Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Bemutatkozás

A Szent­írás Szö­vet­ség cél­ja, hogy gyü­le­ke­ze­tek­kel együtt­mun­kál­kod­va:

 1. meg­is­mer­tes­se Is­ten öröm­üze­ne­tét a gyer­me­kek­kel, fi­a­ta­lok­kal és csa­lá­dok­kal, va­la­mint
 2. bá­to­rít­son min­den kor­osz­tályt ar­ra, hogy az Is­ten­nel va­ló ta­lál­ko­zást ke­res­se a na­pi bib­lia­ol­va­sás­ban és imád­ko­zás­ban, hogy így a Jé­zus Krisz­tus­ban va­ló sze­mé­lyes hit­re jus­sa­nak, nö­ve­ked­je­nek Krisz­tus­ban és el­kö­te­le­zett gyü­le­ke­ze­ti tag­ként szol­gál­ja­nak a vi­lág­ban.

A Szent­írás Szö­vet­ség e cé­lo­kat vi­lág­szer­te különböző szak­em­be­rek szol­gá­la­tá­val, az Úr Jé­zus Krisz­tus­nak en­ge­del­mes­ked­ve és a Szent­lé­lek ve­ze­té­sé­re fi­gyel­ve igyek­szik el­ér­ni.

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 14, összesen: 224

 • 2023. március 20., hétfő

  Gyülekezetünk olyan, mint egy nagycsalád, ahol a generációk odafigyelnek egymásra.
 • 2023. március 20., hétfő

  Nagykátai szolgálata során is arra az alapra épít, amely megtartotta őt fiatalkori tévelygései idején.
 • 2023. március 20., hétfő

  Felavatták a Budahegyvidéki Református Egyházközség templomának első valódi orgonáját. A hangszert Dosek Domokos kántor és Gárdonyi Zsolt zeneszerző é...
 • 2023. március 16., csütörtök

  Példaadás és közösségépítés: ez a református keresztyén nők lehetősége.
 • 2023. március 16., csütörtök

  A Colloquium Iuvenum első budapesti nyilvános alkalmán a hivatás és szolgálat egzisztenciális kérdéseit járják majd körbe, amelyre szeretettel várnak ...
 • 2023. március 16., csütörtök

  Jótékonysági koncertet szervez a Zeneakadémián a szíriai földrengés károsultjainak megsegítésére a Károli Gáspár Református Egyetem március 31-én, pén...
 • 2023. március 15., szerda

  A Biblia az emberi kultúra minden nyelvén ugyanolyan fontos könyv, és bármelyik fordítása válhat saját lelki nyelvünkké, mégis érdemes minél többféle ...
 • 2023. március 15., szerda

  „Tudjátok meg, hogy az Úr csodákat tesz hívével! Meghallgat az Úr, ha hozzá kiáltok.” Videóetűd a 4. zsoltárról.
 • 2023. március 14., kedd

  Hol nemzeti színű fejkötőt varrt, hol kiáltványt fogalmazott. Szendrey Júlia az 1848–49-es forradalom és szabadságharc idején a honleány mintaké...
 • 2023. március 13., hétfő

  Semmit sem tehetsz a bűntelenségedért, a tisztaságot kapod, nem műveled. Ez a kegyelem. Akkor mégis mit jelent harcolni a bűn ellen?