Nyomtat Elküld Olvasási nézet

A Csend van bennem c. kazetta dalszövegei

1.

Jézus, Te égi, szép, tündöklő fényű név,
Legszentebb itt alant e föld ölén.
Benned van irgalom, Terólad zeng dalom,
Erőd magasztalom, ragyogj felém!

Az élet száz veszély - én lelkem mégse félj,
Míg Ő hord karjain, hű Mestered,
Elhagynak emberek, mit árt, ha Ő veled.
Töröld le könnyedet, Jézus szeret.

Akaratod nekem mutasd meg szüntelen,
Ne rejtsd el Mesterem tetszésedet,
Alázattal tele, hadd merüljek bele,
Hisz idegenbe’ jár itt gyermeked.

Tisztíts meg teljesen, szentelj meg, hadd legyen
Fényedből fénysugár az életem,
Míg a homályon át a lelkem otthonát,
Világosságodat elérhetem.

2.

A mélyből kiáltok, Jézus,
A bűnöm verme, de mély!
Rám omlott az átok, Jézus,
Oly szörnyű, sötét az éj!
Ha nem jössz segélyre, Jézus,
Kialszik minden remény
És itt a vak éjbe’ Jézus,
A mélybe’ veszek el én!

Te mindent vállaltál, Jézus,
Kínt, szégyent ott fenn a fán,
És értem meghaltál, Jézus,
A véres, bús Golgotán.
Nagy üdvöt szereztél, Jézus,
S én hittel elfogadom,
A szívem cserébe, Jézus,
Tenéked odaadom.

Ó, Téged szeretni, Jézus,
A szívem boldog joga,
És Téged követni, Jézus,
Az élet célja maga.
Tevéled haladni, Jézus,
A mennyek felé menés,
És Nálad maradni, Jézus,
Az béke megpihenés.

A Lelked vígasztal, Jézus,
És Ő ad mindig erőt.
A lelkem magasztal, Jézus,
S megvall a világ előtt.
Örömmel megyek be, Jézus,
Tehozzád a mennybe fel,
S ott fenn az egekbe’ Jézus,
Te rólam vallást teszel.


3.

Magára vette szennyes ruhámat,
Így békíté meg Istent, Atyámat,
Így békíté meg, így békíté meg Istent, Atyámat,

Kín, mi Őt érte, nekem volt szánva,
De Ő felvitte a Golgotára,
De Ő felvitte, de Ő felvitte a Golgotára.

Szerelmes szíve szakadt meg értem,
De eltörölte mind-mind a vétkem,
De eltörölte, de eltörölte mind-mind a vétkem.

Jézus, Te drága, mit adjak Néked?
Összetört szívem hozom elébed.
Összetört szívem, összetört szívem hozom elébed.

4.

Egy szív érettem dobogott.
Egy szívben nagy fájdalom volt.
Egy szív érettem szenvedett.
Egy szív érettem megrepedt.

Egy szívben nagy szánalom élt.
Egy szív szerette a szegényt.
Egy szívben nem volt semmi folt.
E szív Jézusom szíve volt.

Ha szívedre búbánat száll,
Jőjj Jézushoz, mert szíve vár.
E szívben van számodra hely.
Jőjj, szíved itt békére lel.

5. (Vándor Gyula)

Rád bízom, Rád bízom a nehéz napokat Rád bízom.
Rád bízom, Rád bízom a fényes napokat is.
Sorsom legyen a Te kezedben,
Biztos helye van a féltő szívedben, ezért hát
Rád bízom...

Nem félek, nem félek, ha volna mitől is nem félek!
Nem félek, nem félek de kérem az erődet.
Támaszt keresek az erődben,
Vígaszt a szomorú, nehéz időkben, ha lesznek.
Nem félek...

Reménység, reménység a holnap felől is reménység.
Reménység, reménység megtart, ha jön a kétség.
Fény lesz ott, ahol ma sötétség,
Élet ott, ahol ma reménytelenség, ezért hát
Reménység...

6.

A tegnap terhe már a tegnapé,
A holnap árnya még a holnapé.
Minden új reggelen örök utitársam köszönthetem:
Jó reggelt, Uram, Jézus, jó reggelt öröm,
Jó reggelt békesség, jó reggelt kegyelem!
Jó reggelt, Uram, Jézus, jó reggelt öröm,
Jó reggelt békesség, jó reggelt kegyelem!

7.

Új szívet adj, Uram, énnekem,
Új szívet adj, én Istenem,
Amely csupán csak Teérted ég,
S Véled jár szüntelen, csak Véled szüntelen.

Nyájas, vidám, szelíd jó szívet,
Mely Jézusom Te lakhelyed,
Hol egyedül a Te hangod szól,
Mely Véled van tele, csak Véled van tele.

Jézus, a Te gyógyító kezed
Megfogta már a szívemet.
S én is tudom bűntelen leszek,
Majd Nálad odafenn, a mennyben odafenn.


8.

Fenn a mennyben az Úr minden győztesnek ád,
Aki Jézussal járt, s benne hitt,
Ragyogó koronát, fehér égi ruhát,
Hárfa húrjait pengethetik.
Igen, ott minden kész, igen ott minden kész,
Minden győztesnek jár örök rész.
Boldog véghetetlen öröm vár odafenn,
Jézusért én is elnyerhetem.

Vígan lépkedünk színarany utcákon át,
Halljuk angyalok dicséretét,
Szemünk láthatja Jézus szent ábrázatát,
Aki vért ontott bűneinkért. Igen, ott...

Élet forrása kínálja élő vizét,
Tiszta hűs vizét bőségesen.
Fényt az Úr maga áraszt és hint szerteszét,
Halál nem lesz ott, éjszaka sem. Igen...

Minden gyötrelmet, bánatot elfeledünk,
Ha Ő bennünket keblére von,
Jézus szívére hajthatjuk fáradt fejünk,
Nála béke vár és nyugalom. Igen...

9.

Ott a messze földön (Halleluja)

10.

A szívem, Jézus, már a Tiéd
Csak Benned bízom én.
Ha szódat hallom, drága Igéd,
Rám ragyog a fény.
Tenger mélye rejti bűnöm,
Mind Te vetted el.
Új lélekkel énekelem:
Szép az életem!

A lelkem, Jézus, már a Tiéd,
A célt már jól tudom,
Csak Véled jár és Te vezeted
Végig az úton.
Mindig tartod két kezemet,
Nincs már félelem,
Boldog szívvel mondhatom el:
Szép az életem!

Az éltem, Jézus, már a Tiéd,
Csak Benned bízom én,
Hisz érted él, Te szórhatod szét
Gyertyám kis fényét.
Mocskát, szennyét mind lemosod,
Mily nagy kegyelem!
Jézus Krisztus, megköszönöm,
Hogy szép az életem.


11.

Bízom Benned, Uram Jézus (Halleluja)

12.

Velem vándorol útamon Jézus,
Gond és félelem el nem ér.
Elvisz, elsegít engem az célhoz,
Ő a győzelmes, hű vezér.
Ő a győzelmes, hű vezér.

Velem vándorol útamon Jézus,
Ott az oltalom hű szívén.
Ha a szép napot fellegek rejtik
Ő az éltető tiszta fény.
Ő az éltető tiszta fény.

Velem vándorol útamon Jézus,
Ez a vígaszom, baj ha jő.
Bármi\' súlyosak rajtam a terhek,
Segít hordani, ott van Ő.
Segít hordani, ott van Ő.

Velem vándorol útamon Jézus,
Bár az út néha oly sötét.
Soha nincs okom félni a bajtól,
Amíg irgalmas karja véd.
Amíg irgalmas karja véd.

Velem vándorol útamon Jézus,
Túl a sír sötét éjjelén.
Fenn a mennyei, angyali karban
Nevét végtelen áldom én.
Nevét végtelen áldom én.

13. (Vándor Gyula)

Mért félig Tied a szívem az életem,
Mért félig, miért csak félig.
Hiszen egészen Teneked adtam
Maradék nélkül teljes magam.
Most, íme mégis visszaragadtam,
Hűtlen az éjem, nappalom, könyörülj rajtam, Jézusom!

Mért félig, kerülöm el a bűn ajtaját,
Mért félig, miért csak félig.
Sajnálom én is, hogy megtagadtam
Sokszor Neved és szégyelltelek.
Nem jó így nékem megosztva élnem!
Hűtlen az éjem, nappalom, könyörülj rajtam, Jézusom!

Mért félig, követem az utat, hol Te jársz,
Mért félig, miért csak félig.
Magam is látom, nem az az élet,
Ami betölti napjaimat,
Idegen tűzben égek el, érzem,
Hűtlen az éjem, nappalom, könyörülj rajtam, Jézusom!

Nem félig állt a kereszted a Golgotán.
Nem félig, nem is csak félig,
Vállaltad értem, teljes egészen
Bűneim súlyát, ítéletét,
Mit adok érte oda cserébe;
Hűtlen az éjem, nappalom, könyörülj rajtam, Jézusom!

14. (Vándor Gyula)

Csend van bennem, és emlékezem,
Képe a múltnak ím, megjelen,
Vétket látok s gondozó kezet,
Szennyből, a sárból, mint kivezet.

Mért szeret Isten, mért szeret még,
Hogy lehet mért nem mondja ki: elég!
Féltő karja újra átölel,
Áttört kezéhez szívem közel.

Csend van bennem, és emlékezem,
Mily sok ajándék, nagy kegyelem,
Mily sok áldás, mily sok türelem
Kísérte végig az életem.
Mért szeret Isten...

Csend van bennem, és emlékezem
Sokszor volt könnyes mindkét szemem,
Oly sok bánat, fájdalom is ért,
Hozzá futottam irgalomért.
Mért szeret Isten...

Csend van bennem, és emlékezem,
Hála, dicséret él szívemen.
Hogy köszönjem múltat és jelent,
Holnapom védő, őrző kezet.
Mért szeret Isten...

15.

Ó, terjeszd ki, Jézusom
Oltalmazó szárnyad.
És csitíts el szívemben bút, örömet, vágyat!
Légy mindenem, légy fényem,
Sötéten jő az éj.
Nagy irgalmadból élnem
Szüntelen Te segélj!

Ó, mosson meg az értem,
Bőven hullt drága vér.
Új életért könyörgök,
Újult akaratért.
Kicsik, nagyok mind kérünk,
Őrködj vigyázva ránk!
Békességedbe térünk,
Te áldd meg éjszakánk!
Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

 • 2020. július 09., csütörtök

  Még sosem beszélgettek ilyen hosszan, pedig már ismerték egymást. Rájuk sötétedett a kicsi szobában.
 • 2020. július 08., szerda

  Nem bízunk a médiában, mégsem bírunk meglenni nélküle – a járványhelyzet tükrében megláthattuk a médiához fűződő ellentmondásos viszonyunkat. Eg...
 • 2020. július 07., kedd

  A Magyar Bibliatársulat idei adománygyűjtő akciója a látogatók híján hosszú ideje zárva tartó Biblia Látogatóközpont fenntartásában segítené a vizsoly...
 • 2020. július 06., hétfő

  Nem tudunk olyat mondani, ami ne lenne része a világunknak. De amikor a világunkról magáról teszünk állításokat, valóban azt beszéljük el, ami történi...
 • 2020. július 05., vasárnap

  A Spiritualitás és misszió az egyházban nevű kurzus egyszerre útkeresés és szakmai műhely, amelyben összeér a személyes kegyesség a közösségi lelkiség...
 • 2020. július 02., csütörtök

  A gyermekpornográfia haszonélvezőit védelem illeti, de ki védi meg a gyerekeket? Berényi-Jerebák Anikó iskolapszichológus jegyzetét olvashatják a volt...
 • 2020. július 02., csütörtök

  A 2021-re tervezett műhelytémánk a bibliai apokaliptika lesz. Előadónk lesz mások mellett Mark Meynell is. Az esti igehirdetések alkalmával Rozgonyi B...
 • 2020. július 01., szerda

  Egy gyermeket elveszíteni a legnagyobb veszteség, ami egy szülőpárt érhet. De mi történik akkor, ha a kis élet még ki sem fejlődhetett? Milyen körülmé...
 • 2020. június 30., kedd

  A SZEL-Biblikus Bábstúdió filmjei kicsit mindenkihez szólnak, de elsősorban a gyermekes családokhoz. Egy németországi történet a terápiás báboktól a n...
 • 2020. június 29., hétfő

  A református lelkipásztori hivatás és a rendkívüli idők kihívásainak kérdéskörével folytatódott a „testvérek párbeszéde”, amely a megújulás és leporol...