Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Keresztelés

Jézus tanítványaihoz lépett és így szólt: "Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig." (Máté ev. 28,18-20)

Jézus ún. "missziói parancsa" nyomán végezzük a keresztelés szertartását, mely hitünk szerint az Istenhez tartozás jele és a tanítványság felé megtett fontos lépések egyike; akár felnőtt-, akár gyermekkorban részesül valaki ebben a szent eseményben.

Gyermekkeresztség esetén

Örülünk, ha a szülők úgy érzik, gyermekeiknek szeretnék az Istennel való kapcsolat áldását már kisgyermekkoruktól kezdve biztosítani. Ezért is tartjuk fontosnak, hogy a keresztelésre készülve a család több ízben vegyen részt gyülekezeti istentiszteleten, illetve néhány beszélgetésen. Ezek segíthetnek a gyülekezet és a család közötti mélyebb kapcsolat kialakításában. Ezért kérjük a keresztelési szándékot legalább 5-6 héttel a keresztelés tervezett időpontja előtt bejelenteni.

Felnőttkeresztség esetén

Ha felnőttként szeretne valaki a keresztség sákramentumában részesülni, akkor a keresztelést egy féléves felkészülés előzi meg, hiszen a kereszteléskor saját maga kell, hogy vallást tegyen Istenbe vetett hitéről és ismereteiről. Az erre való felkészítés történhet egyénileg, illetve csoportosan is.

A keresztség sákramentumáért stóladíjat (szolgálati díj) nem kell fizetni.

További kérdéseikkel kérjük, forduljanak a gyülekezet lelkipásztorához.

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 14, összesen: 47322

 • 2020. március 31., kedd

  Krízis és újrakezdés: munkaadót és munkavállalót, családos embereket és gyülekezeteket egyaránt érinthetnek a következő időszakban. A GLS Nemzetközi V...
 • 2020. március 30., hétfő

  Lelkesítő, fáradhatatlan, nagy műveltségű géniusz, aki óriási tudását gyülekezete, egyháza és a magyarság fejlődésére használta. Korának modern tudós-...
 • 2020. március 29., vasárnap

  Faragó Laura énekművész és népdalénekes előadása az ősi etikai norma és az igei tanítás kapcsolatáról a XV. Harkányi Szabadegyetemen.
 • 2020. március 28., szombat

  Mikor jön el a húsvét, az igazi lehetetlen lehetőség? Nem tudom. De azt tudom, hogy eljövetele az önkéntes áldozattal kezdődik. Nem karanténban vagyun...
 • 2020. március 28., szombat

  Keresztyén emberként a kialakult helyzet akarva akaratlanul eszembe juttat bibliai történeteket. A babiloni fogságot, a pusztai vándorlást, Nóé történ...
 • 2020. március 26., csütörtök

  Várakozásainkat sokszor ellentétpárokban éljük meg. Mindnek megvan a maga szerepe, ám ha megpróbáljuk őket közelíteni egymáshoz, gazdagabbnak élhetjük...
 • 2020. március 25., szerda

  Miben segíthet most a Református Tananyagfejlesztő Csoport az otthonról tanító pedagógusoknak? Pompor Zoltánnal beszélgettünk.
 • 2020. március 24., kedd

  Minden krízis magában rejti a növekedés lehetőségét. Milyen kapaszkodóink lehetnek a magány, a bezártságérzés vagy a távmunka nehézségeiben? Miként vi...
 • 2020. március 23., hétfő

  Pedagógiai reflexió
 • 2020. március 22., vasárnap

  Tanárok, diákok és szülők támogató együttműködése kell ahhoz, hogy a digitális távoktatás hosszú távon működőképes legyen. Körképünk az első hét után.