Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Református templom

A református templom

A gyülekezet egyik büszkesége a műemléktemploma, amely eredetileg katolikus templom volt és a XIII. században épült. A jelenleg is álló épület a XIII. századi Szent Péter apostol templom falait felhasználva épült a XV. század közepén későgótikus stílusban. Tornya és a templombelső berendezése a XIX. század derekán készült.
A református templomra vonatkozó legkorábbi adat 1807-ből ismert a hetei református egyház protocollumából, melyből kitűnik, hogy a debreceni egyházkerület körlevelet intéz afelől, hogy "az anartsi ekklesia templom építésre nézve a szokott időben, azaz november első napján prédikálandó.- Ez azt jelenti, hogy a templom átalakításáról, esetleg a toronyépítés kezdetéről lehet szó. A debreceni református egyház 1809-es összeírásából kitűnik, hogy vagyon az ekklesiánakegy szép régi temploma, a mely felől, ugy lehet gondolni, hogy a Reformatio idejétől fogva birattatik a Ref. lakosoktul. Karzattal ellátott, nagysága 100 pár emberre, Catedrája is ezzel a fejül irással: Anno Dni 1620. I. 15. október.- Ebből az összeírásból ismeretes a bákai egyházból való kiválása is és önálló gyülekezetté alakulása. Ez alkalomból adományozta az úrasztalára vajai Vay Borbála azt a két ónkannát, amely jelenleg is az egyház felszerelései közé tartozik. Eredetileg különálló faharangláb helyett tornyát 1858-ban építették.
A templom elsőrangú patrónusa a vajai Vay család bárói ága, majd a velük házasság révén rokoni kapcsolatba jutó széki Teleki família volt; emléküket a templomban elhelyezett epitáfium őrizte meg. A poligonális záródású egykori gótikus boltozatrendszere elpusztult, később fiókos dongaboltozattal fedték be.
Jellege: Egyhajós, keletelt, gótikus templom, homlokzat előtti XIX. Századi toronnyal és sokszög záródású, támpilléres szentéllyel.
A templom épülete az évszázadok hosszú sorának tanújaként mindmáig fenn áll, igaz az elmúlt évtizedekben siralmas állapotba került, így szükség volt renoválására. 1998-2000 között a Magyar Millennium alkalmából felújítottuk az épületet mintegy 33 millió forint összköltséggel, melyet pályázatok, önkormányzati támogatás és nem utolsó sorban a gyülekezet áldozatos adakozásából finanszíroztunk.

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

 • 2020. október 28., szerda

  Párkapcsolati válságaink mögött gyakran kötődési problémáink állnak. Hogyan gyógyulhatunk meg régi sebeinkből, és milyen segítséget adhatunk másoknak?
 • 2020. október 27., kedd

  Képviselni az igazságot szeretetben: élethosszig tartó küzdelem az alázat és a szentség útján Krisztus követői számára. A tét különösen nagy, az egyhá...
 • 2020. október 27., kedd

  A HEKS (Svájci Protestáns Egyházak Segélyszervezete) 2013 óta támogatja a Magyarországi Református Egyház cigányok közötti szolgálatát, 2021. január 1...
 • 2020. október 26., hétfő

  „Szeretnénk, ha megmaradna a tudományos igényesség, de a forma és a megfogalmazás érthetőbb, befogadhatóbb lenne a nem tudományos világ számára is.” L...
 • 2020. október 25., vasárnap

  A Lónyay Utcai Református Gimnázium futással tisztelgett 1956 és napjaink hősei, az egészségügyi dolgozók előtt. Kezdeményezésükhöz mások is csatlakoz...
 • 2020. október 23., péntek

  A szabadság levegője járta át: 1956 őszén egyházunk a nemzettel együtt készült a társadalmi megújulásra.
 • 2020. október 21., szerda

  Sokan vágynak sikerre, gazdagságra, a problémák azonnali megoldására, de ki vágyik Isten bölcsességére? Elérhető ez a bölcsesség, vagy csak a „kiválts...
 • 2020. október 21., szerda

  Idén a a „Hagyomány, Identitás, Történelem” – rövidítve: HIT – konferencia helyett pódium- és kerekasztalbeszélgetéseket szervez a Károli Gáspár Refor...
 • 2020. október 21., szerda

  Ma hajnalban magához hívta Teremtője dr. Adorján Gusztávot, a Tiszántúli Református Egyházkerület főgondnokát, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórháza...
 • 2020. október 20., kedd

  Egy hivatását szerető, ám egyháza tanításaiban megingó katolikus pap és egy nyakas kálvinista családból származó fiatal nő egymásra és Istenre találás...