Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Falutortenet

Mezőtelki régen Telegd tartozéka. A XIII. sz. végén kisebb helység, amely csak 10kepe püspöki tizedet tud adni. A pápai tized jegyzékében Teluki néven van feljegyezve. A Telegdi család uralmához tartozott egész annak kihaltáig. Földesurai a múlt században báró Huszár, Haller, Kornis grófi családok.
1560-ban a többi Telegdi uradalomhoz tartozó községekkel együtt a reformációhoz csatlakozik. A református egyház 1690-ben fennáll, 1696 november 18.-án ordinálják lelkészének Medgyaszai Istvánt, 1701 szeptember 18.-án Kápolnai Andrást. Az anyakönyvek 1773-tól kezdődnek.
Iskolája 1780-ban már fennáll. 1943-ban lett államosítva, jelenleg a restítució folymaatban van, az épület romos, használaton kívüli.
1817 és 1851-ben az árvizek nagy károkat okoznak, a víz a templomajtótól egy lábnyira volt. 1863-ban az iskolát újra építik.
1877-ben épült a papilak, 800 forintba került. 1865-ben a templomot zsindelyezik. 1888-ban a templomtoronyra új gombot tesznek. 1901-bnen orgonát hozatnak, amire a patrónus Zathureczky István és neje 140 koronát ad. 1890-ben a tornyot bádogozzák, 1147 koronába kerül. 1894-ben vasráccsal veszik körül a templomot. Van egy kis harangja 1861-ből. Az 1895-ben öntetett négy mázsás harang helyett, amit elvittek a háborúba, újat öntetnek.1926-ban. Hangfogója 1797-ből való.
Van egy nagyobb ónkannája 1750-ből, egy kis ónkannája név és évszám nélkül, úgyszintén egy kerek óntányérja. Különösen értékes 1627-ből egy kis paradicsomi jelenetekkel díszített óntányérja, ami Fazekas Márton ajándéka.1851-ből van egy szép aranyos hímzésű úrasztali terítője. 1905-ben Lukács Erzsébet egyházát szerető asszony két úrasztali kelyhet, két kannát és egy tányért ajándékoz az egyháznak. 1926-ban Zathureczky István két katedra terítőt, id. Sós Lajosné Fekete Margit pedig egy szép úrasztali terítőt, Berecz Lajosné keresztelő asztalt és terítőt ad. 1880-ban az ingyenes iskoláztatásra Sorbán Jánosné 3000 forintot és Székely Péter 50 forintot adnak. A református templom 1790-ben épül a régi helyén.
Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

 • 2020. október 28., szerda

  Párkapcsolati válságaink mögött gyakran kötődési problémáink állnak. Hogyan gyógyulhatunk meg régi sebeinkből, és milyen segítséget adhatunk másoknak?
 • 2020. október 27., kedd

  Képviselni az igazságot szeretetben: élethosszig tartó küzdelem az alázat és a szentség útján Krisztus követői számára. A tét különösen nagy, az egyhá...
 • 2020. október 27., kedd

  A HEKS (Svájci Protestáns Egyházak Segélyszervezete) 2013 óta támogatja a Magyarországi Református Egyház cigányok közötti szolgálatát, 2021. január 1...
 • 2020. október 26., hétfő

  „Szeretnénk, ha megmaradna a tudományos igényesség, de a forma és a megfogalmazás érthetőbb, befogadhatóbb lenne a nem tudományos világ számára is.” L...
 • 2020. október 25., vasárnap

  A Lónyay Utcai Református Gimnázium futással tisztelgett 1956 és napjaink hősei, az egészségügyi dolgozók előtt. Kezdeményezésükhöz mások is csatlakoz...
 • 2020. október 23., péntek

  A szabadság levegője járta át: 1956 őszén egyházunk a nemzettel együtt készült a társadalmi megújulásra.
 • 2020. október 21., szerda

  Sokan vágynak sikerre, gazdagságra, a problémák azonnali megoldására, de ki vágyik Isten bölcsességére? Elérhető ez a bölcsesség, vagy csak a „kiválts...
 • 2020. október 21., szerda

  Idén a a „Hagyomány, Identitás, Történelem” – rövidítve: HIT – konferencia helyett pódium- és kerekasztalbeszélgetéseket szervez a Károli Gáspár Refor...
 • 2020. október 21., szerda

  Ma hajnalban magához hívta Teremtője dr. Adorján Gusztávot, a Tiszántúli Református Egyházkerület főgondnokát, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórháza...
 • 2020. október 20., kedd

  Egy hivatását szerető, ám egyháza tanításaiban megingó katolikus pap és egy nyakas kálvinista családból származó fiatal nő egymásra és Istenre találás...