Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Gyülekezetünk mai élete

Gyülekezetünk mai életére jellemző, hogy vasárnaponként közel 100 ember jár el Isten házába, de a gyerekeket a templomból távol maradó szülők azért szorgalmasan járatják hittanórákra. Nagyobb szervezésben, mint pl. templomrenoválás, szélesebb összefogás is megvalósul.
Sok rendezvénnyel igyekszünk gazdagítani a hitéletet. Hagyományosan, évente kétszer járunk busszal Berekfürdőre. Élő testvéri kapcsolatot tartunk fenn németországi közösségekkel és a gyermelyi gyülekezettel. Több látogatást tettünk egymáshoz. Izraelből, Erdélyből számos alkalommal fogadtunk művészegyütteseket, szerveztük vendégszereplésüket.
Új színfoltot jelentett a kilencvenes évek elején az ifjúsági gyülekezet megalakulása. Ők sok istentiszteletet tettek már élményszerűvé. Készül gyülekezetünk történeti feldolgozása és 1990-től részletesebb írások örökítik meg a hitélet napjait. Jelenleg a parókiaépítés foglalja le főleg a presbitériumot. Egyházkerületi segélyből tavaly a fő falak és a tető már állnak, a továbbhaladásra a fedezetet pályázatokból és adományokból próbáljuk előteremteni.

„Éneklek az Úrnak, mert jót tesz velem” Zsoltárok 13.6. idézi ezt egyházkrónikásunk, Merényi László, midőn a hajdan meglévő dalárda helyére új, tenni akaró gárda sorakozott fel. Az abaújszántói gyülekezet énekkara 1995 novemberében alakult. Pár hét alatt kórus lettünk 30 fővel és még azon a karácsonyon bemutatkoztunk templomunkban. Négyszólamú darabok egész sorát tanultuk már meg, ami 1999. decemberében mindannyiunk örömére egy német testvérünk jóvoltából CD lemezen is megjelent.

Az olvasás különösen ifjaink körében megy ki a divatból, de nemcsak ez ösztönözte az Egyházat arra, hogy időszakosan megjelenő újságot adjon ki, hanem az is, hogy a mai technika világában az információ-közlésnek ezt a lehetőségét nem szabad kihagynunk. Reformáló szó című újságunknak eddig négy száma jelent meg. Nagy dolog még, hogy sikerült kiadnunk Merényi László: Az Abaújszántói Református Egyház története című könyvét, amelyben a történeti összefoglaló mellett fényképek és beszámolók is találhatók. (Szerzője pedagógus, hitoktató, presbiter, az alapítvány kuratóriumának elnöke).

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

 • 2019. február 17., vasárnap

  Ahogy a szervezetünknek szüksége van vitaminokra és nyomelemekre, úgy a házastársi kapcsolatnak is vannak létfontosságú éltető elemei. Az egyik ezek k...
 • 2019. február 14., csütörtök

  Egymás megismerése nem ér véget a házassággal, akkor kezdődik csak igazán. Három házaspár osztotta meg velünk ezzel kapcsolatos tapasztalatait a házas...
 • 2019. február 13., szerda

  Mikor a kedves és én is öregszem. Vajon kizuhanunk az időből? Debreczeni Tibor naplója lyukas félórákból, amikor az íráshoz „éppen szivárgott a kedv”.
 • 2019. február 13., szerda

  „Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket." (Jel 1,3)
 • 2019. február 12., kedd

  „Amelyik kapcsolat nem jut el addig a pontig, hogy akár válás is lehetne, az még nem is kezdődött el” – vallja Záborszky Zsófia pszichológus. A kisgye...
 • 2019. február 11., hétfő

  Tizennyolc évig imádkozott alkoholbeteg férje gyógyulásáért, majd egy nap válaszút elé állította: vagy a család, vagy az ital. Egy óra gondolkodás utá...
 • 2019. február 10., vasárnap

  Mitől tud egy házasság tartós lenni, a benne élők pedig nemcsak elviselni egymást, hanem boldogan élni? A házasság hete idei arcai, Gorove László ment...
 • 2019. február 09., szombat

  „Részestársai vagyunk a Krisztusnak, mind a közösen elszenvedett szenvedésekben, mind pedig a szenvedések fölötti győzelemben."
 • 2019. február 07., csütörtök

  Házasságban, családban élni jó, de egyben közös felelősség is. Nem csak a világ változik folyamatosan, de mi is, ezért fontos, hogy párkapcsolatunk ve...
 • 2019. február 06., szerda

  Az ökumenikus esküvő szép. Igazán szép. Ahogyan az ökumenikus házasság is. Megérdemli, hogy többet beszéljünk róla, hogy jobban odafigyeljünk rá.