I. Országos Református Szórvány Konferencia
2008. október 17.

A konferenciát több hónapos szervező munka előzte meg. Az ezt megelőző években 15-20-szor jöttünk össze szűkebb körben vagy lelkésztalálkozókon, hogy a témáról tapasztalatot cseréljünk, és egyre jobban letisztuljanak a gondolataink, megállapításaink, javaslataink.
Konferenciánkra 23 egyházmegyéből és a teológiai akadémiákról összesen kb. 80-an gyűltünk össze.

A szervezésben részt vett a Zsinati Missziói Iroda és a Missziói Bizottság. Külön köszönet az Egyházkerületeknek azért, hogy állták a résztvevők útiköltésgeit, és így el tudtak jönni a valóban érdekeltek.

A konferencián nem tudtuk megoldani a szórványkérdést, inkább csak elkezdtük ezt a munkát. Az első tanulság (számomra) az volt, hogy elég egyszerűen és egyértelműen kiderülhet, kinek mennyire fontos a szórványok ügye.

Szeretnénk a folytatásban egy külön testületet létrehozni, ami a szórványmunka segítésével foglalkozik, valamint egy újabb szakmai konferenciát szervezni, talán márciusban.

Kósa István

Egyházszervezeti kérdések és lehetőségek
Bereczky Ildikó, Harkány lelkipásztora
A megújulásnak a gyülekezetekből kell elindulnia, ott kell felismerni, kialakítani és elkezdeni az új feladatokat. Arra figyelmeztetett, hogy a református egyházban a gyülekezetek létének kell meghatároznia mindent, és szervezete felépítésének nem piramis, hanem fordítva: tölcsér alakúnak kellene lennie. Sürgette a szolidaritás és az egymásra figyelés elvének érvényesítését, jó példaként említve a Budapest-Északi és a Baranyai Egyházmegye együttműködését.

MP3 formátumban

Egyház és politika
Balog Zoltán, országgyűlési képviselő, református lelkész
A megújulásnak a gyülekezetekből kell elindulnia, ott kell felismerni, kialakítani és elkezdeni az új feladatokat. Arra figyelmeztetett, hogy a református egyházban a gyülekezetek létének kell meghatároznia mindent, és szervezete felépítésének nem piramis, hanem fordítva: tölcsér alakúnak kellene lennie. Sürgette a szolidaritás és az egymásra figyelés elvének érvényesítését, jó példaként említve a Budapest-Északi és a Baranyai Egyházmegye együttműködését.

MP3 formátumban

A diaspora teológiai alapja és gyakorlati kérdései
Dr. Gaál Sándor, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem docense, Ramocsaháza lelkipásztora
Az egyháznak be kell rendezkednie a többségi világban egy nagyon is tudatos kisebbségi létre, amely nem jelentőségbeli kisebbséget jelent.
Az egyház nem össztársadalmi méretű, de az egész társadalmat formáló tényező. Református egyházunk is többszörös diaszpórában él: egy gyülekezet lehet az országos népegyházi kerethez viszonyítva, vagy egy-egy nagyváros kiterjedt népességi csoportján belül, vagy akár egy másik, nagyobb méretű keresztyén felekezet árnyékában is kisebbségben. A szórványhelyzet kialakulásának több oka lehet: demográfiai válság, etnikai átrajzolódás, társadalmi mozgás.

MP3 formátumban

A szórványokról - áttekintés
Kósa István, Szank lelkipásztora
A szórványhelyzet sokkal jellemzőbb egyházunkra, mint azt gondolnánk, közösségeink jelentős része szórvány jellegű gyülekezet, hiszen sok kicsi és kevés nagy gyülekezetből áll egyházunk.

MP3 formátumban
ÍROTT VÁLTOZAT

A lelkész lelke
Dr. Kocsev Miklós, a Pápai Református Teológiai Akadémia tanszékvezető tanára, Balatonszárszó lelkipásztora
Előadásában a lelkészek lelkét vizsgálta, és azokat a pontokat kereste, ahol a szórványlelkészeké eltér más körülmények között szolgáló kollegáikétól. A lelkészi identitás mellett a szolgálattevőket körülvevő társadalom jellemzőit vizsgálta, valamint egyéb tényezőket, mint munkakedv, a lehetőségek észrevételének képessége, a kapcsolatok és a szakmai segítség kérdése. Szó esett a lelkész családjáról és a példaképek szükségességéről. Végül arra a kérdésre kereste a választ, mire van szüksége egy szórványlelkész lelkének. Az előadó szerint elismerésre és megbecsülésre, lehetőségekre a továbbképzésre vagy a kikapcsolódásra, valamint lelkigondozásra és szupervízióra.

MP3 formátumban

Presbiterek, civilek, VIP
Veres Sándor, a Budapest-északi Egyházmegye gondnoka
A megújulásnak a gyülekezetekből kell elindulnia, ott kell felismerni, kialakítani és elkezdeni az új feladatokat. Arra figyelmeztetett, hogy a református egyházban a gyülekezetek létének kell meghatároznia mindent, és szervezete felépítésének nem piramis, hanem fordítva: tölcsér alakúnak kellene lennie. Sürgette a szolidaritás és az egymásra figyelés elvének érvényesítését, jó példaként említve a Budapest-Északi és a Baranyai Egyházmegye együttműködését.

MP3 formátumban

A gyakorlat
Hajdú Zoltán Levente, Szólád lelkipásztora
Idő hiányában az előadás megtartására nem került sor, annak írott változata OLVASHATÓ.Ha még nem rendelkeznél RealPlayer lejátszóval - de nagyon szeretnél -, innen ingyenesen letöltheted:

Beszámolónkhoz felhasználtuk Kiss Sándor írását (Reformátusok Lapja), valamint Kalocsai Richárd és Kósa István fotóit.
Copyright: Parokia© 2008.