belépés | regisztráció RSS

Publikációk Elküld Nyomtat

Csűry István

Karácsonyi honvágy... és más írások

Ne bánkódjatok reménytelenül


A reformátusokat gyakran éri az a vád, hogy halottaikat kevésbé tisztelik, mint más keresztyén felekezet. Máskor meg úgy tűnik, mintha minden ésszerű határt elfelejtenének, és túlzásba esnek a halott körüli végtisztesség alkalmával. Bizonyára mindkét jelenség mögött számtalan eset sorolható fel. Van rá eset, hogy a család néhány perces beszédet kér a lelkésztől, nehogy alkalma legyen valami fájót érinteni. Mások hosszú búcsúztatót követelnek, kiszínezetten kiemelve a holtnak és élőnek valós vagy kevésbé példaadó életét. Ilyen vonatkozásban jellemzőek a sírhalmok is, amelyek lehetnek teljesen elhanyagoltak, vagy akár kápolnának kiépítettek. A bűntudat hathatós szerepet játszik a síremlékek családi költségvetést leterhelő kiépítésében. Az élők halottukkal szembeni haragja pedig elgyomosítja a hantot, amit néhány év múlva meg sem találnak a temetőben.

Halottak napján illik érzéseinket a felülről kapott mennyei mérce alá engedni. Nekünk lesz hasznos. Először azért, mert a lelkiismeret problémái, mint harag, vád, rejtett titkok, bűntudat és minden kísértő fantázia így enyhül, vagy kerül más elfogadhatóbb megvilágításba. Másodszor azért, mert a halállal kapcsolatos tévelygéseinket és tévedéseinket így szüntethetjük meg. A címet Pál apostol Thessalonkabeliekhez irt első levelének 4. rész 13. verséből kölcsönöztem. Tettem ezt azért, mert ezen a helyen lepleződik le a halállal szembeni keresztyén magatartás egyik legvaskosabb zavara. A figyelmetlen igeértelmezés azt sugallja, hogy nem szabad bánkódni, nem lehet szomorkodni, mert ez van megírva. A teljes embert jól ismerő Biblia mondhat-e ilyet? Vannak, akik azt állítják, hogy ezt szószerint kell értelmezni. Az ilyenek között találjuk a koporsó mellett mosolygó, örvendező, bőréből majd kibúvó keresztyént. Sokak megbotránkoztatására. Az érző ember a fájdalmat is átéli, miként azt a Biblia sem tiltja. Ha szenved a lélek, akkor sírhat, szomorkodhat, gyászolhat természetes keretek között. Miként az örömöt, úgy a bánatot is ki kell fejeznie a Krisztus gyermekeinek. Ha csak egyiket, vagy másikat fejeznénk ki, úgy a képmutatás bűnét követnénk el. Az apostol szavait pontosan illik idézni, és megélni. Ő azt mondja, hogy „mint a többiek”, azaz mint a körülöttetek elő pogányok, akik Krisztust nem értik, és minden keretet képesek felrúgni, úgy ne bánkódjatok. Az ilyen bánkódás színjáték, önmutogatás, kétes részvétkeltés. A kétes bánkódásnak eredménye a temetőkben fellelhető túlzásokban jelentkezik. Pál lelkigondozói szigorral, kellő erővel hangsúlyozza, hogy ezeknek nincs reménységük. Világosan kirajzolódik, hogy a reménység hiányát az ilyen lelkület pótcselekvéssel foltozgatja. Ezzel szemben a reményben élő bánkódhat is, virágeső helyett könnyzáporral is akár, ha az nem a nézőknek szól, hanem őszinte fájdalomból, akkor meglesz gyógyító hatása.

A reménykedő bánat Krisztus feltámadásában talál létjogot. Ha Ő feltámadott, mi is feltámadunk. Az Ő könnyei is hullottak Lázár sírjánál, de a megéledő testvérrel együtt örült a testvérek közösségében. Halottak napja legyen mindannyiunk reményteljes bánatvállalása, hogy a tiszta örömöt is birtokolhassuk másokat is megvigasztalva.

3. oldal ( összesen 6 ) Következő oldal Előző oldal
2020. április 05., vasárnap,
Vince napja van.

Elhunyt Pásztor Jánosné

2016. május 24., kedd

85 éves korában elhunyt Pásztor Jánosné, a Magyarországi Református Nőszövetség korábbi elnöke. „A legfontosabb számomra, hogy tudom, az Úristen szeret. Hiszem, hogy egészségemben, betegségemben velem van. Amikor legutóbb beteg lettem, éreztem, hogy a legnagyobb orvosság a szeretet. A gyerekeim folyamatosan kerestek, az egész család és a szomszéd is imádkozott értem. A nőszövetségben is nagyon kedvesek voltak, rengeteg gyöngédség van bennük” – mondta két évvel ezelőtt egy interjúban a Reformátusok Lapjának.

Az igazi győzelmek

2016. május 20., péntek

Hasznosságelv szerint működő világban élünk, ahol mindent forintosítanak, de a Szeretethídon senki nem számítja ki, hogy mennyit ér az önkéntes segítség, hiszen jó dolgokat tenni alapvető emberi magatartás. Helyszíni riport Budafokról, a Szeretethíd május 20-i megnyitójáról, ahol nemcsak önkénteskedtek, hanem táncra is perdültek a résztvevők a legkisebbektől kezdve a püspökökön át az államtitkárig.

Hogyan olvassunk égő háztetőt?

2016. május 16., hétfő

Az események egymásutániságában történetet keresni, a történetnek jelentést tulajdonítani: hitbeli cselekedet. Hit nélkül az egymásutániság: egymás nélküliség. A hit értelmezői mozzanatában azonban fölizzik egy lehetséges idézőjel a történet mondatai fölött – Molnár Illés gondolatai Visky András pünkösdi homíliá járól.

Az elefántnál is

2016. május 15., vasárnap

A Szentlélek szimbóluma a galamb. Az ősmélység felett mintegy tojását költő madárként lebegett – a Lélek teremtő hatalom; és Krisztus megkeresztelkedésekor aláereszkedik reá – a Lélek kinyilatkoztató és felhatalmazó erő. Feltétlenül szabad, mégis bizalmas, érkeztében szuverén áldáshozó. Mi azt mondanánk: vendég, holott ő a gazda – és minket avat birtoka vendégeivé: Ő a Lélek. A jelképe galamb.

A különbség: ég és föld

2016. május 11., szerda

A kis konfirmandusok a hét végén egyáltalán nem akartak hazamenni, pedig közülük többen bevallották, hogy néhány nappal korábban a legkülönbözőbb ötleteket fontolgatták, hogyan lehetne meglépni a csendeshétről. Lelki otthon, amely csodák színhelyévé vált. Az a ház, amit a tomboló tűz sem tudott elpusztítani. Harmincéves a nyárlőrinci Emmaus-ház, a kecskeméti reformátusok missziós háza.

Látogatóink száma a mai napon: 416
Összes látogatónk 2000. november 01. óta : 46577566

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fenntartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat