Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Alkalmaink

Harkány-Márfa Református Társegyházközség
Lelkészi Hivatal
7815 Harkány, Kossuth L.u .66.

HARKÁNY-MÁRFA REFORMÁTUS TÁRSEGYHÁZKÖZSÉG
MISSZIÓI ÉS DIAKÓNIAI MUNKATERV
2021.


„Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága.” Zsolt 119,105


Istentiszteletek:

 

 • Márfán minden vasárnap 9.00-kor és Harkányban 10.30-kor.
 • Terehegyen ünnepek elsőnapján 15.00 órakor. Március 15-én 10.00 és október 31-én 18.00 órakor a konfirmandusok szolgálatával.
 • Házi istentiszteleteket úrvacsorai alkalmakhoz kapcsolódóan tartunk, évente kilencszer.
 • Szociális Otthonban, amikor újra lehetőség lesz rá: hónap első csütörtökén 10.00 órakor.
 • Újév: úrvacsorával egybekötött hálaadó istentisztelet.
 • Az istentiszteleteken, húsvétig az evangéliumokból lesz az alapige.
 • Házasság Hete: hálaadás a házasságokért.
 • Böjtben a téma: Jézus hét szava a kereszten. Erre az időszakra, napi csendességhez imádságos füzet készül. Böjt első vasárnapján úrvacsorai közösségben leszünk.
 • Nagyhéten, bűnbánati alkalmakat tartunk. Nagycsütörtökön este virrasztással egybekötött istentisztelet lesz. Nagypénteken passiós istentiszteletet tartunk a gyülekezet tagjainak bevonásával. Megterítjük az úrasztalát.
 • Húsvét 1. és 2. napján úrvacsorával egybekötött feltámadásünnepet tartunk.
 • Húsvét után, pünkösdre készülve a Lélek gyümölcseihez kapcsolódik az alapige.
 • Mennybemenetel ünnepe május 13.
 • A pünkösdi istentiszteletet a konfirmációval együtt, úrvacsorai közösségben.
 • Tanévzáró istentiszteletet: június 20-án
 • A nyár folyamán az igehirdetések témáját a bibliai igékhez köthető „filléres emlékek” adják.
 • Augusztus 20. hálaadás az újkenyérért.
 • Tanévnyitó istentisztelet szeptember 5.
 • Teremtés hete: hálaadás a teremtésért
 • Az ősz folyamán egészen karácsonyig a Zsoltárok könyvét vesszük.
 • Újborért, hálaadás november 14-én.
 • Adventben, egyéni csendességhez imafüzet.
 • Karácsonyi, úrvacsorai előkészítő alkalmak.
 • Karácsonyi, családi istentisztelet a gyermekek játékával december 24-én.
 • Karácsony 1. és 2. napján úrvacsorával egybekötött istentisztelet.
 • Óévi istentisztelet, december 31-én 18.00 órakor
 • Különleges alkalmak:
 • Ökumenikus imahét, amennyiben lehetséges áprilisban.
 • Kistérségi, tavaszi evangélizáció májusban, pünkösd előtt, áldozócsütörtök hetében.
 • Kistérségi evangélizáció ősszel, október 31-vel kezdődően.
 • A kistérségi evangélizációt az eddigi gyakorlatnak megfelelően, minden alkalommal más faluban tartjuk, ahova összehordjuk a gyülekezeti tagokat.
 • Az ökumenikus imahét témája adott. a kistérségi evangélizáció témáját a lelkészek közösen dolgozzák ki, március és szeptember folyamán.
 • Gyermek és ifjúsági alkalmak:
 • Hittanórák az iskolában, minden osztályban vannak. Óvodai hittant szeptembertől indítunk.
 • Konfirmációs óra: péntekenként 14.00-15.00-ig a gyülekezetben. A hittanoktatásban tanult bibliai, egyháztörténeti leckékre építve a hitvallásokkal kiegészítve készülünk a konfirmációra.
 • Konfirmandus hétvége pünkösd előtt két héttel.
 • Ifjúsági óra: konfirmáció után megbeszélés szerint.
 • Gyermekjátszóház: a szünidő kivételével, havonta. Témája az egyházi év eseményeihez kapcsolódik. Témafeldolgozás padlóképes módszerrel történik.
 • Hittanos, konfirmandus, ifjúsági konferenciák a megyében, amikor lehetővé válik.
 • Bibliaiskola, bibliaóra:
 • Szerda 18.00 órakor, illetve csütörtök 16.00 óra.
 • A bibliaiskolában a képzőművészet segítségével próbáljuk megérteni az ige üzenetét. Az evangéliumokból, illetve az Ószövetségből vesszük a témákat.
 • A bibliaórán Jézus csodáit, majd az ősatyák történetét olvassuk.
 • Táborok, gyülekezeti hétvégék:
 • Alsósoknak napközis tábor a harkányi gyülekezeti házban június 21-től.
 • Felsősöknek kerékpáros tábor július 4-től.
 • Többgenerációs tábor nyáron, csütörtöktől vasárnapig.
 • Csendeshétvége: Istenre figyelés imasétákon keresztül. Egyszer vagy kétszer évente, elutazással.
 • Kirándulás:
 • Évente kétszer 2-3 nap. Országunk és a határon túli magyar területek értékeinek felfedezése, különös tekintettel az egyházi, református értékekre.
 • Testvérgyülekezeti kapcsolat: Németajkú Református Gyülekezet, Nyárádszeredai Református Gyülekezet. Az utóbbiakkal most próbáljuk felvenni a kapcsolatot.

Horváth Andrea                                        Bódi-Tóth Margit

lelkipásztor                                               gondnok

 • Harkány, 2021. 02. 12.

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 2, összesen: 35158

 • 2021. szeptember 21., kedd

  A jobb apává váláshoz apró lépések sora vezet. Süveges Gergő Apakulcs című könyve nemcsak arra bátorít, hogy elinduljunk ezen az úton, hanem abban is ...
 • 2021. szeptember 21., kedd

  Minél inkább „él bennem a Krisztus”, annál inkább vagyok a béketeremtés embere.
 • 2021. szeptember 20., hétfő

  „Mondtam a presbitereknek, hogy jobban szeretnék nevetve vakolatot sepregetni velük, mint a felújított, de üres templomban találkozni” – mondta Koncz ...
 • 2021. szeptember 20., hétfő

  A 2021 őszén meghirdetett kampány részeként a Teremtésvédelmi Műhely munkatársai, önkéntesei Bringás reggelivel várják a kerékpárral közlekedőket a Ká...
 • 2021. szeptember 20., hétfő

  Elsőre nem nyilvánvaló, hogy mit keres egy református ember a katolikus világtalálkozón, főleg az nem, hogy középvezetői-szervezői szinten. Hogyan ker...
 • 2021. szeptember 19., vasárnap

  Beiktatták budakalászi szolgálati helyére Bereczky Örs lelkipásztort, aki feleségével együtt hív közös szolgálatra mindenkit, akivel egyazon nyájba ta...
 • 2021. szeptember 17., péntek

  Megnyitották a regisztrációt a 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes ifjúsági akciójára
 • 2021. szeptember 17., péntek

  Tizenöt csapat főzött finomabbnál finomabb bográcsos ételeket az ötödik vértesaljai egyházmegyei főzőversenyen Tabajdon.
 • 2021. szeptember 16., csütörtök

  Az Ige egyháza vagyunk, a reformátusoknak mégis mindössze egyötöde veszi kezébe bármilyen rendszerességgel a Szentírást. Nemcsak ismerni jó a Bibliát,...
 • 2021. szeptember 15., szerda

  Nincs az a válsághelyzet, amely ne hozhatna áldásokat, de ehhez jól kell sáfárkodnunk a lehetőségekkel. Szontagh Pállal az oktatás aktuális helyzetér...