Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Gyülekezetünk mai élete

Gyülekezetünk mai életére jellemző, hogy vasárnaponként közel 100 ember jár el Isten házába, de a gyerekeket a templomból távol maradó szülők azért szorgalmasan járatják hittanórákra. Nagyobb szervezésben, mint pl. templomrenoválás, szélesebb összefogás is megvalósul.
Sok rendezvénnyel igyekszünk gazdagítani a hitéletet. Hagyományosan, évente kétszer járunk busszal Berekfürdőre. Élő testvéri kapcsolatot tartunk fenn németországi közösségekkel és a gyermelyi gyülekezettel. Több látogatást tettünk egymáshoz. Izraelből, Erdélyből számos alkalommal fogadtunk művészegyütteseket, szerveztük vendégszereplésüket.
Új színfoltot jelentett a kilencvenes évek elején az ifjúsági gyülekezet megalakulása. Ők sok istentiszteletet tettek már élményszerűvé. Készül gyülekezetünk történeti feldolgozása és 1990-től részletesebb írások örökítik meg a hitélet napjait. Jelenleg a parókiaépítés foglalja le főleg a presbitériumot. Egyházkerületi segélyből tavaly a fő falak és a tető már állnak, a továbbhaladásra a fedezetet pályázatokból és adományokból próbáljuk előteremteni.

„Éneklek az Úrnak, mert jót tesz velem” Zsoltárok 13.6. idézi ezt egyházkrónikásunk, Merényi László, midőn a hajdan meglévő dalárda helyére új, tenni akaró gárda sorakozott fel. Az abaújszántói gyülekezet énekkara 1995 novemberében alakult. Pár hét alatt kórus lettünk 30 fővel és még azon a karácsonyon bemutatkoztunk templomunkban. Négyszólamú darabok egész sorát tanultuk már meg, ami 1999. decemberében mindannyiunk örömére egy német testvérünk jóvoltából CD lemezen is megjelent.

Az olvasás különösen ifjaink körében megy ki a divatból, de nemcsak ez ösztönözte az Egyházat arra, hogy időszakosan megjelenő újságot adjon ki, hanem az is, hogy a mai technika világában az információ-közlésnek ezt a lehetőségét nem szabad kihagynunk. Reformáló szó című újságunknak eddig négy száma jelent meg. Nagy dolog még, hogy sikerült kiadnunk Merényi László: Az Abaújszántói Református Egyház története című könyvét, amelyben a történeti összefoglaló mellett fényképek és beszámolók is találhatók. (Szerzője pedagógus, hitoktató, presbiter, az alapítvány kuratóriumának elnöke).

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

 • 2019. április 23., kedd

  A gyülekezet, ahol mindenki egyformán fontos. A simontornyai reformátusok békességben, egyetértésben, dunamelléki „végvárként” gyakorolják hitüket. Le...
 • 2019. április 22., hétfő

  Trianon feletti sajnálkozás helyett a hit harcára buzdít Halász Béla. A délvidéki püspökkel a magyar nyelv megőrzéséért folytatott küzdelemről, a szer...
 • 2019. április 21., vasárnap

  Énekszó a dombról, ahonnan minden templom látszik. Krisztus egyetemes, feltámadásának híre minden kontinensre eljut, áthatol népek, kultúrák, nyelvek,...
 • 2019. április 20., szombat

  Húsvéti örömhír – Végh Tamás nyugalmazott lelkipásztor gondolatai.
 • 2019. április 18., csütörtök

  Az Élő Víz, amely kiszáradni látszik, az édesanyjáról gondoskodó Fiú – az ember és az Isten, aki most orgonazenén keresztül jelenik meg előttünk.
 • 2019. április 17., szerda

  „Ti gonoszt gondoltok ellenem, de Isten azt úgyis jóra gondolja fordítani.”
 • 2019. április 16., kedd

  Az Adna Café egyszerre drogprevenciós és missziós helyszín, ahol komolyan veszik a teremtett világért viselt felelősséget is. Legújabb akcióikkal azt ...
 • 2019. április 15., hétfő

  Mit üzenhet a mának a Tanácsköztársaság százharminchárom napja, és a korszakról született sokféle egyházi narratíva az elmúlt száz évből? Gondolatok e...
 • 2019. április 14., vasárnap

  Egy lány, aki leszereli a fiúkat a teológusfocin. Egy lelkészjelölt, aki feladta addigi elképzeléseit a jövőjéről, hogy kövesse az elhívását. De vajon...
 • 2019. április 12., péntek

  A HEKS (Svájci Protestáns Egyházak Segélyszervezete) és a Magyarországi Református Egyház pályázati felhívása.