Idén nyáron
a Protestáns Teremtéskutató Kör
www.kezdetek.hu
egyhetes gazdag lelki és szakmai programot szervezett a teremtés bibliai kérdései iránt érdeklődő fiatalok és felnőttek számára, a Biblia Szövetség péceli központjában
www.bibliaszov.hu

A bibliai tanitások és a tudományos előadások szép összhangját hallhatta a várakozáson felül nagy számban összegyűlt, negyven főnyi hallgatóság. A bőségesen kinálkozó közös beszélgetéseken eszmét cseréltek a hit és tudomány kapcsolatáról. Megvitatták az ember és a világ eredetének nagy kérdéseit. A szép környezetben volt lehetőség a természettel való ismerkedésre, és kirándulásra is.

A hétnek nagyon tartalmas lelki keretet adtak a napok kezdő és záró áhitatai. Reggelenként a teremtés történetéről, a teremtés napjairól, esténként pedig az újjáteremtés történetéről, Isten kegyelmének Ádámtól-Jézus Krisztusig terjedő gazdag munkájáról hangzottak el bibliai tanítások - Papp Tibor és Cs. Nagy János református lelkipásztorok vezetésével.

Szakmai pogram szerteágazó volt, hiszen mind a természettudományok, mind a társadalomtudományok képviselői közre adták tudományosan megalapozott érveiket az evolúciós hipotézis cáfolatáról.

Tudományos előadók és előadásaik címei az elhangzás sorendjében:

dr. Pauk János növénygenetikus: Teremtés, vagy evolúció?
Cserháti Mátyás biológus: Az élőlények bibliai rendszerezése.
dr. Szabó Pál : A teremtés egy geológus szemével.
Hazuga Nándorné pedagógus:
Teremtés, vagy biológiai evolúció?
Sípos Alpár Szabolcs: A teremtés egy teológus szemével.
Szilágyi Imre vegyészmérnök:
Teremtés, vagy kémiai evolúció?
dr. Jeszenszky Ferenc fizikus: Termodinamika, vagy evolúció?
Weber István szociológus: Teremtés, vagy értelmetlen élet?

Esténként film klub keretében neves külföldi előadókat hallhattak az érdeklődők. Dr. Michael Behe a teremtett világ összetettségét mutatta be, és a mikrobiológiai kutatások gazdag eredményeivel cáfolta az élet véletlenszerű létrejöttének elképzelését.. Rámutatott arra a csodálatos tervezettségre, amely már a legapróbb élőlényeken is megfigyelhető az elektromikroszkópok segitségével. Dr. Jobe Martin biológusként részletesen bemutatta az állatvilág életét, és az egyes fajok sajátosságainak aprólékos elemzésével kizárta az életműködések lassú kifejlődésének feltételezését. Az ausztrál származású Ken Ham pedig alaposan elemezte miért áll egymással szöges ellentétben a bibliai teremtés modell és az evolúcióra támaszkodó fejlődés modell.

A Genezis Tábor olyan kedvező fogadtatásra talált, hogy jövőre ismét megszervezi a Protestáns Teremtéskutató Kör.
Kinek ajánlható a Genezis Tábor? Középiskolás diákoknak, főiskolásoknak és egyetemistáknak. Olyan felnőtteknek, akik munkájuk során foglalkoznak a hit és tudomány kérdéseivel. Pedagógusoknak, lelkipásztoroknak és ifjúsági vezetőknek. Teológus hallgatóknak és lelkimunkásoknak. És persze minden gondolkodni szerető embertársunknak.

A Protestáns Teremtéskutató Kör bibliahű, keresztyén és elsősorban a természettudományt művelő emberekből áll. Természettudományos szaktanácsadójuk dr. Pauk János tudományos főmunkatárs, növénygenetikus. Teológiai szaktanácsadójuk Sípos Ete Zoltán református lelkipásztor.

Célkitűzéseik:

A természettudomány bibliai alapokon történő igényes művelése.
A teremtéskutatás eredményeinek ismertetése
a magyar oktatási intézményekben és gyülekezetekben.
Tudományos fórumok szervezése.
Krisztus egyházának építése és a tudomány által Isten dicsőítése

dr. Pauk János növénygenetikus

dr. Szabó Pál geológus

Hazuga Nándorné pedagógusSípos Alpár Szabolcs lelkipásztor

dr. Jeszenszky Ferenc fizikus

Papp Tibor lelkipásztor


Copyright: Parokia© 2005. ¤ Protestáns Teremtéskutató Kör