Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Alkalmaink

Harkány-Márfa Református Társegyházközség
Lelkészi Hivatal
7815 Harkány, Kossuth L.u .66.

HARKÁNY-MÁRFA REFORMÁTUS TÁRSEGYHÁZKÖZSÉG
MISSZIÓI ÉS DIAKÓNIAI MUNKATERV
2021.


„Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága.” Zsolt 119,105


Istentiszteletek:

 

 • Márfán minden vasárnap 9.00-kor és Harkányban 10.30-kor.
 • Terehegyen ünnepek elsőnapján 15.00 órakor. Március 15-én 10.00 és október 31-én 18.00 órakor a konfirmandusok szolgálatával.
 • Házi istentiszteleteket úrvacsorai alkalmakhoz kapcsolódóan tartunk, évente kilencszer.
 • Szociális Otthonban, amikor újra lehetőség lesz rá: hónap első csütörtökén 10.00 órakor.
 • Újév: úrvacsorával egybekötött hálaadó istentisztelet.
 • Az istentiszteleteken, húsvétig az evangéliumokból lesz az alapige.
 • Házasság Hete: hálaadás a házasságokért.
 • Böjtben a téma: Jézus hét szava a kereszten. Erre az időszakra, napi csendességhez imádságos füzet készül. Böjt első vasárnapján úrvacsorai közösségben leszünk.
 • Nagyhéten, bűnbánati alkalmakat tartunk. Nagycsütörtökön este virrasztással egybekötött istentisztelet lesz. Nagypénteken passiós istentiszteletet tartunk a gyülekezet tagjainak bevonásával. Megterítjük az úrasztalát.
 • Húsvét 1. és 2. napján úrvacsorával egybekötött feltámadásünnepet tartunk.
 • Húsvét után, pünkösdre készülve a Lélek gyümölcseihez kapcsolódik az alapige.
 • Mennybemenetel ünnepe május 13.
 • A pünkösdi istentiszteletet a konfirmációval együtt, úrvacsorai közösségben.
 • Tanévzáró istentiszteletet: június 20-án
 • A nyár folyamán az igehirdetések témáját a bibliai igékhez köthető „filléres emlékek” adják.
 • Augusztus 20. hálaadás az újkenyérért.
 • Tanévnyitó istentisztelet szeptember 5.
 • Teremtés hete: hálaadás a teremtésért
 • Az ősz folyamán egészen karácsonyig a Zsoltárok könyvét vesszük.
 • Újborért, hálaadás november 14-én.
 • Adventben, egyéni csendességhez imafüzet.
 • Karácsonyi, úrvacsorai előkészítő alkalmak.
 • Karácsonyi, családi istentisztelet a gyermekek játékával december 24-én.
 • Karácsony 1. és 2. napján úrvacsorával egybekötött istentisztelet.
 • Óévi istentisztelet, december 31-én 18.00 órakor
 • Különleges alkalmak:
 • Ökumenikus imahét, amennyiben lehetséges áprilisban.
 • Kistérségi, tavaszi evangélizáció májusban, pünkösd előtt, áldozócsütörtök hetében.
 • Kistérségi evangélizáció ősszel, október 31-vel kezdődően.
 • A kistérségi evangélizációt az eddigi gyakorlatnak megfelelően, minden alkalommal más faluban tartjuk, ahova összehordjuk a gyülekezeti tagokat.
 • Az ökumenikus imahét témája adott. a kistérségi evangélizáció témáját a lelkészek közösen dolgozzák ki, március és szeptember folyamán.
 • Gyermek és ifjúsági alkalmak:
 • Hittanórák az iskolában, minden osztályban vannak. Óvodai hittant szeptembertől indítunk.
 • Konfirmációs óra: péntekenként 14.00-15.00-ig a gyülekezetben. A hittanoktatásban tanult bibliai, egyháztörténeti leckékre építve a hitvallásokkal kiegészítve készülünk a konfirmációra.
 • Konfirmandus hétvége pünkösd előtt két héttel.
 • Ifjúsági óra: konfirmáció után megbeszélés szerint.
 • Gyermekjátszóház: a szünidő kivételével, havonta. Témája az egyházi év eseményeihez kapcsolódik. Témafeldolgozás padlóképes módszerrel történik.
 • Hittanos, konfirmandus, ifjúsági konferenciák a megyében, amikor lehetővé válik.
 • Bibliaiskola, bibliaóra:
 • Szerda 18.00 órakor, illetve csütörtök 16.00 óra.
 • A bibliaiskolában a képzőművészet segítségével próbáljuk megérteni az ige üzenetét. Az evangéliumokból, illetve az Ószövetségből vesszük a témákat.
 • A bibliaórán Jézus csodáit, majd az ősatyák történetét olvassuk.
 • Táborok, gyülekezeti hétvégék:
 • Alsósoknak napközis tábor a harkányi gyülekezeti házban június 21-től.
 • Felsősöknek kerékpáros tábor július 4-től.
 • Többgenerációs tábor nyáron, csütörtöktől vasárnapig.
 • Csendeshétvége: Istenre figyelés imasétákon keresztül. Egyszer vagy kétszer évente, elutazással.
 • Kirándulás:
 • Évente kétszer 2-3 nap. Országunk és a határon túli magyar területek értékeinek felfedezése, különös tekintettel az egyházi, református értékekre.
 • Testvérgyülekezeti kapcsolat: Németajkú Református Gyülekezet, Nyárádszeredai Református Gyülekezet. Az utóbbiakkal most próbáljuk felvenni a kapcsolatot.

Horváth Andrea                                        Bódi-Tóth Margit

lelkipásztor                                               gondnok

 • Harkány, 2021. 02. 12.

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 14, összesen: 34490

 • 2021. június 17., csütörtök

  Tizenkét önkéntes utazik ki június végén a kenyai Rusinga szigetére a Van egy téglám Kenyában és a Hungary Helps Önkéntes Program közös projektjének r...
 • 2021. június 16., szerda

  Az Igehirdetők kézikönyve szakirodalomként is amellett tesz hitet, hogy az emberi élet minden maradandó gyönyörűsége csakis az Isten igéjében való gyö...
 • 2021. június 15., kedd

  Mívesen faragottak és megrongáltak, frissen festettek és kopottak, fűtöttek és kényelmetlenek. Padok, amelyek körül emberéletek fonódtak össze. Gyerek...
 • 2021. június 14., hétfő

  Hol találkozik egymással a matematika és teológia, ha a világ megismerésében és leírásában hasonlóan gondolkodnak? Néhány elgondolkodtató modell a tra...
 • 2021. június 13., vasárnap

  A zárkózottságból nem könnyű nyitni, de ennél is nehezebb meghatározni, hogyan folytatódik az élet azok számára, akik egyébként sem látnak előre – egy...
 • 2021. június 10., csütörtök

  Körkép az idei nyáron várható, nagyobb református rendezvényekről, Balatonfenyvestől Debrecenig, Taliándörögdtől Balatonszárszóig.
 • 2021. június 09., szerda

  A Dunamelléki Református Egyházkerület Kántorképző és Kántortovábbképző Tanfolyama június 14-ig várja a zenét szeretők, szolgálni vágyók jelentkezését...
 • 2021. június 09., szerda

  Kurt Koch bíboros, a Keresztény Egység Előmozdítása Pápai Tanácsának elnöke magyarországi látogatása során találkozott Balog Zoltánnal, a Magyarország...
 • 2021. június 08., kedd

  „Szívesen megosztom tapasztalataimat, de arra is szabadságot kérek, hogy elmondhassam, mivel nem értek egyet. A püspök a tapasztaltságomon túl azért i...
 • 2021. június 08., kedd

  Szabadszálláson rendezték a Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye lelkész-gondnoki konferenciáját 2021. június 4-én. „Hálás a szívünk, amiért hosszú ...