Nyomtat Elküld Olvasási nézet

MISSZIÓI MUNKATERV

A HATVANI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERVE
2015-re


1)Istentiszteletek:

a) Hatvanban (Dózsa tér 9.)

- Minden vasárnap 10-kor. Havonta egyszer (második vasárnap) a fiatalok és a Hatvani Református Kórus (negyedik vasárnap, illetve ünnepnapokon) szolgálatával. Az alkalommal párhuzamosan gyermek-istentisztelet van.
- Szombaton du 4-kor családi istentisztelet. Az összejövetelen sokat énekelünk és teret adunk a bizonyságtételeknek. A hónap első szombati istentisztelete evangélizációs jellegű. Az istentiszteletet egyszerű közös étkezés követi. Az alkalommal párhuzamosan gyermek-istentisztelet is van. A szolgálatokat presbiterek koordinálják: Fonyódi Imre (zenei), Petrovics Gusztáv (gyermekszolgálatok).

b) Szórvány-istentiszteletek:

Minden vasárnap: Bátonyterenyén 11-kor (Kossuth út 1.).

Havonta egyszer: Lőrinciben (ált. iskolában) a második vasárnap 2 órakor, Heréden (ev. templomban), a hónap negyedik vasárnapján de. fél 9-kor, Petőfibányán (kultúrházban), a hónap harmadik vasárnapján du. 3-kor, Ecséden (kultúrházban), általában a hónap utolsó keddjén, du. 3-kor, Apcon (Zoó családnál), a negyedik vasárnap, du. fél 5-kor, Taron (Tuba Rozália otthonában) első vasárnap du. fél 5-kor és Csányban (Idősek Otthona), a hónap első szombatján du. fél 3-kor;

Havonta kétszer: Pásztón (evangélikus templomban, az első és negyedik vasárnapon, du. 3-kor). Jobbágyiban (gyülekezeti házban: Kossuth út 9) a hónap második és negyedik vasárnapján du. 3-kor.

Alkalmilag: Szirákon (evangélikus templomban) a három nagyünnepen, illetve a reformáció ünnepe alakalmából van istentisztelet.

2)Bibliaórák:
- Hatvanban szerdánként este 6-kor gyülekezeti teremben.
- Jobbágyiban havonta egyszer (Bodor Ferencné otthonában).
- Bátonyterenyén minden kedden, este fél 6 órakor gyülekezeti bibliaóra van.
- Petőfibányán, alkalmi jellegű – Dr. Pauchly Gézáné otthonában.

3)Imaórák:
- Hatvanban kedden és pénteken reggelenként 6-tól 7-ig, illetve
szombaton du. fél 4-től 4-ig, a gyülekezeti teremben.
- Női imakör Hatvanban kedd este 7-kor.
- Férfi imakör Hatvanban csütörtökön este 6-kor.
- Jobbágyi imaházban minden hétfőn 3-kor.
- Bátonyterenyén imaóra csütörtökön délután 5-kor, és imaséta hetente egyszer megbeszélés szerint.
- Női imakör Bátonyterenyén minden hónap utolsó csütörtökén du. fél 6-tól

4)Konfirmációs oktatás
- Hatvanban vasárnap istentisztelet után 11-kor. Új kurzuskezdés: szeptember 6-án.
- Bátonyterenyén minden vasárnap, istentisztelet után 12-kor.
- Pásztón vasárnapi istentiszteletek után, havonta kétszer.
Tervezett konfirmációs időpont Hatvanban: 2015. május 10-én.
Tervezett konfirmációs időpont Bátonyterenyén: 2015. május 3-án.

5) Kékkeresztes csendesnap május 17-én.

6) Gyermek-istentiszteletek
Hatvanban a szombati és vasárnapi istentisztelettel párhuzamosan, két csoportban.
Jobbágyiban cigány fiataloknak szombaton 2-kor.

7) Kékkeresztes csoport foglalkozása
Hatvanban minden pénteken 18.00-kor, a gyülekezeti kisteremben, nyáron pedig a templomban. A munka vezetője: Kollár László presbiter. Lelki vezető a lelkipásztor.

8) Börtönmisszió
A Szolnoki Büntetés-végrehajtó Intézetben kéthetenként igei - lelkigondozói foglalkozásokat tartunk. Koordinálja: Daróczi Sándor.

9) Lámpás újság megjelentetése
Évente 2-3 alkalommal, ingyenesen terjesztjük (www.hatvanref.hu).

10) Gyülekezeti táborozás:
Mátraházi Lelkészüdülőben 2015. július 27-31. Téma: A pusztai vándorlás és szövetségkötés.

11) Körzeti és szórvány-napok
Pásztón 2015. április 26-án du. 3-kor. Téma: Éves igénk elmélyítése (Csel 9,31-43).
Jobbágyi: tervezés alatt
Hatvan: közös szórvány-karácsony, december 19-én (szombat) 16 órakor.

12) Gyermekhét Hatvanban augusztus 12-15-ig (szerdától szombatig).
Bátonyterenyén augusztus 3-6 (hétfőtől csütörtökig).

13) Bábelőadások. Húsvét és karácsony hetében Hatvan és szórványainak iskoláiban és óvodáiban (kb. 18-18 alkalommal). Valamint számos látogatás történik meghívás alapján. Ezek között szerepelnek az őrbottyáni és a tiszafüredi református otthonok is.

15) Tini-csoport összejövetele péntekenként, este 18-kor. Az alkalmakat havonta kétszer a bátonyterenyei fiatalok is meglátogatják.

16) Gyülekezeti kirándulás autóbusszal. Időpont: 2015. augusztus 29-én. Útvonal: Hatvan – Szeged – Hatvan. Indulás reggel 6.30-kor a hatvani ref. templomtól. Érkezés vissza kb. este 7.30-kor.

17) Iskolai hitoktatás és szolgálatok
Hatvanban (Bodáné Csontos Gabriella) és Bátonyterenye-Kisterenyén (Pádár Zoltán) a helyi római katolikus általános iskolákban (3078 Kisterenye, Zrínyi út 1.) hitoktatást tartunk. Heréden az állami általános iskolában hétfőnként két csoportban Bo Kyeung teológus tart hitoktatást. Kötelezően választható hit- és erkölcstan oktatást Bodáné Csontos Gabriella tart a Hatvani Kodály Általános iskolában.

18) Iratterjesztés és kölcsönkönyvtár Hatvanban, Jobbágyiban és Bátonyterenyén.

19) Honlapunkon bibliai és missziói tanulmányok olvashatók, valamint igehirdetések hallgathatók meg.

20) Presbiteri csendesnapok. Tóth László csoportbeosztása alapján részt veszünk a kisköri presbiterképzésben.

21) Egyházak Hatvanért – Keresztény fesztivál Hatvan főterén. 2015. május 23-án (Pünkösd előtti szombat) du. fél 3-tól. Meghívjuk Hatvan egyházait is a missziós alkalomra. Bizonyságtétellel, dalokkal, igehirdetéssel, bábcsoportos fellépéssel szeretnénk szolgálni. Este filmvetítés a református templomban 7-kor.

22) Filmklub az első szombatokon (2015. február – március – október – november).

23) Gabonamag – Milál közösség és a Hatvani Református Egyházközség missziója. A Milál egy Dél-koreai indítású mozgáskorlátozottak között történő lelki és anyagi támogató szolgálat. A munkaágat Bo Kyeung nagytiszteletű asszony koordinálja. Tábor Hatvanban 2015. június 26-27.

23) Egyházközségünk lelkészeinek munkatársi alkalmai. Havonta általában egy alkalommal, keddenként, változó időpontban.

24) A Húsvét előtti Nagyhéten 2015. április 1-3 között (szerda-péntek) úrvacsorára készítő evangélizációs estéket tartunk.

25) Látogató szolgálat. Balogh Mónika, Bo Kyeung és Banyik Istvánné kedd délelőttönként látogat. A Lámpás újság illetve egyházközségi prospektus elvitelét és a hívogatást vállalták fel.

26) A lelkipásztor, amennyiben egyházközségi szolgálatai engedik, meghívásokat fogad el gyülekezetekbe, lelkészkörökbe, illetve országos konferenciákra, előadások tartására.

27) IMA-HÁZ. Házas-kör havonta egy alkalommal, megadott tematika alapján az esti imaórák idejében (18.30-20.30). Az első alkalom 2015. január 29. 18.30. Koordinálja Kuti Marietta és Nagy Zsuzsanna.

28) Adventi készülődés a léleknek is. Nyitott adventi nap 2015. december 6-án vasárnap 16 órától. Hatvan várossal karöltve templomunkban és gyülekezeti házunkban programokat szervezünk családok számára. Ezek között szerepel igehirdetés, lelkigondozói alkalom felajánlása, egy vendég bábcsoport előadása, filmnézés, közös ajándékkészítés, közös éneklés.
29) Parakletos Csendesnap 2015. május 2-án du. fél 4-től.
30) Bátonyterenyei Szórványgyülekezet közösségépítő délutánjai kétszer (május 9-én és október 3-án) Szorcsik Ilona otthonában.
31) Gyökereink. Délvidéki és felvidéki kötődésű testvéreink köszöntése 2015. március 22-én.
32) Baba-mama klub kéthetente gyülekezeti teremben, Marzahn Szilvia vezetésével.

Örömünk, hogy Petrovics Gusztáv tervezete alapján szórványlátogató kiscsoportok alakultak (Csány, Heréd, Petőfibánya és Jobbágyi).
Jelen missziói-kulturális programtervezetet a Hatvani Ref. Egyházközség Presbitériuma 2015. január 18-án áttekintette és elfogadta, egyben felterjeszti az Északpesti Egyházmegye Elnökségének.

Hatvan, 2015 januárja

Dr. Tatai István lelkipásztor

Édses Zoltán gondnok

_________________________________

Honlap: www.hatvanref.hu

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

 • 2019. június 14., péntek

  „Sámuel pedig vett egy követ, és felállítá Mispa és Sén között, és Ében-Háézernek nevezte el, mert mondá: Mindeddig megsegített minket az Úr!” (1Sám 7...
 • 2019. június 13., csütörtök

  Amikor egy gyülekezet tábort szervez, fenntartói járulékot szed, hivatalos adatokat rögzít, az adatokat szabályosan kell tárolni és könyvelni. Ebben n...
 • 2019. június 13., csütörtök

  A Református Pedagógiai Intézet állást hirdet pedagógiai ügyintéző munkakörbe.
 • 2019. június 12., szerda

  „A keresztyén vallástétel egyetlen totális uralmat ismer el: a Jézus Krisztus uralmát. Ő az, aki Isten akaratából igényt tart egész életünkre. Ezzel a...
 • 2019. június 12., szerda

  Kezdetét vette Tihanyban a Közös gondolkodás a jövőről – Felelősségünk táguló körei című vallásközi konferencia. A kétnapos találkozó célja annak vizs...
 • 2019. június 11., kedd

  Két nap neked, amikor te vagy a fontos, amikor megállhatsz, amikor magadra figyelhetsz. Két nap neked, amikor testvéreket találhatsz, amikor Jézussal ...
 • 2019. június 10., hétfő

  Nehéz rátalálni a lelkiség útjára. Néhol keskennyé válik, néhol kétfelé ágazik, de akár a mindennapi munkavégzéseink során is helyreállíthat minket. A...
 • 2019. június 09., vasárnap

  Modern pünkösdi történet érintkezésről, találkozásról.
 • 2019. június 08., szombat

  Minden más ünnepen azt ünnepeljük, hogy Jézussal történt valami: karácsonykor megszületett, nagypénteken meghalt, húsvétkor feltámadt, de a pünkösd ki...
 • 2019. június 08., szombat

  „ég, de mégsem ég el” (2Móz 3,3)