Hangtár

Kategóriák

Rendezés: Formátum: Keresés:

A hangtár anyagainak hallgatásához a Windows Media Playeren túl az alábbi alkalmazások valamelyikét ajánljuk, letöltésükhöz kattintson a következő linkekre: Real Player, Nullsoft Winamp, Apple iTunes
Találatok - 58 db találat
1. 2009-06-19 06:10:43
20090617mr1

A Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium ballagó diákjai között találhatjuk Ritát, az iraki menekült kislányt, aki sikeresen fejezte be Magyarországon a nyolcadik osztályt. Az ünnepségen beszélgettünk vele, egy tanárával, Békésy Gizellával, a Református Menekült Misszió munkatársával, Ferenczi Enikővel, valamint Aaron Stevens lelkésszel.

A Múzeumok éjszakája rendezvénysorozatban az egyházi gyűjtemények is részt vesznek. A Ráday Múzeum kecskeméti részlegében „Kálvin, Isten Igéjének szolgája” címmel megnyíló kiállítást dr. Fogarasi Zsuzsa mutatja be.

Porcshalmi László a Johannita Segítőszolgálat terényi táborát mutatja be.

Fekete Ágnes áhitata hangzik el Máté evangéliuma 5. részének 40. verse alapján.

Szerkesztő
.mp3
47.5 MB
letöltés
2. 2009-06-20 12:32:33
20090610mr1

A Református Egyház Félórája a Kossuth Rádióban, 2009. június 10.

A megtéréséről és a grafika születéséről vall Simon András.

Bölcsföldi András mutatja be a Kálvin Kertje kiállítás már elkészült részét, illetve beszél a tervekről is.

Kiss Ferenc „Magyar Cancionale – Genfi zsoltárok” című cd-jét a Református Zenei Fesztiválon mutatták be először. Létrejöttének körülményeiről mesél.

Fekete Ágnes áhitata hangzik el Máté evangéliuma 5. részének 39-40. verse alapján:
„És aki törvénykezni akar veled és elvenni a te alsó ruhádat, engedd oda néki a felsőt is. És aki téged egy mértföldútra kényszerít, menj el vele kettőre.”

Szerkesztő
.mp3
47.5 MB
letöltés
3. 2009-07-10 19:37:39
20090624mr1

„Tebenned bíztunk eleitől fogva..." - a Református Egyház Félórája a Kossuth Rádióban, 2009. június 24.

Az elmúlt szombaton ért véget a Nemzeti Zarándoklat, melyet az erkölcsi válság megállításáért indítottak útjára a szervezők. A záró ökumenikus istentiszteletre Budapesten került sor.

Magyarnak lenni nem azt jelenti: másokat kizárni, hanem éppen befogadni.

Hamar István, ny. lelkipásztor a XVIII. sz. fordulóján a cseh testvéregyház megsegítésére elindult magyar lelkészekről emlékezik meg.

Szabó Imre ny. sárbogárdi lelkipásztor pünkösdi igehirdetéséből hallhatunk részleteket, melyet nemrég a parlamenti képviselőknek mondott el.

Az eseményről a Parókia portál beszámolója megtekinthető és a teljes istentisztelet hanganyaga letölthető:

http://www.parokia.hu/beszamolo/mutat/56/

Szerkesztő
.mp3
47.5 MB
letöltés
4. 2009-07-10 21:55:07
20090701mr1

„Tebenned bíztunk eleitől fogva…” - a Református Egyház Félórája a Kossuth Rádióban, 2009. július 1.

A műsor két gyermektáborba ad bepillantást.

A Budapesti Erdélyi Gyülekezet „Reménység Szigete” központjában szervezett gyerektáborban résztvevőkkel és Sánta Ibolya lelkésszel beszélget Vörös Virág.

Az Érd-Parkvárosi gyülekezet napközis hittantáborába is ellátogat a műsor. A gyerekek után Tóthné Csömöri Andreát halljuk.

Ferenczi Zoltán ménteleki lelkész számol be egy kezdeményezésről, melyben támogatási alapot hoznak létre olyan gyülekezeti tagok számára, akik nem tudják fizetni hiteleiket.

Fekete Ágnes áhítata hangzik el Péter első levele 4. részéből vett néhány vers alapján:
„Ki-ki amint kegyelmi ajándékot kapott, úgy sáfárkodjatok azzal egymásnak…”

Szerkesztő
.mp3
47.5 MB
letöltés
5. 2009-07-10 23:04:26
20090708mr1

„Tebenned bíztunk eleitől fogva..." - a Református Egyház Félórája a Kossuth Rádióban, 2009. július 8.

Teremtés és/vagy evolúció? Valóban ez a fő döntés? A leegyszerűsített üzenetek épp a lényeget fedik el. A Reformáció lényeges hatása volt, hogy szabad teret engedett a tudományos gondolkodásnak, és a hit kérdései  nem alá-fölé, hanem mellérendelő viszonyba kerültek ezzel.  A helyes magatartás az alázat, határaink tisztelete. Falus András immonológus professzorral az evolúcióról beszélget Fekete Ágnes.

 

 

A 2009. évi Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó Fadd-Domboriban kerül megrendezésre, július 21-25. között. Témája: a bátorság.

 http://csillag.reformatus.hu/

A befejező áhítat alap Igéje Pál Rómabeliekhez írt levelének első részéből így hangzik:

„Mert, ami Istenben láthatatlan, az ő örök hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértve meglátható.

Szerkesztő
.mp3
27.1 MB
letöltés
6. 2009-07-21 16:54:53
20090715mr1

„Tebenned bíztunk eleitől fogva..." - a Református Egyház Félórája a Kossuth Rádióban, 2009. július 15.

Pécstől 35, Siklóstól 6 km-re található Tófalu, ahol egy élő tájház, a Nagytótfalusi Drávaszög Múzeum található. Élő tájház nemcsak azért, mert sokan látogatják, hanem azért is, mert élő azért is, mert a múzeumi tárgyak ismeretén túl a hozzájuk kötődő hagyományokat, kétkezi munkákat, mesterségbeli tudást is megtanítják az érdeklődőknek. Évről-évre megrendezett nyári kézműves táboraikon a fafaragás, a szövés, a nemezelés, a céhmunka, a gyöngyfűzés és a batikolás rejtelmeibe is bevezetik a táborozó ifjúságot. A tájházról és a kézműves táborokról a Simor házaspár számol be.

Fekete Ágnes áhitata hangzik el Ésaiás könyve 40. rész 28-31. versei alapján:
„Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az Úr? Ő a földkerekség teremtője, nem fárad el, és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.”

Szerkesztő
.mp3
47.5 MB
letöltés
7. 2009-08-04 23:09:17
20090729mr1


A műsor Csillagpont Református Ifjúsági Találkozóról számol be.

2009. legnagyobb református fesztiválja ez az ifjúsági találkozó Magyarországon Fadd-Domboriban, ahol kb. 2500 regisztrált résztvevő naponta több mint 40 féle program közül válogatta a neki legvonzóbbakat. A műsorban megszólalnak részvevő gyerekek, fiatalok, a Crescendo színház két fiatal művésze, Levente Péter előadóművész, Hidán Csaba történész és mások.

Részletet hallhatunk a Csillagpont csütörtök esti áhitatából. A samáriai asszony története alapján Dani Eszter lelkész hirdeti az Igét.

Szerkesztő
.mp3
47.5 MB
letöltés
8. 2009-08-07 12:44:48
20090805mr1

A műsor ismét a Csillagpont Református Ifjúsági Találkozóról jelentkezik.

Halljuk majd Simon Istvánt, aki a lelkigondozásban vett részt, fiatalokat Felvidékről az imasátorban, Százvai László kisvárdai lelkészt, beregszászi fiatalokat a Láthatatlan Színházról és Achs Károly mezőtúri középiskolai tanárt.

Mikor kezd szűnni a sötétség? Fekete Ágnes áhitata hangzik el János első levele 2. részének 3. verse alapján.

Szerkesztő
.mp3
47.5 MB
letöltés
9. 2009-08-17 00:02:50
20090812mr1

A Református Félóra 2009.08.12-én, a Kossuth Rádióban elhangzott műsora:

A Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó egyik délutáni programjában hangzott el Sztankevics Ludmilla bizonyságtétele, aki a Szovjetunióban született, de Magyarországon ismerte meg Krisztust.

Az Apostolok Cselekedeteiről írott könyv 9. része alapján szól az Ige Saulról, aki megvakul és meglátja Jézus arcát.

 

Szerkesztő
.mp3
47.5 MB
letöltés
10. 2009-08-30 07:40:31
20090826mr1

A Református Egyház Félórája a Kossuth Rádióban - 2009. augusztus 26.

A műsorban két intézménnyel ismerkedünk meg, amelyekben sok ember munkálkodik azon, hogy jobb legyen a világ, hogy a gyengék, az elesettek, a rászorulók ne legyenek ember nélkül.
Az éppen most épülő gödi általános iskolát Szotyori Nagy Gábor lelkész, Lázár László, igazgató és Hubainé dr. Horváth Nóra mutatja be.
Bánné Kiss Erzsébet és Bánki Tibor a bajai Cédrus Református Egyesített Szociális Intézmény vezetői, munkatársai, ők mesélnek az ott folyó munkáról.
Fekete Ágnes áhítata a Példabeszédek könyve 4. fejezetének 9. verse alapján szól: Sokkal jobban van dolga a kettőnek, hogynem az egynek; mert azoknak jó jutalmok vala az ő munkájokból. Ha az egyiket megtámadja is valaki, ketten ellene állhatnak annak; és a hármas kötél nem hamar szakad el.

Szerkesztő
.mp3
47.6 MB
letöltés
11. 2009-09-12 20:47:51
20090902mr1

Mi az iskola valódi értelme? Az identitás, az önazonosság átadása. Ma egy sor olyan emberrel találkozunk, aki nem tudja honnan jött, nélkülöz minden tudásalapot, mégis várat akar építeni. Első beszélgetésünk az identitás, a gyökerek kérdését feszegeti. Dr. Szűcs Ferenccel, a Károli Gáspár Egyetem professzorával az elmúlt hét Kálvin-konferenciája kapcsán beszélgetett Fekete Ágnes.

Czerják Attila mondja el, hogyan döntött arról felnőtt fejjel, hogy református lesz, s keresztelkedett meg gyermekeivel együtt.

Kodácsy Tamás az igazi bátorságról a Csillagpont Református Ifjúsági Találkozón beszélt. Befejezésül előadásának részletét halljuk.

Szerkesztő
.mp3
47.5 MB
letöltés
12. 2009-09-12 21:10:50
20090909mr1

A hittantanítás rendszerváltás utáni történetéről és helyzetéről szól műsorunk. Kálmán Attila, a tatai református gimnázium igazgatója államtitkár volt az Antall-kormány idején, amikor ismét engedélyezték a hittanórák iskolákban való megtartását. Kiss Gergely Kőbányán, Fördös Kata és Molnár Péter pedig Budán tartanak hittanórákat, tapasztalataikat osztják meg velünk.
Fekete Ágnes áhitata hangzik el Pál apostol korinthusi gyülekezethez írott második levelének 9. fejezete alapján:
Aki sokat szedett, nem volt többje; és aki keveset, nem volt kevesebbje.

Szerkesztő
.mp3
47.5 MB
letöltés
13. 2009-09-23 22:52:15
20090916mr1

A Csillagpont Református Ifjúsági Találkozón a Börtönmisszió is bemutatkozott. Ott ismerhettük meg Boros Lajost, aki 23 évet kapott fegyveres rablásért. Amikor megtért, Krisztus-hite miatt úgy döntött, hogy bevallja minden tettét a bíróság előtt…

Fekete Ágnes áhitata hangzik el Máté evangéliuma 5. fejezetének 45. verse alapján:

Legyetek a ti mennyei Atyátok fiai, aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisoknak.

Szerkesztő
.mp3
47.5 MB
letöltés
14. 2009-10-03 21:20:37
20090923mr1

Református Félóra - 2009. szeptember 23.

Az ősi jelképek nagyon mélyen érintik meg az embert, valami olyan húrt pengetnek meg a lelkünkben, amit másképpen nem érnénk el. Ilyen jelkép a bárány. A szelídséget, az áldozatot, az életet is jelképezi. A Református Félóra műsorában a Népművészeti Múzeumba látogatunk el, ahol a Szakrális Művészetek Hete alkalmából egy kiállítás nyílt meg "Isten báránya", azaz "Agnus Dei" ábrázolásokból. Sedlmayr Krisztina, a kiállítás rendezője beszél majd, de előtte belehallgatunk Szilárdfy Zoltán előadásába, amely a megnyitón hangzott el.

Az egyház a művészeteknek mindig otthont adott. Az Istennel való találkozás valahogy mindig is egybeesett a széppel való találkozással. De nemcsak a szép, hanem a jó, a föld java is az egyház felelősségi köre. A következő hét a Teremtés Ünnepe. Nemrég illesztették bele ezt az ünnepet az egyházi ünnepek sorába. Vasárnap nyitják meg a Teremtés Hetét istentisztelettel. Számos gyülekezet bekapcsolódik majd ebbe.
A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa egy füzetet is kiadott, amelyben mindennapra találhatunk imákat, énekeket és tanácsokat. Ennek a füzetnek az összeállítását többek között Kodácsy Eszternek köszönhetjük. Őt és férjét, Kodácsy Tamást hallhatják a Teremtés Ünnepével kapcsolatban.

Albert Schweitzer volt az egyik legnagyobb szószólója a teremtésért való hálaadás fontosságának. Az Ő nevéről egy idősek otthonát neveztek el Budapesten ezelőtt 30 évvel. Vörös Virág beszélgetett az ünnep kapcsán Mezei Jánosné, főnővérrel és Beszterczey András, igazgatóval.

Végül Fekete Ágnes áhitata a Példabeszédek könyve 3. fejezetének 5. és 6. versei alapján szól:

Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből; a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Minden utadban megismered őt; akkor ő igazgatja a te útjaidat.

Szerkesztő
.mp3
47.5 MB
letöltés
15. 2009-10-04 16:09:19
20090930mr1

Református Félóra - 2009.09.30.

Reményik Sándornak van egy szép verse, az a címe, Ahogy lehet. Akkor írta ezt, amikor Trianon után néhány évvel belátta, nincs visszaút, a határokat nagyon hosszú távra megszabták úgy, ahogy. Néhány sorát idézzük:

Megalkuvás zsoltárát énekelve
Végtelen menetben csak megyünk.
Testvéreim bizony nem éltünk jól mi,
Nem apáinknak tetsző életet.
De aki másképp tehetne helyünkben,
Az vesse reánk az első követ!
Minden percünk kínzó kiegyezés:
Ahogy lehet.
Te is testvérem karszti sorsodat
Fogadd el, s vedd meg karszti földedet,
azt a sírodnak is kevés humuszt.
De azt aztán foggal, tíz körömmel,
Démoni dühvel és őrült örömmel
- ahogy lehet, ahogy lehet.

Ez a vers foglalhatná össze mindazt, ami a mai műsorban majd elhangzik. Ágoston Sándorról, a Délvidék neves püspökéről lesz szó. Ő egész életében, amit lehetett, megpróbálta megtenni. Először Dobos Ágoston, az unokája és Dobos Ágostonné beszélnek, régi hangfelvételt is hallhatunk, majd Ladányi Sándor egyháztörténet professzor beszél.

A Budapesti Teológián működik az Ágoston Sándorról elnevezett alapítvány. Horváth Ákossal, az alapítvány kuratóriumának elnökével beszélget második riportunkban Vörös Virág.

Végül Fekete Ágnes áhítata hangzik el Máté evangéliuma 21. részének néhány verse alapján.

"De mit gondoltok ti? Volt egy embernek két fia, és odamenvén az elsőhöz, ezt mondta: Eredj fiam, munkálkodjál ma az én szőlőmben. Az pedig ezt mondta: Nem megyek; de azután meggondolva magát, elment. A másikhoz is odament, hasonlóan szólt. Az pedig ezt felelte: Én elmegyek, uram; de nem ment el. E kettő közül melyik teljesítette az atya akaratát? Ezt mondták a farizeusok: Az első. Ezt mondta Jézus: Bizony mondom néktek: A vámszedők és a parázna nők megelőznek titeket az Isten országában."

Szerkesztő
.mp3
47.5 MB
letöltés
16. 2009-10-15 22:29:52
20091007mr1

Október 10-én Telkiben, Kodolányi János szülőfalujában egy konferencia keretében ünneplik meg az író születésének és halálának évfordulóját. A szervező Molnár Rita Krisztina, aki maga is író. Először magáról, hitéről vall, majd a Kodolányi emlékkonferenciáról számol be.

Egy rövid riportot hallgassunk meg a múlt szombaton rendezett Szeretethídról, melynek keretében a református gyülekezetek tagjai különféle helyszíneken segítettek. Gilicze Réka, a Szeretetszolgálat munkatársa beszél.

Mint minden hónapban egyszer, most a műsorban ellátogatunk egy istentiszteletre. Egy legalább húsz évvel ezelőtti, újpesti áhítatra, ahol Gyökössy Endre prédikált Pál apostol efézusi levelének következő mondatáról:

Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszútűréssel szenvedjétek el egymást szeretetben. (Ef. 4:2)

Szerkesztő
.mp3
47.5 MB
letöltés
17. 2009-10-18 15:43:46
20091014mr1

„Tebenned bíztunk eleitől fogva..." - a Református Egyház Félórája a Kossuth Rádióban, 2009. október 14.


Október a Reformáció hónapja - ezt hirdetik mindenfelé plakátok, rendezvények. A Reformáció azt hirdeti, hogy minden megújulás visszaformálódás valami régihez, valami eredetihez. Most egy sajátos témán belül vizsgáljuk meg, mit jelent ez a visszaformálódás, mégpedig a muzulmán vallással való kapcsolatban. Németh Pál nemrég lefordított arab nyelvről egy nagyon érdekes 781-ben, tehát körülbelül 1300 éve született párbeszédet, ami Timotheosz püspök és Al-Mahdi kalifa között zajlott. Ez a nagyon izgalmas mű a Vigília folyóiratban jelent meg. Erről az írásról beszélgetett Németh Pállal a szerkesztő, Fekete Ágnes.

Kerekes Péter, a sárospataki teológia hallgatója Pakisztánban töltött egy évet, misszióban. Szolgálatáról, élményeiről Vörös Virág faggatta.

 


Áhitatunkban Lukács evangéliuma 12. fejezetéből és Máté evangéliuma 13. fejezetéből egy-egy példázat részleteit hallhatjuk.

És monda nékik egy példázatot, szólván: Egy gazdag embernek bőségesen termett a földje. Azért magában okoskodék, mondván: Mit cselekedjem, mert nincs hová takarnom az én termésemet. És monda: Ezt cselekszem: Az én csűreimet lerontom, és nagyobbakat építek; és azokba takarom minden gabonámat és az én javaimat. (Lukács 12.)

Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet megtalálván az ember, elrejté azt; és afelett való örömében elmegy, és eladván mindenét, amije van, megveszi azt a szántóföldet. (Máté 13.)

Szerkesztő
.mp3
47.5 MB
letöltés
18. 2009-11-07 20:56:58
20091021mr1

„Tebenned bíztunk eleitől fogva..." - a Református Egyház Félórája a Kossuth Rádióban, 2009. október 21.

Az első beszámoló egy almásgazda lelkésszel való beszélgetés, amelyet Karcsai Nagy Éva készített.

Október a Reformáció hónapja. Ebben a hónapban számos egyházzenei rendezvény kerül megrendezésre, új kiadványok látnak napvilágot. Egy fiatal zenésszel hangzik el beszélgetés, akinek most jelenik meg a második lemeze, Jegyezvén szalmaszállal címmel. A lemezen túl életéről, hitéről vall Kercsmár Zsolt.

Egy nagyszabású zenei rendezvény lesz november 9-én a Művészetek Palotájában, Budapesten. A Kálvin Év alkalmából ünnepi koncerttel ünnepelnek, melyen bemutatják többek között Draskóczy László Kálvin kantátáját. A zeneszerzővel Vörös Virág beszélgetett.

Szintén a Kálvin Év jegyében ünnepelték meg a Fehér bot napját a Református Missziói Központban. Magyarné Balogh Erzsébet, a Missziói Központ vezetőjének köszöntése után Márkus Mihály püspököt halljuk arról, miként viszonyult a kálvini egyház az elesettekhez, majd a magyarországi Lion's klubok vezetőjét hallhatjuk.

Végül Fekete Ágnes áhitata hangzi el a következő ige alapján: "Mert amikor a bűn szolgái voltatok, az igazságtól szabadok voltatok." (Róm. 6:20)

Szerkesztő
.mp3
47.5 MB
letöltés
19. 2009-11-07 21:25:57
20091028mr1

„Tebenned bíztunk eleitől fogva..." - a Református Egyház Félórája a Kossuth Rádióban, 2009. október 28.

Mai adásunk fő kérdése az lesz, hogyan adjuk át az üzenetet? Először a hazaszeretetet, október 23-ra emlékezve, majd további riportjainkban a szeretetet és az evangéliumot.
Henger Péternét, Piroska, magyartanár, vall hitéről.

Egy hete ünnepelték azt, hogy 25 éve létezik a magyar Házas Hétvége. Ebből az alkalomból beszélgettem Pajzs Rékával és Ágostonnal, a budafoki református gyülekezet tagjaival, akik őszintén elmondják, miben segített nekik a Házas Hétvége.

Hogyan adjuk át az evangéliumot, Jézus üzenetét? Erre a kérdésre a Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség a következő héten egy 4 napos evangelizációval válaszol. Folyt.köv., azaz folytatás következik címmel beszélnek majd a reménységről a különböző budapesti egyetemeken és főiskolákon.
Écsi Anikóval beszélgetett Vörös Virág.

Egy istentiszteletre látogatunk el, amely körülbelül 20 éve történhetett. Gyökössy Endre beszélt a betegek és öregek napján Újpesten Pál apostol Efézusi levelének 4. részéről.

Szerkesztő
.mp3
47.5 MB
letöltés
20. 2009-11-19 20:31:28
20091104mr1

„Tebenned bíztunk eleitől fogva..." - a Református Egyház Félórája a Kossuth Rádióban, 2009. november 4.

Az idei Reformáció ünnepén nem csak Luther 95 tételére emlékeztünk, hanem Kálvin születésének 500. évfordulójának ez évi ünnepére is. Kálvin nem egyházalapító volt, hanem a Reformáció gondolatainak alapos megfogalmazója. Követői persze sajnos már az egyháztestek közötti hasadásra használták tanítását. Egyik ilyen sarkalatos, és a későbbiekben félremagyarázott tantétele volt a predestináció, az eleve elrendelés tana, amiről Németh Pál lelkésszel, a Bibliamúzeum munkatársával beszélget Fekete Ágnes.

A Budapesti Történeti Múzeum a Kálvin Év alkalmából kiállítást rendezett Kálvin hagyománya címmel. Farbaky Péter és Szacsvay Éva kurátorokkal a kiállításról Vörös Virág beszélgetett. 

Egy debreceni kiállítás is nyílt néhány hónapja, amelyet állandó kiállítássá alakítottak át a Nagytemplomban. Karcsai Nagy Éva beszélt a bibliai makettkiállítás szakértőjével, Hodossy-Takács Előd rektor-helyettessel.

Ugyancsak Debrecenben adták át a Kálvin-érmet, amelyet a Nemzeti Bank bocsátott ki az évforduló tiszteletére. Hangképeket hallhatnak az átadás ünnepségéről Halljuk majd Bölcskei Gusztáv, püspök urat, Király Júliát, a Magyar Nemzeti Bank alelnökét és Csikai Márta tervezőművészt.

Fekete Ágnes áhitata Pál apostol 2. Korinthusi leveléből, a 12. fejezet 9. verse alapján hangzik:

Az én erőm erőtlenség által ér célba. (2Kor. 12:9)

Szerkesztő
.mp3
47.5 MB
letöltés
21. 2009-11-19 20:51:00
20091111mr1

„Tebenned bíztunk eleitől fogva..." - a Református Egyház Félórája a Kossuth Rádióban, 2009. november 11.

A műsor a pogányság és a keresztyénség kapcsolatát próbálja megközelíteni. Elsőként Hidán Csaba, történész és harcművészet-oktató, a Károli Gáspár Református Egyetem tanára szólal meg.
Ugyancsak a magyarság, pogányság, keresztyénség kérdéséről hallhatjuk Hoppál Mihály néprajzkutatót
Végül egy fiatalembert szólal meg a számos kereső ember közül, akinek nagyon fontos a természet, a régi kultúra mai megélése. Kelemen Zsoltot a Lovasíjász Hagyományőrző Sportegyesület megalapítóját hallják.
Fekete Ágnes áhitatának alap Igéje:

Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy!
Mikor vízen mégy át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok el nem borítnak. (Ézs. 43:1)

Szerkesztő
.mp3
47.5 MB
letöltés
22. 2009-11-29 18:09:21
20091118mr1

„Tebenned bíztunk eleitől fogva..." - a Református Egyház Félórája a Kossuth Rádióban, 2009. november 18.

A Mai Manó Házban, a Nagymező utcában nyílt egy sajátos Kálvin kiállítás, melyen fényképekkel mutatják be a magyar reformátusságot. Nagy Villő, a kiállítás munkatársa kedvcsináló tárlatvezetését hallhatjuk.
A következő beszélgetés is megmozgatja képzelőerőnket, a budapest-káposztásmegyeri templomot járjuk körbe Zámbó András lelkésszel abból az alkalomból, hogy egy jótékonysági koncertet tartanak a templom javára november 20-án, pénteken délután fél 4-től a Zeneakadémia nagytermében.
Végül két gyermekekkel kapcsolatos könyvet mutatunk be. Az első Nagy Péter, budafoki református lelkipásztor 60 párperces című könyve, amely a budafoki gyerektanításokat adja közre. A lelkipásztor számára is meglepetés volt e kötet megjelenése.
A másik egy kedves hallgatónk, Nagy Károlyné kötete, amelyet Nyíregyházán adott ki kisgyermekeknek a teremtésről. Ez a nagyon igényes könyv felsorolja a teremtés napjait, és arra ösztönzi a gyerekeket, hogy ők is csodálkozzanak el minden megszületett élőlényen.
A műsor befejező áhitatában Fekete Ágnest hallhatják, János apostol első levelének 4. részéből szól az Ige:

Testvéreim, ne minden léleknek higgyetek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy azok Istentől valók-e? (I.Ján. 4:1)

Szerkesztő
.mp3
47.5 MB
letöltés
23. 2009-11-29 18:29:31
20091125mr1

„Tebenned bíztunk eleitől fogva..." - a Református Egyház Félórája a Kossuth Rádióban, 2009. november 25.

Az ember nem is gondolná, mennyire közeli és egyértelmű eseményeket lehet ezerféleképpen értelmezni. Hogyan lehet például egy püspökről elfelejteni, hogy püspök volt? Lehet egyes embereket kitörölni a nép emlékezetéből?
Bármennyire hihetetlen, lehet. Egy ilyen esetről hallhatunk, Gachal János délvidéki református egyházi vezetőről írt könyvet Matuska Márton újvidéki író „Megvert pásztorunk” címmel.
A Délvidék nyugati részére, Horvátországba utazunk Bellai Zoltánnal, aki néhány hónapja meglátogatta a Kárpát-medence legdélebbi magyar református templomát Brekinszkában egy nagy ünnepükön.
Végül Fekete Ágnes áhitata hangzik el Pál Rómabeliekhez írt levele 1. részének 20. verse alapján:
Mert ami Istenben láthatatlan, tudniillik az ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértve látható. (Róm 1:20)

Szerkesztő
.mp3
47.5 MB
letöltés
24. 2009-12-28 18:41:11
20091202mr1

„Tebenned bíztunk eleitől fogva..." - a Református Egyház Félórája a Kossuth Rádióban, 2009. december 2.

Döbrentey Ildikó meseíróval hangzik el beszélgetés, akinek könyve jelent meg, Beszélgetek az Úrral címmel. Saját imádság-tapasztalatairól beszél, majd fiatalok vallanak az imádságról.

Végül Gyökössy Endre utolsó prédikációi közül hallgatunk meg egyet a 130. zsoltár alapján.

Szerkesztő
.mp3
47.6 MB
letöltés
25. 2009-12-28 18:54:15
20091209mr1

„Tebenned bíztunk eleitől fogva..." - a Református Egyház Félórája a Kossuth Rádióban, 2009. december 9.

Zalatnay István lelkész "Tetten ért imák" címmel írt filozófiai értekezést az imádkozásról. A közösségi imák értelméről beszélgettünk vele, majd egy olyan gyerekkönyvet mutatunk be, amelyet a szülő-gyerek beszélgetések serkentésére szánt a szerző, a címe: Döme. Vörös Virág beszélgetett Sztelek Csillárral, a Kálvin Kiadó új gyerekkönyvének szerzőjével. Végül egy összeállítást hallunk két adventi vásárból, a Nyugati pályaudvarnál levő karitatív vásáron és a keresztyén könyvvásáron járt Vörös Virág.

Fekete Ágnes áhitata a következő Ige alapján hangzik el:

Várjad az Urat, légy erős; bátorodjék szíved, és várjad az Urat. (Zsolt 27:14)

Szerkesztő
.mp3
47.5 MB
letöltés
26. 2009-12-28 19:10:21
20091216mr1

„Tebenned bíztunk eleitől fogva..." - a Református Egyház Félórája a Kossuth Rádióban, 2009. december 16.

Többen is megszólalnak az imádságról a műsorban. Beszélnek a Crescendo zenei társaság tagjai karácsonyi koncertjük alkalmából, elsőként pedig Fogarasi Gábor református lelkész beszél azokról a szokásokról, amelyeket az újpalotai gyülekezetbe vezettek be, amikor diákokért vagy például betegekért imádkoznak egyen-egyenként.
Fekete Ágnes áhitata hangzik el a következő Ige alapján:
Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább
halad, annál világosabb lesz, a teljes délig. (Péld 4:18)

Szerkesztő
.mp3
47.5 MB
letöltés
27. 2010-01-08 18:03:25
20091223mr1

„Tebenned bíztunk eleitől fogva..." - a Református Egyház Félórája a Kossuth Rádióban, 2009. december 23.

A Budapest-Salétrom utcai gyülekezet gyermekei gyermekkarácsonyra készülődtek, Vörös Virág látogatta meg őket készülődésük közben.
Ráckeresztúri volt drogos fiatalok vallanak korábbi életükről és hogy mit várnak ma az ünneptől, a Krisztussal való találkozástól.

Az áhitatban Ésaiás könyve 45,8 alapján szól Isten üzenete:
„Egek, harmatozzatok a magasból, hulljon igazság a fellegekből! Táruljon fel a föld, és teremjen szabadságot, sarjadjon igazság is vele! Én, az Úr, teremtettem mindezt.”

Szerkesztő
.mp3
47.5 MB
letöltés
28. 2010-01-08 18:26:11
20091230mr1

„Tebenned bíztunk eleitől fogva..." - a Református Egyház Félórája a Kossuth Rádióban, 2009. december 30.

A tatai Kenderke Református Művészeti Iskolában színdarabot mutattak be a globalizációról. A darabról Vörös Virág beszélgetett Kun Katalin igazgatóval és táncosokkal.

Az év utolsó református adásában egy istentiszteletre látogatunk el. Körülbelül 30 éve hangzott el Farkas József igehirdetése, akinek 10 éve éppen a karácsonyi istentiszteleten állt meg a szíve. Ézsaiás könyvének 38. részéből olvasott fel.
„Abban az időben Ezékiás halálosan megbetegedett. Ézsaiás próféta, Ámóc fia elment hozzá, és ezt mondta neki: Így szól az Úr: Rendelkezz házadról, mert meghalsz, nem maradhatsz életben! Ekkor Ezékiás arcát a fal felé fordítva imádkozott az Úrhoz, és ezt mondta: Ó, Uram, ne feledkezz meg arról, hogy én híven és tiszta szívvel éltem előtted, és azt tettem, amit jónak látsz!
...Bizony, javamra vált a nagy keserűség. Hiszen megmentettél az enyészet vermétől, és hátad mögé dobtad minden vétkemet.”

Szerkesztő
.mp3
47.6 MB
letöltés
29. 2010-01-26 17:41:22
20100106mr1

„Tebenned bíztunk eleitől fogva..." - a Református Egyház Félórája a Kossuth Rádióban, 2010. január 6.

Fiatal özvegyek számára hoztak létre egy bibliacsoportot a Budapest-Pasaréti egyházközségben, ahova ellátogatott a műsor szerkesztője.

Kálvin János: Győzelmi ének c. verséről beszélget Fekete Ágnes Békésy Sándorral, a budapesti teológia dékánjával.

Áhitat hangzik el Jeremiás könyvének 2. részéből, a repedezett kutakról szóló kép kapcsán.

Szerkesztő
.mp3
47.5 MB
letöltés
30. 2010-01-26 18:04:16
20100113mr1

„Tebenned bíztunk eleitől fogva..." - a Református Egyház Félórája a Kossuth Rádióban, 2010. január 13.

Műsorunkban két színházba látogatunk. Először az Evangélium Színházba, amely protestáns egyházak összefogásával született Udvaros Béla vezetésével. Nemrég nagy sikerrel mutatták be Madách Imre Ember tragédiáját. Az előadásról Lénárd László színművész és Udvaros Béla rendezőt hallhatjuk.

A Budahegyvidéki Egyházközségben ezen a Karácsonyon egy különösen szép betlehemest mutattak be, amit a gyülekezet egyik presbitere, Ertl Péter rendezett. Ertl Péterrel, a Nemzeti Táncszínház igazgatóhelyettesével, református presbiterrel Vörös Virág beszélgetett.

Fekete Ágnes áhitata a következő Ige alapján hangzik el:

És mit mondjak még, hiszen kifogynék a szóból? Gedeonról, Bárákról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről. Akik hit által országokat győztek le,
igazságok cselekedtek, ígéreteket elnyertek, oroszlánok száját betömték, megoltották a tűznek erejét, ...
Mások kínpadra mentek, visszautasították a szabadulást, hogy becsesebb feltámadásban részesüljenek, ...kínpróbát szenvedtek, szétfűrészelték őket, kardra hányták, juhoknak és kecskéknek a bőrében bujdostak, nélkülözve, nyomorgatva és gyötrődve.
Akikre nem volt méltó e világ... (Zsid 11:32-33,36-38)

Szerkesztő
.mp3
47.5 MB
letöltés
31. 2010-01-26 18:25:10
20100120mr1

„Tebenned bíztunk eleitől fogva..." - a Református Egyház Félórája a Kossuth Rádióban, 2010. január 20.

Zsembery Barna sportember élettörténetét ismerhetjük meg. Jelentős sportteljesítményeket tett le az asztalra, csapatban Európa-bajnok is volt. Sokan ismerik azok közül, akiknek a motorozás az életük fontos része. Két éve lebetegedett. Most arról vall, hogyan értelmezi lassan újra az életét.

Áhitatot hallhatunk Pál apostol kolossebeli gyülekezetnek írott első levelének 13. verse alapján:
"Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és átvitt az Ő szerelmes
Fiának országába... (Kol 1:3)"

Szerkesztő
.mp3
47.5 MB
letöltés
32. 2010-02-21 16:30:56
20100127mr1

„Tebenned bíztunk eleitől fogva..." - a Református Egyház Félórája a Kossuth Rádióban, 2010. január 27.

A tartalomból:

A Dizseri-díj díjazottja Bereczky Ildikó harkányi lelkésznő
Keresztyénség és magyarság – Balog Zoltán
Ökumenikus imahét Pesthidegkúton - Dobó György és felesége, Fodor Viktor, Gyetván Gábor, Kovács Gergely

„Meghátrálnak majd ellenségeim, mikor kiáltok; így tudom meg, hogy velem van az Isten. Dicsérem Istent, az ő ígéretéért, dicsérem az Urat az ő ígéretéért.” (Zsolt 56:10-11) - áhitat: Fekete Ágnes

Szerkesztő
.mp3
47.5 MB
letöltés
33. 2010-02-21 16:48:30
20100203mr1

„Tebenned bíztunk eleitől fogva..." - a Református Egyház Félórája a Kossuth Rádióban, 2010. február 3.

A tartalomból:

Jövőre klub – ötletgazda: Kuslits Béla, előadó: Antal László szociológus
A Református Szeretetszolgálat Haitin – Osgyán Dániel

„Lehetetlen dolog, hogy botránkozások ne essenek; de jaj annak, aki által esnek.” (Lk 17:1) - áhitat: Fekete Ágnes

Szerkesztő
.mp3
47.5 MB
letöltés
34. 2010-02-21 17:05:21
20100210mr1

„Tebenned bíztunk eleitől fogva..." - a Református Egyház Félórája a Kossuth Rádióban, 2010. február 10.

A tartalomból:

A Házasság Hete – Szentgáli Nóra és Péter
Váló Háló – Paksi Sándor

„A tolvaj nem egyébért jő, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek.” (Jn 10:10) - áhitat: Fekete Ágnes

Szerkesztő
.mp3
47.5 MB
letöltés
35. 2010-02-21 17:16:29
20100217mr1

„Tebenned bíztunk eleitől fogva..." - a Református Egyház Félórája a Kossuth Rádióban, 2010. február 17.

A tartalomból:

Kálvin egy napja – Budapesti Ifjúsági Találkozó

100 éve született Joó Sándor - igehirdetése 1967-ből

Szerkesztő
.mp3
47.5 MB
letöltés
36. 2010-03-25 15:22:08
20100224mr1

„Tebenned bíztunk eleitől fogva..." - a Református Egyház Félórája a Kossuth Rádióban, 2010. február 24.

A tartalomból:

Vannak-e ma még csodák? Sokan azt mondják, nincsenek, ezek csak mesék. Az élet szükségszerűségekből áll, azoknak alá kell vetnünk magunkat. De manapság igen sokan vannak, akik meg szinte futnak a csodák után, és Isten jelenlétét kizárólag a természeti rend áttörésében tudják elképzelni. Most egy olyan történetet hallhatunk, amelyik egyik végletbe sem esik. Rákóczy Bálinttal és feleségével, Ilonkával, beszélgettem, de néha egy éves gyermekük, Peti is közbeszólt. A gyermeket egy terhességi toxémia miatt kivették édesanyjából az ötödik hónapban. Megjárták a poklokat, de ahogy mondják, mindig megtapasztalták Isten jelenlétét.

A hírek után rövid felhívás hangzik el a Református Zsinati Iroda Pénzügyi Osztályának vezetőjétől, aki beszámol a tavalyi 1%-os felajánlásokról.

„Mondd ezt az ország egész népének és a papoknak: Amikor böjtöltetek és gyászoltatok az elmúlt hetven év alatt, az ötödik és a hetedik hónapban, az én kedvemért tartottatok-e böjtöt? Amikor meg ettetek és ittatok, akkor nem a magatok kedvéért ettetek és ittatok?
Ezt mondja a Seregek Ura: Igazságos ítéletet hozzatok, szeretettel és irgalmasan bánjatok egymással!” (Zak 7:5-6, 9) – áhitat: Fekete Ágnes

Szerkesztő
.mp3
47.5 MB
letöltés
37. 2010-03-29 19:48:56
20100303mr1

„Tebenned bíztunk eleitől fogva..." - a Református Egyház Félórája a Kossuth Rádióban, 2010. március 3.

A tartalomból:

Az Avatar c. filmről Lázár Imrével, a Károli Gáspár Református Egyetem docensével beszélget Fekete Ágnes.
Jövőre elnevezéssel indítottak szabadegyetemet keresztyén fiatalok számára Budapesten, a Barabás villában, ahol többek között a környezetvédelem kérdéséről beszélgetnek. Boda Zsolt, közgazdásszal, a program egyik előadójával a globalizáció nehézségeiről beszélget Vörös Virág.
„Ne felelj az ostobának a bolondságához illően, mert magad is hasonló leszel hozzá! Felelj meg az ostobának a bolondságához illően, hogy ne tarthassa magát bölcsnek. (Péld 26:4-5)” – áhitat: Fekete Ágnes

Szerkesztő
.mp3
47.5 MB
letöltés
38. 2010-03-29 21:13:07
20100310mr1

„Tebenned bíztunk eleitől fogva..." - a Református Egyház Félórája a Kossuth Rádióban, 2010. március 10.
Egy pedofília gyanújával letartóztatott lelkész ügyvédjétől, Gál Pétertől rettenetes tévedésekről, a szenzációéhes sajtó szerepéről és általános tendenciákról hallhatunk.
Jog és egyház kapcsolatáról faggatjuk dr. Gellér Balázst, aki az Eötvös Lóránt Tudományegyetem jogi karán az "Egyház és állam" címmel megrendezett konferencia egyik előadója volt, majd dr. Anatalóczy Péter az egyházalapítás jogáról beszél.
„Kelj fel Úristen, emeld fel kezedet; ne feledkezzél el a szegényekről! Miért szidja Istent a gonosz? Az árvának is te vagy segedelme. Törd össze a gonosznak karját! (Zsolt. 10:12)” – áhitat: Fekete Ágnes

Szerkesztő
.mp3
47.5 MB
letöltés
39. 2010-04-02 07:28:46
20100324mr1

„Tebenned bíztunk eleitől fogva..." - a Református Egyház Félórája a Kossuth Rádióban, 2010. március 24.

A böjt lényegéről beszélget Vörös Virág fiatalokkal: Petrás Domonkossal, Bakos Vincével, Nemes Dorkával és Andrejszki Tamással.

Vető Miklós, Franciaországban élő filozófus is Simone Weil egyházi jelentőségéről vall.

„Mint az ordító oroszlán és éhező medve, olyan a szegény népen uralkodó istentelen. Mikor nincs mennyei látás, a nép elvadul; ha pedig megtartja a törvényt, oh mely igen boldog!” (Péld 28:15,18) – áhitat: Fekete Ágnes

Szerkesztő
.mp3
47.6 MB
letöltés
40. 2010-03-30 18:48:40
20100317mr1

„Tebenned bíztunk eleitől fogva..." - a Református Egyház Félórája a Kossuth Rádióban, 2010. március 17.

A tartalomból:

Meleg Csilla, a pécsi tudományegyetem jogi karának társadalomtudomány-professzora, kutatási témája: az idő. Fekete Ágnes beszélget vele.
Egy az ifjúságról szóló társadalomkutatásról kérdezi Hámory Ádámot Vörös Virág.
„Monda azért nékik Jézus: Az én időm még nincs itt; a ti időtök pedig mindig készen van." (Jn 7:6) – áhitat: Fekete Ágnes

Szerkesztő
.mp3
47.5 MB
letöltés
41. 2010-04-02 07:50:47
20100331mr1

„Tebenned bíztunk eleitől fogva..." - a Református Egyház Félórája a Kossuth Rádióban, 2010. március 31.

Bolyki János, a budapesti teológia nyugalmazott professzora beszél arról, hogy a négy evangélium hogyan írja le Jézus szenvedéstörténetét.

A Húsvét és a zsidó Páska ünnep kapcsolatáról, a Nagyheti ünnepkörről a budapesti teológia doktorandus hallgatójával, Balassa Eszterrel beszélget Fekete Ágnes.

"Mert ha valaki meg akarja tartani az életét, elveszti azt; valaki pedig elveszti az életét énértem és az evangéliumért, megtalálja azt." (Mk 8:35) - Fekete Ágnes áhitata

Szerkesztő
.mp3
47.5 MB
letöltés
42. 2010-04-29 21:58:41
20100407mr1

„Tebenned bíztunk eleitől fogva..." - a Református Egyház Félórája a Kossuth Rádióban, 2010. április 7.

A tartalomból:

A vasárnap esedékes választások kapcsán az élet egy fontos, de viszonylagos területéről, a politikáról esik szó. Beszélgetés hangzik el Kálmán Attilával, a tatai református gimnázium igazgatójával, aki két évtizede oktatásügyi államtitkár volt, majd Frivaldszky Gáspárral, a Szabadvasárnap kampány magyar koordinátorával.
A műsor végén felhangzó igehirdetés Húsvét vasárnap hangzott el Budapesten, a pasaréti református gyülekezetben. Cseri Kálmán lelkipásztor Lukács evangéliumából az angyalok szavát olvasta fel:
Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, feltámadt. (Lk 24:5-6)

Szerkesztő
.mp3
47.5 MB
letöltés
43. 2010-04-29 22:18:15
20100414mr1

„Tebenned bíztunk eleitől fogva..." - a Református Egyház Félórája a Kossuth Rádióban, 2010. április 14.

A tartalomból:
Az úgy nevezett pasztorál pszichológia a pszichológia módszereit a hit szempontjával kiegészülve szemléli és használja. Ebben a szemléletben tartott lelki gondozói kurzust "Vallásosság és lelki egészség" címmel a Gyökössy Intézet Kecskeméten. A hit és pszichológia kapcsolatáról beszél az Intézet munkatársa, Kaszó Gyula.
A Károli Egyetem hosszú évek óta tart mentálhigénés képzést. Grezsa Ferencet, a képzés vezetőjét halljuk.
„Jézus betért egy farizeus házába, és az asztalához ült. Élt a városban egy rosszhírű nő. Amikor megtudta, hogy a farizeus házában van vendégségben, alabástrom edényben illatos olajat hozott. Megállt hátul a lábánál, és sírva fakadt. Könnyeit Jézus lábára hullatta, majd a hajával megtörölte, elárasztotta csókjaival, és bekente az illatos olajjal. (Lk 7:36-39) – áhitat: Fekete Ágnes

Szerkesztő
.mp3
47.5 MB
letöltés
44. 2010-04-29 22:27:01
20100421mr1

„Tebenned bíztunk eleitől fogva..." - a Református Egyház Félórája a Kossuth Rádióban, 2010. április 21.

A lengyel miniszterelnök és kíséretének tragikus halála Lengyelországot szinte sokkolta, de az egész világot megrendítette. Egy olyan református, közéleti embert hallhatunk, Szesztay Ádámot, akinek egyik szülője magyar, a másik lengyel, arról, ő miként élte át a lengyel gyászt.
A lengyel nép maga is átélte a határok állandó tologatását, a nagyhatalmak packázását, ami a magyar sors is. Következő beszámolónk ebbe a témába vezet minket. A Vajdaságban rendezték meg az első ökumenikus Háló találkozót, melyről Schön Györgyöt, az egyik szervezőt halljuk a katolikus Háló mozgalom részéről, majd a budapest-svábhegyi gyülekezet gondnoka, Konkoly Elemér beszél a találkozóról.
A Károli Gáspár Református Egyetem egy kéthetes kurzust szervezett a Tempus és az Erasmus Irodával közösen holland, spanyol, portugál és magyar diákok részvételével. A téma nemzetek, birodalmak és egyház volt. A külföldi diákok arról beszélnek, hogyan látják Magyarországot és saját hazájukat.

„Úgy szóljatok és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye fog megítélni. (Jak. 2,12)” – Fekete Ágnes áhitata

Szerkesztő
.mp3
47.6 MB
letöltés
45. 2010-05-23 17:35:04
20100428mr1

„Tebenned bíztunk eleitől fogva..." - a Református Egyház Félórája a Kossuth Rádióban, 2010. április 28.

A tartalomból:

Országos csendes napot tartottak Budapesten, a pasaréti református gyülekezetben özvegyek számára. A nap jelmondata ez volt: Nem vagy egyedül. Albert Évát, az egyik szervezőt hallják.
Siba Balázs: Isten és élettörténet címmel megjelent könyvéről a szerzővel Vörös Virág beszélget.
Potzner Irén, aki sok éve vezet kurzusokat a Gyökössy Endre Intézetben, a májusban induló bemutató kurzus kapcsán beszél, melyet lelkészeknek és hitoktatóknak szerveznek Tóth János lelkésszel.

"Jézus, amikor a kereszten volt, látta, hogy ott áll az anyja és az a tanítvány, akit ő szeretett. Ezt mondta anyjának: Asszony, ímhol a te fiad!" – Fekete Ágnes áhitata

Szerkesztő
.mp3
47.5 MB
letöltés
46. 2010-05-23 17:47:31
20100505mr1

„Tebenned bíztunk eleitől fogva..." - a Református Egyház Félórája a Kossuth Rádióban, 2010. május 5.

A tartalomból:
A Budapesti Missziói Központ meghívására érkezett Magarországra Arthur Thangiah, indiai előadó. Az előadás után arról beszél, hogyan valósul meg jelmondatuk: "Ha túl nagy a sötétség, panaszkodás helyett gyújts meg egy kis gyertyát!"
Különleges egybeesés, hogy egy másik indiai meghívottja is volt ugyanakkor a Károli Gáspár Egyetem egy másik intézményének. A budapesi teológián órát tartott Rekha Chennattuu.
A váci börtönben szolgál Csuka Tamásné most már több, mint 10 éve. Sólyom László köztársasági elnök látogatott el közéjük a 10 éves börtönmissziós munka megünneplésére.
Reformédia 2010 címmel rendezett konferenciáról számol be Bolyáki Attila.

"Mondd a foglyoknak: Jöjjetek ki! - a sötétségben lévőknek: Jöjjetek a napvilágra! Útközben lesz élelmük, még a kopár hegyeken is lesz legelőjük. Nem éheznek és nem szomjaznak majd, nem bántja őket a nap heve." (És. 49,9-10) – áhitat: Fekete Ágnes

Szerkesztő
.mp3
47.5 MB
letöltés
47. 2010-05-23 19:34:40
20100512mr1

„Tebenned bíztunk eleitől fogva..." - a Református Egyház Félórája a Kossuth Rádióban, 2010. május 12.

Két könyvet mutatunk be a Szent István Könyvhét alkalmából. Egyik időseknek, a másik gyermekeknek szól. Naszádi Krisztina és Nemes Ödön Beszélgetések az öregkorról című könyvéről lesz szó, majd Győri Katalin Bojti című könyvét mutatjuk be, melyet a Kálvin Kiadó adott ki.

"És Jézus megkeresztelkedett és azonnal kijött a vízből. És íme, az egek megnyíltak és látta az Isten lelkét alászállni, mint egy galambot és rászállani." (Mt 3:16)” – Fekete Ágnes áhitata

Szerkesztő
.mp3
47.5 MB
letöltés
48. 2010-05-23 19:55:12
20100519mr1

„Tebenned bíztunk eleitől fogva..." - a Református Egyház Félórája a Kossuth Rádióban, 2010. május 19.

Pálóczi Horváth Ádám szavalóversenyt tartottak Tatán, a költő születésének 250. évfordulója alkalmából. A református énekeskönyv számos dalának szerzője, az ellenreformációban egyházának támogatója volt. Nem is gondolnánk, hogy ilyen sok év után, a Károli Gáspár Református Egyetemen ugyancsak az ő nevét viseli egy utóda, aki ma történészként kutatja ezt a korszakot is. Pálóczi Horváth Andrással Vörös Virág beszélgetett.
Egyházüldözés és egyházüldözők a Kádár korszakban címmel rendeztek konferenciát, melynek egyik előadója Kiss Réka volt, a Magyar Tudományos Akadémia Néprajztudományi Intézetének munkatársa. Előadása az egyházi pereket vizsgálta 1956-tól '67-ig.
Végül a Református Zenei Fesztiválról számolunk be, melyet hetedik alkalommal szervez meg a Periferic Records Kiadó igazgatója, Böszörményi Gergely.

„Akihez járulván, mint élő, az emberektől ugyan megvetett, de Istennél választott, becses kőhöz, Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, a melyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. (1Péter 2,4-5)” – Fekete Ágnes áhitata

Szerkesztő
.mp3
47.6 MB
letöltés
49. 2010-06-20 06:58:26
20100526mr1

„Tebenned bíztunk eleitől fogva..." - a Református Egyház Félórája a Kossuth Rádióban, 2010. május 26.

A tartalomból:
Az elmúlt hetek árvizei miatt több mint 3100 ház sérült meg - közülük több mint 290 dőlt össze -, a kár értéke várhatóan meghaladja 4 milliárd forintot, 750-en vannak kilakoltatva. A kilakoltatottak sorsán osztozik Orbán Tibor, Orbán Balázs neves Erdélykutató leszármazottja, aki most majdnem mindenét elvesztette. Orbán Tibort az Európa Református Rádió munkatársa, Soós András látogatta meg.

20 éve alapult a zsibriki, kábítószeres fiatalokat segítő otthon. Molnár János éppen 10 éve jött el gyógyultan onnan. Először őt halljuk, majd Erdős Eszter az alapításról, és az eltelt 20 év munkájáról beszél.

„Folyóvizeket tett vala pusztává, és vízforrásokat szárazzá; Gyümölcstermő földet meddő földdé, a rajta lakó népnek gonoszsága miatt. Pusztaságot tett vala álló tavakká, és kiaszott földet vízforrásokká.” (Zsolt. 107:33-35.) – Fekete Ágnes áhitata

Szerkesztő
.mp3
47.6 MB
letöltés
50. 2010-06-20 07:13:52
20100602mr1

„Tebenned bíztunk eleitől fogva..." - a Református Egyház Félórája a Kossuth Rádióban, 2010. június 2.

A tartalomból:

A héten megemlékezések lesznek mindenfelé Trianon 90. évfordulója alkalmából. Nagy kérdés, hogyan lehet erről a veszteségről ma jól beszélni. Éppen akkor, amikor a szlovák parlament megszavazta azt a törvényt, amely lehetetlenné teszi, hogy a felvidéki magyarok magyar állampolgárok legyenek, a református egyetemes zsinat ülésezett, többek között a szlovák reformátusokkal is. A Kárpát-medencei reformátusok zsinatának ülésén Fazekas László püspökkel és Géresi Róbert püspökhelyettessel beszélgetett Fekete Ágnes.

A Confessio folyóirat júniusi számában rendkívül érdekes cikkeket olvashatunk többek között egy pszichológus, Dr. Kosza Ida tollából a Trianon traumáról. Abból a közismert tényből indul ki, hogy a nagyanyáinkat ért sebek, minket is érintenek. Vele Vörös Virág beszélgetett.

A Csillaghegyi Esték júniusi programjában szintén Trianonról beszél Szidiropulosz Archimédesz, a Trianon Kutatóintézet vezetője.

Mikor kitudódik a bűn, amelyet elkövettek: akkor áldozzék a gyülekezet egy tulkot, fiatal marhát a bűnért, és vigye azt a gyülekezetnek sátora elé. És a gyülekezet vénei tegyék kezeiket a tuloknak fejére az Úr előtt, és ölje meg a tulkot a pap az Úr előtt. Azután vigyen be a felkent pap a tulok véréből a gyülekezet sátorába. És engesztelést szerez számukra a pap, és megbocsáttatik nékik. (3Móz 4:14-16.20.)

Senki pedig, ha gyertyát gyújt, be nem fedi azt valami edénnyel, sem az ágy alá nem rejti; hanem a gyertyatartóba teszi, hogy akik bemennek, lássák a világot. Mert nincs oly titok, mely nyilvánvalóvá ne lenne; és nincs oly elrejtett dolog, mely ki ne tudódnék, és világosságra ne jönne. (Luk 8:16-17.) – Fekete Ágnes áhitata

Szerkesztő
.mp3
47.6 MB
letöltés
51. 2010-06-20 07:24:58
20100609mr1

„Tebenned bíztunk eleitől fogva..." - a Református Egyház Félórája a Kossuth Rádióban, 2010. június 9.

A tartalomból:

A Hernád folyó mentén is sok református települést is érintett az áradás. A Református Szeretetszolgálat adományait Gere Gábor, varbói lelkész szervezi. Vele éppen a gátszakadás után Felsőzsolcán beszélgettünk. Utána az ónodi lelkészt, Victor Annát hallják.

Hallottuk az árvízi települések lelkészek beszámolójában, hogy az emberek valamiképpen megérzik, sajnos ilyen rettenetben, hogy a világ nem a mi kezünkben, hanem Isten kezében van. Volt egy ember, egy zenész Európában, aki talán a legpontosabban elmondta ezt az embereknek. Johann Sebastian Bach valahogy kilóg a zeneirodalomból, mert mintha mindenkinél ihletettebben mondta volna el, hogy Istené ez a világ. Ezen a héten van Budapesten, a Deák téri evangélikus templomban a Bach hét. Minden este 7 órakor ingyenes koncertek vannak Bach műveiből neves előadók tolmácsolásában. Bach egyik legalaposabb ismerőjével, a hét szervezőjével, Kamp Salamonnal beszélget Fekete Ágnes.

Az elmúlt hétvégén volt a Református zenei fesztivál és a könyvhét. Vörös Virág hangképekkel hozza közelebb hozzánk ezt a rendezvényt.

"A béres pedig és a ki nem pásztor, a kinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jőni, és elhagyja a juhokat, és elfut: és a farkas elragadozza azokat, és elszéleszti a juhokat. A béres pedig azért fut el, mert béres, és nincs gondja a juhokra. Én vagyok a jó pásztor; és ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyéim." (János 10:12-14.) – Fekete Ágnes

Szerkesztő
.mp3
47.5 MB
letöltés
52. 2010-06-20 07:38:25
20100616mr1

„Tebenned bíztunk eleitől fogva..." - a Református Egyház Félórája a Kossuth Rádióban, 2010. június 16.

A tartalomból:

Ezekben a napokban zárul a tanév. Mai műsorunkban egy hittanévzárón elhangzott igehirdetéssel indulunk a nyárnak. De nemrég voltak a konfirmációk is szerte az országban, amikor többnyire 14 év körüli fiatalok tettek fogadalmat és vettek először úrvacsorát. Azonban egyre gyakrabban, nemcsak gyermekek, hanem felnőttek is eljutnak erre a döntésre, hogy konfirmálni szeretnének. Két ilyen most konfirmált felnőttel beszélgetett Vörös Virág a Budai Református Egyházközségből. Mekler Anitát és Szabó Dánielt hallják.

Nemrég rendezték meg Vizsolyban a Károli Gáspár napokat, abból az alkalomból, hogy a jól ismert bibliafordítás első kiadásának kerek évfordulója van. Néhány előadó megszólalásából hallhatnak részleteket a Miskolci Európa Rádió jóvoltából. Hallhatják majd Csomós József püspököt, Zán Fábián Sándor kárpátaljai püspököt valamint Marjovszky Tibor teológiai professzort.

Budaörsön a hittan évzáró istentiszteleten Petőné Püski Ilona lelkész hirdette az Igét Lukács evangéliuma 9. részének egy verse alapján:
"Ez az én szeretett Fiam. Őt hallgassátok!" (Lukács 9:35.)

Szerkesztő
.mp3
47.5 MB
letöltés
53. 2010-08-11 06:07:53
20100623mr1

„Tebenned bíztunk eleitől fogva..." - a Református Egyház Félórája a Kossuth Rádióban, 2010. június 23.

A tartalomból:

„Megbetegítő hit? Kiutak a válságból” - A könyv kapcsán Berta Zsolt svábhegyi lelkésszel, majd budahegyvidéki református fiatalokkal beszélget Vörös Virág.

Nyári tábor szervezett a Balatonnál az árvízsújtotta területeken élő gyerekek számára a Református Szeretetszolgálat. A résztvevőket Fekete Ágnes szólaltatja meg.

Szabadíts meg engemet, oh Isten, mert a vizek lelkemig hatottak. Mély sárba estem be, hol meg nem állhatok; feneketlen örvénybe jutottam, és az áradat elborít engem. (Zsolt 69:2-3.) – Fekete Ágnes áhitata

Szerkesztő
.mp3
47.5 MB
letöltés
54. 2010-08-11 06:27:32
20100630mr1

„Tebenned bíztunk eleitől fogva..." - a Református Egyház Félórája a Kossuth Rádióban, 2010. június 30.

A tartalomból:

A „Szótörténések” c. tanulmánykötetet szerzője, Fabinyi Tibor egyetemi tanár mutatja be.

A református egyházközségek szinte mindenütt szerveznek táborokat önkéntes vezetők, tanárok, szülők bevonásával. Ezekben a táborokban játékos módon beszélnek Istenről. Most két ilyen táborba látogatunk el.

Vivének pedig hozzá kis gyermekeket is, hogy illesse azokat; mikor pedig a tanítványok ezt látták, megdorgálák azokat. De Jézus magához híván őket, monda: Engedjétek, hogy a kis gyermekek én hozzám jőjjenek, és ne tiltsátok el őket; mert ilyeneké az Istennek országa. Bizony mondom néktek: A ki nem úgy fogadja az Isten országát, mint gyermek, semmiképen nem megy be abba. (Lukács 18:15-17.) – Fekete Ágnes áhitata

Szerkesztő
.mp3
47.5 MB
letöltés
55. 2010-08-11 06:41:39
20100707mr1

„Tebenned bíztunk eleitől fogva..." - a Református Egyház Félórája a Kossuth Rádióban, 2010. július 7.

A tartalomból:

A lakótelepeken szolgáló lelkészek közösségének egyik tagját, Sóskuti Zoltánt hallhatjuk a panelgyülekezetek jellegzetességeiről.

Egy 60-es évekbeli kötetből kiderül, hogy az építészet eszközeit hogyan használták fel a társadalom formálására. A panellakások építésével az volt a cél, hogy a család, mint elavult intézmény megszűnjön. Többek között erről is beszélgettünk Golda János építésszel.

A lakótelepi környezet a családok életét alapvetően meghatározó, formáló jellegéről Spéder Zsolt, szociológus, demográfus szólal meg.

"Amikor azt látta a nép, hogy Mózes késlekedik, és nem jön le a hegyről, összegyülekezett a nép Áron köré, és azt mondták neki: Jöjj, és készíts nekünk Istent, hogy előttünk járjon, mert nem tudjuk, hogy mi történt ezzel a Mózessel, aki felhozott bennünket Egyiptomból." II.Mózes 32:1. – Fekete Ágnes áhitata

Szerkesztő
.mp3
47.6 MB
letöltés
56. 2010-08-11 06:58:49
20100714mr1

„Tebenned bíztunk eleitől fogva..." - a Református Egyház Félórája a Kossuth Rádióban, 2010. július 14.

A tartalomból:

Magyar Örökség Díjat kapott Hegyi-Füstös István, nyugalmazott református lelkipásztor. Az egyházi szolgálata mellett évtizedeken át gyűjtötte a magyar nép kincseit és ezekről különféle újságokban, rádióban tudósított. Életéről, munkásságáról, hitéről vall most.

Szintén most díjazott szervezet, az úgynevezett Hangya Szövetkezés, ami a komoly múltra visszatekintő Hangya Szövetkezet nyomdokaiba próbál lépni, melynek szervezésében számos lelkész, egyházközösség tevékenyen részt vett. Varga Sándor presbiter gyermekként végigélte, ahogy Tordason felvirágzott a gazdasági élet a Hangya segítségével. Őt és a falu alpolgármesterét Teszár Tamást hallják.

A jelenben is a hagyományőrzés egyik motorja egy református házaspár, akik néptáncot oktatnak, közösséget teremtenek Tordason. Erről a munkáról beszél most a feleség Németh Ildikó és Pápai Áron citerás.

„Hálát adok néked, Atyám, mennynek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől és a kisdedeknek megjelentetted. Igen Atyám, mert így volt kedves előtted.” (Lukács 10:21.) – Fekete Ágnes áhitata

Szerkesztő
.mp3
47.5 MB
letöltés
57. 2010-08-11 07:18:27
20100721mr1

„Tebenned bíztunk eleitől fogva..." - a Református Egyház Félórája a Kossuth Rádióban, 2010. július 21.

A tartalomból:

Az elmúlt két héten hihetetlen méretű, 1700 fős cserkésztábor volt a Bakonyban, Homokbödögén, az ún. Budai kerületi nagy tábor. Nyílt napot is tartottak, ahol a szülők megnézhették hogyan is élnek csemetéik cserkész módra. Ezen a napon Vörös Virág is belekukkantott a tábor életébe Gerő Péter parancsnok segítségével. Hallhatják majd Irsay-Nagy Dénest, a budai református gyülekezet csapatvezetőjét és Tarnai Edit öregcserkészt.

"Mert a Lélek mindent megvizsgál, még az Isten mélységeit is." (I.Kor 2:10b) – Fekete Ágnes áhitata

Szerkesztő
.mp3
47.5 MB
letöltés
58. 2010-08-11 07:52:13
20100728mr1

„Tebenned bíztunk eleitől fogva..." - a Református Egyház Félórája a Kossuth Rádióban, 2010. július 28.

A tartalomból:

Az Ormánságban, Pécstől Délre található Markóc, ici-pici református település. Iskolájuk is református. De az a gondolat, aminek a mentén szeretnének megújulni méginkább a református lélekről árulkodik: saját kezükbe próbálják venni az életük irányítását. A polgármestert, Lantos Tamást, és a falu lakosait halljuk.

"Akik Istent szeretik, minden a javukra van." (Róma 8:8.) – Fekete Ágnes áhitata

Szerkesztő
.mp3
47.5 MB
letöltés

Látogatóink száma a mai napon: 1055
Összes látogatónk 2000. november 01. óta : 46947222

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fenntartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat