A Magyarországi Református Egyház Teológiai Doktorainak Kollégiuma a teológiai tudományok művelésére szervezett közösség. A teológiai tudományokat a Magyarországi Református Egyház hitvallásainak szellemében, egyetemeivel és főiskoláival együttműködve, ökumenikus lelkülettel és más tudományok iránti nyitottsággal, az egyház egészének javára műveli.

Igazság és kiengesztelődés - a múltfeltárás teológiai szempontjai
Fazakas Sándor rektor,
Debreceni Református Hittudományi Egyetem


Az előadás hangfelvétele

Szabó Imre esperes és a zsidómentés
Nagy Zsombor tanulmányi igazgató,
Protestáns Felsőoktatási Szakkollégium


Az előadás hangfelvétele

Ravasz László és a zsidómentés
Horváth Erzsébet tanszékvezető egyetemi docens,
Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar


Az előadás hangfelvétele

Non videri, sed esse - ifj. Varga Zsigmond mártíriuma
Fekete Károly tanszékvezető egyetemi docens,
Debreceni Református Hittudományi Egyetem


Az előadás hangfelvétele

A német hitvallók a magyar református egyházi sajtóban
Ablonczy Balázs történész,
Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató
Intézet


Az előadás hangfelvétele

Bereczky Albert a zsidóüldözés ellen
Bereczky Noémi történész


Sajnos az előadás videofelvétele technikai okokból nem teljes.
Az alábbi hangfelvétel tartalmazza az előadás teljes anyagát:
Az előadás hangfelvétele

Református esperesek, és az állambiztonsági szolgálatok hálózata
Kósa László akadémikus,
tanszékvezető egyetemi tanár,
Eötvös Loránd Tudományegyetem


Az előadás hangfelvétele

---------------------------------------------------------
Az előadás felvétele nem érhető el, mert az előadó annak publikálásához nem járul hozzá.
A szerkesztőség.
---------------------------------------------------------

Egyházpolitika az államszocializmus idején
Földváryné Kiss Réka történész,
Magyar Tudományos Akadémia Néprajztudományi Kutatóintézet


Az előadás hangfelvétele

Zárszó
Glatz Ferenc akadémikus,
egyetemi tanár, intézetigazgató,
Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézet


A zárszó videofelvétele technikai okokból nem teljes.
Az alábbi hangfelvétel tartalmazza a teljes anyagot:
Az előadás hangfelvétele

Nevetségesek azok a dossziék. Mulatságosak. Egy politikai rendszer csődje... Mondja Glatz Ferenc zárszavában. Nem vagyunk biztosak abban, hogy azok számára is mulatságos emlékek volnának, akik ellen felhasználták ezeket az információkat. Hosszú a névsor.
Véletlenül akadt a kezünkbe ez a riport a Reformátusok Lapjának 1990 január 7-i számában. (A szerk.)
Ha még nem rendelkeznél RealPlayer lejátszóval - de nagyon szeretnél -, innen ingyenesen letöltheted:

Copyright: Parokia© 2007. ¤ Fotó & Video & Hang: Parókia Team