Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Híreink, eseményeink

Kattintással érhetők el:

MAI NAPI BIBLIAI IGÉNK ÉS ANNAK MAGYARÁZATA

MAI NÉVNAPOK A NEVEK JELENTÉSÉVEL
ÉS A MAI NAPI NEVEZETES ÉVFORDULÓK

2022. július 30-án, szombaton tartottuk meg gyülekezeti tagjaink számára az évenként  szokásos autóbuszos kirándulásunkat. Idén Komáromba utaztunk, ahol először megtekintettük  Közép-Európa legnagyobb újkori erődjét, a Monostori erődöt. Utána Máté László komáromi lelkésznek, a Dunántúli Egyházkerület főjegyzőjének (püspökhelyettesének) a kalauzálásával ismerkedtünk meg a város református templomával és gyülekezetével. Ezt követően rövid városnézésre került sor, majd a Brigetió Gyógyfürdő medencéiben frissültek fel a résztvevők testileg és szellemileg egyaránt. További fényképek ide kattintva láthatók.

2022. június 27-től július 1-ig tartott a hittanos nyári táborozásunk. Helye idén a Velencei tónál, a Gárdonyhoz tartozó Agárdon lévő ijúsági Garden Szálló négy személyes, zuhanyozóval és WC-vel rendelkező faházaiban volt. A költségek nagyobb részét pályázatokon elnyert pénzből fedezte a gyülekezet. További fotók ide kattintva nézhetők meg.


2022. június 12-én, vasárnap, a délelőtti istentisztelet elején keresztelő volt, a végén pedig a hittanra járó tanulók - tanévzáró ünnepség keretében - rövid műsorral köszöntötték a gyülekezetet. Az eseményen készült további fényképek ide kattintva láthatók.

2022. június 5-én, Pünkösd vasárnapján, a délelötti istentiszteleten, a zsúfolásig megtelt templomban keresztelőre és nyolc fiatal konfirmációjára is sor került. Az ünnep során készült további fényképek ide kattintva nézhetők meg.

2022. május 29-én, vasárnap, a délelötti istentisztelet végén, a Kárpátaljai BorzsaVári Együttes csodálatos zenével kisért, szívekre ható és könnyeket kiváltó  egyházi énekekkel tett bizonyságot - a háborús helyzet dacára is - Istenbe vetett hitükről  és bizalmukról egyaránt a szépszámú gyülekezet elött. Az előadás videófelvétele ide kattintva játszható le.

2022. május elsején, vasárnap, anyák napján, a délelőtti istentiszteleten két énekszámmal és két verssel emlékeztünk meg minden édesanyáról, valamint egy-egy szál tulipánnal köszöntöttük a jelen lévő anyákat és nagymamákat. Az ünnepségen készült fotók ide kattintva láthatóak.

2022. április 17-én, Húsvét vasárnapján, délelőtt, az úrvacsorás ünnepi istentiszteleten három felnőtt konfirmációjára is sor került. Az eseményen készült fotók ide kattintva tekinthetők meg.

2022. április 8-án, pénteken, kezdődött el szokásos  Húsvéti körlevelünk - névre és lakcímre feliratozott borítékokban történő - kézbesítése az általunk jelenleg ismert 256 református család részére. A körlevél szövege ide kattintva olvasható.

2022. április 5-én, kedden, az 1849. árilis 6-i, osztrákok feletti győztes isaszegi csata évfordulójának előestéjén, a Szabadságtörekvések Emléktemplomában városi koszorúzási ünnepség került megrendezésre a fenti meghívó szerint. Az ünnepségen készült további fényképek ide kattintva nézhetők meg.

2022. március 15-én, az 1848. évi forradalom és szabadságharc évfordulóján, városi ünnepség és koszorúzás volt a református Szabadságtörekvések Emléktemplomának Kossuth Lajos és Petőfi Sándor emlékét őrző márványtáblájánál. Az ünnepi beszédet Gergely Szabolcs lelkész tartotta, az ünnepi műsort pedig a Klapka György Általános és Művészeti Iskola tanulói '48-as dalok és versek előadásával szolgáltatták. Az eseményen készült fotók ide kattintva tekinthetők meg.

2022. február 28. és március 3. között gyülekezetünk - csatlakozva a Magyar Református Szeretet-szolgálat felhívásához - a háború miatt Kárpátaljára és Magyar-országra érkező menekültek részére  adománygyűjtést tartott. Az isaszegi gyűjtésben és a határhoz való szállításban a Sárospataki Református Teológiai Akadémia diákjainak egy csoportja is közreműködött. Ennek kapcsán 2022. március 6-án, vasárnap, a gyülekezeti teremben megtartott istentiszteleten Molnár Zsolt teológus hallgató hirdette az igét. 
A gyűjtés során tartós élelmiszereket, tisztálkodási eszközöket, baba ételeket és gyerek pelenkákat vártunk hétfőn, kedden és szerdán 14 és 18 óra között, csütörtökön pedig 8 és 18 óra között a református templom mögötti gyülekezeti terembe.
Pénzadományra március 20-án, vasárnap, a délelőtt 10 órakor kezdődő istentiszteleten volt lehetőség, amelynek perselypénzét Kárpátalja református gyülekezeteinek ajánlottuk fel a háború miatt hozzájuk menekültek megsegítése céljából.
Továbbra is 500 forint adomány adható a Magyar Református Szeretetszolgálat 1358-as telefonszámának hívásával, amely összeg az adományozó telefonszámláját terheli meg.

2022. január 30-án, vasárnap, a délelött 10 órakor kezdődő istentisztelet végén lelkészi és gondoki beszámolóra került sor a gyülekezet 2021. évi életéről. A gondnoki beszámoló ide kattintva olvasható.


2022. január 24-től március 5-ig tartott a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárságának tizenötmillió forintos támogatásával az egyházközség "Szabadságtörekvések emléktemplomának" belső felújítása. A munkálatok alatt az istentiszteletek a gyülekezeti teremben kerültek megtartásra.2021. december 19-én, vasárnap,
a délelőtt 10 órakor kezdődő istentisztelet a hittanos tanulók karácsonyi műsoros szolgálatával került megtartásra, melynek végén a gyerekek a gyülekezet tagjai által készített ajándékcsomagokat vehettek át. Az ünnepségen készült fotók ide kattintva tekinthetők meg.

2021. november 5-én, pénteken, 15 órakor az Isaszegi Múzeumban (Madách Imre u. 15.) "Tóth Árpád (1886-1928) költő isaszegi emlékei" címmel Szendrő Dénes gondnok tartott előadást a költő isaszegi nyaralásainak századik, emléktáblája felavatásának pedig huszonötödik évfordulója alkalmából. A költő több postai levelet küldött Isaszegről, s itt írta az "Esti sugárkoszorú" című versét is. A márványtábla avatásakor az ünnepi beszédet Dr. Czine Mihály irodalomtörténész, a Dunamelléki Református Egyházkerület főgondnoka mondta, költészetét és műfordításait Dr. Hegedűs Lóránt, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke méltatta, a felszentelést Bajusz Árpád isaszegi lelkész végezte, isaszegi nyaralásairól pedig akkor is Szendrő Dénes beszélt. A centenáriumi ünnepségen - úgy mint 25 éve - családi emlékek tolmácsolásával most ismét részt vett a költő unokája, Hollós Máté zeneszerző, és a költő unokaöccse, Tóth Árpád főiskolai tanár is. Közreműködtek a Klapka György Általános Iskola tanulói. Az ünnepség a költő nyaralásainak házán lévő emléktábla koszorúzásával fejeződött be.

2021. október 9-én, szombaton, 15 órától szeretetvendégséget tartottunk, amelyen  az isaszegi  Gaudium Carminis kamarakórus Kovácsné Surman Mária karnagy vezetésével énekszámokat, Jegercsik Csaba színművész pedig verseket és dalokat adott elő. Nagy Miklósné gyülekezeti tagunk saját költeményét szavalta el. Utána bizonyságtevések elmondása következett. Gyülekezeti tagjaink süteménnyel és üdítővel érkezve járultak hozzá a baráti beszélgetéseket is tartalmazó rendezvény sikeréhez.2021. szeptember 19-én, vasárnap, a délelőtt 10 órakor kezdődött istentisztelet a hittanos tanulók számára egyben ünnepélyes évnyitó is volt, melynek végén énekszóval köszöntötték a megjelent szüleiket, tanáraikat és a gyülekezetet.2021. július 24-én, szombaton,
autóbuszos kirándulást szerveztünk Ceglédre az ottani református egyházközség életének megismerése céljából. Útközben  Tápióbicskén megnéztük az az osztrákok felett győztes 1849. április 4-i csata emlékművét és felkerestük  Tápiószentmártonban az Attila-dombon lévő Kincsem Lovasparkot. Cegléden a templom-látogatást követően a főteret és a Kossuth Múzeum kiállítását tekintettük meg, majd a Ceglédi Gyógy- és Strandfürdőben lubickolhattunk. A kirándulás részletes programja itt olvasható, az ott készült fotók pedig ide kattintva láthatók.

2021. június 30-án, szerdán, gyülekezetünk kerékpáros túrát szervezett Vác és Szob között. A résztvevők és a biciglik Isaszegtől Vácig, majd Szobtól Isaszegig gépkocsival kerültek szállításra.

2021. június 21-től 25-ig került megrendezésre 25 fő részvételével idén a nyári hittanos táborozásunk a Kismaros-Börzsönyligeti Gyermek és Ifjúsági Tábor faházaiban. A táborozás költségeit a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatta. Az ott készült fotók ide kattintva láthatók.


2021. június 18-án, pénteken, az Északpesti Református Egyház-megye közgyűlésén - többek között - 25 éves presbiteri és tiszteletbeli presbiteri szolgálatáért Nemes István, az isaszegi gyülekezet tagja is emléklapos kitüntetésben részesült. Az eseményről készült fotók ide kattintva nézhetők meg.

 


 

 

2021. június 13-án, vasárnap, a délelőtt 10 órakor kezdődő istentisztelet a hittanra járó fiatalok számára egyben tanévzáró ünnepség is volt, melyen énekszámokkal köszöntötték a megjelenteket.

 


2021. május 23-án, Pünkösd vasárnapján,
a délelőtt 10 órás istentiszteleten a zsúfolásig megtelt  templomban tíz fiatal konfirmációjára került sor. Az eseményről készült fényképek ide kattintva tekinthetők meg, míg a gondnoki köszöntő itt olvasható.

2021. Pünkösd ünnepkörében az alábbi összejövetelekre került sor: 
Május 20-án, csütörtökön, és 21-én, pénteken 18 órakor bibliaóra.
Május 23-án, vasárnap, 10 órakor konfirmációs és
......................................úrvacsorás istentisztelet.
Május 24-én, hétfőn, 10 órakor úrvacsorás istentisztelet.

 

 

2021. május 15-én, szombaton - csatlakozva a képen látható felhíváshoz - a templomkert rendbe tétele társadalmi munkában került elvégzésre. 8 órától kezdődően mintegy húsz gyülekezeti tagunk - kerti szerszámokat hozva magukkal - látta el a tavaszi teendőket. Az eseményen készült néhány fotó ide kattintva nézhető meg.

 

2021. május 1-től kezdődően az istentiszteletek újra nyilvánosan kerülnek megtartásra. A résztvevők számára a maszk viselése és az egymástól  való másfél méteres távolság betartása a vírusveszély miatt továbbra is kötelező. A nyilvános istentiszteletek igehirdetései egy-két napos késéssel a honlap baloldali menüjének "Igehirdetéseink Videó- és hangfelvételei" menüpontjára kattintva hallgathatók meg.


2021. április 6. az 1849-es osztrákok felettii, győzedelmes "Isaszegi csata" évfordulója, melynek 100. évében épült az isaszegi református "Szabadságtörekvések Emléktemploma".


2021. március 21-én kiadásra került a Húsvéti Körlevelünk, amely ide kattintva olvasható.

 

2021. március 15-én, hétfőn, nemzeti ünnepünk alkalmából a református templomnál szokásos városi ünnepség a COVID koronavírus-járvány miatt elmarad. Ugyanakkor az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére állított márványtábla egyénileg történő koszorúzására és virágok elhelyezésére lehetőséget biztosítunk. A mellékelt fotó 2017-ben készült.

 

2021. január 8-án az Északpesti Református Egyházmegye interneten megtartott videós közgyűlése hat éves időtartamra gyülekezetünkből Gergely Szabolcs lelkészt egyházmegyei diakóniai és patronálási előadónak választotta, Szendrő Dénes gondnokot pedig egyházmegyei világi bírónak újra választotta.


2020. december végére - a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárságának tizenötmillió forintos támogatásával - elkészült a gyülekezet "Szabadságtörekvések emléktemplomának" külső felújítása, melynek drónról készült egyperces videófelvétele ide kattintva nézhető meg.


2020. december 20-tól, aranyvasárnaptól kezdődően az istentiszteletek újra nyílvánosan kerülnek megtartásra. A résztvevők számára a maszk viselése és az egymástól  való másfél méteres távolság betartása a vírusveszély miatt továbbra is kötelező. Az istentiszteletek igehirdetései a honlap baloldali menűjének "Igehirdetéseink Videó- és hangfelvételei" menűpontjára kattintva hallgathatók meg.


2020. december 6-án, vasárnap, kiadásra került a Karácsonyi körlevelünk, amely
ide kattintva olvasható.


2020. november 29-én kezdődött idén az advent,
az Úr eljövetelét - a karácsonyt - váró lelki felkészülés négy héten át tartó időszaka. Szimbóluma a fenyőágakból készített kör alakú koszorú, melyet négy gyertyával díszítenek. Ősét 1839-ben Johann H. Wichern német evangélikus lelkész készítette el. Az első, a második és a negyedik gyertya színe a bűnbánatot jelképező lila, míg a harmadik az örömöt hirdető rózsaszín. A gyertyákat hetente egyesével növelve, a karácsonyt megelőző negyedik hétvégétől kezdődően, szombat esténként vagy vasárnaponként gyújtják meg. A gyertyák egy-egy fogalmat is szimbolizálnak a hit, a remény, az öröm és a szeretet sorrendjében.

2020. november 11-től a Magyarországi Református Zsinat Elnöksége a koronavírus járvány miatt a templomi összejövetelek - így az istentiszteletek és a bibliaórák - szüneteltetését ismét elrendelte. Ettől kezdődően honlapunkra újra felkerülnek a templomunkban hívők nélkül megtartott "zárt ajtós" istentiszteletek videófelvételei, amelyek a képernyő bal oldalán lévő "Igehirdetéseink videó- és hangfelvételei" menűpontra kattintva bármikor viszanézhetők.

2020. november 8-án, vasárnap, 11 órától a gyülekezeti teremben a Szent Mihály Szekere Vándorszinház művészei - Valter Ferenc a Magyar Állami Operaház magánénekese, Sas Dániel zongoraművész és Nagy Dániel színészhallgató - "Nemzetünk legtisztább áldozása" címmel költőknek, íróknak és zeneszerzőknek az 1956-os forradalomról szóló műveiből összeállított nagy sikerű előadást mutattak be. Az eseményen készült fotók ide kattintva tekinthetők meg.

2020. október 25-én, vasárnap, a délelötti istentisztelet végén az egyházközség gondnoka köszöntötte és méltatta Gergely Szabolcs lelkészt abból az alkalomból, hogy öt éve szolgál Isaszegen, majd a gyülekezet nevében Hohmann Péterné tiszteletbeli presbiter egy számára készített ajándékkosárral, míg Nemes István tiszteletbeli presbiter a feleségének, Eszter asszonynak, egy virágcsokorral köszönte meg eddigi munkálkodásukat. A méltató beszéd ide kattintva olvasható.

2020. október 10-én, szombaton, gyülekezeti kirándulás volt a Naszály-hegyen. Kisgombás parkolójához személygépkocsikkal érkeztek a túrázók, ahonnan mintegy négy kilométeres gyaloglással jutottak fel a csúcsra. Ragyogó napsütéses időben, egészséges hegyi levegőt lélegezhettek és csodálatos tájban gyönyörkődhettek a résztvevők. A Látó-hegyi keresztnél készült fotók ide kattintva tekinthetők meg.

2020. szeptember 20-án,  vasárnap, templomunk felszentelésének 71. évfordulóján, a délelőtt 10 órakor kezdődő istentiszteleten - a vírusveszély miatt pünkősdkor elmaradt - konfirmációra és úrvacsorára került sor. Az ünnepi esemény után Jegercsik Csaba színművész verseket és énekszámokat  adott elő, majd szeretetvendégség keretében baráti beszélgetések lefolytatására nyílt lehetőség a templom kertjében .


2020. szeptember 1-től
a koronavírus terjedése miatt a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége a templomi istentiszteleteken és más rendezvényeken ismét elrendelte a kötelező maszkviselést. Kérjük gyülekezeti tagjainkat, hogy egészségük megóvása érdekében tartsák be ezt az előírást!

2020. augusztus 24-től 26-ig gyülekezetünk fiataljai kajak-, kenu túrán vettek részt a Holt-Duna melletti Gemenci erdőben. A szállás, étkezés és a túra költségeit a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től elnyert pályázati támogatás fedezte, a résztvevőknek csak az utazási költséget kellett megfizetniük. Az első nap Baja főterének megtekintésével és a Duna mellékágában, a Sugovica folyóban történő fürdőzéssel telt el. Második nap a túra vezetője kenuzással kapcsolatos oktatást tartott, majd a Vén-Dunán, a Gemenci erdőben és a Dunán 11 kilométernyi vadregényes kenuzásra került sor. A két este énekléssel, áhítattal, játékkal és kötetlen beszélgetéssel került kitöltésre. Harmadik nap a Rezéti-Holt-Dunán és a Dunán 21 kilométeres kenuzás volt csodálatos környezetben, majd a hazautazás következett. A résztvevők egymást jobban megismerve élvezhették a túra közös örömeit. Istennek legyen hála mindezekért. A dr. Székelyné Opre Mária által készített fotók ide kattintva nézhetők meg.

2020. augusztus 16-án, vasárnap, a délelőtti istentisztelet végén, a közelgő augusztus 20.-i ünnep alkalmából, a Délvidéken született Jegercsik Csaba színművész - aki 2005-ben Isaszegen tette le magyar állampolgári esküjét - Wass Albert és Reményik Sándor verseiből szavalt, és az "István a király" című rockoperából énekeket adott elő.


2020. június 29-én kezdődött az egyházközség egy hetes napközis tábora a hittanos fiatalok számára. Az ebédet tartalmazó, környékbeli kirándulásokkal tarkított foglalkozások a templom gyülekezeti termében kerültek megtartásra, melyek témája a bibliai történetetekben előforduló állatok voltak. További fényképek ide kattintva nézhetők meg.

2020. JÚNIUS 4.-ÉN, A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁN,  CSÜTÖRTÖKÖN, 16.30-KOR A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN HARANGZÚGÁSSAL EMLÉKEZTÜNK A TRIANONI BÉKEDIKTÁTUM 100. ÉVFORDULÓJÁRA.

EGY VERS ÉS EGY DAL, AMELY EZZEL KAPCSOLATOS:

Papp-Váry Elemérné Sziklay Szeréna: Magyar Hitvallás, előadó Szeleczky Zita

https://www.youtube.com/watch?v=5-hSQ2mkIyc

Varga Miklós: Van egy ország, van egy ház; Himnusz; Székely himnusz

https://www.youtube.com/watch?v=fVKTxdAffgI

A koronavírus okozta járvány enyhülésével 2020. május 24-től kezdődően a vasárnap délelőtti 10 órás istentiszteletek és a péntek délutáni 18 órás bibliaórák már nyilvánosan kerülnek megtartásra. Az alkalmakon mindenki köteles maszkot viselni, egymás mellé csak a közös háztartásban élők és a rokonok ülhetnek, a többieknek legalább 1,5 méterre kell helyet foglalniuk egymástól. Lázas, náthás vagy köhögő személyek - mások egészségének védelme érdekében - nem vehetnek részt az összejöveteleken. Adjunk hálát az Úrnak, hogy újra találkozhatunk!

2020. május 21-én, Áldozócsütörtökön, Jézus mennybemenetelének ünnepén megtartott zárt ajtós istentisztelet igehirdetése a következő internetes címre kattintva látható: MENNYBEMENETEL

2020. május 17-én, vasárnap, a délelőtt 10 órakor kezdődött zárt ajtós istentisztelet igehirdetése itt tekinthető meg: ISTEN SZERETETÉNEK MEGNYILVÁNULÁSA

2020. május 10-én, vasárnap, a délelőtt 10 órakor kezdődött zárt ajtós istentisztelet igehirdetése itt nézhető meg:
NINIVE MEGTÉRÉSE

2020. május 3-án, vasárnap, a délelőtt 10 órakor kezdődött zárt ajtós istentisztelet igehirdetése kattintással érhető el: ANNA IMÁJA

2020. április 26-án, vasárnap, a délelőtt 10 órakor kezdődött zárt ajtós istentisztelet igehirdetése itt nézhető meg: JÓNÁS IMÁJA

2020. április 19-én, vasárnap, a délelőtt 10 órakor kezdődött zárt ajtós istentisztelet Gergely Szabolcs lelkész igehirdetésével itt látható: JÓNÁS - MÉGIS

2020. április 12-én, Húsvét vasárnapján, a délelőtt 10 órakor kezdődött, zárt ajtós, úrvacsorás istentisztelet itt tekinthető meg: HÚSVÉT

„Ő (Jézus) pedig maga vitte a keresztet, és elért a koponyáról elnevezett helyre, amelyet héberül Golgotának neveznek. Ott megfeszítették őt …”. (János 19, 17-18) „Azon a helyen, ahol Jézust megfeszítették, volt egy kert, és a kertben egy új sír, amelybe még senkit sem helyeztek. Mivel közel volt a sír, a zsidók ünnepi előkészülete miatt ott helyezték el Jézust.” (János 19, 41-42)


2020. április 10-én, Nagypénteken megtartott zárt ajtós ünnepi istentisztelet igehirdetése kattintással érhető el: NAGYPÉNTEK

2020. április 10-én, Nagypénteken, délelőtt 10 órakor zárt ajtós ünnepi istentiszteletre, április 12-én, Húsvét vasárnap, délelőtt 10 órakor pedig zárt ajtós úrvacsorás ünnepi istentiszteletre kerül sor, melyek itt láthatók, majd bármikor visszanézhetők lesznek. Az ünnepkörrel kapcsolatos részletesebb tudnivalókat a Húsvéti körlevelünk tartalmazza, amely ide kattintva olvasható.

2020. április 6. az 1849. évi osztrákok felett győztes isaszegi csata 171. évfordulója. A járvány következtében elmaradt Tavaszi Emlékhadjárat csata-bemutatója miatt a magyar és lengyel hősökre a templomunkban 2014-ben megtartott koszorúzási ünnepségen elhangzott, "AZ ISASZEGI CSATA HŐSEI ÉS EMLÉKHELYEI" című előadás felidézésével emlékezünk.

2020. április 5-én, Virágvasárnap megtartott zárt ajtós ünnepi istentisztelet igehirdetése kattintással érhető el: VIRÁGVASÁRNAP

2020. április 5-én, vasárnap, az 1849. évi osztrákok felett győztes isaszegi csata előestéjén, a templomunknál szokásos koszorúzási ünnepség is elmaradt a koronavírus-járvány miatt.

2020. március 29-én, vasárnap megtartott zárt ajtós istentisztelet igehirdetése kattintással érhető el: ÖSSZEZÁRVA

2020. március 22-én, vasárnap videóra felvett, zárt ajtós istentisztelet Gergely Szabolcs lelkész igehirdetésével a következő címre kattintva nézhető meg:
NEM FÉLEK, MERT TE VELEM VAGY!

2020. március 16-tól a Magyarországi Református Egyház Elnöksége a koronavírus járvány miatt a templomi összejövetelek - így az istentiszteletek és a bibliaórák - szüneteltetését rendelte el.
Honlapunkon több éve lehetőség van a napi igénket és annak magyarázatát olvasni a fenti kattintással. 2020. március 22-től kezdődően honlapunkra felkerülnek a templomunkban hívők nélkül megtartott, "zárt ajtós" istentiszteletek videófelvételei is, amelyek bármikor viszanézhetők. Kérjük, hogy éljenek ezekkel a lehetőségekkel.
Imádkozzunk, hogy az Úr legyen a mi őriző pásztorunk a járvány idején is! Mert „Bejárta Jézus a városokat és a falvakat mind, tanított a zsinagógákban, hirdette az Isten országának evangéliumát, s gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget a nép között.” (Mt 9,35)

A perselypénzek elmaradása egyházközségünket is súlyosan érinti. Ezért kérjük, hogy - akinek arra lehetősége van - az arra szánt összeget havi rendszerességgel a 11742049-20340205 számú bankszámlánkra átutalni szíveskedjék.

2020. március 15-én, vasárnap, délelőtt 9 óra 45 perckor a református templom falán lévő, Kossuth Lajos és Petőfi Sándor tiszteletére elhelyezett emléktáblánál - a koronavírus járványa miatt szerény, de bensőséges keretek között - városi koszorúzásra került sor, majd 10 órakor ünnepi istentisztelet keretében emlékeztünk meg az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hőseiről.

2020. március 1-jén, vasárnap, a délelőtt 10 órakor kezdődő istentiszteleten úrvacsora osztására került sor, délután  15 órakor pedig a gyülekezeti házban egyházközségünk tagjai számára ismerkedési szeretetvendégséget rendeztünk.

2020. január 6.: Vízkereszt ünnepe

2020. január 1., szerda: Újév ünnepe

 


Csatolt dokumentumok:

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

 • 2022. augusztus 11., csütörtök

  Kiáltó szó vagyok-e a pusztában, vagy a zaj, amely elnyomja azt? Mekkora a felelősségem abban, milyen arca, hangja, szíve van az egyháznak? Néhány gon...
 • 2022. augusztus 10., szerda

  „A Sófár: egy ölelés Istentől”
 • 2022. augusztus 09., kedd

  A böjt, a megtartóztatás, a visszafogottság mögött mindig áll valami lényeges indok, és ezeknek gyakorlása áldást hoz.
 • 2022. augusztus 08., hétfő

  A megváltás célja az Isten-fiúság elnyerése, nem pedig csupán a bűnök bocsánata – erről beszélt Horváth Levente református lelkész, misszióvezet...
 • 2022. augusztus 04., csütörtök

  Egész hetes beszélgetés egy megrendítő bibliai történetről, román nyelvi közegben alkotó magyar művészek, a kortárs világgal és a kortárs világró...
 • 2022. augusztus 04., csütörtök

  A Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola ének-zene szakos tanárt keres.
 • 2022. augusztus 03., szerda

  Életének 93. évében elhunyt dr. Nagy Tibor református lelkész, nyugalmazott dunamelléki egyházkerületi főjegyző, bács-kiskunsági esperes, a Bibliolvas...
 • 2022. augusztus 02., kedd

  „Édesapám számára nem az aktuális előnyök és látszatsikerek szabták meg, hogy mi a helyes, hanem a Biblia tanítása arról, hogyan kell emberséges ember...
 • 2022. augusztus 01., hétfő

  Amikor családunkban egy rokonomnál a demencia első jelei mutatkoztak, legtöbbször csak mosolyogtunk, hogy a papa szenilis lett. Elfelejt közelmúltban ...
 • 2022. július 31., vasárnap

  A hívő embereknek otthonos szigetet, az egyházat nem ismerőknek pedig kapcsolódást és a párbeszéd lehetőségét jelentette a LélekZet Református udvar a...