Budapest)
(vasárnap - szombat)

09.14 - 09.20 HAVANNA-HÉT (Budapest, Agapé Gyülekezeti Központ)
(vasárnap - szombat)

09.21 - 09.27 KUNSZENTMIKLÓSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
(vasárnap - szombat)

09.29 - 10.04 EGYETEMI GYÜLEKEZET (Budapest - Lágymányosi Ökumenikus Központ)
(hétfő - szombat)

10.06 - 10.11 LÓNYAY UTCAI REFORMÁTUS GIMNÁZIUM
(hétfő - péntek)

10.13 - 10.17 BAÁR-MADAS REFORMÁTUS GIMNÁZIUM
(hétfő - péntek)

10.30 - 11.01 PÓCSMEGYERI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
(hétfő - szombat)

11.03 - 11.09 ÚJSZEGEDI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
(hétfő - vasárnap)

11.10 - 11.16 SZEGEDI EGYETEM
(hétfő - szombat)

11.17 - 11.23 NAGYVÁRAD
(hétfő - vasárnap)

11.24 - 11.29 MISKOLCI EGYETEM
(hétfő - péntek)

11.30. - 12.06 PÁPA
(vasárnap - szombat)


A kiállításon látható paraván igéi:

ISTEN ÚTJA AZ EMBERHEZ

MEGSZÓLÍT

De most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákób, a te formálód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!
Ézs 43,1


TOVÁBBADJÁK

Halld meg, Izráel: Az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr! Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből! Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz! Kösd azokat jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként a homlokodon. Írd azokat házad ajtófélfáira és kapuidra!
5Móz 6,4-9


LEÍRJÁK

Ezt mondja az Úr, Izráel Istene: Írd le magadnak egy könyvbe mindazokat az igéket, amelyeket kijelentettem neked!
Jer 30,2


MÁSOLJÁK

Végy elő egy másik tekercset, és írd rá az előbbi igéket mind, amelyek az előző tekercsen voltak, de elégette Jójákim, Júda királya! Jer 36,28


ÖSSZEGYŰJTIK

A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre;
2Tim 3,16


LEFORDÍTJÁK

Szabad mindenkinek az Isten házába ajándékot vinni. Egyebek vigyenek aranyat, ezüstöt, drágaköveket, én azt viszem, amit vihetek, tudniillik magyar nyelven az egész Bibliát.
(Károli Gáspár: A Vizsolyi Biblia elöljáró beszédéből)


NYOMTATJÁK

Így az Úr ereje által az ige hatalmasan terjedt és megerősödött.
ApCsel 19,20


TERJESZTJÜK

És végül, testvéreim, imádkozzatok értünk, hogy terjedjen az Úr igéje, és úgy dicsőítsék, ahogyan nálatok is.
2Thessz 3,1


Riport a kiállítás szervezőjével:
A kiállítással kapcsolatban kérdeztük meg Bölcsföldi András spirituálist a 66-os út kiállítás szervezőjét. Riportunkat az alábbiakban olvashatják: Riporter:
- Honnan a kiállítás ötlete?
Bölcsföldi András:
Ez talán egyértelmű, ha a Biblia Évére gondolunk. Szeretnénk valamivel hozzájárulni az idei rendezvényekhez, s ezt találtuk alkalmasnak.

- Honnan a talányos cím?
Tavaly a Művészetek Völgyében beszélgettünk arról, hogy idén mit is csinálnánk, s a Biblia, mint téma már adott volt, s ott hangzott el először, hogy olyat válasszunk, amely nem sablonos, s nem utal közvetlenül a Szentírásra. Így lett "A 66-os úton", a "66-os út" a cím. Hagytunk egy jó hosszú időt arra, hogy esetleg találjunk egy jobb címet, de nem találtunk.

- Mi annak a szerep, hogy a címben nincs a Biblia szó, noha a kiállítás arról szól?
Ezt a kiállítást elsősorban olyanoknak szervezzük, akik az egyházon kívül vannak, érdeklődődők, keresők. Esetleg egy gyülekezet perifériáján vannak. A címben érdeklődés felkeltése mellett az is cél, hogy hamar ráirányítsuk a figyelmet arra, hogy a Biblia 66 könyvből áll, mondhatni 66 íráson keresztül kereshetjük Istent. Az is jó, hogy még egyházi embereknek sem esik le, hogy miről van szó, itt teológustól püspökig van már tapasztalatunk.

- Hogyan épül föl a kiállítás?
Három részből áll. A központja egy csillag, amiből körforgalom-szerűen utak indulnak ki. Ez egy kis dobogót tartalmaz, melyen fotelok állnak, kis asztalka és a Biblia. Itt lehet olvasni is. Mondhatni ez a közepe, lényege, szíve a kiállításnak. Azt szeretnénk, hogy erre jussanak el az emberek, a Szentírásig, azon keresztül találkozzanak Istennel. A központi csillagon kívül még két nagyobb részt találunk. Az egyik irányban az "Isten útja az emberhez" részben a Biblia előállásának nyolc fázisa látható, tapasztalható, járható végig. A másik felében egy művészeti labirintus keretében pedig az "Ember útja Istenhez" megjelenítése van. Itt "mini kiállításokat" láthatunk 7-8 művészeti ágból, melyek az Istenkereső emberről szólnak. Ezen kívül még néhány olyan pont is lesz, ahol hallgatható és látható anyagok lesznek, szintén a Biblia tárgyköréből. Például zsoltároknak különböző feldolgozásai.

- A Biblia előállásának milyen fázisai lesznek megjelenítve és milyen eszközökkel?
Minden poént nem szeretnék lelőni, de egy-kettőt szívesen említek. Az elsőben ugye Isten szólítja meg az embert. Itt egy eredeti telefonfülke szerepel, amelynek kagylójából az embert megszólító igék hallhatók. Az összegyűjtésnél, a kanonizálásnál kis, fából elkészített könyveket kell sorba rakni a Szentírás sorrendje szerint. A nyomtatásnál találunk egy kis nyomdát, ahol igéket lehet nyomatatni. Mindenhez hozzá lehet nyúlni, meg lehet nézni, legtöbbnél kis feladatot is el lehet végezni.

- Honnan támadt ez a sok ötlet?
Voltak meglévő ötletek, melyeket különböző útjainkon, múzeumokban láttunk, s vannak saját gondolataink, meglátásaink is. Egyik őszi teológusnapon voltunk a nürnbergi bibliamúzeumban, onnan is sok ötletet merítettünk.

- Ki segítségével valósul meg a kiállítás?
Elsősorban teológus hallgatók vannak a stábban. De az eddigi tapasztalataink szerint nagyon jól működnek együtt teológusok és mások, így ismét vegyes a csapat, vannak még más egyetemről valók és ifisek is. Összesen kb. 15-20-an vagyunk. Van egy jó mesterünk Gueth Sanyi, aki a famunkák nagy részét végezte, a budaörsi ifi tagja. Idén bevontunk egy belső építészt Horváth Gyulát is, aki a teret tervezte meg, beleértve a paravánokat is, Füle Tamás pedig a hangzó és képanyag elkészítésében segített. Bezerédi Zsófi készítette ismét a szép logónkat.

- Merre kapott meghívást a kiállítás?
Szerte az országban nyílik majd meg a kiállítás. Az első Debrecenben volt az egyetem nagy aulájában, nagyon szép helyen. Aztán volt Kecskeméten, Budapesten több helyen, a dunántúliak REND találkozóján, a Református Zenei Fesztiválon, a Múzeumok éjszakáján, a felvidéki Somorján. Nyáron pedig a Szélrózsa találkozón Kőszegen, és természetesen a Művészetek (idén Bűvészetek) Völgyében Öcsön, majd ősszel ismét Budapesten több helyen, majd Kunszentmiklóson, Szegeden, Pápán. Ezek, amikről tudunk, de várható, hogy még más helyre is meghívnak bennünket. Az év során több mint 20 helyen látható a kiállítás.

- A hallottakból úgy tűnik, hogy ez költséges kiállítás lesz. Ki finanszírozza a programot?
A református egyház zsinatától kaptunk egy nagyobb összeget és az egyházkerületünk is ugyanennyivel segíti a kiállítást, melynek nagyobb része meg is marad, tehát a megvásárolt technikai eszközök, az elkészített játékok később is hozzáférhetők lesznek.

- Térjünk vissza a kiállítás lényegéhez: Mit jelent az, hogy elsősorban nem gyülekezeti tagoknak készül? Valami extra megközelítésre, esetleg bibliakritikára kell gondolnunk?
Egyáltalán nem. Van, aki óvatosan meg is kérdezte: ugye nem kritizáljuk a Bibliát? Ilyen nem fordult meg bennünk, de a megközelítés nem hagyományos. Ez alatt azt kell érteni, hogy pl. a művészek saját útjaikról, küzdelmeikről fogalmaznak meg képeket, ami nem biztos, hogy azt a harmóniát tükrözi, amit mi a gyülekezetben látunk. Az irodalmi idézetek pedig az utóbbi évtizedek és kortárs irodalmi látásmódot tükrözik. Mellőzük a hagyományos (egyébként nagyon jó) klasszikus megközelítéseket, verseket, sablonokat. Ebben is kifejezzük, hogy a ma emberét szólítjuk meg, mai eszközökkel.

- Hallhatnánk példát erre?
Például összegyűjtöttünk olyan rockzenei számokat, amelyek bibliai témákat dolgoznak fel. Csak magyar nyelvűeket és amelyek kifejezetten bibliai történeten alapulnak. Például az Omega együttesnek a Tékozló fiúk c. száma ilyen. Használjuk a Jézus Krisztus Szupersztár c. kultuszszámba menő rockoperát, nemcsak azért mert egy nemzedék nőtt fel hangjai mellett, hanem azért mert egy korszak Istenképét/keresését tükrözi. S nekünk most a megközelítés a fontos, hogy akkor miért így látták, miért így fogták fel a hitet. De lesz majd egy graffiti fal is, ahova fel lehet írni saját véleményünket is. És még sok más is.

- Milyen alkotók lesznek láthatóak?
Egyrészt van egy törzsanyagunk, melyet viszünk, másrészt a helyiek is hozzátehetik a magukét. Felkérnek művészeket, akik a kiállítás ideje alatt kölcsönzik a képeiket. Lesznek bibliai témájú gyermekrajzok, és sérült gyermeket alkotásai. Láthatók lesznek Szemerei Gábor fa kisplasztikái, Szabó Eszter teremtés-grafikái, Demjén Anna önportréi (fotó), Kerpel Péter alkotásai, és számos irodalmi idézet, zenei csemege is várja a látogatókat.

- Összefoglalásul: mi a fő célja a kiállításnak?
Nagyon szeretem a Bibliát, fontosnak tartom a lényegét, irodalmi vonatkozásit, s nem kis fáradtsággal csináltuk meg ezt a kiállítást, de még ezek mellett is félek, hogy a Biblia Éve csak a Írásig, a "papíros pápáig" vezet el sokakat. Pedig az lenne jó, ha Istent ismernék fel/meg az emberek, ha addig jutnának el. Választott igénk is ez: "Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek: Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében." Jn 20,31 Szeretnénk, ha sokan eljutnának eddig a felismerésig és valóságig, és értelmes életre találnának. Ezért is imádkozunk, hogy a kiállítás erre vezessen el sokakat.

- Köszönöm a beszélgetést!Néhány irodalmi szemelvény ízelítőül:

Erdős Virág: CSODÁK CSODÁJA

Avagy hogyan legyünk sikeresek, ha már egyszer mindenáron azok akarunk lenni

Madonna, a világszerte híres énekesnő egy nap, mikorra már teljesen kifogyott a különféle jobbnál jobb ötleteiből, fejébe vette, hogy szül egy gyereket. Mivel azonban tökéletesen tisztában volt a férfiak kiállhatatlan természetével, és tudta, hogy a későbbi bonyodalmak elkerülése végett legjobban teszi, ha semmi szín alatt sem kooperál velük, ezért úgy határozott, hogy a dolgot minden külső közreműködés nélkül megoldja maga. Így is tett, minek következtében szokatlan vállalkozásának sikerét teljes mértékben a saját számlájára könyvelhette el. Bevételei minden tekintetben megsokszorozódtak, ami azért nem csekélység, úgyhogy nyugodtan megengedhette magának, hogy kényelmesen hátradőljön a székében. Ha Madonna példáján felbuzdulva magad is kisebb-nagyobb sikerek után áhítozol, akkor még véletlenül se téveszd szem elől, hogy az élet nem más, mint egy különös, de mégoly veszélyes kaland, sőt, mi több, időnként már majdnem egészen olyan, mint a golf, vagy a rulett, vagy a tviszt, és még akkor jó sokáig lehetne sorolni.

Mr. McDonald nem volt morogva ember, de valahogy mégse szerette senki. Egyszer aztán úgy határozott, hogy megduplázza jövedelmét. Egyik nap, amint családja dél-kaliforniai ültetvényén kapálta a répát, egész véletlenül tanúja volt annak, hogy egyik munkatársa és egyben legkedvesebb unokaöccse egészséges és tápláló ebéd helyett mindössze két szelet ócska alabamai kétszersültet rágcsál. Mr. McDonald persze nyomban megkérdezte rokonát, hogy mégis mi a csudát csinál, mire az válasz helyett szomorúan széttárta karjait, ezáltal is jelezve, hogy mást nemigen tehet. Mr. McDonald ekkor ahelyett, hogy faképnél hagyta volna szegény sorsú munkatársát és mondjuk beugrott volna egy bokorba, hogy még csak ne is lássa, ehelyett inkább a homlokára csapott, és villámgyorsan megalapította a róla elnevezett világhírű gyorsétteremláncot, ahol ráadásul nem csupán vacak ötezer ember, de népek egész milliói lakhatnak jól kedvükre nap nap után. Ami nem kevés, főként ha meggondoljuk, hogy néha milyen kis dolgokból lesznek a nagy dolgok. Próbáld meg te is, és ha igazán akarod, akkor jó.1. zsoltár

Boldog ember az, aki nem válik zsarnokok talpnyalójává,
aki nem vesz részt korrupcióban és panamában,
aki nem kohol koncepciós pereket,
nem is nyújt segítséget azokhoz,
hanem az Úrhoz menekül,
egyedül tőle vár segítséget.
Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa,
amely idejében megtermi gyümölcsét,
és nem hervad el lombja.

Nem így járnak a bűnösök:
a kisstílű spiclik és a hivatásos besúgók,
a gerinctelenek és a köpönyegforgatók:
ők olyanná lesznek, mint a polyva,
amelyet szétszór a szél.

Mert ismeri az Úr az egyenes ember útját,
a kétszínű ember útja pedig a semmibe vész.


150. zsoltár

Dicsérjétek az Urat!
Dicsérjétek, Istent a templomban,
dicsérjétek a széles mezőn.
Dicsérjétek hatalmas tetteiért,
dicsérjétek nagyságához méltóan.
Dicsérjétek kürtzengéssel,
dicsérjétek akusztikus- és basszusgitárral.
Dicsérjétek dobbal és szintetizátorral,
dicsérjétek táncos liturgiával.
Dicsérjétek zongorával és szájharmonikával,
orgonával, fuvolával, furulyával és csellóval.
Dicsérjétek Bach h-moll miséjével és gitárszólóval!
Dicsérjétek szilágysági népzenével és Pendereckivel!
Dicsérjétek pentaton dallammal és kantátákkal.

Fejkendős nénik, öltönyös urak,
gyári melósok és farmeros fiatalok:
dicsérjétek az Urat.
Minden ember dicsérje az Urat!

(Fabiny Tamás: AJTÓRÉSNYI ZSOLTÁR )KERESD A HIBÁT!

A babiloni fogságravitel után Jekoniás nemzé Saláthielt; Saláthiel nemzé Zorobábelt; Zorobábel nemzé Abiudot; Abiud nemzé Elákimot; Elákim nemzé Azort; Azor nemzé Sákodot; Sákod nemzé Akimot; Akim nemzé Eliudot; Eliud nemzé Elázárt; Elázár nemzé Piszkos Fredet a kapitányt, Piszkos Fred nemzé Matthánt; Matthán nemzé Jákobot; Jákob nemzé Józsefet, és aztán nem volt több hiba.

(Örkény István: Egyperces novellák)


A dogmatizált isten szóval változatlanul nem tudok mit kezdeni. Csak az üresen maradt helyével; ami mintha zsúfoltabb lényeggel és tartalommal volna tele, mint amit a megnevezés, utalás és ráfogás valaha is begyűjthet. A Jézus-alak - nekem - ebben a kimetszett, üresen maradt térben a leghitelesebben bíztató magárahagyottság. A Lehetőség legrejtélyesebb, emberi kihívása.

(Mészöly Miklós: Biblia - bibliák (A pille magánya))


Néhány graffiti

Hiszünk a halál előtti életben.
A Christian Aid segélyszervezet szlogenje

Nem az tesz gazdaggá, ami a mienk, hanem aminek örülni tudunk.
ismeretlen Az aranyhalak körbe-körbe úsztak az akváriumban. Az egyik kihívóan megjegyezte, hogy ateista lett." Jó-jó" - gúnyolódott a másik. "Akkor magyarázd meg, ki cseréli a vizet ebben az edényben.
Walter Cronkite am tévé személyiség

Bach majdnem keresztyénné tesz.
Roger Fry angol művész

Abból tudhatod meg, hogy a gyermekek kezdenek felnőni, hogy elkezdnek olyant kérdezni, amire van válasz.
Jonh J. Plomp am író

"Isten halott." - Nietzsche
"Nietzsche halott." - Isten