belépés | regisztráció RSS

Publikációk Elküld Nyomtat

Békefy Lajos

Mi Atyánk 2002

MI ATYÁNK - ELŐTTED MI MINDNYÁJAN, KIK A FÖLDÖN LAKUNK, TESTVÉREK VAGYUNK,


MERT KEZED ÉS LELKED ALKOTÁSA MINDEN EMBER, AZOK IS, AKIK ELŐTTÜNK ÉLTEK ÉS UTÁNUNK JÖNNEK, S VÁROSAINKBAN ÉS FALVAINKBAN TALÁN MÉG UGYANABBÓL A VÍZBŐL ISZNAK, HA A FORRÁSOKAT MEG NEM MÉRGEZZÜK, S NEM TEMETJÜK BE AZOKAT FÉKTELEN PAZARLÁSSAL. AZOKNAK ATYJA, AKIKET MI NEVELÜNK FÖL, VAGY MÁSOK, MÁS ÉRTÉKREND SZERINT, AZOKÉ, AKIK ELŐTTÜNK 1000 ÉVVEL JÖVŐT ÁLMODTAK E TÁJON A KERESZT JELÉBEN, S FOGNAK MÉG ÁLMODNI AZ IDŐK VÉGEZETÉIG - ÉRETTÜK ÉS MINDANNYIUNKÉRT, KIK ALKOTÁSAID VAGYUNK, S EGYMÁSNAK FELE-BARÁTAI SZÉP RENDELÉSED SZERINT, HOGY VALÓBAN AZOK IS LEHESSÜNK, FELKIÁLTUNK HOZZÁD: MI ATYÁNK!

ÉS MERT FÖLDI DOLGAINK EGYRE BONYOLULTABBAK, S MÁR A KÉK ÉG RAGYOGÁSA SEM UGYANAZ FELETTÜNK, S MERT LESZEGZETT TEKINTETTEL ÖRÖK, BÖLCS CÉLNAK MEG NEM FELELHETÜNK, ÉS MIVEL BELÉNK OLTOTTAD A GYÖNYÖRŰ ISTENSZOMJAT, MEG AZ ÖNMAGUNK MEGHALADÁSÁNAK PÁRATLAN KÉPESSÉGÉT, VALAMINT A HONVÁGYAT, MELY A VÉGTELEN FELÉ ŰZ ŐSIDŐK ÓTA, HOGY BENNED TALÁLJON ENYHÜLETET AJZOTT SZÍVÜNK, EZÉRT KITÁRJUK FELÉD EGÉSZ SZEMÉLYES LÉTÜNKET, S HÍVUNK MAGUNKHOZ: KI A MENNYEKBEN VAGY -

SZENTELTESSÉK MEG A TE NEVED - MERT OLYAN HELYEKEN ÉLÜNK, AHOL EMBEREK EMBEREKET MEGALÁZNAK, SZÉGYENKEZÉS NÉLKÜL HAZUG SZÓVAL, ELŐÍTÉLETTEL DOBÁLJÁK MEG A FÖLD PORÁBÓL KEZED ÁLTAL FELEMELT ORCÁD-FÉNYŰ ALKOTÁSAIDAT, GYERMEKEKET ÉS IDŐSEKET, ÉLETERŐS FÉRFIAKAT ÉS ÉLETHORDOZÓ ASSZONYOKAT, ÉS MERT ANNYI SZENTSÉGTELENSÉG SZÁLLJA MEG NAPONTA LELKÜNKET MUNKAHELYÜNKÖN, ÚTKÖZBEN, ISKOLÁKBAN, OTTHONAINKBAN ÉS A HITVESI ÁGYBAN - S AZ ÖNISTENÍTŐ GŐG ANNYI TORZULÁSA ZUHAN RÁ TÖMEGJÁRVÁNYKÉNT MILLIÓKRA, ISTEN SZENT NEVÉNEK KÁROMLÁSÁT LOBBANTVA FEL AJKAKON - EZÉRT KÖNYÖRÖGVE KÉRÜNK: SZENTELD MEG NEVEDET KÖZÖTTÜNK!

MIVEL PEDIG ÚJRA ÉKET VERT KÖZÉNK A LELKEK ALJÁN LOPAKODÓ BIZALMATLANSÁG, ÉS ISMÉT GYANAKVÓAN NÉZÜNK EGYMÁSRA - TARTUNK EGYMÁSTÓL, HÁT BETARTUNK EGYMÁSNAK, S BIZONY ALIG LELJÜK FEL AZT A TALPALATNYI HELYET, AHOL TESTESTŐL-LELKESTŐL NYUGALMUNK LEHET - HOGY ÚJRA EGYMÁSRA TALÁLJUNK, S ÖNMAGUNKRA LELJÜNK, HITTEL KÉRÜNK: JŐJJÖN EL A TE ORSZÁGOD!

S MERT REÁNK TÖR PUSZTÍTÓ UTÁLATOSSÁGKÉNT A SZERZÉS POGÁNY LÁZA, MEG A KONZUMKÉNYSZERES VAK VÁSÁRLÁSI, S A PROFITÉHSÉG DELEJEZŐ HATALMA FOGLYUL EJT SOK LELKET, MARADÉK ERŐNKKEL FELFOHÁSZKODUNK: LEGYEN MEG A TE AKARATOD!

MINTHOGY LEGINKÁBB CSAK AKKOR SZÓLUNK HOZZÁD, HA ÉRDEKEINK, MINDENNAPI KENYERÜNK VESZÉLYBEN FOROGNAK, S JÖVŐÖLŐ VÉTKEKKEL VÉTKEZÜNK MAGUNK ELLEN, MEG SEM GONDOLVA A BŰNT, MERT SOKAKNAK EZ ELÉG: NEKEM ÍGY JÓ, AHOGY VAN, S NEM VESZIK ÉSZRE, HOGY KÖZBEN ÁTHIDALHATATLAN ÁRKOT ÁSNAK MAGUK ELŐTT, MELYBE MAGUK ESNEK BELE, HOL A TÚLBECSÜLÉS, HOL AZ ÖNBECSMÉRLÉS FORGÓSZELÉTŐL SODORVA, S MERT CSAK RITKÁN TUDUNK IGAZÁN MEGBOCSÁTANI AZ ELLENÜNK VÉTKEZŐKNEK, ÉS EGYRE NEHEZEBBEN CIPELJÜK MEGBOCSÁTATLAN BŰNEINK TERHÉT - EZÉRT KIÁLTUNK HOZZÁD: NE VÍGY MINKET KÍSÉRTÉSBE!

S MERT RAJTUNK MÉG A SZOLGALELKŰSÉG ÁRNYA, S MÉG MINDIG NEM TANULTUNK MEG NYERS BÍRVÁGYUNKKAL ÉS A HATALOMMAL HELYESEN BÁNNI, SZÍVÜNK BÁLVÁNYOZÓ TÉVELYGÉSEIT MEGFÉKEZNI, EZÉRT NEMZETI ÉS EGYÉNI MEGÚJULÁSUNK KÉSLEKEDÉSE OKÁN IGAZ ÖNISMERETET ÉS NEMZETI ÖNVIZSGÁLATOT KÉRVE TŐLED, FOHÁSZKODUNK HOZZÁD, S KÉRÜNK, ADJ JÓ ELŐMENETELT, MEG AZT, HOGY UTUNKON DERÜLJÖN RÁNK KICSIT TÖBB ÖRÖM, EZÉRT SZÓLUNK ÍGY HOZZÁD: SZABADÍTS MEG MINKET A GONOSZTÓL!

ÉS MERT HINNI AKARUNK HITÜNK, MUNKÁNK, HÉTKÖZNAPJAINK ÉRTELMÉBEN, A NÉPEK ÉS NÉPÜNK ORSZÁGNYI EMELKEDÉSÉBEN, TELJES SZÍVVEL, REMÉNYSÉGGEL VALLJUK: TIÉD AZ ORSZÁG, A HATALOM ÉS A DICSŐSÉG - ÍGY VÁRJUK ÉS MUNKÁLJUK A TE ORSZÁGOD NÖVEKEDÉSÉT KÖZÖTTÜNK, S EZÉRT MAGUNKAT NEKED FELAJÁNLVA, SZERETNÉNK ÉLNI HAZÁNK, HÁZUNK, EGYHÁZUNK KÖZÖSSÉGÉBEN NEMZEDÉKRŐL-NEMZEDÉKRE JÓ BÉKESSÉGBEN - EVÉGRE MONDJUK EL MINDEZT BIZALOMMAL NEKED, JÖVŐT HOZÓ, IRGALMAS ÉS SZERETŐ ATYÁNKNAK, A JÉZUS KRISZTUS NEVÉBEN, AKI MEGTANÍTOTT MINKET ÍGY IMÁDKOZNI A LÉLEK ÁLTAL, MINDÖRÖKKÉ, ÁMEN.

2021. június 25., péntek,
Vilmos napja van.

Elhunyt Pásztor Jánosné

2016. május 24., kedd

85 éves korában elhunyt Pásztor Jánosné, a Magyarországi Református Nőszövetség korábbi elnöke. „A legfontosabb számomra, hogy tudom, az Úristen szeret. Hiszem, hogy egészségemben, betegségemben velem van. Amikor legutóbb beteg lettem, éreztem, hogy a legnagyobb orvosság a szeretet. A gyerekeim folyamatosan kerestek, az egész család és a szomszéd is imádkozott értem. A nőszövetségben is nagyon kedvesek voltak, rengeteg gyöngédség van bennük” – mondta két évvel ezelőtt egy interjúban a Reformátusok Lapjának.

Az igazi győzelmek

2016. május 20., péntek

Hasznosságelv szerint működő világban élünk, ahol mindent forintosítanak, de a Szeretethídon senki nem számítja ki, hogy mennyit ér az önkéntes segítség, hiszen jó dolgokat tenni alapvető emberi magatartás. Helyszíni riport Budafokról, a Szeretethíd május 20-i megnyitójáról, ahol nemcsak önkénteskedtek, hanem táncra is perdültek a résztvevők a legkisebbektől kezdve a püspökökön át az államtitkárig.

Hogyan olvassunk égő háztetőt?

2016. május 16., hétfő

Az események egymásutániságában történetet keresni, a történetnek jelentést tulajdonítani: hitbeli cselekedet. Hit nélkül az egymásutániság: egymás nélküliség. A hit értelmezői mozzanatában azonban fölizzik egy lehetséges idézőjel a történet mondatai fölött – Molnár Illés gondolatai Visky András pünkösdi homíliá járól.

Az elefántnál is

2016. május 15., vasárnap

A Szentlélek szimbóluma a galamb. Az ősmélység felett mintegy tojását költő madárként lebegett – a Lélek teremtő hatalom; és Krisztus megkeresztelkedésekor aláereszkedik reá – a Lélek kinyilatkoztató és felhatalmazó erő. Feltétlenül szabad, mégis bizalmas, érkeztében szuverén áldáshozó. Mi azt mondanánk: vendég, holott ő a gazda – és minket avat birtoka vendégeivé: Ő a Lélek. A jelképe galamb.

A különbség: ég és föld

2016. május 11., szerda

A kis konfirmandusok a hét végén egyáltalán nem akartak hazamenni, pedig közülük többen bevallották, hogy néhány nappal korábban a legkülönbözőbb ötleteket fontolgatták, hogyan lehetne meglépni a csendeshétről. Lelki otthon, amely csodák színhelyévé vált. Az a ház, amit a tomboló tűz sem tudott elpusztítani. Harmincéves a nyárlőrinci Emmaus-ház, a kecskeméti reformátusok missziós háza.

Látogatóink száma a mai napon: 2006
Összes látogatónk 2000. november 01. óta : 49494099

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fenntartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat