Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Bemutatkozás

A Mezőhegyesi Református Egyházközség Kálvin Kórusa
megalakulásáról

A Református Énekkar megalakulásának előzményei:

2010 őszén Erdősi Tibor és Erdősi Tiborné kigondolta, hogy a mezőhegyesi református gyülekezet tagjaival kórust lehetne alapítani.
Az ötlet megfogalmazás után még nagyobb feladatnak bizonyult, hogy egy szakképzett kórusvezetőt találjon.
Ez idő alatt, a 2010-2011-es tanév végén nyugdíjba vonult Demény Lajosné, aki a mezőhegyesi József Attila Általános Művelődési Központ Általános Iskolájában ének-zenét tanított a gyermekeknek, valamint több évig vezetett énekkart az iskolában.
Erdősi Tiborné kérésével február hónapban kereste meg Marikát, kérdezvén: „Elvállalná-e egy frissen alakult kórus összefogását, vezetését?” Marika rögtön igent mondott e felkérésre.

A következő feladat már a zenekedvelő, énekelni szerető tagok toborzása volt, kezdetben a református, majd később az evangélikus egyházközség berkein belül. A felhívás eljutott a hittanos gyermekek szüleihez is, valamint Istentiszteletek hirdetményeiben is gyakran elhangoztak a hívó szavak.

Az énekkar alapítása ezen az úton indult el, s kezdeti lelkesedésünk megmaradt mai napig. Minden alkalommal jó hangulatban, örömben telnek a próbák.

Az első énekkari próbát 2012. március 2-án 16 órakor a református parókia gyülekezeti termében tartottuk. A megalakuló próbára nagy örömünkre szép számmal összegyűltek a református testvérek.
Az énekkar vezetője Demény Lajosné Marika

Kezdetben rövid dallamokat, ismert népdalokat és egyszerűbb zsoltárokat énekeltünk a Református Énekeskönyvből.

Az énekkari tagok nagy lelkesedéssel dalolnak, a zene láthatóan örömmel tölti el és összefogja e kicsiny közösség tagjait.

„Boldogok, akik házadban laknak, s szüntelenül dícsérnek Téged!"
(Zsoltárok könyve 84:5)

A 2012. május 6-i vasárnapi Istentiszteleti alkalom az Édesanyák köszöntéséről is szól, anyák napja alkalmából. Énekkarunk egy rövid, kis műsorral készült, mely egyúttal a kórus első nyilvános szereplése. A fellépést hosszú felkészülés, lelkiismeretes gyakorlás előzte meg, több kórustag ez alkalomra édesanyjával érkezett az istentiszteletre. Az istentiszteletet követően Ovszák Bernadett mondott anyák napi verset, ez idő alatt a kórustagok felvonultak a templomi karzatra és ott adták elő műsorukat.

Kórusunk 2. fellépésére a 2012. május 27-i pünkösdi Istentisztelet alkalmából került sor, melyen egyúttal Surányi Erzsébet, Pálinkó Petra és Erdősi Gergely konfirmáló fiatalok tettek hitvallást. Az ő köszöntésük alkalmából is fellépett a Református Énekkar.

„Amikor szívedet elönti az öröm, Hálaimát énekelj, s oszd meg fivérddel boldogságodat." (Theodore C. Williams)

A Mezőhegyesi Református Templomban 2012. augusztus 18-án esküvői szertartásra került sor, ahol Kalmár Edit és Magyari Ádám fogadott örök hűséget egymásnak. Az ifjú pár köszöntésére a Református Énekkar néhány alkalomhoz illő énekkel kedveskedett. Az énekkar ez alkalommal először adott elő kétszólamú énekeket.
Az esküvői éneklés után sok kedves szót, pozitív visszajelzést kaptunk, amely jó érzéssel, örömmel tölti el énekkari közösségünket.

„A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik..."
/Pál első levele a Korintusiakhoz 13. 4-8./

2012. októberében az énekkar az eddig használt "Református Énekkar" helyett saját név választásán gondolkodik, majd végül az énekkari tagok közös beleegyezéssel fogadják el a "Kálvin Kórus" elnevezést.
A "Kálvin Kórus" elnevezést Erdősi Tiborné Csilla javasolta, melyet valamennyi énekkari tag elfogadott.
Ezen közös megegyezés alapján énekkarunk neve: Mezőhegyesi Református Egyházközség Kálvin Kórusa (röviden: Kálvin Kórus).

2012. október 5-én a mezőhegyesi József Attila Általános Művelődési Központ aulájában hangversenyt rendeztek a zene világnapja alkalmából, ahol a Mezőhegyesi Alapfokú Művészeti Iskola növendékei mellett a Mezőhegyesi Református Egyházközség Kálvin Kórusa is fellépett.
A fellépést követően pozitív, elismerő szavakat kaptunk. M. Szabó Mihály a következő kritikát írja "Mezőhegyes" újság, valamint a "www.vitalap.hu" hasábjain: "A szólamok nagyon egyben voltak, szép kezdeményezés. Jó úton haladnak! Egy kicsit több mosoly és kevesebb görcsösség. (Persze ezt az idő hozza majd magával!)"

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 7, összesen: 46306

 • 2020. július 02., csütörtök

  A gyermekpornográfia haszonélvezőit védelem illeti, de ki védi meg a gyerekeket? Berényi-Jerebák Anikó iskolapszichológus jegyzetét olvashatják a volt...
 • 2020. július 02., csütörtök

  A 2021-re tervezett műhelytémánk a bibliai apokaliptika lesz. Előadónk lesz mások mellett Mark Meynell is. Az esti igehirdetések alkalmával Rozgonyi B...
 • 2020. július 01., szerda

  Egy gyermeket elveszíteni a legnagyobb veszteség, ami egy szülőpárt érhet. De mi történik akkor, ha a kis élet még ki sem fejlődhetett? Milyen körülmé...
 • 2020. június 30., kedd

  A SZEL-Biblikus Bábstúdió filmjei kicsit mindenkihez szólnak, de elsősorban a gyermekes családokhoz. Egy németországi történet a terápiás báboktól a n...
 • 2020. június 29., hétfő

  A református lelkipásztori hivatás és a rendkívüli idők kihívásainak kérdéskörével folytatódott a „testvérek párbeszéde”, amely a megújulás és leporol...
 • 2020. június 28., vasárnap

  A kiadvány a jelenlegi, 1948-ban kiadott énekeskönyv nagy részét megtartva, bő tíz évnyi előkészület és munka eredményeként készül el ebben az évben, ...
 • 2020. június 25., csütörtök

  Egyházkerületünk történetének apró, ismeretlen fejezete, amelyben az ügyesség, a hűség, a kapcsolattartás és az elődök tisztelete találkozott egymássa...
 • 2020. június 24., szerda

  Nem csak a bezárkózás volt nehéz, az újranyitás sem egyszerű lépés. Milyen tanulságokat viszünk magunkkal a karanténból, hogyan hathat mindez közösség...
 • 2020. június 23., kedd

  Huszonhat évesen választották meg gyülekezeti gondnoknak, ezt a szolgálatot hite szerint csak alázattal lehet betölteni. Vulkanológiával foglalkozó ke...
 • 2020. június 22., hétfő

  Egyházzenei, közösségi program, szakmai és missziós céllal. A Tahi Egyházzenei Hét énekelni szerető gyülekezeti tagokat, karnagyokat és kántorokat vár...