Időzóna: UTC + 1 óra
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 129 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Következő
 

Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2007. szept. 23., vasárnap 06:46 
1Móz 1,30
A föld minden vadainak pedig, és az ég minden madarainak, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatoknak, a melyekben élő lélek van, a zöld fűveket adom eledelűl. És úgy lőn.
1Móz 2,7
És formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából, és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké.

A biológiai élethez szükséges lélek is Istentől van. Ez által tudnak az élőlények biológiai életet élni, amiben benne van minden, amit az állatok is produkálnak.
(fizikai dolgok, gondolkozás, érzelem)
Ez az élő lélek minden teremtményben létezik.

Jézus Krisztus azonban más valakiről beszél! Olyan valakiről, akit a világ nem ismer! A Szent Lélekről, az igazság lelkéről szól!
A Szent Lélek egészen más célból adatik az embernek, mint az a lélek, ami által minden biológiailag él.
A DZOÉ kiteljesedését, kimunkálását, valóságát adja a Szent Lélek a hívőknek örökké!


Vissza a tetejére
  
 

HozzászólásElküldve: 2007. szept. 23., vasárnap 16:52 
Két élet/Élet van, ahogyan két lélek/Lélek!
Mind a két élet/Élet az Atyáé, az egyik max. 120 évig lehet az emberé, a másik örökké.
Mind a két lélek/Lélek az Atyáé, az egyik élővé teszi a csontot max.120 évig, a másik megszenteli az embert és örökké való kapcsolatot ad az Atyával, vígasztal és eszébe jutattja Jézus szavait és megtanít mindenre!

Minden élő rendelkezik az Istentől kapott lélekkel, ami által a biológiai életet éli az a pár kiló csont, hús és bőr.

1Móz 1,30
A föld minden vadainak pedig, és az ég minden madarainak, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatoknak, a melyekben élő lélek van, a zöld fűveket adom eledelűl. És úgy lőn.
1Móz 2,7
És formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából, és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké.

Minden megtért ember megkapta a Szent Lelket, ami által éli az új Életét Krisztusban!

János 14.
15. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok.
16. És én kérem az Atyát, és más vígasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké.
17. Az igazságnak ama Lelkét: a kit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt; de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad.

26. Ama vígasztaló pedig, a Szent Lélek, a kit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, a miket mondottam néktek.


Isten Szent Lelkét nem megértés útján kapja az ember, hanem megtérés útján.
Jézus Krisztus küldi a Szent Lelket azoknak, akik Benne bíznak és tőle fogadták el bűneik bocsánatát és hiszik, hogy él az ÚR!!

Ők sem megértették Isten Szent Lelkét, hanem BEFOGADTÁK!

Amit megértettek, hogy nyomorult elveszett (bűnös) az életük és meg nem állhatnak Krisztus előtt! (Péter is ezt mondta Jézusnak, amikor először találkozott vele)
Ezért elfogadták a kegyelmet, Krisztus áldozatát és Neki hálás szívvel szolgálnak!
Szabadon és boldogan tisztulnak a bűntől és növekednek a kegyelemben és az Úr Jézus ismeretében!


Vissza a tetejére
  
 

HozzászólásElküldve: 2007. szept. 23., vasárnap 23:56 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 04., szerda 16:49
Hozzászólások: 1317
Móz I.6.3 . És monda az Úr:Ne maradjon az én lelkem örökké az emberben,mivelhogy ő test;legyen
életének ideje száz húsz esztendő


Kedves Péter

Mint a fenti Ige is mutatja Istenlelke már a a születés pillanatában is benne van az emberben,és az a fizikai halál
pillanatáig benne is marad az ember
fizikai testében.

És mivel a Biblia sehol sem ír arról,hogy Istennek különbőző lelkei lennének ezért ez a lélek,Isten teljességével bír.

A félreértések elkerülése végett ,Istenlelke és az emberlelke nem egy és ugyan az.

Mert míg az ember lelke tartalmazza eredendően a bűnt,addig Istenlelke
abszolut tiszta,büntelen.

A megtéréskor az emberilélek ennek a tiszta Isteniléleknek köszönhetően tisztul meg,az álltal,hogy elfogadja.

Ezt jelenti a Szentlélek vétele a víz és
lélek általi újjászületés

Szeretettel Gabriel


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2007. szept. 24., hétfő 11:29 
Jézus Krisztus nem erről beszél!

Ő a Szent Lélekről úgy beszél, hogy azt a világ nem ismeri és úgy beszél Róla, mint akit az Ő nevében küld az Atya!

Én Neki hiszek!

Amit bemásoltam Tőle az attól még igaz, hogy te nem veszed figyelembe az Ő szavait!

Az élő lélek és az Isten Szent Lelke között óriási a különbség! A lélek is Istentől van, mert az övé és ezért fogja ezt minden élőttől visszavenni.
De az élő lélek nem ISTEN maga!

A Szent Lélek, akit a világ nem ismer, mert nem hisz Jézus Krisztusban, nem az emberé, míg meg nem tér!

Isten Szent Lelke nem lakhat tisztátalan helyen. A bűnös szívben nincs hely a Szent Léleknek!
Új szívre van előbb szükség! Új ÉLETRE!

....és a kérdés sosem az lesz, hogy érted-e már, hanem, hogy van-e új életed Jézus Krisztus által! Az Ő érdeméért!


Vissza a tetejére
  
 

HozzászólásElküldve: 2007. szept. 24., hétfő 13:42 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 04., szerda 16:49
Hozzászólások: 1317
kavics írta:
Jézus Krisztus nem erről beszél!

Ő a Szent Lélekről úgy beszél, hogy azt a világ nem ismeri és úgy beszél Róla, mint akit az Ő nevében küld az Atya!

Én Neki hiszek!
!


Kedves Péter

Én is inkább Jézusnak hiszek ,mint neked.

És veled ellentétben nem gondolom,hogy azért nem ismerik Istenlelkét az emberek mert nincs bennük,hanem azt gondolom,hogy azért nem ismerik mert még nem tértek meg.

Jézus ezért beszélt arról,hogy nem ismerik
Istenlelkét az emberek.

A megtéréskor viszont a tudatos kapcsolat megszületik a hívő és Isten között és utánna már a hívő is ismeri Istent .

Isten megismeréséhez a kulcs a megtérés.

Egyébként azért is zavaros az okfejtésed,mert azt állítod,hogy Istenlelke nem lehet tisztátlan helyen és ezért nem lehet a megtéretlen emberben jelen,
de ez nem így müködik.

A megtért emberlelke és Istenlelke a megtérés után sem lessz egy és ugyan az,hisz a megtérés csak az út kezdete,csak utánna kezdődik a megszentelődés a Szentlélek általi újászületés,ami egy olyan folyamat ami az ember élete végéig tart,ha csak nem éri el azt a lelki tisztaságot még fizikai halála elött a hívő,mint amivel Jézus is rendelkezett.

Ezért is hibás az az okfejtés,hogy az ember tisztátlan lelkében nem lehet jelen
az Úrlelke,hisz a megtért emberlelke sem lessz patyolattiszta,tehát tisztátlan.

Szerintem azért nem érted amit mondok mert te nem lélekben hanem fizikai testben gondolkozól,és ezért nem érted,hogy a tisztátlan emberi lélekben,hogyan lehet jelen az abszoluttiszta IsteniLélek,úgy,hogy az tiszta is maradjon,benne is legyen az ember lelkében és ne is legyen annak a része.

a fizikai világ szintjén ez valóban antagonisztikus ellentét lenne,de a lélekre nem azok a törvények vonatkoznak mint ami evilágban van jelen.

És mivel te és a hozzád hasonló gondolkodásuak a lelket evilág törvényeibe zárjátok,ezért is képtelenek
vagytok megérteni az Istenilélek és az emberilélek szimbiozisát.

Ezért egyszerübb számotokra kitalálni egy e világ törvényeinek megfelelő lelket és arról beszélni,mint az evilág törvényeitől független lélek törvényszerüségeit megérteni.

Abban viszont igazad van,hogy nem az a lényeg,hogy ki érti a lélekre vonatkozó törvényszerüségeket ,hanem az,hogy ki fogaddja el Istenlelkét.

Úgy,hogy a részemről be is fejeztem az okfejtést arról,hogy miért van Istenlelke már a születés pillanatától jelen az emberben.

Elfogadom,hogy számodra az a nézet a rokonszenvesebb,hogy Isten az embernek előszőr csak egy olyan Lelkét addja ami csak életerő majd a megtéréskor ad neki egy másik Lelket amiben már ott az örökélet.

Ez persze szerintem a fentemlített okok miatt ,nem több pusztán emberi okoskodásnál.

Szeretettel gabriel


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2007. szept. 24., hétfő 16:06 
Jn 7,39 Ezt pedig mondja vala a Lélekről, a melyet veendők valának az ő benne hívők: mert még nem vala Szent Lélek; mivelhogy Jézus még nem dicsőítteték meg

Vannak akik számára Jézus Krisztus már megdicsőült, az Ő népe!

Mt 9,17 Új bort sem töltenek ó tömlőkbe; máskülönben a tömlők szétszakadoznak, és a bor kiömöl, a tömlők is elvesznek; hanem az új bort új tömlőkbe töltik, és mindkettő megmarad

A Szent Lélek az Isten által teremette új szívnek a lakója!

Ez 36,26 És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet.

Áldott a menny és föld Ura, akié az úrság, a hatalom és a dicsőség MINDÖRÖKKÉ!


Vissza a tetejére
  
 

Re: lélek / Lélek
HozzászólásElküldve: 2009. okt. 02., péntek 13:11 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. szept. 01., péntek 19:22
Hozzászólások: 4328
Eeyore írta:
Valaki tud erről többet? Én csak ezt találtam:
Idézet:
Ahhoz, hogy ezt a kérdést tisztán lássuk a maga egészében, szükséges néhány antropológiai kérdés rövid ismertetése.

1. Az Ószövetség nem ismeri a későbbi filozófiai-antropológiai fogalmakat, s ezzel együtt az ember test-lélek vagy test-lélek-szellem disztribúcióját, kettes vagy hármas szétválasztási lehetőségét.

A mai filológiai kutatás egyértelműen állást foglal ebben a kérdésben. A NEFES vagy a RUACH sehol sem jelent lelket. Az Ószövetség nem tud arról, hogy az embernek lenne lelke. A NEFES és a RUACH emberrel kapcsolatos jelentése: életerő, mégpedig isteni eredetű életerő, ami nem az ember "sui generis" alkotórésze. A teremtett ember NÖSÁMÁH-t kap Istentől (NÖSÁMÁH = lélegzet, az élet megnyilvánulása: 1M2,7; lKir 17,17; Jób 27,3), s ezáltal NEFES CHAJJÁH = élőlénnyé válik, s nem élő lélekké. Ezt a jelentést támasztja alá a kifejezés antonímiája. A MÉT NEFES (4M 6,6) vagy csak egyszerűen a NEFES 3M 19,28, 22,4 és 4M 5,2-ben nem a halott ember lelkét jelenti, hanem magát a halottat, vagyis a holttestet.

2. Az Ószövetség a NEFES-ről, a NÖSÁMÁH hatására létrejött életről nem azt mondja, hogy ez azonos a lélekkel (Pszüché), s ez az ember belsejében van, a szívben vagy valamelyik másik belső szervben, hanem azt, hogy a NEFES a vérben van. 3M 17,11 szerint minden testnek NEFES-e (élete) a vérben van (DÁM). 5M 12,23 határozottan kimondja: a vér az a lélek. Ha tehát a NEFES azonos a DÁM-mal és a DÁM a NEFES-sel, akkor a vér nem más, mint élet, mégpedig egyéni és személyes élet. Az, hogy az ember élőlény, s mint élőlény élő személy, azaz megszólítható és megszólító, aki képes az Istennel való dialógusra és mindarra, amit Isten a teremtési parancsban elmond, a NÖSÁMÁH (Isten ajándéka) hatására jön létre a DÁM-NEFES élettani, anatómiai és biológiai kapcsolatában. Így válik az ember mint test, porból formált anyag élő NEFES-sé, élő vérré, élő testté, azaz élőlénnyé, személlyé, élethordozóvá.

Amikor az ember meghal, kileheli lelkét (Jer 15,9), kiadja lelkét (JSir 2,12), elszáll belőle a lélek (1M 35,18), a lélek visszatér Istenhez (RUACH Jób 34,14; Zsolt 104,29; Préd 12,7), azaz megszűnik az életerő, az ember elveszíti vitalitását. Többé nem élőlény, hanem porból formált anyag. Ugyanezt a gondolatot fejezi ki a porba való visszatérés képes ábrázolása is. A halál által az ember visszatér a porba, amelyből vétetett, azaz megszűnik Istennel közösségben élő élőlény lenni. A meghalt nem tér vissza többé az életbe. Jób így panaszkodik: "oda megyek, honnét nem térhetek vissza, a sötétségnek és a halál árnyékának földjébe, amely olyan, mint a halál árnyékának sűrű sötétsége, hol nincs rend és a világosság olyan, mint a sűrű sötétség" (10,21-22). http://209.85.135.132/search?q=cache:-T ... =firefox-a

Ez még hosszabb: http://www.adventizmus.adn.hu/irasok/testesl.htm

Még egy, talán ez a legérthetőbb:
Idézet:
Az ószövetség alapkijelentései az emberről

A teremtéselbeszélések kidomborítják a teremtett ember és a Teremtő közötti lényegi különbséget, tudnak az ember mulandóságáról, gyengeségéről, törékenységéről. A Ter 3,19-ben a föld fáradságos megműveléséhez hozzákapcsolt gondolat arról, hogy Ádám „por”, földből vétetett és visszatér a földbe, ugyancsak az ember esendőségét és mulandóságát fejezi ki. Az egyes kifejezések jelentésmezője önmagában véve is rendkívül gazdag, magában foglalhat például egy-egy testi szervet annak képességeivel és feladataival együtt, de utalhat az adott testi szerv működésével kapcsolatba hozható lelki tevékenységekre és az egész embernek ez utóbbiak által megvalósuló Istenhez való viszonyára. E szintetikus látásmód fejeződik ki például a nefes, a bászár, a ruach és a léb szavak ószövetségi használatában.

A nefes biológiai jelentése: torok, gége, garat mint a táplálékfelvétel és lélegzés szerve. Mivel az életszükségletek kielégítésére szolgáló szervet jelöli, alkalmas arra, hogy magát a hiányt szenvedő és rászoruló embert, illetve ennek kívánságát, vágyakozását, sóvárgását is jelentse. A szintetikus gondolkodásmód számára, mivel a nefes az életfontosságú szükségleteket jelöli, egyben magát az életet.

A bászár elsődlegesen húst jelent, állatét. szolgálhatja az emberi test egészének a megjelenítését is, sőt magára az egész emberre is utalhat. A bászár mint „hús” az emberek összetartozását, szoros rokoni kötelékét, életközösségét is jelentheti.

A ruach kozmológiai jelentése: mozgásban lévő levegő, szél, mely fölött azonban Jahve rendelkezik, s mely valamit kifejez az Ő tulajdonságaiból (erő, láthatatlan, felüdít). Antropológiai alapjelentése: az ember lélegzete, lehelete, mely azonban Istentől származik és őhhozzá tér vissza (Jób 34,14; Zsolt 104,29), Jahvétól jövő életet adó szél, mely az ember lélegzetévé válik.

A léb szinte kivétel nélkül csak az emberre használatos. A szív a nem látható, elrejtett, de életfontosságú testi szerven túl, a nefeshez hasonlóan jelentheti az ember érzelmi állapotának székhelyét (öröm, bánat, félelem, bátorság) és sóvárgását, vágyakozását. A héber Ószövetség nem ismeri azt a görög felfogást, mely test és lélek összetételeként határozza meg az embert. http://209.85.135.132/search?q=cache:C_ ... =firefox-a


Én az alábbit találtam az atomista görögök elképzeléséről a Wikipédián. Azért ezt kerestem meg, mert mintha az egyik legkorábbi lélekelképzelés lett volna a görögöknél:

Wikipédia írta:
Az atomelméletből következően nem kéne különbség, legyen az élő és élettelen tárgyak között, ugyanis az elmélet azt mondja ki, hogy minden „csak atom és űr”. Azonban az a tény, hogy az élőlények képesek megtapasztalni, felfogni (még ha tévesen is), véleményt alkotni a körülöttük levő dolgokról, azt kell, jelentse, hogy az élőlényt alkotó atomoknak rendelkezniük kell valamilyen intelligenciával, megismerő képességgel továbbá kommunikálniuk kell egymás között. Így az atomista filozófusok bevezetik a lélek fogalmát, aminek ugyancsak materiális természetet tulajdonítanak. Ezen elmélet szerint a lélek valamilyen, igen finom, lényegében a tűzet alkotó atomokhoz hasonló sima, gömbölyű, könnyen és gyorsan mozgó atomokból áll. A lélek az egész testben eloszlik és különböző testrészekben különböző működéseket fejt ki. A légzésen keresztül állandóan újabb és újabb lélekatomok kerülnek be a testbe, azonban amikor megszűnik a légzés, a halál beálltakor, a testben található lélekatomok szétszóródnak, tehát az emberi lélek halandó és a test halálával a lélek is atomjaira bomlik.

Arról, hogy a lélekben (akik maguk is atomokból épülnek fel) hogyan alakul ki az öntudat és az érzékelés képessége nem találni magyarázatot. Ugyanis ez az elmélet, hogy az élőlénnyé csoportosult atomok, képesek érzékelni a többi tárgyat, minőséggé csoportosult atomok, létrehozta tulajdonságokat, azt feltételezi, hogy az atomoknak valamelyest tudatában kell lenniük a többi atom jellegzetességének, pontosabban az atomoknak rendelkezniük kell valamilyen intelligenciával. Erről azonban nem maradt fenn semmilyen feljegyzés.

http://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6r%C3%B6g_atomizmus


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: lélek / Lélek
HozzászólásElküldve: 2009. okt. 02., péntek 17:51 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2009. jan. 10., szombat 15:04
Hozzászólások: 1823
Kedves Rosta!
A református szakértők szerint (Keresztény Bibliai Lexikon, Kálvin Kiadó) a Szentlélek különböző értelmezéseivel találkozunk a Bibliában.
A lexikon három nagy egységben tárgyalja a Szentlélek fogalmát:
I. Isten Lelke az ÓSz-ben
II. Az Isten Lelkéről szóló tanítás az intertestamentális korban
III. A Szentlélek az ÚSZ tanításában

Ez hatalmas anyag, de mert van egy csöpp időm, bemásolom - egyelőre - az Ósz-i részt.
1. A lélek fogalma
A lélek fogalmát az ÓSZ-ben alapvetően a ruah szó fejezi ki. E kifejezés annak megfelelően, hogy az ÓSz szemléletvilágától általában idegen az absztrakció, és az egyes fogalmakat történetiségükben, illetve konkrét megnyilvánulásaiban ragadja meg elsősorban, mindenekelőtt a mozgásban levő levegőt jelenti, annak két alapvető formájában: mint szelet é smint emberi lélegzetet, lehelletet. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a ruah szó minden jelentésében és jelentésárnyalatában közvetett vagy közvetlen kapcsolódásban van Istennel: a ruah, illetve az e szó által kifejezett jelenségek Istentől származnak. A szelek Isten "kamrájából" származnak (Jer 10,13), ő maga a "szelek szárnyán" jár, s azok egyszersmind az ő követei (Zsolt 104, 3k), azok az parancsait teljesítik (Zsolt 148,8), és ítéletét végrehajtják (Jer 4, 11k, Hós 4,19). Az emberi lélegzet egyszersmind életerőt is jelent, s így a ruah szó olyankor is használatosamikor nem ismerhető fel a közvetlen kapcsolat a lélegzéssel. Jelentheti a ruah az emberi indulatot, haragot (Bír 8,3; Ézs 25,4), öszefüggésben van a házassági kötelékkel, illetve hűséggel (Mal 2,15). A csapás sújtotta ember megfárad, "odavan" (1Kir 21, 5; Zsolt 143,7; vö Józs 5,1). A ruah szó fejezi ki az életerő, az életkedv visszatérésének, megújulásának eseményét is (Józs 5,1; Bír 15,19; 1Sám 30,12), és ez a kifejezés jelzi a Jahvéhoz való hűség "képességét" (4Móz 14,24; Jób 10,12; Zsolt 78,8). Vonatkozhat művészi képességekre (Móz 31, 2kk). A lélek útmutatása szerint tervezi meg Dávid a templomot (1Krón 28, 12), és a lélek indítja a prófétát üzenete elmondására (Ez 11,5).
2. Isten Lelkének munkája
Isten Lelkének munkája mindenekelőtt a teremtésben valósul meg. Ő hív elő (és tart meg) minden létezőt a nemlétezőből. Mielőtt a kezdeti káoszból kialakulna a kozmosz, Isten Lelke "lebeg a vizek fölött" (1Móz 1,2) Isten "lehellete" a teremtő, életet meghatározó erő (1Móz 2,7; Jób 27,3; 33,4; Zsolt 104,29)
Isten Lelke személytelen, tehát magát Istent reprezentáló erőként száll le az emberre és fejti ki hatását (Bír 6,34; 1Krón 12,18kk; Ézs 32, 15; Ez 39,29). A lélek földre szállása, illetve Izráelre történő kitöltetés(e?) a végidők jele (Ézs 32,15; Jóel 3,1kk). Isten Lelke fogja az új teremtést, Izráel újjáéledését munkálni (Ez 37,1kk)
Isten Lelke az emberben emberfeletti képességeket ébreszt, illetve ilyen tevékenységet munkál. Ez a folyamat igen gyakran eksztatikus jelenségekkel van összekapcsolva (1Móz 41,8; 4Móz 27,18; Bír 3,10; 6,34; 11,29; 2 Móz 31,3; 1sÁM 11,16; 16,13; 18,10; 2Sám 23,2; 2Kir2,9; Ez 3,12; 8,3;11,1kk; Neh 9,30; Dán 6,4). Összefoglalóan azt lehet megállapítani, hogy Isten Lelke élő voltának kifejezáse, jelenléte Isten jelenlétének, munkálkodásánaka bizonyítéka.
Mindezeken túlmenően a ruah fogalomkörébe a gonosz, illetve az ítéletet munkáló lelkek is beletartoznak. Az ÓSz szemléletmódja szerint azonban ezek is Isten eszközei, illetve neki vannak alávetve (2Móz 28,3; Bír 9,23; 1Sám 16,14 kk; 1Kir22,21; Ézs 4,4; 19,3; 29,10; Zak 12,10).

3. Az Isten Lelkével kapcsolatos eszkhatologikus váradalom az Ósz-ben

ezt nem tudom beírni most, de folyt. köv., ha érdekel.

n.


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: lélek / Lélek
HozzászólásElküldve: 2009. okt. 02., péntek 17:58 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 02., hétfő 21:15
Hozzászólások: 4790
Tartózkodási hely: Budapest
nemosinex írta:
A lélek fogalmát az ÓSZ-ben alapvetően a ruah szó fejezi ki.

Akkor mi a nefes?

ex


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: lélek / Lélek
HozzászólásElküldve: 2009. okt. 02., péntek 18:07 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. szept. 01., péntek 19:22
Hozzászólások: 4328
nemosinex írta:
Kedves Rosta!
A református szakértők szerint (Keresztény Bibliai Lexikon, Kálvin Kiadó) a Szentlélek különböző értelmezéseivel találkozunk a Bibliában.
A lexikon három nagy egységben tárgyalja a Szentlélek fogalmát:
I. Isten Lelke az ÓSz-ben
II. Az Isten Lelkéről szóló tanítás az intertestamentális korban
III. A Szentlélek az ÚSZ tanításában

Ez hatalmas anyag, de mert van egy csöpp időm, bemásolom - egyelőre - az Ósz-i részt.


Kedves Nemosinex, nagyon szépen köszönöm, hogy ekkora munkát fordítottál rá. Ha lenne időd majd a további másolásra, engem nagyon érdekelne. De szerintem mást is.

Megpróbálok a neten utána nézni, hátha ez a lexikom meg van elektronikus könyvtárban is.

Köszönöm mégegyszer!


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: lélek / Lélek
HozzászólásElküldve: 2009. okt. 02., péntek 19:50 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2009. jan. 10., szombat 15:04
Hozzászólások: 1823
exrefis írta:
nemosinex írta:
A lélek fogalmát az ÓSZ-ben alapvetően a ruah szó fejezi ki.

Akkor mi a nefes?

ex

én csak a skrib vagyok, de ha lesz időm, utánanézek, mit mondanak az okosak.

Szívesen, Rosta!
Ha megtaláltad a neten, szólj! Ha nem, marad a másolás.

Üdv.


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: lélek / Lélek
HozzászólásElküldve: 2009. okt. 04., vasárnap 05:57 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2009. jan. 10., szombat 15:04
Hozzászólások: 1823
Folyt. köv.:
3. Az Isten munkájával kapcsolatos eszkhatologikus váradalom

Az íróprófétáknál Isten Lelkével kapcsolatban felismerhető egy végváradalmakkal kapcsolatos jól körülhatárolható mondanivaló (Ézs 32, 15-20). Ézs 44,3 szerint a hamis elbizakodottság feletti ítélet azzal fejeződik be, hogy Isten a magasból kiárasztja Lelkét, amely, mint az eső, termékenységet idéz elő: az igazságét, a békéét és a biztonságét (Ézs 32, 17). Ézs 11,1-8 szerint az üdvösséget az Isai törzsökéből kihajtó vesszőszál fogja elhozni (vö. Messiás), aki, mivel az Úr Lelke nyugszik rajta (2. vers), igazságos, nem látszat és hallomás után igazodó uralkodást fejt ki, és békességet teremt. Ítélete és kegyelme eszközével maga Isten munkálja, hogy az istentelen lekület eltűnjön, megsemmisüljön, a tévelygő lelkek "észhez térjenek" (Ézs 29,24; Hós 4,12), és a megtérőket a tőle származó új Lélekkel ajándékozza meg, azt kitölti rájuk (Ez 11,19 k; 18,31; 36,26k). Ez a megújulás alapvetően kollektív jelegű, és Izráel egészére vonatkozik (Ez 39,29), s mint Ezékiel egész próféciája kifejezésre juttatja, azt jelenti, hogy az engedetlensége miatt megítélt és elpusztult Izráel újra kegyelmet talál Istennél. Ez az üzenet megtalálható Deutero- és Trito-Ézsaiásnál is. Az Úr szolgája az Ézs 11. részben leírt üdvtartalmat kiterjeszti a népekre is (Ézs 42,1kk; 49, 1 kk). Isten kitöltött Lelke teljessé és visszavonhatatlanná teszi a szövetséget (Ézs 59,21; vö. Jóel 3,1 kk). Ézs 63,11 kk szerint ebben az eseménysorban megismétlődik az, ahogyan Isten Lelke a honfoglalás hajdanvolt üdvidejében Mózest vezette. A fogság utáni próféták ezt a váradalmat úgy foagalmazzák meg, hogy az Isten népének, Izráelnek Jeruzsálemben a templom körül történő újjáéledését, újraszerveződését jelenti Isten Lelke által (Hag 2,5; Zak 4,6).

Folyt. köv.


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: lélek / Lélek
HozzászólásElküldve: 2009. okt. 04., vasárnap 20:15 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. szept. 01., péntek 19:22
Hozzászólások: 4328
Kedves Nemisinex, nagyon köszönöm a munkádat. Sajnos utánanéztem és egy igazi komoly összefoglalást nem találtam. Nagyon kíváncsi vagyok a harmadik részre, mert szerintem az fog egy választ adni a kérdésekre.


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: lélek / Lélek
HozzászólásElküldve: 2009. okt. 05., hétfő 18:43 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2009. jan. 10., szombat 15:04
Hozzászólások: 1823
Azért menjünk szépen sorban:
II. Az Isten Lelkéről szóló tanítás az intertestamentális korban

Az intertestamentális korban a zsidóság szemlélete szerint Isten a világtól eltávolodva létezik, uralmát nem közvetlenül gyakorolja. Ebből következően megnövekszik a dologszerű ruah-szférák jelentősége, és azok megszemélyesülnek, jó és rossz lelkekké válnak (ezt őszintén szólva nem értem, de én csak a skrib vagyok, mint mondtam). Az emberi lélek, hasonlóan az életerőhöz, az emberi lélek elválaszthatatlan tartozéka. Hogy a tulajdonképpeni isteni ruahot a lelkeknek ettől a sokféle formájától megkülönböztesse, a palesztinai zsidóság egy bizonyos "szent lélekről" kezdett beszélni, míg a hellenista zsidóság - különösen is Filón - hangsúlyozottan "isteni lélekről". Ez utóbbi fordulat a LXX-ban (ez, gondolom, a Septuaginta) is előfordul (2Móz 31,3; Jób 27,3;33,4). Isten szent lelkéről egyébként már két másik Ósz-i locus is beszélt: Zsolt 51,13; Ézs 63, 10. Egyik esetben sem arról van szó, mintha egy önálló létezőt akarna a szöveg megnevezni, hanem csak Jahve ruah-ját határozza meg közelebbről. Az intertestamentális korban élő zsidóság felfogása szerint azonban ezzel szemben egy különálló, pontosan meghatározott személyről van szó, aki az angyalok felett áll, és dualisztikusan szembe van állítva a gonosz lélekkel. A szent lélek munkája: a bibliai iratok létrehozása, az erkölcsi normáknak az izraelitákkal való közlése (ezzel kapcsolatban helyenként felbukkan az a nézet, hogy a szent lélek az utolsó próféták óta eltávolodott Izráeltől - hogy hol bukkan fel, arra sajnos semmiféle forrás nincs megadva); és a feltámadás is ennek a léleknek a munkája. Új mozzanat az Ósz-gel szemben ennek a kornak a szemléletében az a hangsúlyosan megfogalmazott nézet, hogy a lélek ajándékának feltétele az emberi teljesítmény, érdemszerzés. Az Ósz. legfeljebb arról beszél, hogy engedetlensége révén az ember elveszítheti azt (Ézs 63; vö 1Sám 15,10k).

III. A Szentlélek az Úsz. tanításában c. részről majd legközelebb


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: lélek / Lélek
HozzászólásElküldve: 2009. okt. 05., hétfő 20:37 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2009. jan. 10., szombat 15:04
Hozzászólások: 1823
III. A Szentlélek az Úsz-ben
1. A pneuma fogalma
A héber ruah szónak a görög pneuma felel meg, és megállapítható, hogy a két kifejezés alapjelentésében is igen közel áll egymáshoz, amenniyben a pneuma szó eredeti jelentése is a szélre, illetve a lélegzetre vonatkozik. Ez a tény hozzájárul ahhoz is, hogy a LXX ezen a ponton hűségesen visszaadja a MSZ (masszoréta szöveg, az ÓSz héber szövege) mondanivalóját. A pneuma fogalmának hosszú ÚSz előtti története nem vezetett lényeges jelentésváltozáshoz, inkább a jelentés kiszélesedését eredményeze, és ennek következtében a szó az Úszszéles körű jelentésváltozatokat ölel fel. A fogalom jelentésfejlődésének korábbi szakasza tükröződik a Jn 3,8; Zsid 1,7-ben, ahol szelet jelent. Jelenti a lélek szó az Istentől származó élet-lelket (Jel 11,11), illetve az indulatok és érzelmek forrását (Jn 11, 33). Általánosságban megállapítható, hogy a lélek kifejezés annak a felfogásnak a megfogalmazása, hogy valamilyen eseménynek, illetve emberi megnyilvánulásnak egy, a látható világon kívüli , afeletti eredete van, amely lehet isteni és istenellenes (1KOr 2,12). Mivel nem mindig egyértelmű, hogy a kettő közül melyik érvényesül, a lelkek megkülönböztetése - amit egyénként maga Isten munkál - állandó feladata a keresztyéneknek (1 KOr 12,10; 1 Jn 4,1)
A lélekkel kapcsolatos gondolatkör fejlődése és rendszereződése az Úsz-en belül csak lassan ment végbe, a Szentlélekkel kapcsolatos tanítás szisztematizálása pedig csak az ÚSz utáni korban következett be. A tan megfogalmazódását megelőzte a Szentlélek valóságának az átélése és az erről való bizonyságtétel. Az ősgyülekezet magát kezdettől fogva a végidők gyülekezeteként értelmezte, és ez az önértelmezés a legszorosabban összefügg a Szentlélek kitöltetésével, ott is, ahlo ez nincs kifejezetten hangsúlyozva.

Van még két alcím:
2. A Szentlélek ábrázolása és körülírása,
illetve
3. A Szentlélek munkája


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 129 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Következő

Időzóna: UTC + 1 óra


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Style by phpBB3 styles, zdrowe serce ziola
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség