A Reformáció ünnepének előestéjén a Magyarországi Református Egyház szervezésében első alkalommal rendezték meg oktatási intézményeinek eddigi legnagyobb seregszemléjét, a Református Iskolák Találkozóját.
(2004. október 30. Budapest Sportaréna)

A rendezvényen több mint 100 hazai és határon túli református oktatási-nevelési intézmény (óvoda, általános iskola, középiskola, diákotthon, művészeti iskola, főiskola, egyetem) közel 10.000 tanulója vett részt, akik 8 különvonattal és 50 autóbusszal érkeztek a fővárosba.
A határon túlon lévő 20 református intézményből szinte mindegyik képviseltette magát.
A Találkozó műsorában közel 1.000 református diák szerepelt.
A program keretében néhány rövid előadás és köszöntő mellett intézményeink diáksága mutatta be értékeinket (óvodás körjáték, néptánc, táncjáték, sportakrobatika, népzene, népmese, énekkar, zenekar, Kelet-Nyugat labdarúgó mérkőzés stb.).
Délután 16.00 órakor ünnepi istentisztelettel zárult a Református Iskolák Találkozója.

E találkozó nem csupán a Reformáció ünnepe szempontjából fontos számunkra. A református iskolarendszer újjáalakulása utáni legnagyobb rendezvény időszerűségét emeli, hogy az elmúlt hetekben a 2005. évi állami költségvetési javaslat kapcsán veszélybe kerülhet közoktatási intézményeik jövője.
A program részeként "Cáfolat, avagy a tények kedvéért" címmel sajtótájékoztatóra is sor került, ahol egyházunk képviselői ismertették álláspontukat, és tervezett lépéseiket a javaslattal szemben.


PROGRAM

Megnyitás
Csángó népzene - Zurgó Együttes
A találkozó részvevőinek köszöntése - Bordi András-Sárosdy Eszter műsorvezetők
Nyitó áhítat - Dr. Szabó István püspök, a Zsinat lelkészi alelnöke
Berkesi Sándor: Magyar ének - Egyesített középiskolai kórus és zenekar, vezényli Berkesi Sándor
A református keresztyén nevelés feladatai - Ábrám Tibor főgondnok, a Zsinat világi alelnöke

Értékeink I.
Óvodások körjátéka - budapesti és Budapest környéki református óvodák
Alakítsunk kántust! - Goudimel 42. zsoltár
Tiszán innen, Tiszán túl - néptánc - tiszántúli és tiszáninneni református általános iskolák
Népmesék - Berecz András előadóművész és Asztalos Botond sepsiszentgyörgyi diák
Mini-tramp akrobatika bemutató - Arany János Református Gimnázium (Nagykőrös) tornászcsapata
Alakítsunk kántust! - Goudimel 105. zsoltár 1. és 3. vers
Dunántúli néptánc - Pápai Ref. Kollégium Tánc-Lánc Művészeti Iskolája
Felvidék és Kárpátalja református iskoláinak bemutatása Dr. Erdélyi Géza püspök és Szilágyi Lajos főgondnok
Fúvósok önálló műsora - Pécselyi Király Imre Rézfúvós Zenekar

Ebédszünet

Kelet-Nyugat labdarúgó mérkőzés
közben 3 teremben programok (református művésztanárok tárlata, Habakuk Bábszínház műsora, fogadás),
előtérben kiállítás, könyvvásár; a Magyar Református Középiskolai Igazgatók Kollégiumának megalapítása, ReZeM CD átadás

Értékeink II.
Bolyki Brothers műsora
"A keskeny út" - táncjáték - Kenderke Ref. Művészeti Iskola, Tata
Partium és Erdély református iskoláinak bemutatása - Tőkés László püspök és Pap Géza püspök
Kánonéneklés és rézfúvós darab
Vallomások - református közéleti személyek
Zsoltárfeldolgozások - Berkesi Alex, basszusgitár
A református iskolarendszer küldetése - Papp Kornél a Találkozó szervezője, Zsinati Oktatásügyi Iroda

Ünnepi istentisztelet a Reformáció ünnepe alkalmából - Igét hirdet: Dr. Bölcskei Gusztáv püspök, a Zsinat lelkészi elnöke


VALLOMÁSOK


Varga Mihály parlamenti képviselő, a Karcagi Református Egyházközség presbitere


Dr. Ritoók Zsigmond professzor, a Budapest Kálvin téri Gyülekezet presbitere


Dr. Szentgyörgyvölgyi Péter parlamenti képviselő


Dr. Nagy Sándor Főgondnok, a Zsinat világi elnöke


Sárosdi Eszter
műsorvezető

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

"Cáfolat, avagy a tények kedvéért"
sajtótájékoztató a 2005. évi állami költségvetési javaslat kapcsán felmerülő kérdésekről.
EGY KÉRDÉS, HÁROM VÁLASZ:

Ön szerint 2004-ben mi a református iskolák legfőbb küldetése ?

Dr.Bölcskei Gusztáv püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

Pavletitsné Egressy Mária, a Benkő István Református Általános Iskola igazgatójaVirga Tímea, Harta József, Bocskai István Református Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Halásztelek
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLAT

"Nem mi kezeltük a médiát, a média kezelt minket" - a Magyarországi Református Egyház Kommunikációs szolgálatáról Csoma Áron szóvivőt kérdeztük.


A REFORMÁTUS ISKOLÁK TALÁLKOZÓJÁNAK ZÁRÓNYILATKOZATA


2004. október 31. előestéjén a következő nyilatkozattal zárjuk az első alkalommal megrendezésre kerülő Református Iskolák Találkozóját:


A Magyarországi Református Egyház története, léte elválaszthatatlanul összekötődik nemzetünk sorsával. A reformáció egy megszállt, szétvert, felszabdalt Magyarországra érkezett meg a 16. században. A szétesett középkori Magyarország romjai között őseink menekülve, bujkálva, száműzetésben élték életüket, és abban az apokaliptikus pillanatban szinte mindenki számára úgy tűnt, a magyarság, a magyar állam ügye végleg elveszett, bűneink miatt, Isten nem ad újabb lehetőséget nekünk. A magyar reformációnak erre a kétségbeesett kérdésre két válasza volt: a magyar nyelvű Biblia, a magyar nyelvű igehirdetés beindítása, és a legigényesebb, demokratikus, protestáns iskolarendszer kiépítése. Azaz szolgálva, hittel és tudománnyal szállt szembe a fenyegető jövővel. Isten ezekkel a pillanatokkal, ezekkel a kihívásokkal szólított meg akkor minket; és amikor ma, a sajtóban, a médiában, utcán és személyes beszélgetéseinkben napjaink - a 16. századihoz annyira hasonló végzetes leépülési folyamatai miatt aggódunk, emlékezzünk hálás szívvel a reformátorok, hitvalló őseink tanúságtételére.

Kedves barátaink, testvéreink, tanulók és pedagógusok! Bármilyen nehéz történelmi, politikai vagy gazdasági helyzettel is kell szembe néznünk az elkövetkező időszakban, hittel és tudománnyal, Isten kegyelméből úrrá tudunk lenni a körülöttünk megmutatkozó káoszon. Az iskola ügye - óvodától az egyetemig -, a szociális munka, a hitoktatás, a most veszélybe került művészeti oktatás megőrzése a Magyarországi Református Egyház számára erkölcsi kötelesség, alkotmányos kérdés, olyan fundamentum, ami tükörként mutatja meg, kik voltunk a múltban, kik vagyunk ma, és kik leszünk a 21. században.

A Magyarországi Református Egyház a köz javára, közpénzek felhasználásával, tartalmában és szervezetében közmegegyezés alapján végzi a nevelés-oktatás területén szolgálatát. Köz- és felsőoktatási intézményeket tart fenn, melyek az oktatás mellett komoly szociális feladatokat is ellátnak. Elveink és céljaink, illetve feladataink és eljárásaink egyre szervesebb egységben mutatják oktatáspolitikánk irányát, illetve oktatásügyünk helyzetét. A magyar társadalom a 21. században új kihívások, így különösen az Európai Unióhoz történt csatlakozás kihívása elé tekint. Egyházunk nevelési-oktatási intézményei ebben a helyzetben felelőséggel végzik a közszolgálatában munkájukat. A felvidéki, kárpátaljai, erdélyi és partiumi intézményeket is szoros kapcsolatrendszer tartja össze a hazai református iskolákkal, így közszolgálati tevékenységünk kiterjed a nemzet egészére. Nem engedhetjük, hogy a mai magyar közvéleményben a Magyar Református Egyházat visszakergessék a középkorba, hisz egyházunk egyidős a modern, új utakat kereső magyarság történetével. Az oktatási intézményeink modernizálása mellett, meg kell felelnünk a legújabb uniós oktatási követelménynek is az internetes távoktatástól, a felnőttoktatásig.

A Református Iskolák Találkozóján a 103 hazai és 20 határon túli intézményt képviselő közel 11.000 diák és pedagógus kinyilatkoztatja, hogy bár a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésének tervezete nem támogatja a magyar társadalom és a magyar nemzet építésének szolgálatát s az egyházi oktatás fejlesztését, a református intézmények mégsem térnek le a megkezdett útról, sőt tudatosabban folytatják a jövő nemzedékének nevelését. Ehhez kérjük, várjuk tanároknak, szülőknek, törvényalkotóknak, döntéshozóknak, mindazoknak a segítségét, akik elkötelezettek a magyar oktatás ügyéért!


Forrás: www.reformatus.huHa még nem rendelkeznél RealPlayer lejátszóval, innen ingyenesen letöltheted:

Copyright: Parokia© 2004. ¤ Kép: Füle Tamás ¤ Hang: Géczy Lajos