Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Gyülekezetünk mai élete

Gyülekezetünk mai életére jellemző, hogy vasárnaponként közel 100 ember jár el Isten házába, de a gyerekeket a templomból távol maradó szülők azért szorgalmasan járatják hittanórákra. Nagyobb szervezésben, mint pl. templomrenoválás, szélesebb összefogás is megvalósul.
Sok rendezvénnyel igyekszünk gazdagítani a hitéletet. Hagyományosan, évente kétszer járunk busszal Berekfürdőre. Élő testvéri kapcsolatot tartunk fenn németországi közösségekkel és a gyermelyi gyülekezettel. Több látogatást tettünk egymáshoz. Izraelből, Erdélyből számos alkalommal fogadtunk művészegyütteseket, szerveztük vendégszereplésüket.
Új színfoltot jelentett a kilencvenes évek elején az ifjúsági gyülekezet megalakulása. Ők sok istentiszteletet tettek már élményszerűvé. Készül gyülekezetünk történeti feldolgozása és 1990-től részletesebb írások örökítik meg a hitélet napjait. Jelenleg a parókiaépítés foglalja le főleg a presbitériumot. Egyházkerületi segélyből tavaly a fő falak és a tető már állnak, a továbbhaladásra a fedezetet pályázatokból és adományokból próbáljuk előteremteni.

„Éneklek az Úrnak, mert jót tesz velem” Zsoltárok 13.6. idézi ezt egyházkrónikásunk, Merényi László, midőn a hajdan meglévő dalárda helyére új, tenni akaró gárda sorakozott fel. Az abaújszántói gyülekezet énekkara 1995 novemberében alakult. Pár hét alatt kórus lettünk 30 fővel és még azon a karácsonyon bemutatkoztunk templomunkban. Négyszólamú darabok egész sorát tanultuk már meg, ami 1999. decemberében mindannyiunk örömére egy német testvérünk jóvoltából CD lemezen is megjelent.

Az olvasás különösen ifjaink körében megy ki a divatból, de nemcsak ez ösztönözte az Egyházat arra, hogy időszakosan megjelenő újságot adjon ki, hanem az is, hogy a mai technika világában az információ-közlésnek ezt a lehetőségét nem szabad kihagynunk. Reformáló szó című újságunknak eddig négy száma jelent meg. Nagy dolog még, hogy sikerült kiadnunk Merényi László: Az Abaújszántói Református Egyház története című könyvét, amelyben a történeti összefoglaló mellett fényképek és beszámolók is találhatók. (Szerzője pedagógus, hitoktató, presbiter, az alapítvány kuratóriumának elnöke).

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

 • 2019. szeptember 19., csütörtök

  Felújított épületekben kezdődött el az idei tanév a Julianna Református Általános Iskola és a Csipkebokor Református Óvoda számára. A gyülekezet, az i...
 • 2019. szeptember 19., csütörtök

  Az ösztöndíj célja a magyar kultúrtörténet és egyháztörténet korai protestáns egyház-, irodalom-, liturgia- és társadalomtörténeti, valamint egyházműv...
 • 2019. szeptember 18., szerda

  Tanfolyam azoknak, akik féltő szeretettel, másokat megértő szándékkal szeretnék az evangéliumot hirdetni, saját hitüket és más vallásokat, egyházakat ...
 • 2019. szeptember 17., kedd

  Szabadságról, a múlttal való szembenézésről, az ember meghatározásáról és a szív készségéről is szó esett a fennállása 30. évfordulóját ünneplő Keresz...
 • 2019. szeptember 16., hétfő

  „Vajon szebb lesz-e a hitünk és az életünk az újjászületett templomban? Szebbnek kell lennie! Ehhez hagynunk kell, hogy az Ige diadalt arasson felettü...
 • 2019. szeptember 16., hétfő

  Miközben elemelkedik a zengő érc és pengő cimbalom világába, nem feledkezik el test és vér valójáról. Látásának tökéletlenségére fekete szemüvege, a m...
 • 2019. szeptember 15., vasárnap

  B. Tóth Klára lélekszárnyakról, sánta verslábakról, inspirációról, folytonosságról, tanításról, tanítványokról, találkozásokról, alkotótáborokról és a...
 • 2019. szeptember 14., szombat

  „A pornográfiával nem az a gond, amit megmutat, hanem az, amit kihagy.” – olvasható a szexről szóló fejezetben. Hozzáteszem még – sok lelkigondozói be...
 • 2019. szeptember 12., csütörtök

  A magyar cserkészmozgalomnak van érdemi mondanivalója a külföldi cserkészek és az egész világ számára is: példamutatásával segíthet abban, hogy nyitot...
 • 2019. szeptember 11., szerda

  Jelentések szólnak arról, hogy napjainkban a legüldözöttebb vallási csoport a világon a keresztényeké. 245 millió ember szenvedi el az intoleranciától...