Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Gyülekezetünk mai élete

Gyülekezetünk mai életére jellemző, hogy vasárnaponként közel 100 ember jár el Isten házába, de a gyerekeket a templomból távol maradó szülők azért szorgalmasan járatják hittanórákra. Nagyobb szervezésben, mint pl. templomrenoválás, szélesebb összefogás is megvalósul.
Sok rendezvénnyel igyekszünk gazdagítani a hitéletet. Hagyományosan, évente kétszer járunk busszal Berekfürdőre. Élő testvéri kapcsolatot tartunk fenn németországi közösségekkel és a gyermelyi gyülekezettel. Több látogatást tettünk egymáshoz. Izraelből, Erdélyből számos alkalommal fogadtunk művészegyütteseket, szerveztük vendégszereplésüket.
Új színfoltot jelentett a kilencvenes évek elején az ifjúsági gyülekezet megalakulása. Ők sok istentiszteletet tettek már élményszerűvé. Készül gyülekezetünk történeti feldolgozása és 1990-től részletesebb írások örökítik meg a hitélet napjait. Jelenleg a parókiaépítés foglalja le főleg a presbitériumot. Egyházkerületi segélyből tavaly a fő falak és a tető már állnak, a továbbhaladásra a fedezetet pályázatokból és adományokból próbáljuk előteremteni.

„Éneklek az Úrnak, mert jót tesz velem” Zsoltárok 13.6. idézi ezt egyházkrónikásunk, Merényi László, midőn a hajdan meglévő dalárda helyére új, tenni akaró gárda sorakozott fel. Az abaújszántói gyülekezet énekkara 1995 novemberében alakult. Pár hét alatt kórus lettünk 30 fővel és még azon a karácsonyon bemutatkoztunk templomunkban. Négyszólamú darabok egész sorát tanultuk már meg, ami 1999. decemberében mindannyiunk örömére egy német testvérünk jóvoltából CD lemezen is megjelent.

Az olvasás különösen ifjaink körében megy ki a divatból, de nemcsak ez ösztönözte az Egyházat arra, hogy időszakosan megjelenő újságot adjon ki, hanem az is, hogy a mai technika világában az információ-közlésnek ezt a lehetőségét nem szabad kihagynunk. Reformáló szó című újságunknak eddig négy száma jelent meg. Nagy dolog még, hogy sikerült kiadnunk Merényi László: Az Abaújszántói Református Egyház története című könyvét, amelyben a történeti összefoglaló mellett fényképek és beszámolók is találhatók. (Szerzője pedagógus, hitoktató, presbiter, az alapítvány kuratóriumának elnöke).

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

 • 2019. június 25., kedd

  Az életet általában rövid sprintekben mérjük, mégis hosszútávfutásról van szó, amelyhez megújuló energiaforrásokra van szükségünk. Paul Ch. Donderssze...
 • 2019. június 24., hétfő

  Az Evangéliumi Fókusz legutóbbi számában elsősorban az engesztelés tana körüli értelmezésekről és a missziós tevékenységek gyakorlati oldalairól olvas...
 • 2019. június 23., vasárnap

  „Néha már dühít, hogy túl nyugodt embereket látok, már-már terepszínű arcokat. A hívő embernek békessége van, de nyugalma nincs, mert izgatja az ügy, ...
 • 2019. június 20., csütörtök

  Több mint kétszáz ember mondta el véleményét, mit gondol, milyen a jó lelkész. A Magyar Református Egység napján a Debreceni Református Hittudományi E...
 • 2019. június 19., szerda

  Közel háromezren regisztráltak eddig egyházunk egyik legszínesebb programjára. A Csillagpont célja, hogy megmutassa: a református hit modern és élő, k...
 • 2019. június 18., kedd

  Az idei Múzeumok Éjszakáján a budapesti Bibliamúzeum rendezvényének tematikája a Ráday utcai kollégiumi tűzeset tragédiájára reflektál. A programokon ...
 • 2019. június 17., hétfő

  Zsengellér József váltja a Károli Gáspár Református Egyetem rektori székében idén szeptembertől Balla Pétert. Az egyetem leendő vezetőjét az intézmény...
 • 2019. június 16., vasárnap

  Az igazi művészet akkor jó, ha ott van benne az isteni szeretet is – hangzott el a kerekasztal-beszélgetésen, amely a spiritualitás jegyében kereste a...
 • 2019. június 14., péntek

  „Sámuel pedig vett egy követ, és felállítá Mispa és Sén között, és Ében-Háézernek nevezte el, mert mondá: Mindeddig megsegített minket az Úr!” (1Sám 7...
 • 2019. június 13., csütörtök

  Amikor egy gyülekezet tábort szervez, fenntartói járulékot szed, hivatalos adatokat rögzít, az adatokat szabályosan kell tárolni és könyvelni. Ebben n...