Ecsedi Báthori István Gimnázium - Nagyecsed KFRTKF - Debrecen
DRKG - Debrecen Lévai József Református Gimnázium - Miskolc Christian University - Ede PROTEO - Kolozsvár Partiumi Keresztény Egyetem - Nagyvárad DRHE - Debrecen Károli Gáspár Református Hittudományi Egyetem - Budapest SRTA - Sárospatak
2006. június 23-30. között az idei médiatáborban csaknem száz protestáns egyetemista, főiskolás és középiskolás készített televíziós filmeket és rádióriportokat. A médiahét résztvevői Magyarország hat városából, valamint Románia és Hollandia protestáns intézményeiből érkeztek.
eReformatika Beregdarócon
- Dusicza Ferenc lelkipásztor-újságíró,
a médiahét moderátorának jegyzete

A beregdaróci református templomban az eReformatika fesztivál és médiahét alkotói, korunk elhíresült eszközén: plazma monitorokon, nézték meg azokat a filmeket, amelyeket a János evangéliuma igéi és a Beregszász-Beregdaróc szomszédság ihletett tíz résztvevő, fiatal keresztény alkotó csapat készített. Adódik a kérdés: mit keresnek a XXI-ik század eszközei a XVI-ik századi környezetben? Avagy van-e kapcsolódás, átívelő híd az évszázadokon, a kilométerek százain, a generációk életkorán át?

Nos, a válasz: igen van! Mert a Mindenható minden korban kommunikáló (magát kijelentő), vagyok és leszek Isten. Ő az a személy, aki az idők kezdete óta, az idők teljességében létezve keresi velünk a kapcsolatot. A szeretet nyelvén fogalmazva: Ő előbb szeretett minket.

Isten emberei minden korban a leghatékonyabb eszközöket használták, hogy kapcsolatban lehessenek az isteni kommunikációval. A történet mesélés, az írásbeliség, a Tíz parancsolat, a prófétai- történeti könyvek, a költészet, Jézusnak az evangéliumokban megőrzött szavai és példázatai, az apokaliptika látomásai, a hitvallások, a reformáció könyvnyomtatása, a magyar nyelvű Szentírás kiadása és terjesztése, a prédikációs irodalom, és még folytathatnánk a sort, mind koruk "korszerű eszközei" voltak az Istennel folytatott párbeszédnek.

A XXI-ik században lehet-e ez másképpen? A kérdés természetesen csak szónoki. A kommunikatív Isten szavának továbbadására ma is a leghatákonyabb eszközöket kell, hogy igénybe vegye Egyházunk. Ebben végzett úttörő lépés volt az eReformatika virtuális kollégium megalapítása néhány évvel ezelőtt és ebben a folyamatban lesz további előrelépés ennek a korszerű eszköznek a tartalommal való megtöltése, abból az egyszerű célból, hogy elméletileg az egész világ számára legyen egyidejű elérhetősége pl. a magyar reformátorok teológiai munkájának minden érdeklődő számára.

A jézusi bölcsesség azonban ezt mondja: új tömlőbe új bort tegyünk. Ezért vesszük kézbe a könyv mellett a kamerát, a rádiós magnót, az internet összes eszközét, használjuk és sokasítjuk az eMagyarország pontokat egyházunk gyülekezeteiben.
Ezért kísérletezünk az új média eszközeivel, ezért használunk hálózatokat, tudást terjesztő iskolai tájékoztató rendszereket, amelyeknek eszközei a beregdaróci templomban kipróbált plazmaképernyők, amelyek, ahogy a tapasztalat bizonyítja nemcsak kommersz tartalom sugárzására alkalmasak. Ami csak úgy mellékdalként kiderült a média héten, hogy ma már a kommersz, profitorientált rendszerek is értékes tartalmakat keresnek és szivesen vennének részt szerény oktatási projektjeinkben is.

Isten, a gondviselő Úr, kommunikál velünk, keresi teremtményét az embert. Erre a keresésre válaszoltak az eReformatika fesztivál alkotói, azok az egyetemista és középiskolás diákok, akik elkészült filmjeikkel, rádiós produkciójukkal, immár harmadik éve találkoznak a beregi táj és nép ihlető környezetében.

A képekben és hangban fogant válaszok, a XVI. századi miliőben, de a XXI. század eszközein önmagukban is jelképi erejűek. Jelképezik a Tiszántúli és Tiszáninneni egyházkerületek szándékát: az eReformatika kultúra támogatását, fejlesztését. Figyelemre méltó az eszközök fejlesztőinek tapintható érdeklődése aziránt a tartalom iránt, amit az eReformatika kínálni tud a jövőben.

Kutatás, rendszerezés, tartalomépítés és korszerű eszközök használata, majd ismét értékelés, finomítás új befogadó közegek, célcsoportok megtalálása. Ezek jelentik ma a legnagyobb kihívásokat számunkra. Az eReformatika média hetei megtették az első lépéseket, elkészültek az első igazán fiatalos, a kor nyelvén fogalmazott, de az ősi tanítások talaján álló művek, amelyek igazi értéke nem is annyira az a néhány perc ami alatt megtekintehtőek, hanem az a megszerzett ismeret, amellyel alkotójuk kommunikációs szemlélete is változott, fejlődött, tapasztalatokat, élményeket gyűjtött a beregdaróci heteken. Az itt megszerzett kedvező tapasztalok "igéit" már csak hirdetni kell abban a környezetben, ahonan a résztvevő származik. Ebben a kommunikáló Istennel való párbeszédben Református Egyházunk évszázadok gyakorlatával rendelkezik, reményeink szerint folytatni is tudja, megint úgy ahogy régen is tette: hittel és a kor bíztosította legfejlettebb eszközökkel.

Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt,
és Isten volt az Ige, ő volt kezdetben Istennél.
Minden általa lett, nélküle semmi sem lett, ami lett.
Benne az élet volt, s az élet volt az emberek világossága.
A világosság világít a sötétségben, de a sötétség nem fogta fel.
(János Evangéliuma)

Az eReformatika Fesztivál médiaversenyének feltételei

ÁLTALÁNOS:
Az idei rádiós-tévés versenynek két fő témakiírása volt. Az egyik evangéliumi ihletésű, a másik a vendéglátó tájhoz kötődő. Az induló csapatoknak János Evangéliuma témában kötelező alkotnia, tetszés szerint vagy rádiós, vagy televíziós anyagot kell készítnie. A másik, a Kárpátaljától Beregig témát tetszőlegesen lehet választani.

TÉMÁK:
1. János evangéliuma
Az evangéliumok tartalmuknál, műfajuknál fogva mind alkalmasak arra, hogy betöltsék hitébresztő, vagy hiterősítő küldetésüket. Miért választottuk most a János evangéliumát? Azért, mert Isten ebben az evangéliumban a gyökeres változásra készített lehetőséget, egzisztenciális megoldást ajándékozott ennek a világnak Jézus Krisztusban.
Mai világunk, társadalmunk, nemzetünk pedig ilyen egzisztenciális válságban szenved, s így napjainkban különösen aktuális küldetése van János evangéliumának. Hisszük, hogy ez a könyv nemcsak kora, hanem korunk számára is megvilágítja azt az utat, amelyet követve a sötétségből világosságra, halálból az életre juthatunk.
Ezt az utat szeretnénk viszontlátni János evangéliuma valamely részének képi, illetve hangi feldolgozásában, legyen az akár egy filozófiai mélységű igevers, Jézus valamely életet formáló beszéde, vagy akár csak egy apró töredéke ennek az értékes evangéliumnak.
A témáról vagy rádiós, vagy televíziós anyagnak kell készülnie.
Természetesen készülhet mindkét formában is, de a zsűri csak a kategóriában és témában előzetesen benevezett művet értékeli.
Műfaji megkötöttség nincs, csak időbeli korlát: minimum 3 maximum 8 perc.

2. Kárpátaljától a Beregig
Az előző versenyeken mindig nagy sikert arattak a beregi emberekről, tájakról készített rádiós és televíziós alkotások. Közönségsikeres filmek voltak például a beregdaróci romákról készített riport, a Fehérlófia című etűd, amely egy kettészakított család sorstragédiájáról szólt, vagy a beregi fonóház bemutatása. Most is folytatjuk az ehhez hasonló alkotások készítését, a következő altémákban:

- párhuzamos emberi sorsok
- "couleur locale" vagyis egyfajta környezetrajz készítése
- Elkallódott vagy feltörekvő tehetségek
A témáról vagy rádiós, vagy televíziós anyagot lehet készíteni.
Természetesen készülhet mindkét formában is, de a zsűri csak a kategóriában és témában előzetesen benevezett művet értékeli.
Műfaji megkötöttség itt sincs, csak időbeli korlát: minimum 3 maximum 8 perc.

FORGATÁSI HELYSZÍNEK:
Idén nyáron már nem csak Beregdaróc az alkotások helyszíne, hanem az a két beregi település, ahol az eReformatika fesztiválra benevezett csapatok laknak. Idén ez a két település Tivadar és Tarpa. Emellett egyeztetés alapján más beregi településekre is el tudjuk vinni a csapatokat.


Az eReformatika Fesztivál további versenyprogramjairól:

3. Egyszer volt, hol nem volt Bergengóciában…":

Meghirdetjük az "Egyszer volt, hol nem volt Bergengóciában" című mese, történetíró vagy forgatókönyvíró versenyt. A verseny célja, hogy minél szélesebb körben népszerűsítsük a Felső-Tisza határon innen és túli vidékét, az ott élő emberekkel, hagyományukkal, hitükkel, gondolkodásmódjukkal egyetemben.
A versenyre olyan írásokat várunk, amelyek kötődnek a Szatmár-Beregi táj, a Felvidék, a Kárpátalja kulturális - szakrális - természeti kincseihez.
A versenyen való jelentkezés minden regisztrált versenyző számára nyitott, az alkotó viszont csak olyan pályamunkával jelentkezhet, amit még nem publikált sehol, semmilyen formában.
A pályázatokat elektronikus formában kérjük a helyszínen átadni vagy a verseny@ereformatika.hu címre elküldeni. verseny@ereformatika.hu Határidő: 2006. szeptember 30.verseny@ereformatika.hu A legjobb alkotás győztesét a Reformáció Napján, október 31-én az eReformatika Fesztivál újabb fordulóján Debrecenben hirdetjük ki.verseny@ereformatika.hu A versenyre beérkezett alkotásokat az eReformatika Fesztivál szabadon felhasználhatja, az alkotás üzletszerű értékesítése esetén a szerzői jogdíjról az alkotóval külön megállapodásban rendelkezik.

4. "A világ világossága"

Meghirdetjük az "A világ világossága" című digitális fotópályázatot, amelyre minden olyan amatőr fotós jelentkezését várjuk, akik fényképeikkel hitelesen tudják ábrázolni a protestantizmus minden napjait. PROFI fotósok nem nevezhetnek! (Profi kategóriába azok tartoznak, akik hivatásszerűen fényképeznek, ebből a tevékenységükből jövedelmük származik)
A versenyen való jelentkezés a fenti kritériumokkal együtt, mindenki számára nyitott, az alkotó viszont csak olyan pályamunkával jelentkezhet, amit még nem publikált sehol, semmilyen formában.
Az eReformatika Fesztivál ideje alatt a képeket bemutatjuk az erre a célra létrehozott eReformatika Virtuális Galériában.
A legjobb alkotó az eReformatika Fesztivál különdíját kapja.
A versenyre beérkezett digitális fotókat az eReformatika Fesztivál szabadon felhasználhatja, az alkotás üzletszerű értékesítése esetén a szerzői jogdíjról az alkotóval külön megállapodásban rendelkezik.

A fotópályázat teljes anyaga itt:A médiaversenyen készített alkotásokat a szervezők által felkért szakmai zsűrik bírálták el.

A televíziós zsűri tagjai:


Czapp József
püspöki titkár, TREK médiabizottság elnöke
a zsűri elnöke
Szalai Annamária
testületi tag, ORTT

Peták István
elnökségi tag, MTV Rt. Közalapítványának Kuratóriuma

Dusicza Ferenc
szerkesztő műsorvezető, RTL KLUB

Kiss Márton
Ügyvezető igazgató, Plazma Média

A rádiós zsűri tagjai:

Orosz Viktor, Európa Rádió vezetője
a zsűri elnöke

Tóth Károly
Alelnök, MUOSZ

Hős Gábor
Elnök, Polgári Média Egyesület

Zsoldos Barnabás
Stúdióvezető, MR Nyíregyházi Körzeti Stúdió

Varga Csaba
Szociológus, Stratégiai Kutatóintézet