Időzóna: UTC + 1 óra
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 141 hozzászólás ]  Oldal 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Következő
 

Pszihológia és a hívő ember
Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2009. nov. 14., szombat 12:52 
Aktív tag
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2008. feb. 22., péntek 22:22
Hozzászólások: 830
Idézet:
figyelő írta:
Pszichológusok vagy keresztyének?


Mielőtt rám borítanátok az asztalt (úgysem sikerülne, hisz nem vagyunk azonos helyen), meg fogom magyarázni a provokatívnak tetsző címet.
Még bőven katolikus koromban vettem fel a kapcsolatot Gyökössy Endrével. Elbűvölt közvetlensége nagy tudása, líraisága (költői vénáját még Ady Endre is nagyra tartotta – anno). Amikor írásait, könyveit dedikálta, s barátjának titulált, teljesen rajongójává lettem. Már halálát követően, megtérésem mentén (Közben? Alatt? Után?) halottam, hogy egy ízben, rádióadásban (a Danubiuson volt rendszeres műsora) valamilyen lelki problémára azt mondta:
- pszichológusként azt mondanám…
- viszont lelkészként az a véleményem…
Eléggé elbizonytalanodtam. Hát nem egyféle az ember? S ha gyöngyhalász vagyok, akkor „utazok” az üveggyöngyre is..?
Később, amikor már megtért állapotomban újra olvastam a Magunkról magunknak című alapkönyvét, megdöbbentem néhány dolgon. Egyet ide is másolnék:
A 12.-ik oldalon ez olvasható:
Millió éveken át élt pl. tűz nélkül és a barlang sötétjében az ősember, pszichéjébe így beleégett a villogó szemektől, a rágcsálóktól, egértől, patkánytól, a sötétben neszező lépésektől való félelem. És a huszadik század kutató orvosnője maga sem érti, miért fél otthon a pincében az egértől, holott a laboratóriumban nyugodtan kísérletezik vele. Azért fél, mert valami megrázkódtatás következtében „berobbant” egy komplexusa, vagyis feltört a psziché mélyéről egy évmilliókkal ezelőtt még indokolt, de ma már indokolatlan félelem. Az ilyen berobbanások arra mutatnak, hogy tudatos énje nincs harmóniában a tudattalanból feltörni akaró tendenciákkal, ezért ott olyan feszültség keletkezett, hogy annak hirtelen oldódásai felborítják a tudat logikus gondolatvilágát és emberileg indokolható érzésvilágát.

Hát ez igen durva. Még, ha csupán idézi Gyökössy Jung gondolatmenetét, akkor is, mint hívő lelkésznek el kellett volna határolódnia a kimondatlanul is evolúciót valló elmélettől. „A hallgatás, beleegyezés”. Igaz, manapság a Biblia fundamentalista szemlélete igen sok lelkész, teológus számára túlhaladott.. A gyermeki hitnek viszont – amit az Úr elkíván követőitől – nem az.
Az orvosnő nyilván azért nem fél kísérletezéskor az egerektől, mert azok kiszolgáltatottan, bezárt biztonságban vannak és nem szabadon szaladgálva, váratlanul botlik beléjük. A kiszámíthatatlanság félelmet generál. És hogy nincs évmilliós, kollektív tudattalan, amiben „begyakoroltuk volna” a félelmet, arra bizonyság, hogy a kisgyerek, aki „még nem szokott rá” - nem fél…

Hogy a pszichológia nem hogy segíti, hanem zsákutcába viszi a hitet, az exegézist (=bibliai szövegértelmezés), arra egy másik példa hadd következzen a könyvből:

Idézet a 31.-ik oldalról:
A mélylélektan arra a következtetésre jutott, hogy pszichikus energiánknak csak 2o-4o %-át használjuk fel egy hosszú életen át, a többit még (vagy már?) nem tudjuk bevetni, ezért kárba vész.
Ha ez így van, Jézus némely csodás tettét talán meg is érthetjük. Hogy azt mondta a bénának: „Megbocsáttattak a bűneid”, „Neked mondom, kelj fel, fogd az ágyadat és menj haza!” – és az hazament, vagy a sorvadt kezűnek; „Nyújtsd ki a kezedet! Erre az kinyújtotta, és meggyógyult a keze.
Jézus felszabadította – mintegy felrobbantotta – ezeknek az embereknek a tartalék pszichikus energiáit, amelyek szétáradva tüstént gyógyítottak. Ami az emberben végbemehetett, az legalább valamelyest így érthető. De hogyan tette ezt Jézus? Ez a csoda maga Jézus. Ő a CSODA, aki hozzá tudott férni a psziché általunk hozzáférhetetlen tartalékaihoz.

Bravó! Ez aztán a döbbenetes felfedezés!! Az Úr Jézus lélektani hozzáértése számára az se maradhatott rejtve, hogy a négy napja halott Lázárban vannak még rejtett, pszichikus energiák, amiket a felszólításra mozgásba is hozott a, amikor azt mondja: „Legyen a ti hitetek szerint!” Ez egyben azt is jelenti, hogy annak mértéke, nagysága, vagy éppen hiánya szerint.

Bizony, hogy nem erre céloz Jézus. Mert „hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni.”
Ez az „istennektetszés”, ez a hit, ami Jézus jóváhagyásával elnyeri jutalmát. (Hiszen Ő maga állította, hogy aki hisz, nálánál nagyobb csodákat visz véghez – nyilván Benne és Általa. Semmi olyan nincs, ami számunkra hozzáférhetetlen).

Czövek Olivér, református lelkész sok évvel ez előtt kiadott egy könyvet. Címe a Pszichológia a mérlegen. Ebben megtudhatjuk, hogy a legtöbb pszichológus maga is deformált személyiség volt. Nem ritka az okkultizmus soraikban. Sőt.

Miután Gyökössy bevallottan Jungot favorizálta, nézzük meg, mi tudható róla:
,Démon volt bennem és végső fokon mindig ez döntött. Túlszárnyalt engem, és ha kíméletlen voltam, ez azért történt, mert ez a démon szorongatott. Soha nem tudtam megállni az egyszer elért mellett, tovább kellett sietnem, hogy víziómat utolérjem… Sok embert meghökkentettem, mert amint észrevettem, hogy nem értettek meg, az eset számomra el volt intézve. Nem volt türelmem emberekhez – pácienseimet kivéve. Mindig követnem kellett azt a belső törvényt, ami rám tört és nem engedett szabad választást..’

„Valóban nem lehet az alkímia titokzatossággal körülvett mestersége Jung pszichológiájának ,történeti alapja’. De kimutatja a közös okkult forrást. Jung okkult álmai, észrevételei és tapasztalásai a démonvilág manifesztációi. Hálát adhatunk Istennek érte, hogy ezek nem tartoznak az Ő múlhatatlan világához. Paracelsust, vagy valódi nevén Theophastus von Hoheneim-et (1493-1541) Johann Trittheim kabalista és spiritiszta szerzetes vezette be az okkultizmusba. Ezenfelül jós is volt (asztrológus, tenyérjós és kristálynéző), és úgy össze tudta keverni az orvostudományt a mágiával, mint senki más. Paracelsus például gyakorolta egy betegség okkult átvitelét egy álltra vagy növényre és ezt elnevezte ,szimpátiagyógyítás’-nak. Ezt a Paracelsust Jung nagyra tartotta. Rossz útmutatót választott benne magának.”

Talán ennyi is elég a következtetés levonásához: ki, kire épít, honnan és miből meríti
“szaktudását”…Ami pedig Pálhegyi Ferencet illeti, vele áttételesen volt saját tapasztalatom. Közel tíz éve, a romokban heverő házasságom, a magam tehetetlensége (nyilván bűnössége is, megtéretlenül) arra késztetett, hogy írásban tájékoztassam az állapotokról, előzményekről, körülményekről – és tanácsot kérjek tőle. 5 oldalas, kézzelírott level let belőle. (Nem, mintha grafológiára szántam volna, vélhetően nincs is ilyen tudománya). Talán másfél hónap telt el, esetleg több – válaszmentesen. Kinyomoztam a telefonszámát, felhívtam, s bátorkodtam rákérdezni. Zavarban volt, említette, hogy igen, rémlik a levél, bonyolult problémára emlékezteti, de majd igyekszik valamit válaszolni. Valahogy “nem jött össze”…Az egyoldalúság nem segít. Az ember összetett, és a problémák is.
Minden tiszteletem a hívő pszihológusoknak akik tudtak is segíteni sokaknak.
Nem mindent old meg az igazságok nagy pufoktatása, főleg nem akkor amikor valaki komoly bajban van.

_________________
http://literaty-nazo.blogspot.com/
Üdv, Literaty


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Pszihológia és a hívő ember
HozzászólásElküldve: 2009. nov. 14., szombat 13:01 
Aktív tag
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2008. feb. 22., péntek 22:22
Hozzászólások: 830
A pszichológia határai
Balavány György riportja - Magyar Nemzet, 2001 október 6.


Napjainkban hallatlanul felértékelődött a pszichológia: a lélektani fogalmak
beszűrődtek a köznyelvbe, a könyvesboltokból elkapkodják a
szakkönyveket. Már kutyapszichológusok is tevékenykednek.
– Nem hinném, hogy a tudomány értékelődött fel. Lehet szakmaként űzni a pszichológiát anélkül,
hogy tudományos forrásokból merítene valaki. A tudomány feladata az, hogy feltárja a
természetben rejlő funkcionális összefüggéseket, a technika pedig a tudomány felismeréseit
alkalmazza. Még az orvosok tevékenysége sem alapul mindig tudományos eredményeken. A
kamillatea kitűnő gyulladáscsökkentő volt már azelőtt is, hogy rájöttek, hogyan hat. A pszichológia
tudományának gyakorlati alkalmazása a pszichoterápia, amelynek ugyanúgy nincs mindig
tudományos alapja, mint az orvoslásnak. Jó esetben tapasztalatok állnak mögötte.

– Rossz esetben?

– Foghíjas elméletek. Az a jelenségvilág, amelyet a pszichológia tudománya kutat, sokkal
összetettebb és bonyolultabb, mint a biológia világa. Ezért ezen a téren az ismereteink is
bizonytalanabbak. Freud, a pszichoanalízis atyja egyetlen hisztériás nőbeteg megfigyelésére
alapozta az elméletét. Később az elméletet továbbfejlesztették, és kialakult egy fogalmi rendszer a
magyarázó elvekkel együtt. Ennek van tapasztalati bázisa, ahol pedig nincs, ott az elmélet alapján
kiegészíthető. Mára egyfajta valláspótlékká vált a terápiás elmélet, amely, hangsúlyozom, nem
azonos a tudományos ismerettel. A modern európai ember szekularizálódott, azaz elszakadt a
keresztény vallástól. A mai kort ezért kereszténység utáni korszaknak nevezik. De
bizonytalanságban élni nehéz. Hinni kell valamiben. És sokkal meggyőzőbben hangzik az, ha valaki
pszichológiai fogalmakra és ismeretekre hivatkozik, nem pedig vallási fogalmakra.

– A közelmúltban jelent meg a híres pszichoanalitikus, Eric Berne könyve, amelyben kifejti, hogy
az ember sorsa a pszichéjében rejlik. Ez a gondolat nem új, már a görög misztikusok is ismerték.
Ellentmond azonban a keresztény hitnek, amely szerint az ember sorsa Isten kezében van.

– Berne írt egy jól használható könyvet is az emberi játszmákról. Freudnak is rengeteg valós
megfigyelésen alapuló megállapítása van, például a tudattalan felfedezése az ő nevéhez fűződik.
Az úgynevezett elhárító mechanizmus, amellyel a kellemetlen tudattartalmakat igyekszünk
kiszorítani és feloldani, szintén fontos freudi megfigyelés. De amint az elmélet kibomlik, egyszerre
életfilozófiává alakul. Ez történik Berne esetében is: többet kínál a tudománynál, s végül mégis
kevesebbet ad. Jung műve újabb lépés kifelé a tudományosság világából. Jung kifejezetten
misztikus, elmélete ezért alkalmas arra, hogy rajongói egyeztessék a pszichológiát a vallással.
Véleményem szerint tudományos szempontból leginkább a típustana értékelhető, amely szerint az
emberek két alaptípusra oszthatók: extrovertált (kifelé forduló) és introvertált (befelé forduló)
típusra. Ez a világ legegyszerűbb típustana. De én tudok egy még egyszerűbbet: férfi és nő. Itt az
átmeneti típus is kevesebb.

– A hívő pszichológus számára melyik tudományos irányzat vállalható? Ad-e a Biblia támpontokat
a pszichológiának?

– A tudománnyal semmi baja a hitnek, a probléma akkor kezdődik, ha elindul az elméletgyártás: ha
rövid a tudomány, toldd meg egy elmélettel. Legyen alkatilag bármilyen egy tudós, kutatóként
racionálisnak kell lennie. Ami a kérdés másik részét illeti: a Biblia nem természettudományos
könyv, és nem pszichológia-tankönyv, hanem isteni kijelentés, amelyen a keresztény hit nyugszik.
Azt tanítja, ami a pszichológiából eleve hiányzik. A pszichológia ugyanis önmagában nem
tartalmazhat etikai iránymutatást. A jó pszichológia segít megérteni az embert, megtalálni a
segítségnyújtás módját, de az etikai elvek az ember értékrendjéből származnak. S ezekhez
legfeljebb hozzászólhat a pszichológus.

– A mindennapi gyakorlatban nyilván mégis együtt kell alkalmaznia a tudományos ismereteket a
világnézetéből fakadó elvekkel.

– Persze. Ahhoz, hogy egy romokban heverő házasságon segíteni tudjunk, jó, ha ismerjük a
pszichés jelenségeknek azt a tartományát, amelyek az emberi kapcsolatokban működnek. E téren
leginkább a kommunikáció zavaraival találjuk szemben magunkat, amelyeket kibogozni
pszichológiai feladat. Az viszont etikai kérdés, hogy mennyire tartjuk fontosnak egy tönkrement
házasság rendbe hozását. S ez a kérdés visszanyúlik odáig, hogy mit gondolunk önmagunkról. Ez
már nem pszichológiai, hanem filozófiai kérdés. A darwini gondolkodás, amelyből a freudizmus
fakadt, az embert a törzsfejlődés csúcsának, a legmagasabb rendű állatnak tartja. Életét ösztönei
irányítják, azokat kell szabályozni ahhoz, hogy társadalmilag elviselhető legyen. A nemi ösztön –
Freud ezzel foglalkozott a legtöbbet –, mint minden egyéb ösztöntörekvés, a kielégülés felé
igyekszik. Ehhez ösztöntárgy kell, ami egy érett férfi számára a nő. E szerint az elmélet szerint a
szerelem csupán a nemi ösztön szublimációja, átszellemítése: tehát nem a „vágyom egy nő után”
érvényesül, hanem az, hogy „reszket a bokor, mert madárka szállott rá”, de a lényeg ugyanaz.
Mármost, ha ez az elmélet igaz, akkor a hűség értelmetlen.

– Miért?

– Mert az ösztöntárgyat idővel lecseréli az ember. A rántott csirkecombot is megunja, ha
mindennap azt kap. A freudi elmélet tanítja azt is, hogy ha elfojtjuk alapvető ösztöneinket, például a
szexuális vágyat, neurotikusok leszünk. Ki akar neurotikus lenni? Senki. Ma az európai kultúrában,
és lassan az egész világon megfigyelhető az, amiről néhány évtizeddel ezelőtt még csak
beszéltünk: az emberek kiélik a szexuális ösztöneiket. Mert, úgymond, egy érett társadalom érett
tagjainak ehhez joguk van. Akinek pedig másfajták a szexuális késztetései – gondolok itt a
homoerotikus vonzalmakra vagy a pedofíliára –, az más területen érvényesíti jogait. Az emberek
kiélik az ösztöneiket, mégis egyre neurotikusabbak.

– Mit mond erről a Biblia?

– Az őstörténetben, Éva teremtésénél olvassuk ezt a gyönyörű allegóriát: az álomba merült Ádám
oldalbordáját Isten kivette, és abból alkotta a nőt. Előtte is kereste a társát, de nem volt neki jó
sem a cifra tollú madár, sem a simogatni való, doromboló kiscica, sem az igavonó barom. Ám mikor
meglátja Évát, boldogan fölkiált, egy ősi himnuszt mond: „Ez most már testemből való test,
csontomból való csont; asszonyember legyen a neve, mivelhogy férfiemberből vétetett!” Nagyon
modern fordításban így hangzana: ez végre emberi lény, egy másik ember, a testem része. És ez is
benne van az őstörténetben: „Elhagyja a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és
lesznek ketten egy testté.” Ez nem csak a szexuális közösségre vonatkozik. Akivel egy test vagyok,
annak a fájdalmát vagy örömét is érzem. Ha bajom van a kezemmel, mert rávertem kalapáccsal és
megdagadt, akkor nem az az első gondolatom, hogy amputálni kell, hanem azon vagyok, hogy
meggyógyuljon. S hiába lenne önnek szebb keze, mint nekem, nem egyeznék bele abba, hogy
cseréljünk, mert ez az én kezem. Akkor is, ha ügyetlen, akkor is, ha beteg. Ez az etikai bázis
szükséges az emberi élethez, de például a házassággondozáshoz is. Más a bibliai
házassággondozás, mint a pszichológiai alapra épített házasságterápia.

– Mégis össze kell érnie a kettőnek, hiszen az etikai tartalmú fogalmak egyben valóságos lelki
tényezők is. A hűség mellett ilyen a lelkiismeret vagy a hit. Mit kezd ezekkel a pszichoterápia?

– A pszichoanalízisnek szinte mindenre megvan a magyarázata. Freud a felettes énnel azonosítja a
lelkiismeretet, Allport az énkép és a viselkedés közti diszszonanciával magyarázza a lelkiismeret-
furdalást. A pszichológiának azonban nincsenek olyan tapasztalatai, mint az élő hitű embernek. Ha
a vaknak a színekről mesélek, esetleg elhiszi, hogy léteznek, sőt ismertem egy vakot, aki olyan
színelméletet tudott, amelyről a legtöbb látó embernek fogalma sincs, ez azonban nem tette látóvá.
Hogy miképpen változott meg az életem attól, hogy Isten gyermekévé lettem, az pszichológiailag
csak bizonyos határig magyarázható. Az értékrend változik meg: pszichológiai megközelítésben ez
történik, amikor valaki igent mond az evangéliumra. Az értékrendem határozza meg a döntéseimet
és az életvezetésemet. Aki nem hajlandó föladni az értékeit, az nem is fog megtérni. Bibliai példa
erre a gazdag ifjú, aki vallásos érdeklődéssel megy Jézushoz, de a szíve közepén a vagyona van.
Amit a Biblia szívnek nevez, az nem érzelemközpont, hanem az értékrendünk centruma. „Ami
nekem nyereség volt, azt kárnak és szemétnek ítéltem – mondja Pál apostol – Krisztus
ismeretének páratlan nagyságáért.”

– Nem jöhet létre ilyen változás úgy, hogy pusztán emberi tényezők hatnak?

– Ismeretesek az érzelmi hatásokról, élményekről, átélésekről szóló beszámolók, lehet befolyásolni
valakinek az értékrendjét neveléssel vagy a közösség ráhatásával is. Ha bekerül egy csoportba,
akkor a csoportnyomás hatása alatt fehérnek mondja a feketét, amennyiben a többiek is annak
mondják. Tömegevangelizációkon előfordulhat ilyen hatás. De ez nem szokott tartós változást
eredményezni. Ugyanakkor látunk olyan példát, hogy a környezet tartósan negatív irányba
befolyásol valakit, mégis kap egy érintést – ezt most csak vallásos módon tudom megfogalmazni –
Isten igéjétől, akár úgy, hogy olvassa, akár úgy, hogy hallotta a szószékről vagy személyes
beszélgetésben. Egyszer csak megváltozik valami belül, és az ember elindul egy másik irányba. Ez
transzcendens, és nem immanens hatás. Túl van a pszichológia határain. Ennek ellenére a nem
hívő ember, aki nem is akar hinni, megtalálja rá a módot, hogy legalább önmagát meggyőzze.

– Szakmai berkekben nem jelent konfrontációt szemben úszni az árral?

– A saját tapasztalatom nem rossz. 1970-ben kerültem a főiskolára aspiránsként, amikor már
lazább volt a diktatúra. Illyés Gyuláné, a főnököm, nem volt hívő ember, de tisztelte a
meggyőződésemet. Azt tanítottam, amit akartam. Arra nem volt mód, hogy az ember nyíltan
megvallja a hitét, de a vájt fülű diákok azonnal kihallották az előadásaimból, és aztán jöttek
magánbeszélgetésre. Később egyre több lehetőség nyílt előttem. A legutolsó pedagógiai
tankönyvemet, amely a Pedagógiai kalauz címet viseli, fel lehet fogni alternatív tankönyvnek,
hiszen egymás mellett sorakoznak benne a különböző szemléletmódok, de ebben is nyilvánvaló a
hitbeli állásfoglalásom. A diáknak nem muszáj elfogadnia, de megismerheti ezt a szemléletet.

– A keresztény nevelésről az a kép él a köztudatban, hogy szigorú, pofonosztó pap tanárok
dogmákat vernek a gyerekek fejébe…

– Keresztény pedagógia ott van, ahol a pedagógus keresztény ember. Apáczai Csere János hívő
pedagógus volt, bár ezt az elmúlt évtizedekben nem tanították róla. Ugyanakkor mechanisztikus
gondolkodású, karteziánus volt. Maria Montessori, a híres olasz óvodapedagógus hívő katolikus,
de közelebb áll a humanista pedagógiához: engedjük kibontakozni a gyereket, hadd jöjjön elő, ami
benne rejlik. Bizonyos szintig ez is helyes. A humanista pedagógia túlzása abban áll, hogy minden
korlátot fölszed. Rousseau, a klasszikus humanista azt mondja, hogy az ember eleve jó, a
társadalom teszi tönkre. A keresztény ember azonban nem az ember jóságában, hanem Isten
jóságában hisz. Sokfélék lehetnek a keresztény pedagógusok, azonban közös jellemzőjük, hogy az
értékrendjük bibliai értékrend, és ha akarnak, ha nem, a személyiségükkel hatnak. Egy nem
keresztény, hanem humanista pszichoterapeuta, Rogers mondta: a terápia hatékonysága
elsősorban azon múlik, hogy milyen a terapeuta attitűdje. Más szavakkal: fontosabb, hogy ki vagy,
mint hogy hogyan csinálod. Ez érvényesül a pedagógiai szituációban is. Csak az lehet keresztény
pedagógus, aki úgy közvetíti a bibliai értékrendet, hogy közben elfogadja és megérti a gyereket,
nem játssza meg magát, hanem hiteles személyiség.

– Elegendő keresztény pedagógus van ma a katedrákon?

– Nincsen sok keresztény pedagógus. Én azt tartom fontosnak, hogy az a kevés keresztény ember
vállalja a hitét pedagógusként éppúgy, mint tudósként, újságíróként vagy autószerelőként. Jézus
egy bibliai példázatban a sóhoz hasonlítja a hívő munkásokat. A sóból, mint tudjuk, nem kell sok,
de fogyasztható lesz tőle az étel.

© http://www.palhegyi-ferenc.com

_________________
http://literaty-nazo.blogspot.com/
Üdv, Literaty


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Pszihológia és a hívő ember
HozzászólásElküldve: 2009. nov. 16., hétfő 12:05 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 01., vasárnap 15:43
Hozzászólások: 1127
Tartózkodási hely: otthon
Idézet:
nem mindent old meg az igazságok nagy pufoktatása, főleg nem akkor amikor valaki komoly bajban van.


A nagy igazságok elhallgatása a komoly baj esetén segít..?
A Biblia (Isten) igazságára mutatás ("puffogtatás") ártalmas a komoly bajban...?
Vagy az utóbbi igazságnak fogyasztása, "élvezete" akkor aktuális, ha minden rendben, "szalad a szekér"..?

_________________
"Mindenekben hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Krisztus Jézusban tihozzátok"(1Thess 5,18 )


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Pszihológia és a hívő ember
HozzászólásElküldve: 2009. nov. 16., hétfő 13:47 
Aktív tag
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2008. feb. 22., péntek 22:22
Hozzászólások: 830
figyelő írta:
Idézet:
nem mindent old meg az igazságok nagy pufoktatása, főleg nem akkor amikor valaki komoly bajban van.


A nagy igazságok elhallgatása a komoly baj esetén segít..?

Nem!
csak nem olyan egyszerű a kérdés.
Az idegrendszer ugyanúgy megbetegedhet, megsérülhet mint bármi más.
(Stroke, daganat,baleset, hormonális okok stb)
És szükség lehet egy szakember segítségére.

Az Ige örök és tökéletes de az ember aki alkalmazza teheti rosszul is.
Jézus megmosta a tanítványai lábát és nem a fejét(ez a helyes pásztorolás).

A kérdés tehát nem tehető így fel:
Pszichológusok vagy keresztyének?
orvos vagy Biblia?
Gyógyszer vagy hit? stb

Hanem szerintem így:
A keresztyénségben a hitben, hol és mikor van helye a pszihológusnak, vagy orvosnak vagy/és a gyógyszernek? Vagy együtt?

Ez nem zárja ki a Pásztorolást, sőt kell, hogy a hívő ember az Ige+Szentlélek megelevenítésében éljen, vagy ez alapján kapjon segítséget.

_________________
http://literaty-nazo.blogspot.com/
Üdv, Literaty


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Pszihológia és a hívő ember
HozzászólásElküldve: 2009. nov. 16., hétfő 15:20 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 29., vasárnap 16:25
Hozzászólások: 2935
Tartózkodási hely: bp
Orvos és hit....

A szülés előtti hónap arról szólt nekem és feleségemnek szinte mindenben, hogy türelem és alázat

Aztán a szülés közben megállt a gyerek. Se előre, se hátra. Egy órán keresztül csak fájdalom és nulla eredmény.
Fájdalmas és értelmetlen lehetett volna....

De miért?
Azért, hogy imádkozzunk, hogy még méllyebb legyen a kapcsolat az Úrral. De ettől még minden maradt a régiben! Pontosabban már az Úr kezében az ügy, nincs erőszak, félelem, harag, stb...
Ezután jelent meg az orvos, aki elég szigorú.
MEGKÉRTEM, hogy ha tud, segítsen.
A Biblia a kórházi szekrényen, az orvos arab származású, de jó szakember, Ági elfogadja, mint orvosát.
És akkor jött és segített. Ugye nem kell leírnom, hogy 5 perc múlva kint volt a gyerek.

Tanulság, az nincs mert ez nem mese.....
:-)

_________________
Békesség Istentől


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Pszihológia és a hívő ember
HozzászólásElküldve: 2009. nov. 16., hétfő 19:27 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2007. okt. 25., csütörtök 20:49
Hozzászólások: 1814
pauler írta:
Orvos és hit....

A szülés előtti hónap arról szólt nekem és feleségemnek szinte mindenben, hogy türelem és alázat

Aztán a szülés közben megállt a gyerek. Se előre, se hátra. Egy órán keresztül csak fájdalom és nulla eredmény.
Fájdalmas és értelmetlen lehetett volna....

De miért?
Azért, hogy imádkozzunk, hogy még méllyebb legyen a kapcsolat az Úrral. De ettől még minden maradt a régiben! Pontosabban már az Úr kezében az ügy, nincs erőszak, félelem, harag, stb...
Ezután jelent meg az orvos, aki elég szigorú.
MEGKÉRTEM, hogy ha tud, segítsen.
A Biblia a kórházi szekrényen, az orvos arab származású, de jó szakember, Ági elfogadja, mint orvosát.
És akkor jött és segített. Ugye nem kell leírnom, hogy 5 perc múlva kint volt a gyerek.

Tanulság, az nincs mert ez nem mese.....
:-)-Ha ez most Boróka születése története,--- szívből együtt érzek Veletek ! Hála az
Úrnak,- MEGHALLGATTA AZ IMÁKAT ! - És ez nem "szólam", hanem VALÓSÁG.-

-De Isten előtt nincs akadály, hogy "sok vagy kevés által" segítsen.- Az orvosi és
a többi -emberek segítése érdekében való tudomány- Tőle való, Tőle van.- Hit
és a tudomány EGYÜTT Isten AJÁNDÉKA ! - Akár testi, akár lelki tudomány !

-Az Úr legyen Veletek !

Loisz

_________________
"A teljes Irás Istentől ihletett."
2.Tim.3,16


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Pszihológia és a hívő ember
HozzászólásElküldve: 2009. nov. 17., kedd 21:00 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 01., vasárnap 15:43
Hozzászólások: 1127
Tartózkodási hely: otthon
Tökéletes tökéletlenség


Egyedül Isten tökéletes. Ezért szükségszerűen beszéde, Igéje is az. Ebből adódóan, ha valamivel „kiegészítjük” – veszít teljességéből. (Nem véletlenül tiltja a hozzáadást vagy megrövidítést. /vö. Jel 22,18/).
Jézus tudta, hogy mi lakik az emberben. Mégsem hozott létre lelki-gondozói tanfolyamot. Felszólította hallgatóságát a megtérésre, elmondta Isten Országával kapcsolatos információit – s hozzátette: AKINEK VAN FÜLE – HALLJA. Hangyányi nyelvészkedéssel, ez kijelentő módban annyit tesz: AKI NYITOTT SZÍVVEL KERESI ISTENT, AZ MEGTALÁLJA. Ha felszólító módban szeretnők értelmezni, akkor: AKINEK ISTENTKERESŐ SZÍVE VAN, AZ ERRE FIGYELMEZZEN, EBBEN TALÁLJA A MEGOLDÁST!
Módszertana ennyiből állt: Legyetek olyanok, mint a kisgyermek! Különben hiába strapáljátok magatokat okoskodással, bölcselkedéssel, filozófiai, pszichológiai bennfentességgel – semmi közötök Istenhez.
(Jut eszembe; Salamon messze Földön ismert volt mindennemű probléma megoldásáról. Pedig nem volt pasztorál-pszichológiai végzettsége…)
Ha a Biblia üzenetéhez képest a pszichológia valami pluszt jelent az ember kapcsolatrendszeréhez, krisztusi útjárásához, konfliktusainak kezeléséhez, akkor itt és most ünnepélyesen kijelentem, hogy ISTEN FELELŐTLENSÉGGEL VÁDOLHATÓ! Akkor Ő szorult az ember segítségére, ötletére, tudományos megfigyelésére és terapeutikus találékonyságára.
Ám én ennek még az ötletétől is visszaborzadok, és elutasítom. Mert az egy másik kérdés, hogy az ember mindent (így Istent is!!!) tudománnyá kívánt ókumlálni. Ezzel egyfelől önnön büszkeségét módolta („lám, mit tudok én!”), másrészt (ami ugyanarról a tőről fakad) a tudomány tárgyáról (ebben ember és Isten is benne van), mint birtokolt valamiről, ő vélekedett rendelkezni. Így alakult ki többek közt a teológia is. (Az apostolokat Isten felruházta mindennel Országa építéséhez. Elmulasztotta volna az exegézisre, szónoklattanra oktatni őket? Vagy Ő sem „értett” ezekhez? Esetleg autodidakta módon sajátították el? Aligha. Pált gyakran nehéz beszédűnek tartották, mégis jele és csodák sokasága kísérte munkásságát!)

Hogyan, mivel is fordul a Biblia az emberhez? TÉRJETEK MEG! – ez a fő üzenete. Mindennemű problémát a bűn jelenlétére vezet vissza. Tükröt kíván tartani az ember elé, amiben felismerheti önmaga elveszettségét, illetve a megoldás, a kárhozatból szabadulás lehetőségét. (Kérdem én; mit ér, ha valaki lelkileg kiegyensúlyozottan, harmonikus emberi kapcsolatok közt, pszichológusra nem szorulóan, kellemes életet él – s elkárhozik?) Nem az a célja Isten Igéjének, hogy az abból sugárzó „elvárás” miatt frusztrált legyen az ember (a gyóntatásra specializált felekezetek ezt aligha mondhatják el „mechanizmusukról”), hanem az evangélium, a JÓ HÍR megismertetése. Mert nem azért bűnös az ember, mert vétkezik, hanem azért vétkezik, mert bűnösnek született. Ezért van szüksége az Istentől elszakítottsága, célt tévesztettsége (ez a bűn) helyre igazításához, a kiengesztelődéshez.

Ezzel szemben mi a pszichológia mondanivalója? Szabadulj meg a lelki terhektől! Ne legyen lelkiismeret-furdalásod! Legyen pozitív a gondolkodásod! Az időspirálon lélekben „utazz vissza” akár csecsemőkorodba, s ha kell, ott végezz gyógyító megbocsátást, stb. stb.

Sajnos, az újdonság ereje sokakat elszédít. Nem bíznak Isten Igéjében (bár nem tudatosul ez bennük), s keresnek/alkotnak olyasmit, ami a viszkető füleknek kellemes…

_________________
"Mindenekben hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Krisztus Jézusban tihozzátok"(1Thess 5,18 )


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Pszihológia és a hívő ember
HozzászólásElküldve: 2009. nov. 17., kedd 23:37 
Aktív tag
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2008. feb. 22., péntek 22:22
Hozzászólások: 830
Kedves figyelő!
Nem érted amiről beszélünk...(finoman fogalmazva) :( .

_________________
http://literaty-nazo.blogspot.com/
Üdv, Literaty


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Pszihológia és a hívő ember
HozzászólásElküldve: 2009. nov. 18., szerda 08:54 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 13., péntek 19:09
Hozzászólások: 1521
Talán a szóhasználat is okozhat emberekben ellenérzést. Mert ha valaki elmegy egy lelkészhez vagy hívő társához lelkigondozásért valami konkrét problémával, azt átbeszélik, értelmes tanácsokat kap vagy megpróbálják megkeresni, hogy miben járt el helytelenül, ami ide juttatta - akkor ezt a Biblia alapján senki nem kárhoztathatja.

Atyámfiai, még ha előfogja is az embert valami bűn, ti lelkiek, igazítsátok útba az olyant szelídségnek lelkével, ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is. Gal. 6,1

Ha pedig a te atyádfia vétkezik ellened, menj el és dorgáld meg őt négy szem között: ha hallgat rád, megnyerted a te atyádfiát; Ha pedig nem hallgat rád, végy magad mellé még egyet vagy kettőt, hogy két vagy három tanú vallomásával erősíttessék minden szó. Ha azokra nem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek; ha a gyülekezetre sem hallgat, legyen előtted olyan, mint a pogány és a vámszedő. Mt. 18,15-17


Ugyanez a gyakrolat megtalálható hitetlen pszichológusoknál is, "pszichológia" elnevezés alatt - és a maga helyén, a konkrét problémában segítséget is nyújthatnak embereknek. Valóban ettől nem fog megtérni, és ha az élete legfőbb kérdésére nem találja meg a választ, akkor elkárhozik. Mint ahogy ha egy hitetlen tüdőgyógyász szavára leszokik a dohányzásról, és nem hal meg tüdőrákban - attól még elkárhozhat.

Szóval attól még, hogy a hitetlenek is felismerték ennek hasznosságát (hogy pl. egy külső szemlélő tárgyilagosabban megítélheti a helyzetemet) és gyakorolják, biztos, hogy mi is részt vehetünk lelkigondozói beszélgetésben, lásd fenti igék.

Nyilván a pszichológiának van nagyon sok zűrös területe, amit viszont tilos gyakorolnunk. Az is világos, hogy a Bibliából minden problémánkra megtalálható a válasz. Ez is egy megoldás pl. a Bibliából - hogy lelki problémáink, bűneink elrendezéséhez igénybe vehetünk lelkigondozói beszélgetést, illetve megkereshetünk ezzel másokat. Valakinek talán fontos, hogy ezt kizárólag lelkigondozásnak nevezzük, és kerüljük a pasztorál pszichológia kifejezést - bár nyilván nem az elnevezés, hanem a tartalom a kardinális kérdés.

_________________
Várván ama boldog reménységet


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Pszihológia és a hívő ember
HozzászólásElküldve: 2009. nov. 18., szerda 09:06 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 02., hétfő 08:52
Hozzászólások: 4464
figyelő írta:
Tökéletes tökéletlenség


Egyedül Isten tökéletes. Ezért szükségszerűen beszéde, Igéje is az. Ebből adódóan, ha valamivel „kiegészítjük” – veszít teljességéből. (Nem véletlenül tiltja a hozzáadást vagy megrövidítést. /vö. Jel 22,18/).
Jézus ... Felszólította hallgatóságát a megtérésre, elmondta Isten Országával kapcsolatos információit – s hozzátette: AKINEK VAN FÜLE – HALLJA. Hangyányi nyelvészkedéssel, ez kijelentő módban annyit tesz: AKI NYITOTT SZÍVVEL KERESI ISTENT, AZ MEGTALÁLJA. Ha felszólító módban szeretnők értelmezni, akkor: AKINEK ISTENTKERESŐ SZÍVE VAN, AZ ERRE FIGYELMEZZEN, EBBEN TALÁLJA A MEGOLDÁST!...köszönjük a kiegészítést!

_________________
/mT


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Pszihológia és a hívő ember
HozzászólásElküldve: 2009. nov. 18., szerda 12:05 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 01., vasárnap 15:43
Hozzászólások: 1127
Tartózkodási hely: otthon
Egészségedre/üdvösségedre....bár a tanulságlevonásod nem túl bíztató. :x

_________________
"Mindenekben hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Krisztus Jézusban tihozzátok"(1Thess 5,18 )


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Pszihológia és a hívő ember
HozzászólásElküldve: 2009. nov. 19., csütörtök 11:23 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 01., vasárnap 15:43
Hozzászólások: 1127
Tartózkodási hely: otthon
Literaty írta:
Kedves figyelő!
Nem érted amiről beszélünk...(finoman fogalmazva) :( .Én nem beszélek arabusul...
Van akinek az egyszerű túl bonyolult, s van, aki hallja az igazat; arra búsul

_________________
"Mindenekben hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Krisztus Jézusban tihozzátok"(1Thess 5,18 )


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Pszihológia és a hívő ember
HozzászólásElküldve: 2009. nov. 19., csütörtök 13:39 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 02., hétfő 08:52
Hozzászólások: 4464
Egészségedre/üdvösségedre....bár a tanulságlevonásod nem túl bíztató. :x

_________________
/mT


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Pszihológia és a hívő ember
HozzászólásElküldve: 2009. nov. 21., szombat 11:22 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 01., vasárnap 15:43
Hozzászólások: 1127
Tartózkodási hely: otthon
Utánozás -> majomszokás :D

_________________
"Mindenekben hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Krisztus Jézusban tihozzátok"(1Thess 5,18 )


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Pszihológia és a hívő ember
HozzászólásElküldve: 2009. nov. 21., szombat 11:45 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 13., péntek 19:09
Hozzászólások: 1521
Kedves Figyelő!

A nov. 18-i hozzászólásommal egyet tudtál érteni?

Üdv:
Indu

_________________
Várván ama boldog reménységet


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 141 hozzászólás ]  Oldal 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Következő

Időzóna: UTC + 1 óra


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Style by phpBB3 styles, zdrowe serce ziola
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség