MÓZES ELSŐ KÖNYVE (GENEZIS)
MÓZES MÁSODIK KÖNYVE (EXODUS)
MÓZES HARMADIK KÖNYVE (LEVITICUS)
MÓZES NEGYEDIK KÖNYVE (NUMERI)
MÓZES ÖTÖDIK KÖNYVE (DEUTERONOMIUM)
JÓZSUÉ KÖNYVE
A BÍRÁK KÖNYVE
RUTH KÖNYVE
SÁMUEL ELSŐ KÖNYVE
SÁMUEL MÁSODIK KÖNYVE
A KIRÁLYOK ELSŐ KÖNYVE
A KIRÁLYOK MÁSODIK KÖNYVE
A KRÓNIKÁK ELSŐ KÖNYVE
A KRÓNIKÁK MÁSODIK KÖNYVE
EZSDRÁS KÖNYVE
NEHÉMIÁS KÖNYVE
ESZTER KÖNYVE
JÓB KÖNYVE
A ZSOLTÁROK KÖNYVE
A PÉLDABESZÉDEK KÖNYVE
A PRÉDIKÁTOR KÖNYVE
ÉNEKEK ÉNEKE
ÉZSAIÁS PRÓFÉTA KÖNYVE
JEREMIÁS PRÓFÉTA KÖNYVE
JEREMIÁS SIRALMAI
EZÉKIEL PRÓFÉTA KÖNYVE
DÁNIEL PRÓFÉTA KÖNYVE
HÓSEÁS PRÓFÉTA KÖNYVE
JÓEL PRÓFÉTA KÖNYVE
ÁMÓSZ PRÓFÉTA KÖNYVE
ABDIÁS PRÓFÉTA KÖNYVE
JÓNÁS PRÓFÉTA KÖNYVE
MIKEÁS PRÓFÉTA KÖNYVE
NÁHUM PRÓFÉTA KÖNYVE
HABAKUK PRÓFÉTA KÖNYVE
ZOFÓNIÁS PRÓFÉTA KÖNYVE
HAGGEUS PRÓFÉTA KÖNYVE
ZAKARIÁS PRÓFÉTA KÖNYVE
MALAKIÁS PRÓFÉTA KÖNYVE