belépés | regisztráció RSS

2009. június 01., hétfő Nyomtat

Szerkesztő

Közösség Istennel és közösség egymással

Az egyház színes bemutatkozása és az egész napos családi programok mellett az egységesülés hivatalos és szimbolikus eseményeinek is részesei lehettek az egybegyültek, akikkel együtt átélhettük, hogyan válunk tömegből gyülekezetté.

Beszámoló a debreceni eseményekről - riportok, fotók, dokumentumok.

 

Ezrek ünnepelték Debrecenben a Magyar Református Egyház egységének kinyilvánítását. Szerte a Kárpát-medencéből özönlöttek a hívek - mint Bölcskei Gusztáv püspök említette, ezerháromszázan még az ukrán határon is átküzdötték magukat. Településük nevét viselő táblákkal, zászlóikkal, sokan népviseletben érkeztek az egésznapos programra.

Néhány résztvevő, akikkel alkalmunk nyílt egy rövid beszélgetésre:

"A református Egyháznak Jézus Krisztus a feje" - nagyon szeretném, hogy ez
nagy hangsúlyt kapjon és kihasson minden egyháztestben élő reformátusra... 
Adorján Kálmán

 


Móricz Árpád és családja...nagyon sokat jelent érzelmileg, hogy jogi formában az egységünk most így
kifejezést nyert...
Móricz Árpád

 

 

 


...a hűségesekre gondolok a szenvedő életekre, a megsemmisülő és megsemmisített életekre, akik mindezeknek az éveknek terheit hodozták...
D. Szabó Dániel

 

 


...ezt a lépést nekünk is meg kellene - talán már meg is kellett volna tennünk...
Pintér Károly

 

 

Napközben a főtéren az egységre lépő egyházak mutatták be múltjukat, jelenüket, szolgálatukat, színes programokkal közös ünneplésre hívva Kárpát-medence több ezer református gyülekezetét. Az egyház színes bemutatkozása és az egész napos családi programok mellett az egységesülés hivatalos és szimbolikus eseményeinek is részesei lehettek az egybegyültek, akikkel együtt átélhettük, hogyan válunk tömegből gyülekezetté.

"Egy maréknyi föld"


A Nagytemplom harangjának hívására az Alkotmányozó Zsinat tagjai a debreceni Református Kollégium épületéből ünnepélyesen a Kossuth térre vonultak, ahol a téren felállított, a Kárpát-medencét szimbolizáló medencébe öntötték az otthonról hozott földet. Ezt követően az addigra már több ezres tömegből indultak el egy-egy marék földdel megkeresni a szimbolikus Kárpát-medencében saját tájegységüket, és a föld leszórásával lassan feltölteni a térbeli térképet.

Dobó Márta videoriportja:

 

Az Alkotmányozó Zsinat ülése a Nagytemplomban


Tizenegy óra után néhány perccel - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadták a Magyar Református Egyház alkotmányát. 
„Egyházunk tagja minden keresztyén, aki a magyar református egyházhoz tartozónak vallja magát, éljen bárhol a világban, és legyen magyar vagy más anyanyelvű.
Egyházunk a csatlakozó részegyházak zsinati közössége, amely törvényt alkot és megnyilatkozik mindazokban a kérdésekben, melyekre a részegyházak legmagasabb szintű testületei felhatalmazzák.
Egyházunk alkotmánya biztosítja és szabályozza a Kárpát-medencén kívüli magyar református egyházak csatlakozását is.
Belső szervezeti rendszerük kialakításában a részegyházak önállóak és függetlenek. Kivételtképeznek ez alól mindazon kérdések, amelyek a közös alkotmányba vagy közös szabályzásra tartoznak."
Az alkotmány teljes szövege

 

Református egyesítő menet


Az egyházrészek püspökei és főgondnokai vezetésével az ünneplő tömeg egyesítő menetre indult a Nagytemplom előtti térről. A menet útvonala Debrecen belvárosára vetített szimbolikus körút, mely a Kárpát-medence mesterségesen leválasztott egyházrészeit járta körbe és kötötte össze, állomáshelyről állomáshelyre.

 

Kihirdették az Alkotmányozó Zsinat üzenetét


Délután 4 órakor a Kárpát-medence minden református templomában egy időben szólaltak meg a harangok, majd felolvasták a Zsinat ünnepi üzenetét:

"Isten iránti hálával adjuk hírül, hogy ma, 2009. május 22-én, 11.00 órakor a magyarországi, kárpátaljai, délvidéki, erdélyi és partiumi részegyházak aláírták a Magyar Református Egyház Alkotmányát. Ezzel a lépéssel, közel 20 évi fáradozás után, mi, magyar reformátusok évszázados közösségünket ebben a formában juttatjuk kifejezésre. A magyar reformátusság a reformáció évszázadától megtartotta lelki, szellemi egységét. Összetartozásunkat még történelmi viszontagságok és politikai szándékok sem tudták kikezdeni, így a trianoni döntés és 2004. december 5-i népszavazás sem tudta szétzilálni közösségünket. Ezt a közösségünket kifejezi az is, hogy ma együtt ünnepelünk azokkal is, akik már kifejezték csatlakozási szándékukat vagy még ezt idáig nem tudták megtenni. 
Ma ezzel a közös alkotmánnyal is kifejezzük és megszilárdítjuk egységünket. Alkotmányunk szerint: 
· Egyházunk tagja minden keresztyén, aki a magyar református egyházhoz tartozónak vallja magát , éljen bárhol a világban, és legyen magyar vagy más anyanyelvű. 
· Egyházunk a csatlakozó részegyházak zsinati közössége, amely. törvényt alkot és megnyilatkozik mindazokban a kérdésekben, melyekre a részegyházak legmagasabb szintű testületei felhatalmazzák. 
· Egyházunk alkotmánya biztosítja és szabályozza a Kárpát-medencén kívüli magyar református egyházak csatlakozását is.. 
· Belső szervezeti rendszerük kialakításában a részegyházak önállóak és függetlenek . Kivételt képeznek ez alól mindazon kérdések, amelyek a közös alkotmányba vagy közös szabályzásra tartoznak. 
Jézus Krisztus mondja: Én vagyok az út, az igazság és az élet. Hisszük és valljuk, hogy Krisztus igazsága szabadít meg minden igazságtalanságból és nyomorúságból. Hisszük, hogy gyógyító hatalma megteremti Benne való egységünket is. Hisszük, hogy ha Őt követjük a megbékélés eszközei lehetünk minden körülmények között. Hisszük, hogy a magyar reformátusság összefogása Jézus Krisztus egyetemes egyházának egységét és hiteles bizonyságtételét szolgálja, melynek mindnyájan tagjai vagyunk. 
Krisztus a jövő, kövessük együtt Őt!"

 

Szabadtéri istentisztelet úrvacsorai közösséggel


A hatalmas gyülekezet a Nagytemplom előtt a kilenc egyházrész püspöke által vezetett liturgia keretében élhette meg az összetartozás lelki élményét is, közös úrvacsorával zárva a találkozót.

 

Riport: Géczy Lajos
Video: Dobó Márta
Fotó: Füle Tamás és Géczy Lajos 

Kapcsolódó képtárak:
2020. szeptember 27., vasárnap,
Adalbert napja van.

Elhunyt Pásztor Jánosné

2016. május 24., kedd

85 éves korában elhunyt Pásztor Jánosné, a Magyarországi Református Nőszövetség korábbi elnöke. „A legfontosabb számomra, hogy tudom, az Úristen szeret. Hiszem, hogy egészségemben, betegségemben velem van. Amikor legutóbb beteg lettem, éreztem, hogy a legnagyobb orvosság a szeretet. A gyerekeim folyamatosan kerestek, az egész család és a szomszéd is imádkozott értem. A nőszövetségben is nagyon kedvesek voltak, rengeteg gyöngédség van bennük” – mondta két évvel ezelőtt egy interjúban a Reformátusok Lapjának.

Az igazi győzelmek

2016. május 20., péntek

Hasznosságelv szerint működő világban élünk, ahol mindent forintosítanak, de a Szeretethídon senki nem számítja ki, hogy mennyit ér az önkéntes segítség, hiszen jó dolgokat tenni alapvető emberi magatartás. Helyszíni riport Budafokról, a Szeretethíd május 20-i megnyitójáról, ahol nemcsak önkénteskedtek, hanem táncra is perdültek a résztvevők a legkisebbektől kezdve a püspökökön át az államtitkárig.

Hogyan olvassunk égő háztetőt?

2016. május 16., hétfő

Az események egymásutániságában történetet keresni, a történetnek jelentést tulajdonítani: hitbeli cselekedet. Hit nélkül az egymásutániság: egymás nélküliség. A hit értelmezői mozzanatában azonban fölizzik egy lehetséges idézőjel a történet mondatai fölött – Molnár Illés gondolatai Visky András pünkösdi homíliá járól.

Az elefántnál is

2016. május 15., vasárnap

A Szentlélek szimbóluma a galamb. Az ősmélység felett mintegy tojását költő madárként lebegett – a Lélek teremtő hatalom; és Krisztus megkeresztelkedésekor aláereszkedik reá – a Lélek kinyilatkoztató és felhatalmazó erő. Feltétlenül szabad, mégis bizalmas, érkeztében szuverén áldáshozó. Mi azt mondanánk: vendég, holott ő a gazda – és minket avat birtoka vendégeivé: Ő a Lélek. A jelképe galamb.

A különbség: ég és föld

2016. május 11., szerda

A kis konfirmandusok a hét végén egyáltalán nem akartak hazamenni, pedig közülük többen bevallották, hogy néhány nappal korábban a legkülönbözőbb ötleteket fontolgatták, hogyan lehetne meglépni a csendeshétről. Lelki otthon, amely csodák színhelyévé vált. Az a ház, amit a tomboló tűz sem tudott elpusztítani. Harmincéves a nyárlőrinci Emmaus-ház, a kecskeméti reformátusok missziós háza.

Látogatóink száma a mai napon: 4027
Összes látogatónk 2000. november 01. óta : 47673176

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fenntartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat