Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Településünkről

Mérk nagyközség, melynek neve puszta személynévből keletkezett magyar névadással, a régi
magyar nyelvben népszerű Mérk személynév alapján (névadója minden valószínűség szerint Merch, a
szatmári németek ispánja lehetett), Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének a dél-kelet nyírségi
csücskében, a román határ mellett fekszik. A településünkről szóló első feljegyzések.
1299-ből valók, melyek egy Miklós nevezetű nagybirtokos tulajdonaként tüntetik fel.
1318-ban I. Károly az Ákos nemzetségtől elvette és a Gut-Keled nagybirtokos Bátori Bereck fia
Jánosnak adományozta. Ettől kezdve, az ecsedi vár „tartozékává” vált.
1613 után az erdélyi fejedelmek (Bethlen Gábor, majd Rákóczi György) birtoka. II. Rákóczi
Ferenc halála után leánya, Júlia kezével együtt Aspremont gróf része lett, s az ürömben az öröm az,
hogy így megmenekült az elkobzástól.
1724-ben az Aspremont családtól Károlyi Sándor megvette, s így 1945-ig a Károlyiak nagykárolyi
uradalmának szélét alkotta.
1773-ban a földesúr a magyar jobbágyok helyett németeket telepített be, de a németek mellett az
oroszok is megtalálhatóak voltak a községben.
1776-ban az uradalmi összesítés 68 svábgazda nevét őrzi Mérk-Vállaj községekben.
Az 1848-as szabadságharc után a lakosok száma jelentősen csökkent, s az 1873-ban több mint egy
hónapig tomboló kolera-járvány is megtizedelte a lakosságot.
A századforduló után a XVIII. századi német telepítésű község markánsan megőrizte kulturális
elkülönültségét, de az asszimiláció ellen nem tudott hathatósan védekezni. Az 1911-13. évi névtárak
szerint 801 református és 154 egyéb vallású lakója volt. A átkos Trianoni békeszerződés a községet
kiszakította a nagykárolyi vonzáskörzetből. Ez időponttól számítható a sváb kultúra hanyatlása,
hiszen a sváb települések (Csanálos, Fény, Börvely) Romániához kerültek, s így a zárt sváb
települések területi egysége felbomlott. A II. világháborút követően a községből közel 300-350 főt
hurcoltak el az ún. "málenkij robot"-ra sváb származásuk miatt. Ez az az időszak, amikor tömegesen
változtatták meg ("magyarosították") nevüket a község lakói.
1950-ben Mérk és Vállaj községeket egyesítették Mérk-vállaj néven, de 1955-ben ismét önálló
községgé alakult.
Az 1960-as Tsz. szervezés itt zökkenőmentesen ment végbe, aminek az a magyarázata, hogy a sok
vészt megélt svábság nem kívánt újabb megpróbáltatásokat átélni.
1971-től nagyközségi tanácsszékhely, tanácsához tartozik Vállaj és Tiborszállás is.
Az 1990-es választásokat követően Mérk ismét önálló település. A legutóbbi népszámlálás adatai
szerint a lakosság létszáma: 2268. A lakosok közül 803 reformátusnak, 1175 római katolikusnak, 177
görög katolikusnak, 2 evangélikusnak vallotta magát. 73 lakos nem kívánt választ adni, 4 más
felekezethez tartozik, 28 nem tartozik egyikhez sem (???), és 6 esetben nincs válasz.
Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

 • 2020. október 21., szerda

  Sokan vágynak sikerre, gazdagságra, a problémák azonnali megoldására, de ki vágyik Isten bölcsességére? Elérhető ez a bölcsesség, vagy csak a „kiválts...
 • 2020. október 21., szerda

  Idén a a „Hagyomány, Identitás, Történelem” – rövidítve: HIT – konferencia helyett pódium- és kerekasztalbeszélgetéseket szervez a Károli Gáspár Refor...
 • 2020. október 21., szerda

  Ma hajnalban magához hívta Teremtője dr. Adorján Gusztávot, a Tiszántúli Református Egyházkerület főgondnokát, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórháza...
 • 2020. október 20., kedd

  Egy hivatását szerető, ám egyháza tanításaiban megingó katolikus pap és egy nyakas kálvinista családból származó fiatal nő egymásra és Istenre találás...
 • 2020. október 19., hétfő

  A Wycliffe Bibliafordítók webináriumán keresztül tekinthetünk be a Szentírás fordításának rejtelmeibe.
 • 2020. október 19., hétfő

  Hogyan segíthető elő a református intézményrendszerben a hátrányos helyzetű diákok befogadása? Többek mellett erre a kérdésre is választ kínál a Prote...
 • 2020. október 15., csütörtök

  Másfél évesek okostelefonnal, mobilos játék miatt kirekesztett gyerekek, önmagukban bizonytalan, szorongó fiatal felnőttek. Mit tehetünk értük szülőké...
 • 2020. október 14., szerda

  Rendkívüli helyzetben, a félelmeink ellenére is merjünk jót cselekedni, mert ehhez kaptuk az Úrtól az erő, a szeretet és a józanság lelkét – foglalhat...
 • 2020. október 13., kedd

  Régebben a szülők tanították meg gyermeküknek az új technológiákat, ma a gyermekek jóval többet tudnak az új eszközökről és az online felületekről, mi...
 • 2020. október 12., hétfő

  Szélvihar rongálta meg a viski református templom bádogtetejét. A Magyar Református Szeretetszolgálat adománygyűjtésbe kezdett, hogy még a kárpátaljai...