Időzóna: UTC + 1 óra
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 203 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  Következő
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2011. jún. 03., péntek 20:42 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések
Márk 11.30-33

"AKIKNEK JÉZUS NEM FELEL


Az a viszont kérdés, amelyet Jézus nekiszegezett ellenfeleinek az ő számon kérő kérdésükre, sarokba szorította őket és leleplezte álnokságukat. "Nem tudnak" rá felelni, és pedig azért nem, mert komolyan nem is akarnak. Nem is érdekli őket az igazság csak a maguk féltett érdekeit latolgatják.

Ha elismerik, hogy Keresztelő János szava Istentől való üzenet volt, akkor bűnösöknek bélyegzik magukat, mert hiszen " nem hittek neki". Ilyen ítéletet csak nem mondhatnak ki magukra?Hova lesz akkor az ő nagy tekintélyük? Jaj, nincs nehezebb dolog, mint őszinte bűnvallomással megalázkodni Isten és emberek előtt egyaránt! (31)

Ha pedig tagadják Keresztelő Jánosnak Istentől küldött voltát, akkor maguk ellen zúdítják a nép tiltakozását, amely Isten " prófétájaként" tisztelte Jánost. Ezzel eljátsszák népszerűségüket s megint csak a tekintélyük látja kárát. Jaj, nehéz annak, aki mindenkinek igazat akar adni, csak hogy a maga érdekeit biztosítsa ezzel! (32)

Aki sem bűnbánatban nem akar megalázkodni, sem az emberek jó véleményét az igazság kedvéért nem meri kockára vetni, annak a számára Jézusnak nincs mondanivalója! (33)"

Dr. Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2011. jún. 04., szombat 20:46 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések
Márk 12.1-5

ISTEN GONOSZ MUNKÁSAI

Izráel népe lelki válságát rajzolja meg Jézus ebben a példázatban de érthetnek belőle mindazok, akikre Isten rábízta az Ő ügyének szolgálatát.

Nagy tisztesség az ilyen megbízatás. Isten mindet megtett, hogy akiket az Ő szőlejébe beállít, ott jó munkát végezhessenek. És olyan szabadságot adott nekik, mint az a gazda, aki "elutazott". Mennyi örömük lehet munkájukban és milyen hálásaknak kell lenniük megbízatásukért! (1)

De soha nem felejthetik el mégsem, hogy csak megbízott szolgák. Istené a szőlő, amelyben dolgoznak és munkájuk eredményére Ő tart számot. "Küld" is időnként üzenetet, amely ezt a függésüket és felelősségüket eszükbe juttatja, ha netalán megfeledkeztek volna róla. (2)

Mégis megtörténik sokszor, hogy megfeledkeznek róla. Isten ügyét kisajátítják a maguk ügyévé. Isten szolgálatának a címén csak a maguk előnyét, hasznát és dicsőségét keresik. S az Isten üzeneteit, amelyek ebben kellemetlenül megzavarják őket, dacos következetességgel visszautasítják. (3-5)

Isten hosszútűréssel nézi ezt, de vigyázzak, mert egyszer véget ér a türelme!

Dr. Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2011. jún. 04., szombat 20:46 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések
Márk 12.6-9

"UTOLJÁRA ELJÖTT A FIÚ

Emberi gazda a türelmességben soha nem menne el odáig, mint a példázatbeli szőlő ura. De Isten csakugyan így cselekedett: ahhoz a néphez, amely már annyi prófétáját visszautasította, az Ő "egyetlen szerelmes Fiát " küldötte el még egy utolsó üzenettel. Ennél többet már nem tehetett. De ezt megtette. S amióta Jézus eljött, senki ennél többet nem kívánhat már Istentől!

A példázatbeli szolgák gonoszságát csak tetőfokára emeli a gazda fiának megjelenése. Ha őt elteszik láb alól, úgy vélik, már végképpen maguk lesznek a szőlő urai. Ezért vele is kegyetlenül elbánnak. Amikor Jézus közeleg a bűnében Isten ellen fordult emberhez, az valóban az utolsó erőpróba alkalma. Ha Őt ki lehetne vetni ebből a világból, akkor nyert ügye volna a bűnnek!

A példázatbeli történet szerint a gazda fiát csakugyan sikerült is megölni. De még így is a gazdáé volt az utolsó szó s a gonosz munkásokat utolérte az ítélet: "elvesztek" és a helyüket mások foglalták el. A valóság pedig az, hogy Istennek egyszülött Fiát megölhették ugyan, de harmadnap feltámadott s azóta Ő uralkodik. MI reménysége lehet annak, aki ellene fordul s nem hallgat reá?"

Dr.Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2011. jún. 04., szombat 20:48 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések
Márk 12.10-12

"KIÉ AZ UTOLSÓ SZÓ?

Jézus között és népének megkeményedett szívű vezetői között már végképpen elmérgesedett az ellentét. Ő világosan látja, hogy régi prófécia szerint " az építőktől megvetett kővé" lett. Félrelökik Őt útjukból azok, akikre rá volt bízva az Isten házának építése az emberek között. Ez a fájdalmas látvány azóta is hányszor megismétlődött! Mintha hiába szólott és élt volna Jézus, nélküle akar élni a világ!

De ez mit sem változtat az Ő dolgán: a közelgő megaláztatás ellenére ő mégis világosan látja, hogy az Isten ügye az emberek között Ő rajta sarkallik. Hiába " vetik meg az építők", mégis Ő " lesz a szeglet fejévé". A régi prófécia mindig újra be is teljesedett. A rosszul épített és ezért összeomlott falakat mindig csak Őhozzá igazodva lehet újraépíteni!

Az emberek és az Isten örök harcát látja ebben megnyilatkozni Jézus. Egy ideig úgy látszhatik, hogy az ember felülkerekedik:" elvetheti" azt, akit Isten " szegletkőnek" szánt. De végül mégis mindig Isten diadalmaskodik. "Csodálatos ez a mi szemeink előtt", ahogy a régi prófécia megmondotta, - de valóság. Isten az emberi bűnön át is utat tör az Ő akaratának!"

Dr. Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2011. jún. 05., vasárnap 15:08 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések
Márk 12.13-17

"KIVEL MIVEL ADÓZZUNK?


Minden reményük meglehetett Jézus ellenfeleinek, hogy a császári adó kérdésével olyan választ csalnak ki belőle, hogy "megfoghatják őt a beszédben". Ha a császár mellé áll, nemzete árulójának, ha a császár ellen szól, lázítónak bélyegezhetik. De hiába volt tőrvetésük, hiába volt hízelgő dicséretük, amellyel Jézus valamilyen vigyázatlan nyilatkozatra próbálták rávenni. Megszégyenültek.

Ők maguk voltak kénytelenek elismerni, hogy a császár uralma alatt élnek, s a császár pénze forog a kezükön. Jézus csak a természetes következményt vonta le ebből, ami ellen senki nem szólhatott semmit: a császárnak meg kell adni, ami őt megilleti. Azóta nem lehet kétsége az Ő hívei előtt: amilyen uralom alatt élnek, azzal szemben alattvalói kötelességeik is vannak.

De ehhez hozzátett Jézus még valamit amit nem kérdeztek ugyan tőle, de amit Ő mindennél fontosabbnak tartott. "Császárok" és mindenféle földi hatalmasságok uralmának fölötte áll az Isten uralma, akinek mindenünkkel tartozunk. Egész életünk, egész valónk készséges odaadásával az Ő dicsőségének kell adóznunk. Szabad ember az, aki földi urait is Isten kedvéért szolgálja!"

Dr. Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2011. jún. 06., hétfő 06:22 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések
Márk 12.18-23

"NEM ŐSZINTE KÉRDÉSEK

A sadduceusoknak Jézus ellen való fölvonulása nem volt őszinte dolog. Ha nekik komoly nehézséget okozott a halottak föltámadásnak ésszel föl nem fogható titokzatossága, miért nem szállnak vitába szövetségestársaikkal, akikkel együtt vonulnak fel Jézus ellen? Hiszen azok is vallották a feltámadást! Azokkal mégis jól össze tudtak fogni Jézus ellen? Ritkán őszinték a hit értelmi nehézségei!

A sadduceusok által fölvetett kérdés mesterkéltsége is rögtön felismerhető. Még földi viszonylatban is egészen valószínűtlen esetet agyalnak ki, hogy aztán azt átvigyék a földöntúli élet titokzatos viszonyai közé. Erőltetett gyártott nehézségek az ilyenek. Csak arra jók, hogy az emberi elmésség fitogtassa magát bennük, de arra nem alkalmasak, hogy a megoldáshoz bárkit is közelebb vigyenek. Mindenestől fogva fennhéjázó a sadduceusok fellépése. Úgy adják elő kérdésüket, mint akik bizonyosak, hogy zavarba fogják hozni Jézust és nevetségessé fogják tenni a halottak feltámadásának hitét. Akinek komoly hitbeli nehézségei vannak, az nem így keresi kérdéseire a feleletet, hanem alázatos vágyakozással. Az nem is ellenfélként áll oda Jézus elé, hanem készséges tanítványként."

Dr. Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2011. jún. 06., hétfő 06:23 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések
Márk 12.24-27

"VAN FELTÁMADÁS!

"Nem ismeritek... az Istennek, hatalmát". Ez volt a sadduceusok "tévelygésének" egyik oka, Jézus szerint. A halottak feltámadása azért tűnt fel képtelenségnek előttük, mert csak ezt a földi, természeti világot tartották szem előtt, holott Istennek "hatalmában" áll egészen másfajta, előttük ismeretlen világokat is benépesíteni teremtményeivel. Azzal, amit a mi mostani életünkben látunk, nincs kimerítve az Ő munkája. Egészen megfoghatatlan meglepetéseket tartogat még számunkra ezen túl! (25)

"Nem ismeritek az írásokat". Ez volt a másik oka annak Jézus szerint, hogy a sadduceusok elfogadhatatlannak tartották a feltámadást. Mert ha az Ótestamentum kifejezetten nem hirdette is még ezt a dicsőséges ígéretet, annak igazsága mégis kiviláglott az egésznek tanításából. Hiszen kitetszett belőle, hogy Isten szövetséget köt az Ő választottaival: az ő Istenük. S akiknek így odaadja magát Isten, azok fölött nem a halál, hanem Ő mondja ki az utolsó szót! Örökre élek azok, akik Őbenne élnek! (26-27)

Az "írásokat" megismerve ismerhetem meg " az Istennek hatalmát" is, s akkor a halálon át is dicsőség felé vezet az utam!"

Dr.Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2011. jún. 07., kedd 07:14 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések
Márk 12.28-31

"A LEGNAGYOBB PARANCSOLAT

"Melyik az első minden parancsolatok közt?" Az "írástudónak" ez a kérdése komoly kérdés volt. Isten parancsolatai valóban nem rendetlen halmaza a sokféle törvénynek. Van köztük olyan, amely előbbre való, s van olyan , amely aztán szinte magától következik az ilyen előbbre valóból. Jó, ha tudunk egy olyanról, amely mindig a többit magába foglalja. Így áll előttünk legvilágosabban Isten akarata. (28)

"Szeressed az Urat, a te Istenedet." Ezzel Jézus örökre megadta a feleletet a felvetett kérdésre. Mivel Isten egyetlen, akin kívül nincs Isten, a maga számára követeli az embert és pedig nem kényszeredett hódolatra, hanem teljes szívvel-lélekkel való boldog odaszánásra. Minden egyéb csak ebből következő részlet-engedelmesség. De enélkül nem érne semmit semmilyen parancsolat megtartása. (29-30)

"Szeresd felebarátodat..." Ezt is kiemeli még Jézus, hogy kiegészítse vele az "első parancsolatot" Nem tesz hozzá vele semmi újat, mintha enélkül az hiányos volna. Aki Istent igazán szereti, az ezt a szeretetet felebarátján át mutatja meg. De éppen ez a fontos, hogy megmutassa. A felebarát szeretet nélkül Isten szeretete csak üres szólam vagy hangulat, de nem valóság! (31)"

Dr. Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2011. jún. 07., kedd 19:17 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Dr. Victor János

Márk Evangéliuma Elmélkedések:
Márk 12.32-34

"KI ÉL ISTEN ORSZÁGÁBAN?

"Mester, igazán mondád... " Jézusnak a legfőbb parancsolat kérdésében elhangzott válasza önkéntelen helyeslést váltott ki a kérdést feltevő írástudó lelkéből. S aki egyszer Jézus megvilágításában látja az Istenhez való viszonyát, az többé nem is láthatja másként. Olyan világos az Ő igazsága, mint a napfény.Egy Istenünk van, - csak az övé lehet az az egy élet, amelyet tőle kaptunk! (32)

"Többet ér minden áldozatnál..." Jézus szavainak világánál kitűnik minden egyébnek a silánysága, amivel az ember Isten jótetszését igyekeznék keresni. Mit ér Isten előtt akármilyen szent szertartások és áldozatok bemutatása? Nem lehet Őt ilyen aprópénzzel kifizetni, amikor Ő egész szívünk szeretetét kívánja tőlünk és egész életünk egyetlen Ura, Istene akar lenni! (33)

"Nem messze vagy Isten országától!" Boldog, akiről ez elmondható, mint az "írástudóról", aki azonnal megértette és elfogadta Jézus tanítását. De még boldogabb az , akiben meg is valósul annak igazsága. Mert közel lenni az Isten országához még nem annyi, mint benne élni. Benne csak az él, aki nemcsak tudja:Isten szíve odaadását várja tőle, hanem oda is adja magát neki örökre. (34)"

Dr.Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2011. jún. 08., szerda 09:13 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések
Márk 12.35-37

"KRISZTUS ÚR-VOLTA

"Dávidnak Fia" volt az a cím, amelyen a várva várt Krisztust, Isten Felkentjét emlegették az "írástudók" s az ő nyomukban mások is. A hajdani dicsőséges uralkodó ivadékát várták az Eljövendőben. S mert Jézus nem úgy lépett fel, mint evilági uralomra törő fejedelem, aki földi szabadítást és jólétet hoz, azért nem ismerték föl benne a Krisztust. Ő másfajta ország királya akart lenni!

Ezért idézi hallgatóinak emlékezetébe Dávid királynak tulajdon zsoltáros szavait, amelyekben "Urának" nevezi azt az Eljövendőt, aki által Isten országolni fog. Már az ő szeme előtt is úgy jelent tehát meg a Krisztus, mint aki nem egyszerűen földi trónuson ülő ember-ivadéka, hanem az Isten "jobb keze felől ülő", mennyei hatalommal uralkodó, titokzatos Úr!

Emberi elgondolásoknak és Isten gondolatának örök ellentéte ez. Mi emberek mindig beleesünk abba a tévelygésbe, hogy evilági módon várjuk kérdéseink megoldását. S ezért Jézusban mindig újra megütközünk, aki olyan más módokon építi és viszi győzelemre az Ő országát. Csak az ismerte fel Őbenne igazán az Isten Krisztusát, aki egészen rá tudja hagyni: legyen Ő az Úr, ahogyan Ő akar!"

Dr. Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2011. jún. 08., szerda 09:14 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések:
Márk 12.38-40

"LELKI VEZETŐK ROMLÁSA

Jézus nem mondhatta azt hallgatóinak, hogy kövessék lelki vezetőiket, az írástudókat, hanem arra kellett inteni őket, hogy "őrizkedjenek" tőlük. Áldozataivá lettek azoknak a kísértéseknek, amelyek a lelki vezetőket meg szokták környékezni.

Hatalmába kerítette őket a hiúság bűne. Azt a megkülönböztetett tiszteletet, amely kijárt nekik, élvezettel fogadták és egyenesen keresték. Nem alázatos szolgák voltak már az Isten keze alatt, hanem főszemélyeknek érezték magukat, akiket hódolat illet meg. (38-39)

Erőt vett rajtuk a haszonlesés bűne. Joggal elvárhatták, hogy lelki szolgálataiért mások gondoskodjanak az ő testi szükségeikről. De ők visszaéltek ezzel a jogukkal és mohón kihasználták azoknak áldozatkészségét, akiké kihasználható volt. (40)

Megrontotta őket a képmutatás bűne is. Nekik példaadással kellett mások előtt járniuk. Igyekeztek hát látszat szerint mutatni a jó példát, még ha e mögött a "színből" való kegyeskedés mögött nem rejlett is életük igaz valósága. (40)

Imádkozzam lelki vezetőimért, hogy az ilyen kísértéseket le tudják győzni és ne jussanak " súlyosabb ítéletre" Isten színe előtt!"

Dr. Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2011. jún. 08., szerda 09:15 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések:
Márk 12.41-44

"JÉZUS MÉRTÉKE

Ahogy akkor "nézi vala" Jézus a templomi persely mellett elvonulók adakozását, nem úgy figyeli-e láthatatlan szemtanúként ma is a mi adakozásunkat? És nem volna-e jó erre mindig gondolnunk, ahelyett hogy azzal törődnénk:mit szólnak hozzá az emberek, akik látják és tudják adakozásunkat?

Mennyi örömünk lehetne így sok "kétfillérnyi" adományunkban is. Ha elszomorít is az, hogy nem adhatunk sokkal többet, csak Jézus tekintete nyugodjék meg jótetszéssel adományunkon! Ha Ő azt látja, hogy "amink csak van", azzal mindenestől fogva Istennek akarunk szolgálni, kedves áldozat lesz Őelőtte az is, ami emberek szemében elenyészően kevés és figyelemre sem méltó.

És milyen sokszor szégyenkeznénk így látszólagos nagy adományaink miatt is. Ha az emberek megcsodálnak is érte és mi magunk is hajlandóak volnánk megdicsérni magunkat áldozatkészségünkért, mit ér ez, ha Ő világosan látja, hogy csak a "fölöslegünkből" adtunk és komoly áldozatunkba egyáltalán nem került? Ami látszatra sok, az nagyon kicsivé zsugorodhat össze így!

Érezzem hát magamon az Ő tekintetét és keressem mindig az Ő tetszését!"

Dr. Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2011. jún. 09., csütörtök 11:35 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések
Márk 13.1-6

"VÁLSÁGOS IDŐK KÍSÉRTÉSEI

Ne ejtsen bűvöletében semmilyen evilági ragyogás! Még az Isten dicsőségére emelt jeruzsálemi templom is, akármilyen hatalmasak voltak "kövei" és "épületi", elmúlásra volt ítélve. És minden, amit emberi igyekezet épített, ebben a világban, a legszebb és legszentebb alkotás is, magában hordja a megsemmisülés ítéletének csíráit. Függesszem lelkemet inkább az örökkévalóság igazán maradandó szépségeire! (1-2)

Ne nyugtalanítsák lelkemet a jövendő elrejtett titkai. Örök emberi kíváncsiság az, amely szeretne belelátni Isten terveinek az időrendjébe: mi, mikor fog elkövetkezni és milyen "jelekből " mi olvasható ki, Pedig az ilyen kérdések válasz nélkül maradnak. Vannak titkok, amelyeket alázatosan rá kell hagyni Istenre. Vezettessem magamat nyugodt lélekkel tovább az Ő keze által! (3-4)

Ne hagyjam "elhitetni" magamat hamis Krisztusok által. sokan támadnak az idők során, akik úgy lépnek fel, mintha ők pótolhatnák és megadhatnák e világnak azt a boldogságot, amelyre csak Ő vezethet el. Keserves csalódás vár mindazokra, akik utánuk szédülnek. Mások az ilyen nyomorult utánzatok és más az igazi Krisztus! Maradjak mindig híven az Ő közelében! (5-6)"

Dr. Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2011. jún. 09., csütörtök 11:37 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések:
Márk 13. 7-10

"RÉMÜLET NAPJAI

"Ez még nem a vég." Jönnek napok, előre megmondotta Jézus, amikor tanítványai már azt hinnék "megrémült" lelkükben, hogy elérkezett mindennek a vége. Háborúságok és forrongások zűrzavarában minden összeomlani látszik. Pedig ezek csak átmeneti zavarok, amelyeken át tovább halad az út Isten tervei szerint. "Meg kell lenniök", de el is múlnak megint. Ne rémüldözzem miattuk! (7-8)

"Vigyázzatok magatokra!" Jézus híveinek arra legyen gondjuk az ilyen "nyomorúságok " idején, hogy azok kárt ne tegyenek az ő hűségükben. nagy felfordulások napjaiban az ő helyzetük különösen megnehezedhetik. "Bizonyságukért" sok támadás és bántalom érheti őket. De nekik állaniuk kell az ilyen próbákat. Ezzel is csak annál hathatósabbá válik az ő "bizonyságuk". Kérjek Istentől erőt ehhez! (9)

" Előbb hirdettetnie kell az evangéliumnak." Nem érkezik el a "vég", míg "minden pogányokhoz" el nem jutott Isten megváltó kegyelmének örömhíre. Minden zűrzavaron át afelé vezeti Isten a világot, hogy az egész földet beragyogja az Ő világossága. Ez a végső cél, minden egyéb csak állomás ennek az útján. Akármilyen nehéz napokat kell is elszenvednem útközben, ehhez visznek közelebb! (10)

Dr. Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2011. jún. 09., csütörtök 11:38 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440

Márk Evangéliuma Elmélkedések

Márk 13.11-13

"ISTENNEL EGY VILÁG ELLEN

Jézus afelől biztosítja tanítványait, hogy a legveszedelmesebb helyzetekben sem lesznek sohasem magukra hagyva. Fogságba juthatnak,ellenséges kezekre "átadhatják" őket, de mindig, mindenütt velük lesz a Szent Lélek. Külső szabadulást ez nem biztosít ugyan nekik, de elégséges erőt adhat a helytálláshoz, mindenek győzelmes elviseléséhez. "Aggodalmaskodásnak" ezért ne legyen helye a szívemben! (11)

Egyébként azonban felkészíti Jézus a tanítványait arra, hogy nagyon magukra maradhatnak, ha válságosra fordul a helyzetük. A hozzájuk legközelebb állók is cserben hagyhatják őket, sőt ellenük fordulhatnak. A leghűségesebb szívekben is csalódva, sokszor egészen magányosan kell állniuk nehéz harcaikat. Ezért kell teljes bizalommal a Szent Lélek mindvégig hűséges segítségére támaszkodom! (12)

Ebben a magányos harcukban biztatja Jézus tanítványait a győzelem ígéretével. Csak legyenek "mindvégig" állhatatosak, akár egy egész világ gyűlölségével szemben, biztos a "megtartatásuk". Ha mindenki ellenségükké válik is, Isten egymaga elég ahhoz, hogy megőrizze és átmentse őket minden veszedelmen. Reá bízva hát magamat, csak egyre vigyázzak: hogy "megmaradjak" az Őhozzá való hűségben! (13)"

Dr.Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 203 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  Következő

Időzóna: UTC + 1 óra


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 2 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Style by phpBB3 styles, zdrowe serce ziola
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség