PANELKONZULTÁCIÓ a PMTI-ben

Lakótelepi lekészek konzultációjára került sor a missziói intézetben máj. 2-5 között. A konzultációt a Dunamelléki Református Egyházkerületben alakulgató ún. Panel-kör tagjai szervezték azzal a céllal, hogy megtárgyaljuk és összegezzük a lakótelepi misszió fontos és aktuális kérdéseit, hogy tovább építsük testvéri kapcsolatainkat, valamint hogy Isten előtt elcsendesedve megújuljunk szolgálatunkra nézve.

A konzultáció, amelyen húszan vettünk részt (többek között Miskolcról, Debrecenből, Pécsről, Kecskemétről, Budapestről) a Gazdagréti Református Gyülekezet új templomában kezdődött egy olyan hálaadó, Istent ünneplő alkalommal, amelyen több lakótelepi gyülekezetből vettek részt. Személyes történeteken keresztül tekintettünk bele, hogyan cselekszik Isten a lakótelepeken, fiatalokban és idősekben, valamint hogyan hívja egybe az ő népét. A bizonyságtételek Isten magasztalására hívtak, ami ugyanakkor tovább erősítette bennünk a reménységet, valamint formálta látásunkat arra nézve, hogy Urunk a misszióba hív bennünket.

A konzultáción két előadást hallgattunk és vitattunk meg. Dr. Szabó István püspök a lakótelepen élő ember sajátosságairól, valamint a lakótelepi misszió református jellegéről szólt. Felhívta a figyelmet arra, hogy a családokat együtt kell megpróbálni megnyerni az evangéliumnak, hangsúlyozta a (minőségi) igehirdetés gyülekezetszervező erejét, valamint bátorított bennünket arra, hogy ne legyünk olyanok, mint a lakótlepi ember: fontos, hogy mint lelkipásztorok kitörjünk az elszigeteltségből, amelyben szolgálatunkat végezzük. Harmathy András a református világnézet oldalról közelítette meg témánkat. A misszióhoz tartozik az egész élet Isten uralma alá rendezése, amely látás kimozdít bennünket a missziót bénító azon dichotómiából, amely a személyes és közügyek közé helyez áthatolhatatlan szakadékot.

A konzultáció résztvevői - az általuk előre elkészített anyagok alapján - beszámoltak szolgálatuk tapasztalatairól, kihívásairól. Meghatározó és érdekes témává lett a holisztikus misszió, a helyi civil szervezetekkel és intézményekkel való kapcsolattartás és együttműködés. Szinte csak érinteni tudtuk a kiscsoportok, a munkatársak képzése, valamint a közösségi vezetés témaköreit. Az étkezések, közös utazások, szünetek alatt végig intenzív beszélgetés és tapasztalatcsere folyt közöttünk az egymástól való tanulás felfedezésének örömében.

Kitekintésünket elősegítették gyülekezetlátogatásaink: a Havanna lakótelepi Agapé (karizmatikus), valamint a káposztásmegyeri római katolikus gyülekezetek, ill. Perjési István lelkipásztor és Tomka Ferenc plébános vendégei voltunk. Nagy érdeklődéssel hallgattuk beszámolójukat gyülekezetük történetéről, lakótelepükről, szolgálati sajátosságaikról, miközben átéltük, hogy két Istentől elhívott, egymástól és tőlünk sokban különböző vezetőt hogyan használt a misszióban az Úr. Bemutatkozásuk után lehetőségünk volt a konzultáció résztvevői körében reflektálni a látottakra, hallottakra.

Reggelenkét Kovács Endre tárta fel előttünk Isten Igéjének mélységeit az Ézs. 50. alapján. Jó volt az Úr előtt elcsendesedve végiggondolni, milyennek látja az Úr az ő népének állapotát, mire hívja el szolgáját, és hol találjuk meg magunkat mindebben. Az Ige arra hívott bennünket, hogy életünk középpontjában Isten szavának hallgatása, a vele való kapcsolat legyen minden más hamis vágy és cél helyett.

Köszönjük a PMTI-nek, hogy helyett adott konzultációnknak, amit évente egy alkalommal szeretnénk megtartani. Tervbe vettük még a rendszeres találkozást, valamint közös (lakótelepi) gyülekezeti napok szervezését is. Isten sok új gondolattal gazdagított, látásokat formált, testvéri kapcsolatokat épített - mindezért övé legyen a dicsőség!
Lovas András


Dr. Szabó István püspök előadása


Ha még nem rendelkeznél RealPlayer lejátszóval, innen ingyenesen letöltheted:

Copyright: Parokia© 2004. ¤ Kép & Hang: Géczy Lajos