Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Bemutatkozás

A Szent­írás Szö­vet­ség cél­ja, hogy gyü­le­ke­ze­tek­kel együtt­mun­kál­kod­va:

 1. meg­is­mer­tes­se Is­ten öröm­üze­ne­tét a gyer­me­kek­kel, fi­a­ta­lok­kal és csa­lá­dok­kal, va­la­mint
 2. bá­to­rít­son min­den kor­osz­tályt ar­ra, hogy az Is­ten­nel va­ló ta­lál­ko­zást ke­res­se a na­pi bib­lia­ol­va­sás­ban és imád­ko­zás­ban, hogy így a Jé­zus Krisz­tus­ban va­ló sze­mé­lyes hit­re jus­sa­nak, nö­ve­ked­je­nek Krisz­tus­ban és el­kö­te­le­zett gyü­le­ke­ze­ti tag­ként szol­gál­ja­nak a vi­lág­ban.

A Szent­írás Szö­vet­ség e cé­lo­kat vi­lág­szer­te különböző szak­em­be­rek szol­gá­la­tá­val, az Úr Jé­zus Krisz­tus­nak en­ge­del­mes­ked­ve és a Szent­lé­lek ve­ze­té­sé­re fi­gyel­ve igyek­szik el­ér­ni.

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 2, összesen: 4166

 • 2024. június 22., szombat

  A presbiteri szolgálat lényegéről, örömeiről és nehézségeiről gondolkodtak az első szolgálati ciklusukat megkezdett presbiterek budapesti találkozóján...
 • 2024. június 20., csütörtök

  A Hajnalszárnya-sorozat negyedik része, A Trónvédelmező és a Farkaskirály sajátos megváltástörténetet tár elénk, amely rámutat néven szólíthatóságunk ...
 • 2024. június 19., szerda

  Az erdei református kápolnától a „kipróbálható” keresztelőkancsóig, a dinólábnyomtól a hangversenyekig válogattunk.
 • 2024. június 19., szerda

  A háború még ma is tart, a határokon keresztül folyamatosan érkeznek a menedéket keresők. Ma van a menekültek világnapja.
 • 2024. június 18., kedd

  Száguldó könyvmisszionáriusoktól a webshopokig – fejezetek a gyülekezeti iratterjesztés történetéből.
 • 2024. június 17., hétfő

  Nyolcméternyi zuhanás az állványzatról és egy csodás felépülés története. (Videóval!)
 • 2024. június 17., hétfő

  Koncertekkel, mozgásszínházzal és bibliodrámával is vár a LéleKzet Református Udvar az idei Művészetek Völgyében.
 • 2024. június 15., szombat

  Pintér János nehéz, sok szempontból sérült gyermekkor után ma minden tekintetben tevékeny, szolgáló életet él: családjában, gyülekezetében, munkahelyé...
 • 2024. június 14., péntek

  A legnagyobb harcot saját óemberével vívja – vallotta Balog Zoltán dunamelléki püspök a 777 blognak adott nagyinterjújában.
 • 2024. június 13., csütörtök

  Videós összeállításunkban fiatalokat kérdeztünk, akik a kákicsi Ifjúsági Ház első vendégeiként kerékpárral járták be a tájegység egy részét.