2005. március 5-én, a Ráday dísztermében került sor
a Dunamelléki Református Egyházkerület Katechetikai konferenciájára

A meghívót áttekintve két, meglepő aktualitással bíró előadást fedeztünk fel a komoly szakmai programon belül. Ezért a minden bizonnyal sokak érdeklődésére számot tartó előadások hangfelvételét teljes terjedelmükben közöljük.

Megnyitó
Dr. Fodorné dr. Nagy Sarolta katechetikai előadó
- Dunamelléki Ref. Egyházkerület


"Az állam egyházpolitikája,
az egyház szolgáló theologiája a pártállam idején"


Dr. Szabó István püspök - Dunamelléki Református Egyházkerület"Egyházi személyiségek a vádlottak padján"

Dr. Zinner Tibor tudományos kabinetfőnök, egyetemi tanár - Legfelsőbb Bíróság


"Az egyháztörténet helye és jelentősége tanterveinkben"
Márkus Gábor igazgató - Református Pedagógiai Intézet

"Az egyháztörténet tanításának szempontjai katechézisünkben"
Dr. Szűcs Ferenc rektor - Károli Gáspár Református Egyetem

"Az egyháztörténet tanításának módszertani megfontolásai"
Dr. Nagy István főigazgató - KRE - Tanítóképző Főiskolai Kar

"Történelemlecke" - színpadi összeállítás levéltári dokumentumokból
Dr. Fodorné dr. Nagy Sarolta kutatásai alapján, Debreczeni Tibor művésztanár dramatizálásával

Istentisztelet úrvacsoraosztással
Dr. Fodor Ferenc lelkipásztor - Nagykőrös


Ha még nem rendelkeznél RealPlayer lejátszóval, innen ingyenesen letöltheted:

Copyright: Parokia© 2005.